شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات ارزیابان

نام نام خانوادگی محل اشتغال تاریخ صدور گواهینامه
محمدحسین فلاح سلوکلائی وزارت جهاد کشاورزی 1399-10-20
مهدی ساجدی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-28
مهدی خداپرست آزاد 1401-06-23
مهشید قریب پور سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران 1401-06-21
سپیده فتوحی آزاد 1401-06-21
علی قلی زاده بوسجین سازمان اتکا 1401-06-14
میلاد عزیزی نژاد مرکز آموزش مدیریت دولتی 1401-06-14
عباس ناصری آزاد 1401-06-16
مجید فیروزکوهی برنج آبادی آزاد 1401-06-16
سید علی محمد بهرامی آزاد 1401-06-14
فاطمه اعتمادی آزاد 1401-06-14
سعیده سلطانی آزاد 1401-06-15
مرتضی جاوید آزاد 1401-06-16
کورش عمادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1401-06-13
رسول صالح طریق آزاد 1401-06-14
شبنم حسامی آزاد 1401-06-14
محبوبه ابراهیمی مرکز آموزش مدیریت دولتی 1401-06-14
محمد کامروافر شرکت ملی نفت ایران 1401-06-15
محمدرضا ضیائی بیدهندی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
حسین خضری پور سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
عباس امینی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
محمد ابراهیمی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
سیدمرتضی زرگر سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
مجید علی مدد سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
علی رنجبران سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
بهزاد کریم پور سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
مهرداد جنگجو سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
سیامک افرازه سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
هنگامه تاج پوری سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
محمد مهدوی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
محبوبه افسری سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
جواد کیوانفر سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
مجتمی امامی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
مرتضی اردستانی رستمی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
زین العابدین امیراحمدی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
مریم آذرافروز سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
فاطمه کاظمی زاده سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
معصومه فرجی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
رحیم پناه زاده سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
احمدرضا پورتقی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
اقدس رضائی مزرعه شاهی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
محمد سعید محمدپور سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
زینب خزایی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
فاطمه سلحشور سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
سید رضا میرمعینی سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
الهام اطمینان سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
پریسا پناهی زنگنه سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
علی غضنفری سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
زهرا کریمیان سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
محمد مهدی صداقت سازمان تامین اجتماعی 1401-06-16
    مجموع سطرها: 1503 سطر | نمایش در هر صفحه