شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
عطیه شریعت فر خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1401-05-24
اکرم قانع قالیچی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
مرتضی احمدآبادی خراسان رضوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط شغلی اختصاصی هیات علمی (مربی) 1401-05-24
شهره ملاکیان خراسان رضوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
علی ناصحیان خراسان رضوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی آموزشی - پژوهشی دولتی 1401-05-24
لیلا ولی زاده تهران دکتری تخصصی مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-14
سلمان حاجی آقاسی قزوین دکتری تخصصی مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-14
الهام موحد تهران کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست- اقتصاد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-14
نگین بزرگمهر خوزستان کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-14
محسن فیروزی یزد کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-14
علی حسنپور آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-10
راضیه اسداله زاده خوزستان دکتری تخصصی زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-08
الهام فتحی تهران دکتری تخصصی جمعیت شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-08
محمد شفیعی زاده خوزستان دکتری آمایش محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1401-07-30
علی جوکار کردستان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1401-07-25
مرتضی پورجعفر دوین خراسان شمالی کارشناسی ارشد آمار محض شغلی اختصاصی دولتی 1401-07-16
سعید آزاده مافی مشهد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری شغلی اختصاصی بازنشسته 1401-07-16
مهدی ظفری پور کرمانشاه دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-13
حمیدرضا تقدیریان یزد کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1401-07-09
کیومرث آزادی کرمانشاه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-07-10
مسعود هاشمی اصفهان کارشناسی ارشد روانشناسی آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-04-26
رسول نصر آزادانی اصفهان کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
سمیرا مهدیون اصفهان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
سید عبداله موسوی اصفهان کارشناسی ارشد الهیات - فقه و مبانی حقوق آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
محمد کشتکار اصفهان دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
محبوبه قهاری بیدگلی اصفهان دکتری روانشناسی تربیتی آموزشي وپژوهشي غيردولتي 1401-06-01
سید مصطفی قادریان اصفهان کارشناسی ارشد ادیان و عرفان ارتباطات آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
علي فرامرزي اصفهان کارشناسی ارشد مديريت دولتي اداري - مديريتي دولتي 1401-05-01
مجتبی علیزاده اصفهان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - تحول اداري - مديريتي دولتي 1401-05-01
سمیه عکاشه اصفهان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
محمد علی عباس زاده بالنگا اصفهان کارشناسی ارشد عمران -ژئوتکنیک آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
داود عامري گلستان اصفهان کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
حميدرضا طالبي اصفهان کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسي آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
زهرا صادقي حدادزواره اصفهان کارشناسی ارشد شیمی آلی آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
احمد صادقي اصفهان کارشناسی ارشد حقوق - جزا و جرم شناسی آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
فيروزه سادات سعادتي اصفهان کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
سید مجدالدین سجادی اصفهان کارشناسی ارشد پترولوزی آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
فرشته زاهدی اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
مهدی ریاحی اصفهان کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست - اقصاد محیط زیست آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
مجید رضایی اصفهان کارشناسی ارشد اقتصاد - علوم اقتصادی آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
ليلا ذاكرعاملي اصفهان دكتري مرمت - ابنیه تاریخی آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
محمدرضا دلوي اصفهان دكتري مدیریت بازرگانی آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
سید مرتضي دامادي اصفهان کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
مجتبي خاني اصفهان کارشناسی ارشد پترولوزی آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
ایرج حشمتی اصفهان دکتری محیط زیست - تنوع زیستی آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
زهرا جلالي اصفهان کارشناسی ارشد MBA مديريت اجرايي دولتي 1401-05-01
مریم توانگرریزی اصفهان کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار فناوري دولتي 1401-06-01
بهنام بهنام پور اصفهان دکتری مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی اداري - مديريتي غيردولتي 1401-06-01
مسعود باقري اصفهان کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی آموزشی و پژوهشی دولتي 1401-05-01
مینا ایرانفر اصفهان کارشناسی ارشد ادبیات - زبان و ادبیات فارسی محض آموزشي وپژوهشي دولتي 1401-06-01
    مجموع سطرها: 4309 سطر | نمایش در هر صفحه