شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
زهرا اكبرزاده اصفهان کارشناسی ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
مجيد اصلاني اصفهان دكتري عمران - خاك و پي آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
محمد اسماعیلی اصفهان کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
مجيد اسحاقي اصفهان کارشناسی ارشد روانشناسي آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
سید رضا ابطحی اصفهان کارشناسی ارشد مديريت اجرايي آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
ساسان جهانبخش قزوین کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-06-27
هومن صاعدی تهران کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازمان های هیدرولیکی شغلی اختصاصی دولتی 1401-06-13
حمید خستو تهران دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1401-06-13
مجید کلانتری تهران دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1401-06-13
حمید متینی برومند تهران کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی شغلی اختصاصی دولتی 1401-06-08
ناهید خوشنویس تهران دکتری علوم ارتباطات شغلی اختصاصی دولتی 1401-06-08
سعید آسبوس تهران کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری شغلی اختصاصی دولتی 1401-06-08
سید صادق حسینی نسب تهران کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش ها شغلی اختصاصی دولتی 1401-06-08
زینب آشوری تهران کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست (HSE) شغلی اختصاصی دولتی 1401-06-08
سید محسن هاشمی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولید شغلی اختصاصی دولتی 1400-04-14
سعید نورایمانی یزد کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1399-11-25
علی نمازی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399-10-25
مصطفی نجاتی یزد دکتری مدیریت راهبردی دانش شغلی اختصاصی دولتی 1400-05-10
سید عباس میررکنی یزد کارشناسی‌ارشد مشاوره، توانبخشی شغلی اختصاصی دولتی 1400-03-24
زهره مهرزاده یزد کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی- کودک و نوجوان شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-11-25
فاطمه زهرا منصوری یزد کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 1400-04-14
ابراهیم منصوری یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399-10-25
منصوره منصوره فکر یزد کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی- بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-02-01
علی معنویت یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400-10-06
سعید مطهری یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-15
محسن مزیدی یزد دکتری مکانیک - تبدیل انرژی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1400-09-06
رقیه کوپال یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت محیط زیست (HSE) شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-09-09
مجید کرباسی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399-11-25
محسن کدخداپور یزد کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی- محض شغلی اختصاصی دولتی 1399-09-15
هدایت کارگر شورکی یزد دکتری مدیریت-تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-15
حمیدرضا فهیمی‌‌راد یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1399-11-25
سعیده فلاح تفتی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400-09-06
فرزانه فرازمند یزد کارشناسی ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-20
مریم سادات فخیم‌پور یزد کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-11-25
امیرعلی عضدی یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-10-25
معصومه عزیزی کرج یزد کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-02-01
محمدعلی عاقلی حاجی‌آبادی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-09-15
مسعود طوفان یزد کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی، روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-15
سید ضیاء طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-03-24
سید محمدرضا طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 1400-03-24
سید ابوالحسن طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400-02-01
سید محمد طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات شغلی اختصاصی دولتی 1400-02-01
مرتضی صابری اناری یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شغلی اختصاصی دولتی 1399-12-25
مجید شمسی‌زاده یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400-04-14
عبدالرضا شفیعی یزد دکتری حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399-10-25
مهدی شجاع یزد کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی شغلی- اختصاصی دولتی 1400-10-22
حمید شاهوردی شوازی یزد کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1399-12-25
زهرا زارع میرک‌آباد یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت - آموزش عالی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-09-15
محمد زارع حسین‌آبادی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولید شغلی اختصاصی دولتی 1400-10-06
محسن زارع باغبیدی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-09-15
    مجموع سطرها: 4309 سطر | نمایش در هر صفحه