شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی شماره تماس تاریخ صدور گواهینامه
خاطره صباغیان کرمانشاه دکتری نرم‌افزار اداری مدیریتی دولتی 09183311204 1402-04-27
فاطمه یاری قلعه کرمانشاه کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری مدیریتی دولتی 09187189657 1402-04-27
محسن موقوفه‌ای کرمانشاه کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی اداری مدیریتی دولتی 09183552752 1402-04-27
پگاه گل‌محمدی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 09011942520 1402-04-27
قدرت‌اله کریمی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری مدیریتی دولتی 09189398721 1402-04-27
پریسا کامکار کرمانشاه کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09183316231 1402-04-27
داریوش کاظمی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی اداری مدیریتی دولتی 09188335672 1402-04-27
شهین قاسمی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09188311055 1402-04-27
یونس فتاحی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09120558671 1402-04-27
اعظم عباسی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری مدیریتی دولتی 09183883581 1402-04-27
سارا صادقی سراب قنبری کرمانشاه کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09383823773 1402-04-27
پژمان صالحی‌فر کرمانشاه کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 09183771823 1402-04-27
سجاد شهباز کرمانشاه کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09180628597 1402-04-27
فاطمه شکربیگی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09923284824 1402-04-27
سمیه سلیمانی کهره کرمانشاه کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09188302956 1402-04-27
رامین سمیعیان صحنه کرمانشاه دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09188370530 1402-04-27
طیبه رشیدی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09188888443 1402-04-27
وحید دامود کرمانشاه کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی اداری مدیریتی دولتی 09187400648 1402-04-27
وحید خسروی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری مدیریتی دولتی 09188316785 1402-04-27
محمد علیرضا حریقی کرمانشاه دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09335551784 1402-04-27
سید میلاد حسینی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 091835571109 1402-04-27
بهروز چقازردی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد روابط عمومی اداری مدیریتی دولتی 09360714309 1402-04-27
شهرام جمشیدپور کرمانشاه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری مدیریتی دولتی 09128380451 1402-04-27
شاهین تیموری کرمانشاه کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری مدیریتی دولتی 09183317417 1402-04-27
مهدی آزادی کرمانشاه کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09183317417 1402-04-27
حجت‌اله آبداریان کرمانشاه کارشناسی‌ارشد بازاریابی اداری مدیریتی دولتی 09183314675 1402-04-27
علی‌رضا صدارت تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی شغلی اختصاصی بازنشسته 09123908194 1402-06-19
پیمانه عطابخش اصفهان دکتری تخصصی زیست‌شناسی - میکروبیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 09133180549 1402-06-18
مسعود براتی تهران کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 0946028729 1402-06-18
سروش کماجیان اصفهان کارشناسی‌ارشد علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 09134814431 1402-06-18
محبوبه موحدی‌نیا تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 09372001478 1402-06-18
حمیدرضا امینیان ندوشن تهران دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09125210053 1402-06-18
امین بلالی بوشهر کارشناسی‌ارشد دریانوردی - حمل و نقل دریایی شغلی اختصاصی دولتی 09171722086 1402-06-18
الهام کریمی اصل تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 09362770420 1402-06-18
حمید سهیلی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09126069058 1402-06-18
وحید زارع تهران کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 09173124538 1402-06-18
مجتبی مشایخی قزوین کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09125705472 1402-06-18
امین تاج دانی خوزستان دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 09166168155 1402-06-18
سید علی توابع قوامی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی شغلی اختصاصی دولتی 09128079264 1402-06-08
عاطفه مصطفی‌زاده تهران کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی دولتی 09111259303 1402-06-07
علیرضا حاجعلی کردستان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 09126603165 1402-06-04
بنفشه سلیمی تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 09123485070 1402-06-01
گلاره کاظمی لاری هرمزگان کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 09177613085 -
مهرناز روشی هرمزگان کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دولتی 09177602176 -
محمود پور محمدی خوزستان سطح 2 حوزوی فقه و اصول اختصاصی -
فردین قاسمی کردستان کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09188789116 1402-05-31
محمد مصدق تهران کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09122776783 1402-05-29
علیرضا مرادی خراسان جنوبی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09155629159 1402-05-29
محبوبه آزاد تیرکان تهران دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09128902104 1402-05-29
محمد برادران تهران دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09123162435 1402-05-28
    مجموع سطرها: 5279 سطر | نمایش در هر صفحه