شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
یونس محمدی کرمانشاه دکتری حسابداری اداری مدیریتی دولتی 09128490538 1400-11-11
یونس رنجبر حقیقی اردبیل کارشناسی‌ارشد معماری کامپیوتر- سیستم کامپیوتری شغلی اختصاصی دولتی 09141549663 1399-11-25
یونس عباسی کرمانشاه دکتری حسابداری مالی هیأت علمی 09188345912 1399-11-19
یونس قره داغی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد برق قدرت برق دولتی 09144029074 1400-12-11
یونس طاهرزاده لرستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 09167507749 1398-12-08
یونس اسکندری زنجان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 09193449445 1398-11-21
یونس جهانتیغ سیستان و بلوچستان کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09153409700 1400-09-06
یونس شاکری بوشهر دکتری جغرافیای برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 09173790321 1401-10-20
یونس فتاحی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09120558671 1402-04-27
یوکابد ولی‌زاده البرز کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 09126632433 1398-12-01
یوسف نریمانی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09141185388 1399-01-23
یوسف پاشازاده آذربایجان‌غربی دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی 09144468951 1398-10-24
یوسف امیری کرمانشاه کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09188318122 1398-11-16
یوسف حاجی الفخانی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 09143009529 1400-12-11
یوسف پارسایی فارس کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی غیردولتی 09171018650 1400-10-14
یوسف آرا کرمانشاه کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل اداری مدیریتی دولتی 09185930610 1400-11-11
یوسف قاسمی زنجان 1362 دکتری روانشناسی تربیتی بازنشسته 09126423016 1401-05-23
یوسف شمسی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 09144017469 1398-06-24
یوسف زارعی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 09188394833 1398-10-02
یوسف عباسی اصفهان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 09132249040 1398-06-16
یوسف برزگری آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143089194 1398-06-24
یوسف بابائی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد علوم دامی شغلی اختصاصی دولتی 09144146324 1400-03-27
یوسف توحیدی‌راد آذربایجان‌غربی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 09362760936 1400-08-08
یوسف یاوری آذربایجان‌شرقی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی تربیت بدنی هیأت علمی (دانشیار) 09144134599 1400-12-11
یوسف لطفی بجندی آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 09148763879 1402-01-20
یوسف جلیلیان کرمانشاه کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 09183365134 1398-10-02
یوسف کریمی اردبیل کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی 09141508225 1401-12-13
یوسف حسین پور قره قیه آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی 09015455907 1400-12-11
یوسف سلیمی آذربایجان‌غربی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09141864626 1399-12-03
یوسف مرادی کردستان کارشناسی‌ار شد مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 09188723336 1402-08-23
یگانه آقایی سمنان کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق جزا شغلی اختصاصی دولتی 09196853916 1401-12-28
یعقوب دبیری‌نژاد هرمزگان کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09173679202 1398-09-03
یعقوب اقدم مزرعه آذربایجان‌شرقی دکتری حسابداری مالی دولتی 09143018613 1400-03-27
یعقوب فتاحی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09183346948 1402-04-27
یعقوب رحیمی رضایی بوشهر کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن و مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 09164610717 1402-02-20
یعقوب صبوری گوگ تپه اردبیل کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09144571393 1399-11-25
یعقوب حامد رنجینه آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09141142877 1398-06-24
یعقوب زمانی فارس کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی دولتی 09177819864 1401-11-09
یداله علی‌نژاد آذربایجان‌غربی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09141484572 1400-10-04
یداله گودرزی چهارمحال و بختیاری کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 09133836131 1398-09-16
یداله مختارپور مازندران کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09111532983 1398-06-31
یحیی یحیائی بوشهر کارشناسی‌ارشد علوم دریایی شغلی اختصاصی دولتی 09173782451 1400-08-03
یحیی گلی کرمانشاه دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 09188347660 1398-11-16
یحیی یوسفی کرمانشاه دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09189362285 1398-10-02
یحیی رمضانی البرز دکتری جغرافیا - برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 09121694865 1398-12-01
یحیی حاتمی کرمان دکتری اقتصاد - علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 09133438917 1400-03-15
یحیی بنیاد روح انگیز آذربایجان‌شرقی کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144204661 1399-01-23
یحیی ایل بیگی تهران کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 09123889527 1401-10-03
یاسمین صیامیان گرجی گلستان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1401-02-17
یاسمن خانلرزاده مازندران کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 09112144527 1398-11-23
    مجموع سطرها: 5448 سطر | نمایش در هر صفحه