شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
کیانوش رستمی لرستان دکتری روزنامه‌نگاری روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 09123503665 1398-05-08
بیژن دالوند لرستان کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 09163673623 1398-05-08
مهدی خرم‌آبادی لرستان دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 09166614121 1398-05-08
محمود خرم‌آبادی لرستان کارشناسی‌ارشد فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 09163699918 1398-05-08
محمد حکاک لرستان دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 09122599727 1398-05-08
سعید جمشیدی منفرد لرستان دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09161611352 1398-05-08
حسن جعفری لرستان دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09163691510 1398-05-08
سجاد بوالحسنی لرستان کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 09167180060 1398-05-08
مهری بهاروندی لرستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09163603307 1398-05-08
حمید آسایش لرستان دکتری اقتصاد- اقتصادپولی و انرژی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09100703782 1398-05-08
لیلا آرغا لرستان دکتری علوم اقتصادی - توسعه و برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 09106540206 1398-05-08
زهرا امینی فارسانی لرستان دکتری آمار آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 09165623808 1398-05-08
فرهاد امیری لرستان کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 09166630231 1398-05-08
مصطفی امانی‌پور لرستان کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 09166919635 1398-05-08
امین الفتی لرستان دکتری عمران - مدیریت ساخت آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 09166611210 1398-05-08
حسن اسماعیل‌زاده لرستان دکتری جامعه شناسی اجتماعی دولتی 09163970836 1398-05-08
علیرضا همایون‌خواه فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 09177140657 1398-03-20
مهرداد نگهبان فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 09177179388 1398-03-20
تورج موید فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09173139498 1398-03-20
سیدکاظم موسوی فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 09339112677 1398-03-20
مهدی مهران‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09177101365 1398-03-20
حسن مقیم فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 09173099894 1398-03-20
معصومه مرادی فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 09173041712 1398-03-20
اسماعیل قنبری فارس کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09163145781 1398-03-20
معصومه قطعی فارس کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 09177042015 1398-03-20
عنایت اله قاسمی‌راد فارس کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 09173037030 1398-03-20
فیروزه فریدان جهرمی فارس کارشناسی‌ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 09177045369 1398-03-20
ابراهیم فرج‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 09173132515 1398-03-20
مجتبی فتاحی فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09197392786 1398-03-20
فاطمه عبدشریفی فارس دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09178470306 1398-03-20
عباس عباس‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09171120802 1398-03-20
علی اصغر طاهری‌نیا فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09173112414 1398-03-20
مسلم صالحی فارس دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 09177052689 1398-03-20
سیامک صاحبی فارس دکتری زبان شناسی همگانی فرهنگی دولتی 09177056192 1398-03-20
مهرداد سهرابی فارس کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09177149937 1398-03-20
مریم سروش ارزانی فارس دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 09173118017 1398-03-20
سیدسعید سجادی شورجه فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 09303301002 1398-03-20
محسن سالاری فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 09177183248 1398-03-20
داریوش زارعیان جهرمی فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 09177106814 1398-03-20
محسن زارع‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09173175215 1398-03-20
محمدرضا رئوفت فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 09177108842 1398-03-20
حسن رهگذر فارس دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 09177176473 1398-03-20
علی رفیعی منصورآبادی فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09177378614 1398-03-20
عفت رجبی فارس کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09176828441 1398-03-20
مهرداد خواجه‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09173037942 1398-03-20
سیدعبدالرسول حسینی فارس کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09173112119 1398-03-20
قاسم حسنی‌زاده فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 09173157932 1398-03-20
رضا جوانبخت فارس کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 09171079236 1398-03-20
محبوبه تقدس فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09173050270 1398-03-20
محمدهادی تابش‌فراز فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09171128818 1398-03-20
    مجموع سطرها: 5448 سطر | نمایش در هر صفحه