شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
مینا کشیر گلستان کارشناسی‌ارشد مددکاری اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 09117289425 1402-04-19
سیدمحسن کاظمی گلستان کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09111770617 1402-04-19
حسن قدیمی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09113736835 1402-04-19
علی‌اصغر فندرسکی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی بازنشسته 09111719741 1402-04-19
حسن فرامرزی گلستان دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 09112729296 1402-04-19
روح‌اله صلبی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09113759612 1402-04-19
محسن شفایی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09113723043 1402-04-19
مهدی شاهینی گلستان کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 09112759636 1402-04-19
محسن شاکری گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه شغلی اختصاصی دولتی 09112792174 1402-04-19
زینب سیاه‌ مرگویی گلستان کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09112753904 1402-04-19
کمال سلمانی گلستان دکتری تخصصی روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09111745104 1402-04-19
مائده رعنای رئوف گلستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09118005411 1402-04-19
محمد رحمتی گلستان کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی شغلی اختصاصی غیردولتی 09362477320 1402-04-19
مرضیه رجبلو گلستان کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09115225379 1402-04-19
ساسان رجب‌لو گلستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09112490845 1402-04-19
الهام دیلمی گلستان دکتری حرفه‌ای پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09113716639 1402-04-19
سعید خطیر گلستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09112780264 1402-04-19
معصومه خسروی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 09113174364 1402-04-19
سیدمجتبی حسینی هارونی گلستان دکتری تخصصی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09217392189 1402-04-19
سیدروح‌اله حسینی گلستان کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی در اسلام شغلی اختصاصی دولتی 09112719590 1402-04-19
علی حاتمی گلستان دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 09112712802 1402-04-19
امید چوری گلستان کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09372719949 1402-04-19
نسترن جهان‌سیر گلستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 09118705083 1402-04-19
حامد جنتی گلستان دکتری حرفه‌ای MBA شغلی اختصاصی غیردولتی 09397782900 1402-04-19
سخید توماج گلستان کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09111700140 1402-04-19
طیبه تجری گلستان دکتری تخصصی علوم تربیتی شغلی اختصاصی هیأت علمی - استادیار 09113752887 1402-04-19
اسماعیل تاجیک گلستان دکتری تخصصی مدیریت شغلی اختصاصی بازنشسته 09112756745 1402-04-19
پرویز پنجه‌کوبی گلستان دکتری تخصصی آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09125234223 1402-04-19
زهره پورنیا گلستان کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 09112701054 1402-04-19
علی پسرکلو گلستان کارشناسی ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 09112740012 1402-04-19
علی پارسافر گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی بازنشسته 09119988032 1402-04-19
مریم بیانی گلستان دکتری تخصصی مدیریت شغلی اختصاصی هیأت علمی - استادیار 09118723270 1402-04-19
رحمان بردی اوزونی دوجی گلستان دکتری تخصصی روانشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی - استادیار 09192406548 1402-04-19
محمدتقی بادله شموشکی گلستان دکتری تخصصی روانشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی - استادیار 09113711903 1402-04-19
رقیه باباکردی گلستان کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 09113739268 1402-04-19
فریبا آذربایجانی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 09119665073 1402-04-19
امان محمد ایری گلستان کارشناسی‌ارشد مددکاری اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 09112801963 1402-04-19
معصومه امیری گلستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09115396169 1402-04-19
آزیتا اسماعیلی گلستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 09112700682 1402-04-19
حسین اسلامی مفید آبادی گلستان دکترای تخصصی مدیریت شغلی اختصاصی هیأت علمی - استادیار 09112806069 1402-04-19
محمدرضا فدائی تهرانی اصفهان دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09126393036 1402-04-14
صبا شکارچی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 09126053202 1402-04-12
محمودرضا بهرادمنش خوزستان کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 09058750240 1402-04-12
سامان علی‌محمدی خوزستان کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید شغلی اختصاصی دولتی 09168299270 1402-04-11
عبدالحسین امیدی‌نیا البرز کارشناسی‌ارشد اخلاق - فلسفه اخلاق شغلی اختصاصی غیردولتی 09124014619 1402-04-11
پروین نجف‌زاده طهرانی خراسان‌ رضوی دکتری تخصصی زمین‌شناسی - اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 09155146720 1402-04-10
نوشین سهراب‌نیا تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 09123949817 1402-04-10
عباس رضائی‌نسب گیلان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09111353177 1402-04-10
قاسم علی‌زاده تهران کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حدیت شغلی اختصاصی دولتی 09190268159 1402-04-07
محمدحسین شعبانی احمدسرایی گیلان کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 091123466354 1402-04-07
    مجموع سطرها: 5415 سطر | نمایش در هر صفحه