شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
حامد کلاسنگیانی گلستان کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 09112774391 1402-03-08
محمد احمدی کرمانشاه دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی - اقلیم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09187399350 1402-03-08
اعظم کریمی همدان کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست - آلودگی‌های محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 09188191470 1402-03-06
میثم سیفی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی شغلی اختصاصی دولتی 09128081766 1402-03-06
الهه حبیبی تهران دکتری مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09193165375 1402-03-06
حسین اسدبیگی تهران دکتری تخصصی روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09122964285 1402-03-06
نادر حسینی زارع خوزستان دکتری تخصصی خاکشناسی - شیمی و حاصلخیزی خاک شغلی اختصاصی دولتی 09166111198 1402-03-02
سید عرفان حسینی بوشهر کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09177719825 1402-03-02
رابعه منهاج بناء تهران دکتری تخصصی سم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09026655339 1402-02-30
بهنام بهزادی نژاد تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی هسته ای - راکتور شغلی اختصاصی دولتی 09166814444 1402-02-30
سمیه کرتی خورگو هرمزگان دکتری حوزوی شغلی اختصاصی غیردولتی 1402-02-27
محمدمهدی میرجلیلی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی 09133594302 1402-02-27
راضیه محققیان تهران کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 09185401648 1402-02-27
مهدی غفاری تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09122790793 1402-02-27
منصور مردانی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست - منابع آب شغلی اختصاصی دولتی 09024441664 1402-02-25
هاجر شیری یایچی تهران دکتری تخصصی مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 09122808274 1402-02-25
زهره هاشم زاده چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر -نرم افزار دولتی 09390705304 1402-02-24
سیامک نیک خواه چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی مدیریت دولتی -دروس تخصصی دولتی 09133848387 1402-02-24
سهیلا نوریان چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09131846142 1402-02-24
فریدون نورمحمدی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دولتی 09133810810 1402-02-24
کامران میرحاجی چهارمحال و بختیاری دکتری حقوق خصوصی حقوق دولتی 09177220092 1402-02-24
سید محمد موسوی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 09132829781 1402-02-24
علیرضا مقیمیان چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریت اجرایی دولتی 09131835919 1402-02-24
شهرام مرادی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت امور فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 09133810430 1402-02-24
زهره محمدیان چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی دولتی 09131841653 1402-02-24
حسین گل پرور چهارمحال و بختیاری دکتری پزشکی دروس تخصصی دولتی 09139775366 1402-02-24
مریم کریمی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 09134848634 1402-02-24
هما کرمیان چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1402-02-24
ملک محمد قربانپور چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - علوم دامی کشاورزی-دامپروری دولتی 09133817054 1402-02-24
زهرا علی بابائی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - نیروی انسانی ادارای -انسانی دولتی 09132806636 1402-02-24
مصطفی عباسی سورکی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول مدیریت دولتی دولتی 09133801949 1402-02-24
پویان ظفری چهارمحال و بختیاری دکتری مدیریت دولتی - منابع انسانی مدیریت دولتی -منابع انسانی دولتی 09136060919 1402-02-24
سهام صداقتی چهارمحال و بختیاری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق دولتی 09177173083 1402-02-24
سید مهدی صالحی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 09131837670 1402-02-24
محمد صادقی منش چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری معماری دولتی 09132825057 1402-02-24
مریم زاهدی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد اپیدمیولوژی دروس تخصصی دولتی 09133824330 1402-02-24
علیرضا روحانی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد الهیات و معارف اسلامی الهیات و معارف اسلامی دولتی 09132833270 1402-02-24
اکبر رستمی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت محیط دروس تخصصی دولتی 09132844174 1402-02-24
علیرضا ربیعی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی جامعه شناسی دولتی 09139865052 1402-02-24
علی حسین پور چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد اطلاعات جغرافیایی - مخاطرات زیست محیطی دروس تخصصی دولتی 09133823719 1402-02-24
محسن حبیبی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد نظام آموزشی دروس تخصصی دولتی 09125908344 1402-02-24
مریم جلالی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 09139775366 1402-02-24
نرگس توکلی زانیانی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی جامعه شناسی دولتی 09133821273 1402-02-24
الهام توسلی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 09133845415 1402-02-24
سمیه تاجی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر - نرم افزار دولتی 09133801950 1402-02-24
احمدرضا بسیج چهارمحال و بختیاری دکتری معارف اسلامی معارف اسلامی دولتی 09133811360 1402-02-24
مهدی افسانه چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد حسابداری حسابداری -مالی دولتی 09137041427 1402-02-24
مریم امینی موسی آبادی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی روانشناسی دولتی 09133850790 1402-02-24
محبوبه جوهری هرمزگان کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی غیردولتی 09177635602 1402-02-23
الهه یاوری تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09121955057 1402-02-23
    مجموع سطرها: 5415 سطر | نمایش در هر صفحه