شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
راضیه رایان پور فارس دکتری جامعه شناسی پژوهش غیردولتی 1401-07-09
حسین رجب دری فارس دکتری حسابداری مالی دولتی 1401-07-09
حجت مشتاقیان فارس دکتری مدیریت دولتی مدیریتی دولتی 1401-07-09
حجت آزادی آب باریکی فارس كارشناسي ارشد حسابداری مالی دولتی 1401-07-09
جواد زارع فارس كارشناسي ارشد مهندسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401-07-09
پوران حیدری فارس كارشناسي ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1401-07-09
بهادر اسفندیاری فارس دکتری آموزشی دولتی 1401-07-09
آسیه فاطمی فارس كارشناسي ارشد مشاوره عمومی دولتی 1401-07-09
امیرعلی حضرتی فارس كارشناسي ارشد روانشاسی بالینی عمومی غیردولتی 1401-07-09
امیرحسین رمضانی فارس كارشناسي ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1401-07-09
احسان کشاورز فارس كارشناسي ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1401-07-09
احسان پارسان فارس كارشناسي ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1401-07-09
احمدرضا حمصيان اصفهان دکتری تخصصی جامعه شناسی سیاسی و رسانه و امور فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
سحر آقا جريان اصفهان كارشناسي ارشد حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-08-25
وحيد مسعودي اصفهان كارشناسي ارشد اقتصاد- تجارت الكترونيك شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-08-25
نرگس بصيري فر اصفهان كارشناسي ارشد علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
هما پوربافراني اصفهان كارشناسي ارشد كامپيوتر- برنامه نويس شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-08-25
فاطمه قيومي محمدي اصفهان كارشناسي ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک) شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-08-25
افسانه تائبي اصفهان كارشناسي ارشد طراحی محیط زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-08-25
شهاب ربانی اصفهان كارشناسي ارشد عمران - سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-08-25
مهدی جمالی اصفهان كارشناسي ارشد پترولوژی - ژئومورفولوژی شغلی اختصاصی هیأت علمی- مربی 1401-08-21
امید قهرمانی تبریزی اصفهان كارشناسي ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
مریم بقایی اصفهان دکتری مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
ایوب خدابخشي صادق آبادی اصفهان كارشناسي ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-08-25
محمد علیزاده بهمنی اصفهان كارشناسي ارشد شهرسازی - طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
علی حیدری اصفهان كارشناسي ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-08-21
عليرضا ميرزايي اصفهان كارشناسي ارشد مدیریت فناوری اطلاعات کسب کار الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
رامین طهماسبی زاده اصفهان دکتری جامعه شناسی - گروه های اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
مهدی نوریان کوچکسرایی گیلان کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-27
علی قادرمرزی کردستان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-26
سعید احسانی کرمان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-09-22
ایمان ابراهیمی تهران کارشناسی ارشد بهداشت روان شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-20
اکبر طلوعیان آذربایجان شرقی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-16
پوریا پورقاسمی تهران کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-09-14
احمد واثق گلستان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-14
مطهره مجرد گیلان کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-14
فاطمه فرشی اصفهان دکتری مهندسی عمران - مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-09
علی فرازمند تهران دکتری تخصصی علوم مرتع شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-08
محمدحسین اسلامی تهران دکتری جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-08
حامد حسن زاده بردر تهران کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-05
سمیرا نصیرزاده تهران دکتری روابط بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
عزیز منصوری تهران دکتری مدیریت راهبردی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
علی کریمی مقام تهران کارشناسی ارشد مطالعات جهان - شبه قاره هند شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
آرش صادقی سراجی تهران کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای - اروپا شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
محمد صاحبی تهران کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
شیما صابری وحید اول تهران کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
پریسا شاه محمدی تهران دکتری روابط بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
زهرا زین الدینی تهران کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای - آمریکای شمالی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
محمدتقی حسینی تهران دکتری علوم سیاسی - اندیشه سیاسی در اسلام شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
بهاره پیرهادی تهران دکتری زبان و ادبیات ژاپنی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
    مجموع سطرها: 4309 سطر | نمایش در هر صفحه