شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات ارزیابان

نام نام خانوادگی محل اشتغال تاریخ صدور گواهینامه
مهدی ساجدی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-28
مهدی خداپرست آزاد 1401-06-23
مهشید قریب پور سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران 1401-06-21
سپیده فتوحی آزاد 1401-06-21
علی قلی زاده بوسجین سازمان اتکا 1401-06-14
میلاد عزیزی نژاد مرکز آموزش مدیریت دولتی 1401-06-14
عباس ناصری آزاد 1401-06-16
مجید فیروزکوهی برنج آبادی آزاد 1401-06-16
سید علی محمد بهرامی آزاد 1401-06-14
فاطمه اعتمادی آزاد 1401-06-14
سعیده سلطانی آزاد 1401-06-15
مرتضی جاوید آزاد 1401-06-16
کورش عمادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1401-06-13
رسول صالح طریق آزاد 1401-06-14
شبنم حسامی آزاد 1401-06-14
محبوبه ابراهیمی مرکز آموزش مدیریت دولتی 1401-06-14
محمد کامروافر شرکت ملی نفت ایران 1401-06-15
محمدرضا ضیائی بیدهندی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
حسین خضری پور سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
عباس امینی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
محمد ابراهیمی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
سیدمرتضی زرگر سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
مجید علی مدد سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
علی رنجبران سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
بهزاد کریم پور سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
مهرداد جنگجو سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
سیامک افرازه سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
هنگامه تاج پوری سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
محمد مهدوی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
محبوبه افسری سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
جواد کیوانفر سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
مجتمی امامی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
مرتضی اردستانی رستمی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
زین العابدین امیراحمدی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
مریم آذرافروز سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
فاطمه کاظمی زاده سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
معصومه فرجی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
رحیم پناه زاده سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
احمدرضا پورتقی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
اقدس رضائی مزرعه شاهی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
محمد سعید محمدپور سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
زینب خزایی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
فاطمه سلحشور سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
سید رضا میرمعینی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
الهام اطمینان سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
پریسا پناهی زنگنه سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
علی غضنفری سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
زهرا کریمیان سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
محمد مهدی صداقت سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
بهروز تقوی سازمان تامین اجتماعی 1400-12-04
    مجموع سطرها: 1550 سطر | نمایش در هر صفحه