بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

دانلود فایل PDF بانک اطلاعات مدرسان
ردیف استان نام نام خانوادگی کدملی تاریخ تولد آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تلفن همراه تاریخ صدور گواهینامه
1 تهران علی آتش‌سوز 6399876567 1361 دکتری مدیریت صنعتی-‌ تولید اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9125033039 25/09/1398
2 تهران علي آتشي 871392178 1349 دکتری حقوق حقوقی دولتی 9120860975 11/12/1399
3 تهران محمدجواد آبگون 69273456 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی غیردولتی 9121852576 09/12/1398
4 تهران سمیرا آرام 64473821 1359 دکتری تخصصی پزشکی قانونی آموزشی و پژوهشی دولتی 9125980859 27/11/1397
5 تهران محمد آزاددهقان 4899396961 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9124645113 27/11/1399
6 تهران مريم آقاسيد عزيزاله 71032861 1361 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9127079912 03/12/1399
7 تهران بهناز ابراهيمي 4070414592 1357 کارشناسی‌ارشد محیط زیست آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123712934 11/12/1399
8 تهران محمدرضا ابراهیمی 5059684407 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 9124165695 25/09/1398
9 تهران کاميار احمدي 46921710 1347 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9125232989 11/12/1399
10 تهران سيروس احمدي 6169508930 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش اداری - مدیریتی دولتی 9123409980 03/12/1399
11 تهران امید احمدی 60489812 1360 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9122942490 27/11/1397
12 تهران علی اشرف احمدیان 4209690813 1360 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9123938465 09/12/1398
13 همدان عباس احمدی‌مقیم 4050326876 1345 دکتری کارآفرینی آموزشی و پژوهشی دولتی 9181111971 02/11/1398
14 کرمان بهارک اختردانش 1753550912 1354 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123585186 11/12/1399
15 تهران حسن اختيارزاده 55166717 1349 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122908895 11/12/1399
16 تهران مریم ارجمند 75205572 1361 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9122476939 24/01/1399
17 تهران پدرام اسحاقيه فيروزآبادي 1290686823 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9133515212 27/11/1399
18 تهران الهام اسدزاده سوره 2851762001 1365 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9197951303 03/12/1399
19 تهران شبنم اسدي نژاد 937943851 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122710362 27/11/1399
20 تهران هادي اسکندري 5029856935 1362 کارشناسی‌ارشد مديريت منابع انساني اداری و مدیریتی دولتی 9357417095 27/11/1399
21 تهران کوروش اسماعیلی 4519463645 1355 کارشناسی‌ارشد سنجش و اندازه‌گیری آموزشی و پژوهشی دولتی 9122087453 27/11/1397
22 تهران ناهید اسماعیلی 2670174760 1349 کارشناسی‌ارشد فيزيولوژي ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9123760685 24/01/1399
23 تهران حمید اسمعيل‌زاده زوارق 1688881891 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122844167 24/01/1399
24 تهران محمدمهدی اشرفیان رهقی 75242151 1361 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9190060737 24/06/1398
25 تهران مريم اصغري 492875782 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126761021 23/12/1399
26 تهران پریسا اصغری 70955905 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9124547871 27/11/1397
27 تهران هاله اصفهاني 57324298 1351 دکتری تاريخ و فلسفه آموزش وپرورش تعليم وتربيت اسلامي - دولتی 9125204156 11/12/1399
28 تهران مهدی اصلاح‌کن‌ها 61650870 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9122976795 02/11/1398
29 تهران رامسیس افتخاری‌ مقدم 54834325 1352 کارشناسی‌ارشد فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشی دولتی 9125486382 24/06/1398
30 تهران امين افسا 69409587 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9122793874 03/12/1399
31 خراسان رضوی معصومه اکبرآبادي 1060397811 1356 دکتری بهداشت مواد غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9155511713 11/12/1399
32 تهران محمد علی اکبرپور 4878638464 1337 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9194052826 24/01/1399
33 خوزستان سید جمال امام‌زاده 1828994219 1342 دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9166205283 24/01/1399
34 تهران محسن امیدوارفر 2410957935 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9122957976 28/07/1398
35 تهران سعيد اميرحاجلو 1751174271 1349 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9352105634 11/12/1399
36 تهران مهدی امیرصالحی 2141925010 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی روش‌های اداری - دولتی 9121052400 25/09/1398
37 تهران کريم اميري 491194986 1343 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122387285 11/12/1399
38 تهران محسن امیری 1292923652 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9131077264 24/01/1399
39 تهران سید سعید انوری 55122027 1349 دکتری علوم اعصاب‌شناختی شغلی اختصاصی دولتی 9122173714 28/07/1398
40 تهران فاطمه ایزدپناه 2990556354 1350 دکتری حرفه‌ای داروسازی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9122116375 27/11/1397
41 تهران بهنام بابايي دنجکلاهي 2162080893 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9337767679 24/01/1399
