شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات ارزیابان

نام نام خانوادگی محل اشتغال تاریخ صدور گواهینامه
مریم صدر سایر 1402-04-18
زهره امانی وزارت آموزش و پرورش 1402-04-18
محمدیوسف عارفی فر وزارت کشور 1401-10-27
سجاد ساکنی سایر 1401-11-01
میثم خلیلی نجف آبادی سایر 1401-11-01
سید اویس میراسمعیلی سایر 1401-11-01
لیلا رضایی وزارت نفت 1401-11-01
افسانه فتحی چهره‌برق سازمان برنامه و بودجه 1401-11-25
محسن ساعی نیک سازمان برنامه و بودجه 1401-11-25
مریم احمدپور سازمان برنامه و بودجه 1401-11-26
سعید امیریان سازمان برنامه و بودجه 1401-12-02
حسین مجیدی آزاد 1401-12-15
محمدجواد تاجیک سایر 1401-12-22
علی پورقاسمی آزاد 1402-01-16
پرهام شهبازی سایر 1402-01-20
زهرا درزی سایر 1402-04-11
سیدعمادالدین فرشته نژاد سایر 1402-04-11
محمد میرزایی سازمان برنامه استان اصفهان 1402-04-12
زهرا علمی فرد آزاد 1401-10-28
محمودرضا توحیدی پور سازمان نوسازی و تجهیز مدارس 1401-10-28
سید جمال الدین محتشمی پور آزاد 1401-10-28
مریم رحمانیان فر وزارت علومُ تحقیقات و فناوری 1401-11-04
سعید محمدی هنجرویی آژاد 1401-11-04
سید مرتضی میرپور آزاد 1402-01-16
سیدعباس هاشمی اسفیدواجانی صندوق تامین خسارت‌های بدنی 1402-01-22
فرخ ناصری کریموند شرکت ملی نفت 1402-04-07
مریم صدر سایر 1402-04-18
زهره امانی وزارت آموزش و پرورش 1402-04-18
محمدیوسف عارفی فر وزارت کشور 1401-10-27
سجاد ساکنی سایر 1401-11-01
میثم خلیلی نجف آبادی سایر 1401-11-01
سید اویس میراسمعیلی سایر 1401-11-01
لیلا رضایی وزارت نفت 1401-11-01
افسانه فتحی چهره‌برق سازمان برنامه و بودجه 1401-11-25
محسن ساعی نیک سازمان برنامه و بودجه 1401-11-25
مریم احمدپور سازمان برنامه و بودجه 1401-11-26
سعید امیریان سازمان برنامه و بودجه 1401-12-02
حسین مجیدی آزاد 1401-12-15
محمدجواد تاجیک سایر 1401-12-22
علی پورقاسمی آزاد 1402-01-16
پرهام شهبازی سایر 1402-01-20
زهرا سادات حسینی سازمان بهزیستی کشور 1401-09-15
عارف شمس آزاد 1401-09-15
زهرا سادات حسینی سازمان بهزیستی کشور 1401-09-15
سجاد مکاری سازمان اداری و استخدامی کشور 1401-09-15
طاهره نورمحمدی سازمان اداری و استخدامی کشور 1401-09-15
سروش ستوده آزاد 1401-09-15
اکرم رحیمی راد آزاد 1401-09-15
حسن فاضلی هریکندی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران 1401-09-14
حمیدرضا کامیار آزاد 1401-09-14
    مجموع سطرها: 1842 سطر | نمایش در هر صفحه