شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
مهدی رشیدپور کرمانشاه کارشناسی ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
مینو جانانه کرمانشاه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
نسرین حیدری کرمانشاه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
پرویز توکل نیا کرمانشاه دکتری تخصصی علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
روح اله رادپوش کرمانشاه کارشناسی ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
احسان نجفی کرمانشاه دکتری جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
آریا عزیزی کرمانشاه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
فردین قنبری قشلاقی کرمانشاه دکتری مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
فردین یاوری کرمانشاه کارشناسی ارشد تاریخ اسلام شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
سید محمدرضا مصطفایی کرمانشاه دکتری مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
علی محمدی کرمانشاه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
رسول قاسمی کرمانشاه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
میلاد مومنی آزاد کرمانشاه دکتری تخصصی نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
حمیده قربانی چروش کرمانشاه کارشناسی ارشد علوم تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
شهریار جهانمیر کرمانشاه کارشناسی ارشد آموزش الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
مالک جاسمی کرمانشاه کارشناسی ارشد برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1401-04-07
محمدحسین ربیعی تهران دکتری تخصصی عمران - سازه های هیدرولیکی شغلی اختصاصی دولتی 1401-12-06
غلامرضا عرب گیلان کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 1401-12-06
عبدالرحیم ابراهیمی اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط شغلی اختصاصی دولتی 1401-12-06
سیدمصطفی میرقاسمی تهران کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-12-06
صابر پرویزی کردستان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1401-12-02
سکینه راه پیما آغمیونی تهران دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1401-12-01
کمال اله قلی تهران کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1401-12-02
شهروز شیرازی تهران کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-03
فریبا شری تهران دکتری مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1401-12-02
محبوبه عزیزی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روش ها شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-12-02
مهدی تقوی ملائی آذربایجان شرقی دکتری تخصصی قارچ شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-24
داود سلطانی تهران کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-24
زهرا ملکی تهران کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-24
ولی طاهر منش کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-27
مولود حیدری نیا لرستان دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-18
محبوبه ازغدی طوسی تهران کارشناسی ارشد مهندسی معدن - استخراج معدن شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-11-12
مریم یوسفی تهران دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-12
محمد رضایی مرکزی کارشناسی ارشد مهندسی مرتع داری شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-09
محسن یوسفی ملکشاه مرکزی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-09
بیژن آزاد مرکزی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-09
مریم غفوری فرد مرکزی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-09
مجتبی مؤمن مرکزی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-11-09
مرضیه حدپورسراج تهران دکتری تخصصی مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-11-05
گشتاسب مظفری تهران دکتری آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-11-01
علی ضمیری کامل همدان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-10-26
عیسی عباسی بیرگانی شهرکرد کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی- آموزش شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-10-26
حسین خلیلی شایان تهران دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی شغلی اختصاصی دولتی 1401-10-21
ابراهیم منتخبی نوده هرمزگان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 1401-10-17
حمید کیان مهر تهران دکتری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی شغلی اختصاصی دولتی 1401-10-13
راضیه مهدیه نجف آبادی تهران دکترای تخصصی پژوهش هنر شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-10-07
ستار افزا تهران کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-10-03
داود فرخی تهران کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-10-03
یحیی ایل بیگی تهران کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-10-03
فهیمه مهرانفر تهران دکتری شیمی - شیمی فیزیک شغلی اختصاصی دولتی 1400-09-29
    مجموع سطرها: 4342 سطر | نمایش در هر صفحه