42 سیستان و بلوچستان اسماعيل باران زهي 3701403244 1361 کارشناسی‌ارشد دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9153480227 11/12/1399
43 تهران معصومه باقري کاهکش 1971759597 1364 کارشناسی‌ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني اداری و مدیریتی دولتی 9169812189 27/11/1399
44 تهران اکرم بحريني پور 2990569103 1358 دکتری اپيدميولوژي اداری - مدیریتی دولتی 9133434753 11/12/1399
45 خراسان رضوی صدیقه بختیاری شهری 933792964 1341 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9159115163 09/12/1398
46 مرکزی سپیده بخشایشی 57075546 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9183608020 09/12/1398
47 تهران هومن بداغي 59956852 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و فرهنگی دولتی 9122096062 03/12/1399
48 تهران غزاله برنجی 72609346 1354 کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی فرهنگی دولتی 9122541141 02/11/1398
49 مازندران آرش برهاني 2161713183 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریتی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9111266713 23/12/1399
50 تهران محمد بصرائی 2161632541 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9127992320 02/11/1398
51 تهران سيد محسن بني جمالي 532203607 1343 دکتری جامعه‌شناسي اقتصادي و توسعه اجتماعی دولتی 9122964383 03/12/1399
52 آذربایجان‌شرقی فرخ بهتاش 1379113946 1351 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9143104500 11/12/1399
53 تهران ابوالفضل بهجت 1738862062 1353 کارشناسی‌ارشد مديريت فرهنگي فرهنگی دولتی 9126232683 24/06/1398
54 تهران سعید بهروان 57297428 1355 کارشناسی‌ارشد صنایع چوب و کاغذ -فرآورده‌های چندسازه آموزشی و پژوهشی دولتی 9126133846 27/11/1397
55 خوزستان لیلی بهزادنیا 4549869224 1362 کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی غیردولتی 9361894715 09/12/1398
56 تهران محبوبه بیات 72817623 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 9125265406 25/09/1398
57 تهران فاطمه بیگلو 79329136 1364 دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122485319 27/11/1397
58 تهران عباس رضا پارسا پور 5719784373 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123700732 24/01/1399
59 آذربایجان‌شرقی رسول پاک نژاد قراملکي 1380919789 1359 کارشناسی‌ارشد عمران حقوقی دولتی 9356521531 03/12/1399
60 تهران مسعود پاک‌نیت 43482651 1348 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 9198891163 28/07/1398
61 تهران مهدیه پرپنچي 62166743 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 9125038615 09/12/1398
62 خراسان رضوی شهناز پورسليمي 1290980160 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9151179340 03/12/1399
63 گیلان فاطمه پورصفر 2669898971 1366 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9113380858 11/12/1399
64 تهران فرزاد پورعباس 4284272373 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب حقوقی دولتی 9381521005 09/12/1398
65 تهران حميد پورعيسي 2002875073 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي حقوقی دولتی 9124306284 03/12/1399
66 تهران علیرضا پیرستانی 1291085165 1349 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125421557 24/01/1399
67 تهران محمدحسین پیش‌بین 4622654075 1362 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 9192140150 24/06/1398
68 تهران هادي تبرائي 793409217 1348 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9126575179 11/12/1399
69 خراسان رضوی مريم ترابي 937814520 1350 کارشناسی‌ارشد بيوتکنولوژي آموزشی و پژوهشی دولتی 9153096399 11/12/1399
70 تهران سيد عباس تقوي 75910950 1361 دکتری حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120820493 24/01/1399
71 آذربایجان‌شرقی بهمن تقي پور ثرشي 1379288452 1358 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9144105325 11/12/1399
72 تهران سعید تقی‌پور 3932716116 1357 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9192131097 25/09/1398
73 تهران احمد تکین 6519491519 1344 کارشناسی‌ارشد فلسفه - دولتی 9124581259 23/12/1399
74 تهران محمدعلي توکلي 2229423770 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9122333755 24/01/1399
75 خراسان رضوی عرفان توکلی‌نژاد 939857880 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9354077449 24/01/1399
76 سمنان ميلاد ثانيان 5309968628 1364 کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی دولتی 9191325681 01/11/1399
77 تهران فیروز جلالی بنائم 5079253665 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9121771632 09/12/1398
78 تهران هاتف جلیل‌زاده 6409852886 1354 کارشناسی‌ارشد امور فرهنگی فرهنگی دولتی 9124130458 25/09/1398
79 آذربایجان‌شرقی صونا جمشيدي 1583182731 1364 دکتری مهندسي شيمي آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9144910857 01/11/1399
80 آذربایجان‌شرقی احد جودی 1552449777 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9141100603 23/12/1399
81 تهران ابراهيم حاتمي 4198491267 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122108478 24/01/1399
82 کهگيلويه و بویراحمد محمد حاتمی کیا 4250669319 1357 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - دولتی 9114815760 23/12/1399
83 تهران سيد محمود حاج اکبري 382338715 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9121489152 03/12/1399
84 تهران مهتاب حاج حيدري 1754578624 1357 کارشناسی‌ارشد بيوشيمي باليني آموزشی و پژوهشی دولتی 9124180294 27/11/1399
