شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
فاطمه حسینی مقدم خوزستان فوق لیسانس هوش مصنوعی و رباتیکز هوش مصنوعی و رباتیکز غیردولتی 09169026402 1398-08-01
نفیسه سجادیه اصفهان کارشناسی‌ارشد نقاشی و گرافیک هنری غیردولتی 09138689003 1399-12-09
فاطمه دشتی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دولتی 09144075539 1400-12-11
سید حجت موسوی اقدم آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دولتی 09148377920 1400-12-11
سیدعلی دانش‌نیا هرمزگان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دولتی 09177676281 1400-04-23
هادی رستمیان سمنان کارشناسی‌ارشد مهندسی آب موضوعی تخصصی غیردولتی 09121318049 1398-08-14
ابراهیم سوری سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 09155437003 1398-08-25
فاطمه سوهانی سمنان دکتری مکانیک موضوعی تخصصی هیأت علمی (استادیار) 09128732355 1398-08-14
مصطفی خاتمی سمنان دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 09122317714 1398-08-14
علیرضا پهلوانی‌راد سیستان و بلوچستان دکتری مسائل ایران موضوعی تخصصی غیردولتی 0915191252 1398-08-25
غلامحسین امینی‌راد سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی موضوعی تخصصی غیردولتی 09155401883 1398-08-25
طاهره عباسی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 09153421478 1398-08-25
سید احمد جعفری سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 09136431827 1398-08-25
مهین خیرخواه شستان سیستان و بلوچستان دکتری تربیت بدنی موضوعی تخصصی غیردولتی 09159973835 1398-08-25
مهدی خیاطی سیستان و بلوچستان دکتری مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 09153493867 1398-08-25
علیرضا حمیدی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 09151912852 1398-08-25
مجید دهمرده سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی هیأت علمی 09151424425 1398-08-25
زینب خیرخواه شستان سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد سیستماتیک و اکولوژی موضوعی تخصصی غیردولتی 09155482012 1398-08-25
حسین شیبانی امین سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی هیأت علمی 09153400674 1398-08-25
الهام شهری سیستان و بلوچستان دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست موضوعی تخصصی غیردولتی 09055260059 1398-08-25
محمودرضا رخشانی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی هیأت علمی 09155410245 1398-08-25
هوشیار امیدی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد برق موضوعی تخصصی غیردولتی 09359208831 1398-08-25
محمد غفوریان سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی موضوعی تخصصی غیردولتی 09155418434 1398-08-25
ماریه یداللهی سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی دولتی 09367373047 1398-08-14
ناهید براهوئی سیستان و بلوچستان دکتری تاریخ ایران اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 09380125953 1398-08-25
ویدا شیخ‌زاده سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات موضوعی تخصصی غیردولتی 09393140715 1398-08-25
محمدرضا پودینه سیستان و بلوچستان دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 09154990976 1398-08-25
آرمان بهاری سیستان و بلوچستان دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 09151403309 1398-08-25
مریم بشری سه‌قلعه سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 09151403401 1398-08-25
محمود بلوچ سیستان و بلوچستان دکتری مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی هیأت علمی 09153450373 1398-08-25
محمدکریم رئیسی سیستان و بلوچستان دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 09151550122 1398-08-25
معصومه عبدالهی سیستان و بلوچستان دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 09364244850 1398-08-25
حمیدرضا جنگی‌زهی سیستان و بلوچستان دکتری تکنولوژی آموزشی موضوعی تخصصی غیردولتی 09155470875 1398-08-25
محمدتقی حیدریان سمنان دکتری دامپزشکی موضوعی تخصصی دولتی 09125317605 1398-08-14
محمد شهرکی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 09155419631 1398-08-25
محبعلی رهدار سیستان و بلوچستان دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 09153410725 1398-08-25
علی خداداد سمنان کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی دولتی 09122316906 1398-08-14
هادی سیاسر سیستان و بلوچستان دکتری مهندسی آب موضوعی تخصصی هیأت علمی 0915342459 1398-08-25
محمدرضا اصغریان سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی غیردولتی 09190120377 1398-08-25
عباس اشکانی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد زراعت موضوعی تخصصی غیردولتی 09155413421 1398-08-25
پروانه ریگی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی غیردولتی 09151915400 1398-08-25
منصور جنگی‌زهی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 09151991465 1398-08-25
احمد مهرابی سمنان کارشناسی‌ارشد عمران راه وترابری موضوعی تخصصی دولتی 09013073739 1398-08-14
امیرحمزه سالارزایی سیستان و بلوچستان دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 09155414263 1398-08-25
رضا سعیدیان سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 09153411128 1398-08-25
مهدی دارایی سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 09126310844 1398-08-14
ذبیح اله الهی سیستان و بلوچستان دکتری علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 09153418370 1398-08-25
علی ترابی سمنان کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 09125316853 1398-08-14
ابراهیم جمالزهی سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 09153417454 1398-08-25
سیدحسین شاه‌چراغ سمنان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 09123313573 1398-08-14
    مجموع سطرها: 5448 سطر | نمایش در هر صفحه