شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات ارزیابان

نام نام خانوادگی محل اشتغال تاریخ صدور گواهینامه
فرهاد حیدری سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
سمیه عدالتخواه سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
سیدهادی مبرکریمی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
اکرم محمدی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
سمیه اسکندری سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
رضا حاج عسگرخانی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
رسول عبدالعظیم زاده سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
مریم رحیمی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
علی شعبانی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
زهرا نقی زاده نوجه دهی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
ناهید رضائی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
شهاب اسدی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
جلال کریم نیا سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
فریده محمدی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
قاسم کشاورز سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
بهروز کتابی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
لیلا ارشدی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
مرضیه فضلعلی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
سیما علیمحمدی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
رضوان شفیعی آزاد 1401-06-16
ایمان شعاعی آزاد 1401-06-14
فاطمه محمدی اطاقسرا آزاد 1401-06-14
شیرین آقابزرگیان آزاد 1401-06-16
مهدی صانعی آزاد 1401-06-01
میر مهرداد پیدایی آزاد 1401-06-01
حنانه نوایی لواسانی آزاد 1401-05-02
عمران رمضانی اردی سازمان اداری و استخدامی کشور 1401-03-21
سعید بختیاری سازمان اداری و استخدامی کشور 1401-03-27
حمید جهانشاهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 1401-05-02
ساسان جهانبخش آزاد 1401-05-02
حسام شیخ محمدی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان 1401-05-02
علیرضا صدیقی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) 1401-05-02
رضا دهقان مرکز آموزش مدیریت دولتی 1401-05-02
حمیده دهقان منشادی شرکت مدیریت منابع آب ایران 1401-05-02
لیلا پارسا ضیابری آزاد 1401-05-02
شهلا درتومی آزاد 1401-05-02
سید عباس خورشیدی آزاد 1401-05-02
پیام نادری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 1401-05-02
ام فروه پیش بهار آزاد 1401-05-02
امیر هدایت پور بازرگانی آزاد 1401-05-02
سید علی درخشان آزاد 1401-05-02
پریسا عباسی لموچی آزاد 1401-05-02
مژده خواجه سازمان تعزیرات حکومتی 1401-05-02
مهران خواجه سازمان تعزیرات حکومتی 1401-05-02
عبدالله باقریان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1401-05-02
منصور سالاري آزاد 1401-05-02
امید شفیعی شرکت ملی گاز ایران 1401-05-02
محمدرضا سلیمانی شرکت ملی گاز ایران 1401-05-02
مریم ابراهیمی پور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1401-05-02
مریم رنجبر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 1401-05-02
    مجموع سطرها: 1550 سطر | نمایش در هر صفحه