شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
نفیسه سجادیه اصفهان کارشناسی‌ارشد نقاشی و گرافیک هنری غیردولتی 1399-12-09
سید حجت موسوی اقدم آذربایجانشرقی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دولتی 1400-12-11
فاطمه دشتی آذربایجانشرقی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دولتی 1400-12-11
ابراهیم جمالزهی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
پروانه ریگی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
ذبیح اله الهی سیستان و بلوچستان دکتری علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
محمد شهرکی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
محمدرضا اصغریان سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
ناهید براهوئی سیستان و بلوچستان دکتری تاریخ ایران اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
محمود بلوچ سیستان و بلوچستان دکتری مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
محمودرضا رخشانی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
احمد مهرابی سمنان کارشناسی‌ارشد عمران راه وترابری موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
مجید دهمرده سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
ماریه یداللهی سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
سید احمد جعفری سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
مهدی خیاطی سیستان و بلوچستان دکتری مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
علیرضا پهلوانی‌راد سیستان و بلوچستان دکتری مسائل ایران موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
امیرحمزه سالارزایی سیستان و بلوچستان دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
مهین خیرخواه شستان سیستان و بلوچستان دکتری تربیت بدنی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
زینب خیرخواه شستان سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد سیستماتیک و اکولوژی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
منصور جنگی‌زهی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
رضا امینی آهی‌دشتی سمنان دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
فاطمه سوهانی سمنان دکتری مکانیک موضوعی تخصصی هیأت علمی (استادیار) 1398-08-14
مصطفی خاتمی سمنان دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
محمدرضا حیدری‌صادق سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مهندسی برق قدرت موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
هادی سیاسر سیستان و بلوچستان دکتری مهندسی آب موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
آرمان بهاری سیستان و بلوچستان دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
محبعلی رهدار سیستان و بلوچستان دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
حمیدرضا جنگی‌زهی سیستان و بلوچستان دکتری تکنولوژی آموزشی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
سعید زنگنه سمنان دکتری هواشناسی مخاطرات موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
غلامحسین امینی‌راد سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
علی خداداد سمنان کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
مریم بشری سه‌قلعه سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
هادی رستمیان سمنان کارشناسی‌ارشد مهندسی آب موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-14
رضا سعیدیان سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
عباس اشکانی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد زراعت موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
علیرضا حمیدی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
علی ترابی سمنان کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
مهدی دارایی سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
ابراهیم سوری سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
محمدتقی حیدریان سمنان دکتری دامپزشکی موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
هوشیار امیدی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد برق موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
پژمان قراییان سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
محمدرضا پودینه سیستان و بلوچستان دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
فریبرز یداللهی سمنان دکتری شهرسازی موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
محمدکریم رئیسی سیستان و بلوچستان دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398-08-25
سیدحسین شاه‌چراغ سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
محمد یوسفی سوته سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
مجید جهان سمنان کارشناسی‌ارشد صنایع موضوعی تخصصی دولتی 1398-08-14
اکرم پیلتن سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398-08-25
    مجموع سطرها: 4309 سطر | نمایش در هر صفحه