شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
سید محسن امام یزد کارشناسی‌ارشد مالی- مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 09131564154 1399-10-25
سبیکه‌السادات رکن‌الساداتی عزآبادی یزد کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی-آنالیز شغلی اختصاصی غیردولتی 09138563894 1400-02-15
عبدالرضا شفیعی یزد دکتری حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09133536544 1399-10-25
غلامرضا زارع یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی بازنشسته 09133573295 1399-12-25
حمیدرضا فهیمی‌‌راد یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت شغلی اختصاصی دولتی 09131545183 1399-11-25
مجید شمسی‌زاده یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09133529989 1400-04-14
سید عباس میررکنی یزد کارشناسی‌ارشد مشاوره، توانبخشی شغلی اختصاصی دولتی 09131563085 1400-03-24
بهزاد انجذاب یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09132512561 1399-09-15
سعید مطهری یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09135246167 1400-06-15
سید ضیاء طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 09131522366 1400-03-24
عباس طاهری یزدی یزد کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 09132541525 1399-01-24
مهدی دهقانی تفتی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت - منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 09133518622 1400-04-14
محمدجواد رحمانی طاحونه یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09131596557 1399-10-25
راحله انصاری یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09131518271 1400-02-01
محسن کدخداپور یزد کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی- محض شغلی اختصاصی دولتی 09132512689 1399-09-15
محمدرضا شیخ علیشاهی یزد کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09131572822 1399-01-24
علی حیدری اشکذری یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌‌المللی شغلی اختصاصی دولتی 09137798280 1399-09-15
هدایت کارگر شورکی یزد دکتری مدیریت-تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 09103090358 1400-06-15
سید امیرحسین حسینی اناری یزد کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی غیردولتی 09134502192 1399-09-15
احمد احمدی یزدی یزد دکتری مهندسی صنایع آموزشی - پژوهشی هیأت علمی 09133522787 1400-01-17
مصطفی نجاتی یزد دکتری مدیریت راهبردی دانش شغلی اختصاصی دولتی 09133543667 1400-05-10
معصومه عزیزی کرج یزد کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 09131582352 1400-02-01
نجمه خورشیدی یزد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 09132749318 1400-03-24
رضا تقی طاحونه یزد کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 09131563109 1399-12-25
سید محمد طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات شغلی اختصاصی دولتی 09133510316 1400-02-01
سعید نورایمانی یزد کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 09133730093 1399-11-25
سید ابوالحسن طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09131535316 1400-02-01
امیرعلی عضدی یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 09131574789 1399-10-25
شهلا حسینی کسنویه یزد کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت شغلی اختصاصی دولتی 09133550977 1399-11-25
عباس زارع بنادکوکی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی غیردولتی 09133505257 1400-01-17
سید محسن هاشمی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولید شغلی اختصاصی دولتی 09131588860 1400-04-14
فاطمه زهرا منصوری یزد کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 09134552203 1400-04-14
مسعود طوفان یزد کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی، روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 09133540213 1400-06-15
سید مهدی اعرابی یزد دکتری مکانیک -تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 09133548847 1400-06-15
حمید شاهوردی شوازی یزد کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 09133545430 1399-12-25
زهرا زارع میرک‌آباد یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت - آموزش عالی شغلی اختصاصی غیردولتی 09131523583 1399-09-15
مجید پارسائیان یزد کارشناسی‌ارشد کارآفرینی- کسب و کار الکترونیکی شغلی اختصاصی دولتی 09132522163 1399-09-15
علی نمازی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09131579067 1399-10-25
ابراهیم منصوری یزد کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09131569878 1399-10-25
مجید کرباسی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09131519101 1399-11-25
محسن زارع باغبیدی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم شغلی اختصاصی غیردولتی 09132504025 1399-09-15
منصوره منصوره فکر یزد کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی- بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 09904684585 1400-02-01
محمدعلی عاقلی حاجی‌آبادی یزد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 09128144870 1399-09-15
اکرم تفتیان یزد دکتری حسابداری شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 09133544852 1399-10-25
محمود دهقان طزرجانی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 09131519391 1400-06-10
افسانه برهانی یزد کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 09132588479 1400-03-24
سید محمدرضا طباطبایی یزد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 09132747544 1400-03-24
مرتضی صابری اناری یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شغلی اختصاصی دولتی 09133730995 1399-12-25
مریم سادات فخیم‌پور یزد کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 09132326251 1399-11-25
زهره مهرزاده یزد کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی- کودک و نوجوان شغلی اختصاصی غیردولتی 09132730020 1399-11-25
    مجموع سطرها: 5448 سطر | نمایش در هر صفحه