85 تهران محمد علي حاجي احمدي 2062123221 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9142272436 24/01/1399
86 تهران مهتاب حبیب‌نژاد تپه‌باشی 2851319396 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9124708636 09/12/1398
87 تهران نجمه حجازی 77490452 1363 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9198144195 25/09/1398
88 تهران سيدحسين حجت پور 54555221 1348 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگی دولتی 9906449238 23/12/1399
89 هرمزگان علی اکبر حسام 2122416297 1347 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9173638227 24/01/1399
90 تهران علی حسن خانی 5719232370 1353 کارشناسی‌ارشد تاریخ اسلام فرهنگی دولتی 9127482486 09/12/1398
91 آذربایجان‌شرقی نسرین حسن زاده شریف 1640171754 1342 کارشناسی‌ارشد حقوق قضایی حقوقی دولتی 9144128768 23/12/1399
92 چهارمحال بختیاری سيد محسن حسين زاده 4689832242 1344 کارشناسی‌ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري اداری - مدیریتی دولتی 9133836798 01/11/1399
93 تهران علی حسین‌پور 2658904274 1356 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 9125580483 25/09/1398
94 تهران حامد حسيني ضرابي 81392885 1367 کارشناسی‌ارشد علوم تربيتي - آموزش و بهسازي منابع انساني اجتماعی غیردولتی 9126581157 11/12/1399
95 تهران سيداحمد حسيني نسب 66067901 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123587581 24/01/1399
96 تهران مهدی حسینی‌راد 421869925 1364 دکتری مدیریت فرهنگی اداری - مدیریتی دولتی 9102092680 24/06/1398
97 تهران سید قاسم حسینی‌‌میرصفی 6230343702 1344 دکتری حکمت متعالیه حقوقی دولتی 9125477520 02/11/1398
98 تهران حجت حشمتي‌نژاد حیدر آباد 1729446833 1359 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 9126498912 24/01/1399
99 تهران عادل حقيقي خيابانيان اصل 1376516535 1352 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9121879674 11/12/1399
100 تهران محمود حوصله‌پو 48568236 1332 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9125373364 24/01/1399
101 تهران هیلدا حیدری 3255836727 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9188855984 25/09/1398
102 تهران امير خادمي 64369250 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9123050046 27/11/1399
103 تهران محمدرضا خاکشور‌کامه‌علیا 703513931 1341 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9151109447 24/01/1399
104 تهران مهدی خاکیان 1239962339 1365 کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 9120728362 24/01/1399
105 هرمزگان حميد خامه چي 3251219014 1337 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9177671644 11/12/1399
106 تهران حميد خانقاهي ابيانه 452271606 1347 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9369535506 11/12/1399
107 تهران رضا خانی 56302827 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 9125100289 27/11/1397
108 تهران مهدی خدادادی 3309548600 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 9126094835 09/12/1398
109 خراسان رضوی مجيد خداوردي ازغندي 943247421 1350 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151231641 11/12/1399
110 تهران کامبیز خزلی 3257347561 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9122967487 23/12/1399
111 چهارمحال و بختیاری شهرام خلیل دهکردی 4621579428 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 9131815108 23/12/1399
112 ارومیه کاوه داداش پور 2754352880 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی دولتی 9143402506 03/12/1399
113 تهران شهرام دادگر 2803436108 1365 دکتری حسابداری مالی دولتی 9031498924 24/06/1398
114 تهران رضا دادگر 2802876341 1362 دکتری مدرسی معارف اسلامی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9192064618 09/12/1398
115 خراسان رضوی امير علي داعي 68841787 1354 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9155111123 11/12/1399
116 تهران حسین داودآبادی 384948669 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9120167255 02/11/1398
117 تهران عطيه دباغيان 64037088 1353 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123228421 11/12/1399
118 تهران محمدصادق دبیری 940706369 1350 کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9125258900 28/07/1398
119 خراسان رضوی ناصر دربان مقامي 933039212 1348 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151131137 11/12/1399
120 تهران کیوان درویشی 2722007851 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9016589099 24/06/1398
121 گیلان رضا دوست‌خواه واجاری 2691111776 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9113337511 02/11/1398
122 تهران مجيد ديري 1281873251 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9125573967 27/11/1399
123 گلستان عبدالحميد دین 4869329492 1352 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری - مدیریتی دولتی 9112697025 01/11/1399
124 تهران محسن راجی اسدآبادی 2298235988 1359 کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 9100073594 25/09/1398
125 تهران سودابه رادفرد 69369747 1358 دکتری مدیریت رسانه‌ای فناوری اطلاعات دولتی 9329285266 25/09/1398
126 تهران ایران رادمنش 2800376740 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 9121437159 24/06/1398
127 فارس رجبعلی راهی 859250741 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9125995056 24/06/1398
128 کرمانشاه مبين رحيمي 3220149375 1374 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ريزي درسي آموزشی و پژوهشی دولتی 9182806830 03/12/1399
