شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
سید محسن امام یزد کارشناسی‌ارشد مالی- مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 1399-10-25
مسعود طوفان یزد کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی، روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-15
سید ابوالحسن طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400-02-01
علی حیدری اشکذری یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌‌المللی شغلی اختصاصی دولتی 1399-09-15
سید امیرحسین حسینی اناری یزد کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-09-15
عمران ربیعی فرادنبه یزد کارشناسی‌ارشد روانشاسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-09-09
سید ضیاء طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-03-24
احمد احمدی یزدی یزد دکتری مهندسی صنایع آموزشی - پژوهشی هیأت علمی 1400-01-17
عباس زارع بنادکوکی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی غیردولتی 1400-01-17
محسن زارع باغبیدی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-09-15
مجید شمسی‌زاده یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400-04-14
حمید شاهوردی شوازی یزد کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1399-12-25
سعیده فلاح تفتی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400-09-06
راحله انصاری یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1400-02-01
غلامرضا زارع یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی بازنشسته 1399-12-25
مهدی غضنفری نصرآباد یزد دکتری تخصصی پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1400-09-25
فرزانه فرازمند یزد کارشناسی ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-01-20
محمد جواد دهقانی تفتی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی پدافند غیرعامل – سازه‌های امن شغلی اختصاصی دولتی 1400-11-12
ابوالفضل آزاد نیا یزد کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400-12-15
سید محمد طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات شغلی اختصاصی دولتی 1400-02-01
سبیکه‌السادات رکن‌الساداتی عزآبادی یزد کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی-آنالیز شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-02-15
محمد زارع حسین‌آبادی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولید شغلی اختصاصی دولتی 1400-10-06
افسانه برهانی یزد کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1400-03-24
رضا تقی طاحونه یزد کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1399-12-25
زهرا زارع میرک‌آباد یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت - آموزش عالی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-09-15
علی‌محمد رحمانی‌پور یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-09-07
مهدی دهقانی تفتی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت - منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-04-14
محمدرضا شیخ علیشاهی یزد کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399-01-24
عبدالرضا شفیعی یزد دکتری حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399-10-25
محمدعلی عاقلی حاجی‌آبادی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-09-15
حمیدرضا فهیمی‌‌راد یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1399-11-25
شهلا حسینی کسنویه یزد کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت شغلی اختصاصی دولتی 1399-11-25
رضا اکبری یزد دکتری شهرسازی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1400-09-06
مرتضی صابری اناری یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شغلی اختصاصی دولتی 1399-12-25
جمال موتاب بفروئی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400-09-24
سید مهدی اعرابی یزد دکتری مکانیک -تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-15
مهدی شجاع یزد کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی شغلی- اختصاصی دولتی 1400-10-22
بهزاد انجذاب یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1399-09-15
مریم سادات فخیم‌پور یزد کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-11-25
امیرعلی عضدی یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 1399-10-25
مرتضی دهقان یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی شغلی اختصاصی دولتی 1400-08-09
محمود دهقان طزرجانی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 1400-06-10
معصومه عزیزی کرج یزد کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400-02-01
مهدی رضایی یزد کارشناسی ارشد مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 1400-10-06
اکرم تفتیان یزد دکتری حسابداری شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399-10-25
سید محمدرضا طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 1400-03-24
عباس طاهری یزدی یزد کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399-01-24
محمدجواد رحمانی طاحونه یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399-10-25
نجمه خورشیدی یزد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400-03-24
مجید پارسائیان یزد کارشناسی‌ارشد کارآفرینی- کسب و کار الکترونیکی شغلی اختصاصی دولتی 1399-09-15
    مجموع سطرها: 4309 سطر | نمایش در هر صفحه