شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
افشین بایقره تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-18
فرخ بالسینی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
معصومه باقری کاهکش تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اداری و مدیریتی دولتی 1399-11-27
محمدرضا باقری سنجرئی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
معصومه باقری همدان دکتری تخصصی مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-20
محسن باقرنژادیان ایلام دکتری حرفه ای پزشکی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1401-02-17
علیرضا باقرعبیری تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-17
سیدحمید باغدارحسینی خراسان رضوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1399-05-07
صمد باروج کیاکلا تهران دکتری مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 1401-02-17
اسماعیل باران‌زهی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399-12-11
زهرا بابایی نسامی تهران کارشناسی ارشد شهرسازی - طراحی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-03-18
بهنام بابایی دنجکلاهی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399-01-24
محمدرضا بابالو گیلان کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
روح‌اله باباعلی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
محمدتقی باباجانی تهران کارشناسی ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-30
عباس ایمان‌پور تهران کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
فاطمه ایزدپناه تهران دکتری حرفه‌ای داروسازی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1397-11-27
سید سعید انوری تهران دکتری علوم اعصاب‌شناختی شغلی اختصاصی دولتی 1398-07-28
لیلا اندیشه تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400-07-28
بهروز امینی مازندران کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-21
مریم امین تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-17
علی محمد امیری مجد تهران دکتری بیوشیمی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-28
امیرحسن امیری فرد تهران کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-30
محسن امیری تهران کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399-01-24
کریم امیری تهران دکتری تخصصی بهداشت و بیماری‌های دام و بیماری‌های مشترک انسان و دام آموزشی و پژوهشی دولتی 1399-12-11
سعید امیرحاجلو تهران دکتری تخصصی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399-12-11
میثم امیر اسکندری تهران کارشناسی‌ارشد شهرسازی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399-12-16
محسن امیدوارفر تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398-07-28
سید جمال امام‌زاده خوزستان دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1399-01-24
مهرداد الهامی تهران دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1398-07-28
مهرداد اکبریان تهران کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- آمایش شهری شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-22
مسعود اکبری تهران دکتری تخصصی سازه های آبی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-21
محمد علی اکبرپور تهران کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399-01-24
معصومه اکبر آبادی خراسان رضوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399-12-11
مجید افشار تهران کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-03-18
ملیحه افشار البرز کارشناسی ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-28
امین افسا تهران کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 1399-12-03
رامسیس افتخاری‌ مقدم تهران کارشناسی‌ارشد فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشی دولتی 1398-06-24
بهناز افتخاری تهران دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-03-18
سهیلا اعتضادی مازندران دکتری تخصصی مدیریت- مدیریت تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-02
مهدی اصلاح‌کن‌ها تهران کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398-11-02
هاله اصفهانی تهران کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399-12-11
پریسا اصغری تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1397-11-27
مریم اصغری تهران کارشناسی‌ارشد روانشناسی علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399-12-23
محمدمهدی اشرفیان رهقی تهران دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398-06-24
اسحق اسمعیلی تهران دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-17
ساینا اسمعیل‌زاده سیلابی تهران کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-05-11
حمید اسمعیل‌زاده زوارق تهران کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399-01-24
محمدعلی اسماعیلی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- مخابرات امن شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
کوروش اسماعیلی تهران کارشناسی‌ارشد سنجش و اندازه‌گیری آموزشی و پژوهشی دولتی 1397-11-27
    مجموع سطرها: 4309 سطر | نمایش در هر صفحه