129 تهران ميثم رحيمي زاده 902418343 1365 دکتری مديريت ورزشي اداری - مدیریتی هیأت علمی 9124712650 03/12/1399
130 تهران محمد رحيميان 1282731718 1359 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي اداری - مدیریتی دولتی 9121596228 03/12/1399
131 تهران اکبر رحیمی‌پور 4500878300 1363 کارشناسی‌ارشد ارشد حسابداری اداری- مدیریتی غیردولتی 9197270728 24/06/1398
132 کرمان حسين رشيدي طغرالجردي 3090282763 1342 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9131408558 11/12/1399
133 تهران حسین رضازاده 3873365138 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125784227 24/06/1398
134 مرکزی محمد رضايي 534988741 1367 دکتری بهداشت مواد غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9185993519 11/12/1399
135 البرز عابدالدين رضائي 2002131953 1350 کارشناسی‌ارشد مديريت اداری - مدیریتی دولتی 9125271775 11/12/1399
136 تهران عبدالرضا رضایی ارجرودی 62373765 1352 دکتری مهندسی عمران اداری - مدیریتی دولتی 9123846935 09/12/1398
137 تهران سیدیوسف رضوی 492327203 1340 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9123983242 25/09/1398
138 تهران هادي رفیعی 3933203872 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9169444844 24/01/1399
139 تهران عبدالمجيد رمضاني 2200089864 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120039778 24/01/1399
140 تهران عمران رمضانی‌‌اردی 1461007054 1347 دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9123461576 25/09/1398
141 تهران علي رهبرپور 4749473793 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9126093398 24/01/1399
142 تهران نسیم روستاپیشه 70869553 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 9361044092 09/12/1398
143 تهران فاطمه زارعان بنی‌اسدی 3110452006 1349 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9125784526 11/12/1399
144 خراسان رضوی هادي زارعي 940884471 1357 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دولتی 9155141752 11/12/1399
145 خراسان شمالی مجتبی زراعتکار دوین 829430695 1362 کارشناسی‌ارشد معماري سيستم‌هاي کامپيوتر - دولتی 9155864895 23/12/1399
146 تهران زهره زرين کلاه 69990409 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسي پزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123717688 27/11/1399
147 تهران فروغ زکاوتی 52131882 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9126265491 27/11/1397
148 تهران حسين زماني امير 2061163841 1343 سطح 3 حوزوی فقه و اصول شغلی اختصاصی دولتی 9111197753 24/01/1399
149 تهران غلامرضا زندش 60059710 1355 کارشناسی‌ارشد برق آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9120620593 24/06/1398
150 تهران روزبه زورقي 61804282 1357 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي اداری - مدیریتی دولتی 9121341267 03/12/1399
151 تهران حسين ساعي نيک 1380302293 1360 کارشناسی‌ارشد اقتصاد مالی دولتی 9127976106 03/12/1399
152 تهران مرتضی سالمی قمصری 64857451 1353 کارشناسی‌ارشد تاریخ ایران اجتماعی دولتی 9122597918 02/11/1398
153 تهران فاطمه سرآبادانى 63484803 1362 کارشناسی‌ارشد رياضى - غیردولتی 9124803415 11/12/1399
154 تهران مهرداد سرافراز 53673611 1349 دکتری زبان انگلیسی اداری - مدیریتی دولتی 9121983588 16/12/1399
155 سیستان و بلوچستان محمد سراوانی 3674404281 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9153493485 24/06/1398
156 تهران سعيد سرخه 1990072038 1368 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9162822315 03/12/1399
157 تهران حمید سرلک 4172323219 1346 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9125050623 23/12/1399
158 تهران مصطفی سرمدی 41922417 1321 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 9125086634 09/12/1398
159 تهران علیرضا سعیدآبادی 532232763 1345 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9122404987 25/09/1398
160 تهران حسن سعیدی 4130488953 1346 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120785515 24/01/1399
161 گیلان حديث سقطچي 2593827262 1358 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9111365002 11/12/1399
162 تهران مریم سلحشورنژاد 71583254 1358 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 9123260460 02/11/1398
163 تهران داود سلطاني 2802892177 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9122708473 27/11/1399
164 مرکزی سيروس سلمان نژاد 2140663853 1345 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9183674977 11/12/1399
165 تهران ذبیح اله سلمانی 1461051290 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9121044738 24/06/1398
166 تهران مهرداد سوری 3962462457 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123269465 24/06/1398
167 تهران امیر سولقانی 82536635 1367 کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126968371 24/01/1399
168 تهران ناصر سیری 49244116 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9389532595 02/11/1398
169 خراسان رضوی ريحانه شاقلي 859267148 1344 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 9156150516 03/12/1399
170 تهران فرشاد شاه بهرامی 4839694699 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری شغلی اختصاصی دولتی 9122013341 24/01/1399
171 تهران جواد شجاع فرد 3257137214 1359 دکتری مديريت راهبردي اداری و مدیریتی دولتی 9121404476 27/11/1399
