شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
حمید جمشیدی سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - مالی شغلی اختصاصی دولتی 09194309963 1402-05-07
حکمت بیرانوندی لرستان کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09163671151 1402-05-07
یارمراد اسماعیلی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09126527304 1402-05-07
فرانک حسین‌وند تهران کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 09123839046 1402-05-06
مجتبی خرم نیاکی تهران دکتری مهندسی صنایع - تولید صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 09112210142 1402-05-04
فرید آقاجانی خراسان رضوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 09120783106 1402-05-04
عبدالمجید کریمی واحد تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی - برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی شغلی اختصاصی دولتی 09144442209 1402-05-01
علی‌اکبر صبا چهارمحال و بختیاری دکتری تخصصی تکتونیک شغلی اختصاصی دولتی 09131849941 1402-04-31
حجت حسین‌پور اصفهان کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - کنترل شغلی اختصاصی دولتی 09132372179 1402-04-31
مهدی تابع بردبار فارس کارشناسی‌ارشد توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی دولتی 09177014291 1402-04-31
امین هاشمی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی غیردولتی 09375644096 1402-04-28
علی کاشمری تهران دکتری تخصصی اقتصاد_مالی شغلی اختصاصی دولتی 09122154218 1402-04-28
اسلام قدمی کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 09171403278 1402-04-28
علیرضا فتحی تهران کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 09123575031 1402-04-28
مهدی جعفرآبادی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع مدیریت - سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 09355055302 1402-04-28
کاظم آقاپور تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 09128280814 1402-04-28
یعقوب فتاحی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09183346948 1402-04-27
سعید سمائی رهنی تهران کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 09355148316 1402-04-27
هادی خاقانی خراسان رضوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی شغلی اختصاصی دولتی 09155281051 1402-04-27
علی احمدوند کهریزی تهران کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09211173425 1402-04-27
علی اشرف محمدی ارگنه تهران کارشناسی‌ارشد ایمنی صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 09189955277 1402-04-26
میترا طلایی مرکزی دکتری تخصصی محیط زیست - آلودگی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 09183675934 1402-04-26
مجید الماسی تهران کارشناسی‌ارشد توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی دولتی 09125852814 1402-04-25
محمدرضا میرجلیلی یزد کارشناسی‌ارشد شیمی - شیمی فیزیک شغلی اختصاصی دولتی 09132529158 1402-04-24
محمد محبی مرکزی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 09183498870 1402-04-21
حامد صالح فرد مرکزی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی شغلی اختصاصی دولتی 09183614205 1402-04-21
علیرضا رضائی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی غیردولتی 09112957628 1402-04-21
فرهاد تبریزی البرز کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت - ماشین‌های الکتریکی شغلی اختصاصی غیردولتی 09123185742 1402-04-21
حسن پارساکیا آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 093773580200 1402-04-21
سید سجاد جعفری همدان دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (مکانیک جامدات) شغلی اختصاصی دولتی 09183071623 1402-04-20
کاظم یونسی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09111701749 1402-04-19
محمدحسین یوسف‌زایی پور گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09112751288 1402-04-19
حمید وسکوئی اشکوری گلستان دکتری تخصصی حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09115914450 1402-04-19
بشیر نیکان گلستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09117709144 1402-04-19
بنفشه نوروزی گلستان دکتری تخصصی عمران شغلی اختصاصی هیأت علمی - استادیار 09111779546 1402-04-19
محمدرضا نعیمی گلستان دکتری تخصصی جامعه‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی - استادیار 09113752543 1402-04-19
آسیه نژادطاهری گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09193076072 1402-04-19
نسرین نجاتی گلستان دکتری تخصصی مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09111778136 1402-04-19
سیدوحیدرضا میرا گلستان کارشناسی‌ارشد زمین شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09111712873 1402-04-19
سید رسول موسوی گلستان دکتری تخصصی ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09122151916 1402-04-19
علی مسعودی گلستان کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09118661604 1402-04-19
سمیه محمودجانلو گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 09115210783 1402-04-19
فاطمه محمدی گلستان دکتری حرفه‌ای پزشکی شغلی اختصاصی 09122730512 1402-04-19
سونا محمدتقی ترک گلستان کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09111783024 1402-04-19
ابراهیم گلعلی‎‌پور گلستان کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 09366653748 1402-04-19
عطااله گلعلی‌پور گلستان کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی بازنشسته 09112702953 1402-04-19
محمدرضا گزمه گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09117278360 1402-04-19
امیر کمالی گلستان کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09111716887 1402-04-19
فاطمه کلنگی میاندره گلستان دکتری حرفه‌ای پزشکی شغلی اختصاصی هیأت علمی - استادیار 09111712873 1402-04-19
عادله کلانتری گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه شغلی اختصاصی دولتی 09111778032 1402-04-19
    مجموع سطرها: 5415 سطر | نمایش در هر صفحه