شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
مهدیه پرپنچی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398-12-09
مسعود پاک‌نیت‌راد تهران کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 1398-07-28
مصطفی پاکدل تهران کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
رسول پاک نژاد قراملکی آذربایجان شرقی کارشناسی‌ارشد عمران حقوقی دولتی 1399-12-03
عباس رضا پارسا‌پور تهران کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399-01-24
آزاده بینایی حقیقی فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-09-06
فاطمه بیگلو تهران دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 1397-11-27
محسن بیک وردی تهران کارشناسی ارشد مهندس منابع طبیعی- جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-20
حمید بیدرام اصفهان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-09-07
شیدا بیاتی همدان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-24
محبوبه بیات تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 1398-09-25
فاطمه بیات زنجان دکتری جامعه شناسی اداری - مدیریتی دولتی 1400-03-18
آرزو بهمن پور خانی آبادی اهواز کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-02
علیرضا بهشتی تهران دکتری علوم سیاسی- اندیشه‌های سیاسی شغلی اختصاصی - 1400-04-26
لیلی بهزادنیا خوزستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی غیردولتی 1398-12-09
سعید بهروان تهران کارشناسی‌ارشد صنایع چوب و کاغذ - فرآورده‌های چندسازه آموزشی و پژوهشی دولتی 1397-11-27
ابوالفضل بهجت تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 1398-06-24
فرخ بهتاش آذربایجان شرقی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان آموزشی و پژوهشی دولتی 1399-12-11
لیدا بهبهانی‌نیا تهران کارشناسی‌ارشد شیمی- کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-02
سید امیر مختار بهاری میمندی هرمزگان دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-02
کیوان بهاری تهران کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-02
رشید بوکانی تهران دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-03-18
ابوالفضل بوجاری تهران دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1399-05-07
بابک بوالحسنی مرکزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400-03-18
سید محسن بنی‌جمالی تهران دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه اجتماعی دولتی 1399-12-03
سید سهی بصیری‌زاده اناری تهران دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-27
محمدرضا بصیری گلزار آذربایجان شرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی- بازاریابی استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1400-09-07
سعیده بصیری فارس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-30
محمد بصرائی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 1398-11-02
فریده بشیری‌گودرزی تهران کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400-07-28
مهدی بزم‌آور تهران کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400-05-23
کیوان بزرگی کردستان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1401-03-18
زهره بزاز تهران دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-21
آرش برهانی مازندران کارشناسی‌ارشد مدیریتی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399-12-23
امیر برندیشه کرمانشاه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 1401-03-28
غزاله برنجی تهران کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی فرهنگی دولتی 1398-11-02
مهشاد برزویی تهران کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-03-18
مهسا برزگر کیوانی تهران کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400-05-10
بهمن برزگر تهران کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم ها شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-30
علی بردبار تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
محمدحسین برادران عطار مقدس خراسان رضوی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400-09-16
نرجس براتی‌نژاد تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400-03-18
حسن براتی اصفهان کارشناسی ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-02-17
احسان براتی تهران کارشناسی‌ارشد فناوری شغلی اختصاصی دولتی 1400-05-23
حسین بدری پور تهران کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-20
هومن بداغی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و فرهنگی دولتی 1399-12-03
سپیده بخشایشی مرکزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398-12-09
صدیقه بختیاری شهری خراسان رضوی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398-12-09
اکرم بحرینی‌پور تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی اداری - مدیریتی دولتی 1399-12-11
علی بحرینی بوشهر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400-03-18
    مجموع سطرها: 4309 سطر | نمایش در هر صفحه