172 کرمان سید علی شجری 2080092227 1368 کارشناسی‌ارشد روانشناسی اداری - مدیریتی دولتی 9112548940 03/12/1399
173 خراسان رضوی عليرضا شهرام شرقي 1062686055 1346 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9155511017 11/12/1399
174 خراسان رضوی محمدرضا شريعتي 5539510909 1347 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9155256396 11/12/1399
175 تهران ناهید شفیعی 5718822689 1351 دکتری روانشناسی تربیتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9123906049 09/12/1398
176 ایلام بهروز شفیعی 4559800804 1355 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعي اجتماعی دولتی 9188436028 23/12/1399
177 البرز مسعود شکرگزار 4898526454 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق و قضا جرم‌شناسی اداری - مدیریتی دولتی 9126610434 23/12/1399
178 تهران نرجس شکری 1261849507 1354 دکتری مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری اداری - مدیریتی غیردولتی 9121533770 25/09/1398
179 تهران حمیدرضا شمسائی 5409911768 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9125390357 28/07/1398
180 تهران مرتضي شهرستاني 46845461 1346 دکتری شيمي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123881480 27/11/1399
181 تهران حسين شهنوازي 2659810540 1356 کارشناسی‌ارشد مديريت بهداشت و درمان اداری - مدیریتی دولتی 9366695254 11/12/1399
182 خراسان رضوی محمد حسن شوروزي 6449292601 1353 کارشناسی‌ارشد حوزه 2 اداری - مدیریتی دولتی 9151046812 11/12/1399
183 تهران زین العابدین شیخ‌ بگلو 1583089578 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9126766102 24/06/1398
184 یزد محمدرضا شیخ علیشاهی 4432770414 1360 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9131572822 24/01/1399
185 تهران سیامک شیخی 4621505858 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120155069 28/07/1398
186 تهران فاطمه شیخی­نژاد 71947175 1361 دکتری مدیریت علوم رفتاری اداری - مدیریتی دولتی 9188623963 24/06/1398
187 تهران هاجر شیری‌یایچی 480022291 1368 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122808274 27/11/1397
188 تهران لاله صابرنژاد 939736403 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123270487 27/11/1399
189 تهران مصطفي صابوني 4131917378 1344 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9121153326 11/12/1399
190 تهران سعيد صاحبي 938919261 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 9122997228 24/01/1399
191 تهران مجید صادقی 3256717918 1353 دکتری مدیریت آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126103734 25/09/1398
192 تهران مریم صادقی شفیع 66599210 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9127056909 24/01/1399
193 تهران صفا صبوري ديلمي 2691072371 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9121120183 27/11/1399
194 خراسان شمالی نبی الله صداقتی 5249748996 1359 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - دولتی 9124115385 23/12/1399
195 تهران مجيد صفري 65179005 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9124220456 27/11/1399
196 تهران اقدس صفري 45939055 1347 دکتری داروسازي آموزشی و پژوهشی دولتی 9128159086 11/12/1399
197 تهران محمود صفری 2295892041 1334 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9123271977 24/01/1399
198 کرمان امير سعيد صميمي 1290869456 1363 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9173114811 11/12/1399
199 تهران فروزان صمیمی شلمزاری 4679369353 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120243272 24/01/1399
200 کردستان حسن صومی 1689488557 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141165769 23/12/1399
201 یزد عباس طاهری یزدی 4430816360 1352 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9132541525 24/01/1399
202 تهران سيد محسن طباطبائي مزدآبادي 67107656 1359 دکتری مديريت آموزشي آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123713933 24/08/1399
203 تهران ریحانه عامری 5209855295 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9127258979 24/06/1398
204 تهران سید محمد عاملی 1287925251 1348 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126761021 23/12/1399
205 تهران زينب عبادي 76253090 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9121762660 27/11/1399
206 تهران پيمان عباسي 61252034 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9123016443 27/11/1399
207 چهارمحال و بختیاری موسی عباسي بيرگاني 5559925837 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9162264818 03/12/1399
208 تهران مجید عبدالهی نیاسر 1263002609 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9127965156 03/12/1399
209 البرز علی عبدی جمایران 1467511471 1367 دکتری مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 9128237762 09/12/1398
210 تهران صادق عرب زاده 2392125831 1366 دکتری حقوق - کیفری و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9124457708 24/01/1399
211 تهران مجيد عرب عامري 4592016424 1356 کارشناسی‌ارشد صنايع غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9127233789 27/11/1399
212 تهران سيد ميثم عزتي 76526313 1363 دکتری مهندسی برق آموزشی و پژوهشی دولتی 9122096822 01/11/1399
213 تهران الهام عزيزي طرقي 81129777 1365 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9124099488 03/12/1399
214 تهران حمزه عسگري رشتياني 3308968304 1358 دکتری حسابداری مالی دولتی 9122074080 01/11/1399
