شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
حمید رضا یونسی خوزستان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09163057245 1400-10-25
سیدشهاب الدین یونسی اردبیل کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 09141541711 1400-07-01
کاظم یونسی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09111701749 1402-04-19
علیرضا یونسی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09125131585 1400-08-09
مازیار یوسفیان تهران کارشناسی‌ارشد شهرسازی- طراحی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 09123390051 1401-03-18
محسن یوسفی ملکشاه مرکزی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 09378893375 1401-11-09
نعیمه یوسفی شهیر آذربایجان‌شرقی دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 09144074414 1400-03-27
حمیده یوسفی سرکتی مازندران دکتری مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 09111518152 1401-11-04
حسین یوسفی خسرقی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09143118501 1398-06-24
حسین یوسفی جناقرد اردبیل کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09144517727 1399-10-15
محمدرضا یوسفی تهران کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان شغلی اختصاصی دولتی 09128613163 1400-05-23
مسلم یوسفی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 09143239673 1400-12-11
یحیی یوسفی کرمانشاه دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09189362285 1398-10-02
رحیم یوسفی آذربایجان‌شرقی دکتری روانشناسی روانشناسی هیأت علمی - دانشیار 09144612733 1401-06-02
امیرحسین یوسفی مازندران كارشناسي ارشد مهندسي معماری شغلی- اختصاصی (فنی) دولتي 09123390849 1401-05-02
مریم یوسفی قم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (مالی دولتی) مالی دولتی 09194535382 1400-10-30
معصومه یوسفی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تحول شغلی اختصاصی دولتی 09126969714 1401-06-01
لطیفه یوسفی قزوین کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09127893828 1400-09-17
نیلوفر یوسفی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09122992638 1401-02-17
ابوالقاسم یوسفی خراسان رضوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 09155319548 1400-10-13
مریم یوسفی تهران دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 09125485174 1401-11-12
فرامرز یوسفوندی تهران کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 0916113278 1399-01-24
حبیب‌اله یوسف‌وند اصفهان کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 09133651569 1398-06-16
هادی یوسفلی قزوین کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 09123816086 1399-09-15
محمدحسین یوسف‌زایی پور گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09112751288 1402-04-19
مهدی یوسف‌زاده اقدم خراسان رضوی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 09361144639 1400-10-13
سیدرضا یوسف‌زاده تهران کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09124849638 1400-08-09
سعید یوسف‌پور اصفهان دكتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09129155158 1398-10-16
باقر یوسف زاده گندوانی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 09142265754 1402-01-20
سعید یوسف پور چهارمحال و بختیاری دکتری دامپزشکی دامپزشکی دولتی 09129155158 1401-12-20
علیرضا یوزباشی تهران دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09127431041 1398-06-24
سمیره یوازی هرمزگان کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی غیردولتی 09036126479 1400-02-19
مسعود یگانه اردبیل کارشناسی‌ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی 09143532145 1401-12-13
سید کامران یگانگی زنجان 1355 دکتری صنایع- مدیرت آینده‌پژوهی هیأت علمی 09121827383 1398-11-02
منیژه یکرنگی هرمزگان کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 09386297078 1398-09-02
حمیده یکتاخواه البرز کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09120469261 1398-12-01
مریم یکتاپور هرمزگان کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 09173608959 1401-02-30
علیرضا یکتا تهران کارشناسی‌ارشد الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09153636110 1400-05-23
رعنا یغموری البرز کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 09336409140 1400-09-09
شهرام یغمایی زارع فارس دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی دولتی 09371824269 1401-11-09
نور محمد یعقوبی سیستان و بلوچستان دکتری مدیریت اداری- مدیریتی هیأت علمی 09155409214 1398-08-25
عطیه یزدی البرز کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 09128618292 1399-10-01
علی یزدانی‌چراتی مازندران کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09120902911 1398-11-23
محمدرضا یزدانیان تهران کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09122068135 1399-01-24
مجتبی یزدانی کچوئی تهران کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 09124086824 1400-08-09
غلامعلی یزدانی رستاقی مازندران کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 09112585148 1401-11-04
رستم یزدانی بیوکی یزد دکتری بوم شناسی زراعی - اگرواکولوژی شغلی اختصاصی هیأت علمی 09131560351 1401-06-09
نرجس یزدانی فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 09173105785 1400-10-14
مجید یزدانی فارس کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 09173388393 1400-10-07
مرجان یزدانی فارس كارشناسي ارشد کامیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09361098785 1401-07-09
    مجموع سطرها: 5415 سطر | نمایش در هر صفحه