شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
احمد قبادی‌الوار لرستان دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09163610820 1398-05-08
رضا فیضی‌نژاد لرستان کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 09163985451 1398-05-08
حسین فلاحی‌اصل لرستان دکتری فلسفه کلام فقه و اصول آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 09163671866 1398-05-08
آرش فره‌وشی لرستان کارشناسی‌ارشد مکاترونیک آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09128358290 1398-05-08
علی فتح‌الهی لرستان دکتری الهیأت و معارف اسلامی- ادیان و عرفان فرهنگی هیأت علمی (دانشیار) 09166615484 1398-05-08
شجاع عربان لرستان دکتری روانشناسی اجتماعی هیأت علمی (استادیار) 09163673643 1398-05-08
مسعود طاهری‌نیا لرستان دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 09163670031 1398-05-08
علیرضا صفدری لرستان کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 09163670915 1398-05-08
مهیار صادقی لرستان دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی اجتماعی دولتی 09902015820 1398-05-08
علی سیف‌اللهی لرستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09163604779 1398-05-08
مسعود سعادت‌مهر لرستان دکتری اقتصاد پولی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09397915987 1398-05-08
علی سالاروند لرستان کارشناسی‌ارشد آلودگی‌های محیط‌زیست اداری - مدیریتی دولتی 09168691628 1398-05-08
سعید رومانی لرستان دکتری علوم تربیتی - برنامه‌‌ریزی درسی اجتماعی هیأت علمی (مربی) 09166972664 1398-05-08
احمد رضوان‌دوست لرستان دکتری زبان و ادبیات فارسی فرهنگی دولتی 09163690987 1398-05-08
امیر رضاپناه لرستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09166611701 1398-05-08
محسن رشیدی‌باغی لرستان دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 09167453461 1398-05-08
رجب رشیدی لرستان دکتری بهداشت حرفه‌ای اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 09166616971 1398-05-08
کیانوش رستمی لرستان دکتری روزنامه‌نگاری روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 09123503665 1398-05-08
بیژن دالوند لرستان کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 09163673623 1398-05-08
مهدی خرم‌آبادی لرستان دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 09166614121 1398-05-08
محمود خرم‌آبادی لرستان کارشناسی‌ارشد فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 09163699918 1398-05-08
محمد حکاک لرستان دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 09122599727 1398-05-08
سعید جمشیدی منفرد لرستان دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09161611352 1398-05-08
حسن جعفری لرستان دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09163691510 1398-05-08
سجاد بوالحسنی لرستان کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 09167180060 1398-05-08
مهری بهاروندی لرستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09163603307 1398-05-08
حمید آسایش لرستان دکتری اقتصاد- اقتصادپولی و انرژی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09100703782 1398-05-08
لیلا آرغا لرستان دکتری علوم اقتصادی - توسعه و برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 09106540206 1398-05-08
زهرا امینی فارسانی لرستان دکتری آمار آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 09165623808 1398-05-08
فرهاد امیری لرستان کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 09166630231 1398-05-08
مصطفی امانی‌پور لرستان کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 09166919635 1398-05-08
امین الفتی لرستان دکتری عمران - مدیریت ساخت آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 09166611210 1398-05-08
حسن اسماعیل‌زاده لرستان دکتری جامعه شناسی اجتماعی دولتی 09163970836 1398-05-08
علیرضا همایون‌خواه فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 09177140657 1398-03-20
مهرداد نگهبان فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 09177179388 1398-03-20
تورج موید فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09173139498 1398-03-20
سیدکاظم موسوی فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 09339112677 1398-03-20
مهدی مهران‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09177101365 1398-03-20
حسن مقیم فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 09173099894 1398-03-20
معصومه مرادی فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 09173041712 1398-03-20
اسماعیل قنبری فارس کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09163145781 1398-03-20
معصومه قطعی فارس کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 09177042015 1398-03-20
عنایت اله قاسمی‌راد فارس کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 09173037030 1398-03-20
فیروزه فریدان جهرمی فارس کارشناسی‌ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 09177045369 1398-03-20
ابراهیم فرج‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 09173132515 1398-03-20
مجتبی فتاحی فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09197392786 1398-03-20
فاطمه عبدشریفی فارس دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09178470306 1398-03-20
عباس عباس‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09171120802 1398-03-20
علی اصغر طاهری‌نیا فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09173112414 1398-03-20
مسلم صالحی فارس دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 09177052689 1398-03-20
    مجموع سطرها: 5415 سطر | نمایش در هر صفحه