215 خراسان رضوی جعفر عطارباشي مقدم 939484625 1341 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151145850 11/12/1399
216 مرکزی فیروزه عطاریان 558976141 1352 دکتری مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9188660828 02/11/1398
217 تهران عليرضا عظیمی 937707112 1344 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی بازنشسته 9123200372 03/12/1399
218 تهران حامد عظیمی 779538501 1360 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9033812141 27/11/1397
219 تهران علیرضا عظیمی 532956524 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9183602875 28/07/1398
220 خراسان رضوی سيدعلي علوي مقدم 934458758 1347 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9153100098 11/12/1399
221 البرز رضا علیپور 2709383977 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات دولتی 9125444608 23/12/1399
222 تهران سیدمحسن علیزاده طباطبایی 1239876491 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9121385503 27/11/1397
223 تهران مرضیه عموقلی میراخوری 450105571 1356 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسي فرهنگي فرهنگی دولتی 9124886827 24/06/1398
224 تهران عبدالرسول غزالی 4620980651 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت - دولتی 9133815430 23/12/1399
225 تهران مریم غضنفری‌ نیکو 67075703 1358 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی فناوری فناوری اطلاعات دولتی 9122444456 27/11/1397
226 تهران احمد غلامي قادي 2092550497 1342 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9124351620 24/01/1399
227 تهران سحر فاميل زارع 64279758 1356 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي فناوری اطلاعات دولتی 9123985239 03/12/1399
228 تهران زهرا فتحي 1290428050 1356 کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9122311044 27/11/1399
229 تهران سجاد فتحی زاده 4209748366 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 9351304116 03/12/1399
230 تهران عباسعلی فراتی 4579787846 1334 کفایتین حقوق و قضای اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9123272545 24/01/1399
231 تهران موسي فرامرزي پلنگر 4888706913 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9195185631 24/01/1399
232 تهران فرزين فربيز 43943101 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسي حمل و نقل و ترافيک اداری - مدیریتی غیردولتی 9123270924 27/11/1399
233 تهران بشیر فرهادی 66599954 1353 کارشناسی‌ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های خاص آموزشی و پژوهشی دولتی 9353881388 24/06/1398
234 گیلان مختار فصیحی قصبه 5699642536 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9111387626 24/01/1399
235 تهران مرتضی فیاضی 1218838892 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9123813796 28/07/1398
236 سمنان محمدمصطفي قادري 4569541471 1361 کارشناسی‌ارشد مديريت صنعتي اداری - مدیریتی دولتی 9123317267 11/12/1399
237 تهران کاظم قاسمی 57652724 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9216711351 28/07/1398
238 کرمان محمد قاسمی 2992846376 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9131431309 23/12/1399
239 آذربایجانغربی حمید قاسمی برقی 1465711864 1347 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9143584712 24/01/1399
240 خراسان جنوبی فاطمه قاسمی فرد 839101422 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 9132533557 24/01/1399
241 کرمان مهدي قاسمي‌کيا 3051384135 1363 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9133931141 11/12/1399
242 تهران آرمان قربان زاده 2753577757 1348 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122768225 11/12/1399
243 خراسان رضوی محمود قربان‌زاده 839496354 1350 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151614773 11/12/1399
244 تهران سلام اله قربانی 1639035321 1330 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 9126025557 24/06/1398
245 مازندران مظاهر قنبر پور 2060296838 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9112152242 23/12/1399
246 تهران مینا قورچیان 62845640 1359 کارشناسی‌ارشد برق شغلی ‌اختصاصی دولتی 9391751007 02/11/1398
247 آذربایجان‌شرقی سعید کاشانی 1708651764 1341 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143162635 23/12/1399
248 تهران محمود کرم رودي 62134541 1359 کارشناسی‌ارشد عمران - راه و ترابری آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123407022 27/11/1399
249 تهران مصطفی کرمی 4539824155 1354 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌‌الملل غیردولتی 9184288638 02/11/1398
250 تهران مجتبي کرمي تيره شبانکاره 1755972318 1361 کارشناسی‌ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي فرهنگی دولتی 9120703638 03/12/1399
251 زنجان سعید کرمی زنجانی 4284698745 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9127404402 24/01/1399
252 ایلام فرزاد کریم بیگی 4500989651 1356 کارشناسی‌ارشد پژوهش در علوم اجتماعي شغلی اختصاصی دولتی 9188427293 24/01/1399
253 تهران منصوره کریمی 56237464 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 9125044678 27/11/1397
254 ایلام رستم کریمی 4500310703 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9181441953 27/11/1397
255 تهران فهیمه کریمی‌نژاد 1219457256 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9394375072 27/11/1397
256 تهران محمد کلاته 493224165 1366 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9192125933 03/12/1399
