شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
مریم رستگاران خوزستان نگارش پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی غیردولتی 09391729704 1398-07-01
نسترن داوریان خوزستان مرحله دفاع کارشناسی ارشد معماری-معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 09163468115 1398-08-01
عبدالمناف شریفی فرد خوزستان لیسانس حسابداری اختصاصی دولتی 09166913293 1398-07-01
عبدالرحمن هزاریان خوزستان لیسانس مدیریت صنعتی امور اداری دولتی 09165898901 1398-10-01
نونا لطیفیان خوزستان لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09166069987 1398-03-01
حمید رضائیان خوزستان لیسانس ادبیات فارسی عمومی فرهنگی بازنشسته 09163190200 1398-03-01
محمد رجبی نژاد خوزستان گواهی امتحان جامع دکتری حقوق/ خصوصی حقوقی هیأت علمی (مربی) 09163068964 1398-03-01
مریم اسکندری خوزستان گواهی امتحان جامع دکتری حقوق / حقوق خصوصی حقوقی / حقوق شهروندی دولتی 09198008876 1398-03-01
عباسعلی فراتی تهران کفایتین حقوق و قضای اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 09123272545 1399-01-24
مهدی هدایت‌فر قزوین کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 09127852775 1398-02-04
اسماعیل عبدالعلی قزوین کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری – مدیریتی دولتی 09125822842 1398-02-04
محمدحسین شیرعلی قزوین کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری – مدیریتی دولتی 09126825900 1398-02-04
سید محمود علائی قزوین کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09122810477 1398-02-04
مهرزاد پرنیان فارس کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09373740133 1398-03-20
سمیرا اسدی‌پویا فارس کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 09170220292 1398-03-20
محمدرضا رئوفت فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 09177108842 1398-03-20
مصطفی ایران‌نژاد پاریزی فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09132455727 1398-03-20
حمیدرضا سامانی پور قزوین کارشناسی‌ارشد آمار نظری شغلی اختصاصی دولتی 09122044822 1398-02-04
مرتضی نجفی قزوین کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری – مدیریتی دولتی 09121821805 1398-02-04
عفت رجبی فارس کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09176828441 1398-03-20
علی اکبر واحدی قزوین کارشناسی‌ارشد حسابداری امور مالی - حسابرسی دولتی 09124813872 1398-02-04
علی رضا پرنیان فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 09171818755 1398-03-20
محبوبه تقدس فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09173050270 1398-03-20
رضا جوانبخت فارس کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 09171079236 1398-03-20
قاسم حسنی‌زاده فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 09173157932 1398-03-20
علی آقازاده فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 09177170245 1398-03-20
علی رفیعی منصورآبادی فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09177378614 1398-03-20
محسن زارع‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09173175215 1398-03-20
سید محمدکریم حسینی قزوین کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی – مالی مالی دولتی 09121824351 1398-02-04
پریسا اصغری تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09124547871 1397-11-27
سعید بهروان تهران کارشناسی‌ارشد صنایع چوب و کاغذ - فرآورده‌های چندسازه آموزشی و پژوهشی دولتی 09126133846 1397-11-27
رضا خانی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 09125100289 1397-11-27
فروغ زکاوتی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09126265491 1397-11-27
کمال باقری فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09177775752 1398-03-20
علی اسماعیلی فارس کارشناسی‌ارشد حوزوی فرهنگی هیأت علمی (مربی) 09354237574 1398-03-20
داریوش زارعیان جهرمی فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 09177106814 1398-03-20
سیدمحسن علیزاده طباطبایی تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 09121385503 1397-11-27
مریم غضنفری‌ نیکو تهران کارشناسی‌ارشد کارآفرینی فناوری فناوری اطلاعات دولتی 09122444456 1397-11-27
منصوره کریمی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 09125044678 1397-11-27
رستم کریمی ایلام کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09181441953 1397-11-27
فهیمه کریمی‌نژاد تهران کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 09394375072 1397-11-27
مهرداد خواجه‌پور فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09173037942 1398-03-20
معصومه منصوری‌کیا تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09122913649 1397-11-27
منصور هوده‌شاهی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09351603611 1397-11-27
محمدهادی تابش‌فراز فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09171128818 1398-03-20
سعید بختیاری فارس کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 09177027952 1398-03-20
فخرالدین آزاد شهرکی قزوین کارشناسی‌ارشد عمران - آب شغلی اختصاصی دولتی 09132858768 1398-02-04
وحید بغدادی قزوین کارشناسی‌ارشد حسابداری حسابداری دولتی ۰۹۱۲۲۸۲۶۰۰۷ 1398-02-04
علیرضا بندعلی قزوین کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 09123822848 1398-02-04
سیدعبدالرسول حسینی فارس کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09173112119 1398-03-20
    مجموع سطرها: 5415 سطر | نمایش در هر صفحه