257 تهران عليرضا کلانتري بنجار 3255796725 1355 کارشناسی‌ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي فرهنگی دولتی 9120504569 03/12/1399
258 تهران غلامرضا کنج‌کاو 381231852 1342 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122973547 24/01/1399
259 تهران رضا کوثری 49566482 1338 دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی دولتی 9121124254 02/11/1398
260 تهران اميد کوره چي اشکجان پهلويي 74747703 1361 کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حديث فرهنگی دولتی 9122311575 03/12/1399
261 البرز علی کوزه‌گران 651728754 1346 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9121096556 09/12/1398
262 کرمان عابد کوهپايه 3071201923 1361 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9133475755 11/12/1399
263 تهران سهیلا کیاسی 41236327 1342 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی فرهنگی دولتی 9121884771 27/11/1397
264 تهران سعیده گل‌چین خرازی 82833990 1366 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125784805 02/11/1398
265 تهران لیلا گودرزی 4130714041 1352 دکتری حرفه‌ای پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125273603 28/07/1398
266 تهران حسام لطیفی 4839793867 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 9113941812 25/09/1398
267 تهران علی ماروسی 1062264169 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120769972 24/01/1399
268 تهران مژده متين 4592084306 1364 کارشناسی‌ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9122733168 03/12/1399
269 تهران عليرضا محقق شلماني 2691058530 1340 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9121211107 11/12/1399
270 مازندران عباس محمدبیک‌تبریزی 2181124760 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9355268342 24/01/1399
271 تهران نیما محمدزاده‌کمساری 47840463 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بازنشسته 9124793120 02/11/1398
272 تهران حمید محمد‌عظیمی 1582223181 1360 دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9338701752 24/06/1398
273 تهران ناهید محمدی‌ثابت 37113631 1345 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تحقیقات آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9123967215 25/09/1398
274 مرکزی علی محمودی 620809061 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 9188619078 23/12/1399
275 تهران رزا مختاري 2992942741 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسي پزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122495794 27/11/1399
276 تهران قهرمان مرادی 35841656 1340 کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9125779675 24/01/1399
277 تهران محمد مرادی‌جو 6009971748 1365 کارشناسی‌ارشد ارزیابی فناوری سلامت شغلی اختصاصی دولتی 9177192294 28/07/1398
278 خراسان رضوی حسین مرادی‌زاده 932048730 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9153134383 24/01/1399
279 تهران مهدی مرتضوی 919794106 1345 دکتری مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 9124127180 25/09/1398
280 خراسان رضوی تبسم مرداني 942723406 1351 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9153001634 11/12/1399
281 تهران احمد مرزدار 1376459213 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت امور فرهنگی فرهنگی بازنشسته 9123274653 02/11/1398
282 آذربایجان‌شرقی مرتضي مروتي 1600100661 1354 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9144240052 11/12/1399
283 تهران مهدي مستجاب الدعوه 4131989573 1358 کارشناسی‌ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9122902641 03/12/1399
284 تهران سیما مشایخ 80410898 1365 دکتری علوم جانوری آموزشی و پژوهشی دولتی 9903929369 24/06/1398
285 تهران بهمن مشایخی 1219664189 1341 کارشناسی‌ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي حقوقی دولتی 9123237296 23/12/1399
286 گلستان حمیدرضا مطیع 702470341 1354 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9119702317 23/12/1399
287 اصفهان غلامرضا مظاهری 370379391 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9127496911 23/12/1399
288 قزوین سهیلا معصومی 5809696678 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9126813297 24/01/1399
289 تهران محسن معنوی 4072212989 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 9126716612 28/07/1398
290 تهران منصوره معینی کربکندی 4910037276 1357 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9352160492 24/06/1398
291 تهران عبداله مقدم‌تبریزی 70202532 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125194944 09/12/1398
292 تهران بهزاد منصوري‌شیخ‌جان 1550814311 1356 دکتری جرم‌یابی شغلی اختصاصی دولتی 9122068135 24/01/1399
293 تهران معصومه منصوری‌کیا 421060374 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122913649 27/11/1397
294 تهران حسين مهدوي شهري 47742305 1345 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9121936910 11/12/1399
295 تهران نعمت مهدوی‌راد 52519457 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی حقوقی دولتی 9122085831 09/12/1398
296 تهران ابراهيم مهرانفر  1239826915 1341  کارشناسی‌ارشد - شغلی اختصاصی دولتی - 24/01/1399
297 همدان ماهیار مهیمنی 53615921 1350 کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی دولتی 9188124918 25/12/1399
298 تهران الميرا مهين عبداله زاده 62989596 1360 دکتری مهندسي عمران محيط زيست آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9121859642 27/11/1399
299 تهران کبری موحدی‌منصور 58733809 1351 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123679505 09/12/1398
300 تهران سيد يوسف موسوي 5609612160 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9126612978 24/01/1399
301 چهارمحال و بختیاری سیدمهدی موسوی 4620982441 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی دولتی 9131855175 23/12/1399
302 تهران پدرام موسوی شندی 41889150 1348 پزشکی پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 9121544851 03/12/1399
303 البرز کامران ميرزائي 71551689 1357 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122132494 11/12/1399
304 تهران سیدعلی اصغر میرشجاعی 66417457 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق- عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9123547424 24/01/1399
305 تهران سیدامین‌اله میرشفیعی 1229262199 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9123334225 25/09/1398
306 تهران سيروس ميلاني عراقي 52227367 1341 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9124466941 27/11/1399
307 تهران فرزاد ميلانيان 70698635 1355 کارشناسی‌ارشد عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9121321249 27/11/1399
308 تهران آفرين نبي زاده حقيقي 2709299259 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9128029103 03/12/1399
309 تهران حسین نجف‌زاده 381253775 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123700732 24/01/1399
310 تهران مريم نخعي پور 2991702451 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9128452635 27/11/1399
311 تهران امیراله ندرلو 4281611185 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9123949882 28/07/1398
312 تهران ابراهیم نژادعبداله 59155566 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9127346357 24/06/1398
313 تهران مهدی نصر 6199894626 1359 کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی حقوقی دولتی 9128308455 23/12/1399
314 تهران مژده نصراللهی‌زاده 3781964043 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9125356443 24/06/1398
315 تهران برزو نصيريان 6599932258 1346 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعي آموزشی و پژوهشی دولتی 9121995799 11/12/1399
316 مرکزی مهدي نظام آبادي 534195083 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 9120087048 01/11/1399
317 تهران عزيزاله نظري 4189785156 1350 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصي شغلی اختصاصی دولتی 9188331655 24/01/1399
318 تهران مرتضی نظری کیادوانی 58808205 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9121781298 24/01/1399
319 تهران ایمان نعمت‌اللهی 2295511690 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9121383949 25/12/1399
320 تهران آرزو نعیمی‌مجد 75174057 1361 دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی غیردولتی 9121067035 24/06/1398
321 تهران محبوبه نعیمی‌مجد 81512899 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 9125986018 24/06/1398
322 تهران مهدی نوروزیان 491438621 1351 دکتری مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9127705015 28/07/1398
323 تهران مونا نویدی 493365176 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی غیردولتی 9193059177 09/12/1398
324 تهران سياوش نيازي شهرکي 4622481839 1348 دکتری بهداشت مواد غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9124902312 11/12/1399
325 تهران علي هاشمي 4370559944 1337 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123398891 11/12/1399
326 تهران مهرداد الهامی 54028914 1348 دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9188593357 28/07/1398
327 تهران آزیتا همتیان 4132273148 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9351027337 02/11/1398
328 تهران منصور هوده‌شاهی 4060848530 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9351603611 27/11/1397
329 تهران مريم واشقاني فراهاني 57371105 1352 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اداری - مدیریتی دولتی 9127968389 11/12/1399
330 تهران محمدرضا یزدانیان 6229857030 1338 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122068135 24/01/1399
331 تهران علیرضا یوزباشی 5879952721 1363 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9127431041 24/06/1398
332 تهران فرامرز يوسفوندي 3258081298 1347 کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 916113278 24/01/1399
333 مازنداران محمد حسين ذکرياپور 2190128196 1372 کارشناسی‌ارشد مهندسي کامپيوتر فناوری اطلاعات دولتی 9112933696 18/03/1400
334 تهران نادر محمدطاهري 620520825 1351 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي اداری - مدیریتی دولتی 9302712991 18/03/1400
335 تهران غزاله غزنوي 70815380 1357 دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 9123007301 18/03/1400
336 چهارمحال و بختیاری محمد رئيسي 4622051044 1347 کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 913288247 18/03/1400
337 هرمزگان بتول قويدل لاري 3390320245 1359 کارشناسی‌ارشد مديريت بازرگاني اداری - مدیریتی دولتی 9171581029 18/03/1400
338 تهران طيبه مرادي 2181697401 1364 کارشناسی‌ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني اداری - مدیریتی دولتی 9377519342 18/03/1400
339 تهران مژگان رفيعي زاد 62536923 1355 کارشناسی‌ارشد مامائی اداری - مدیریتی دولتی 9124026546 18/03/1400
340 تهران زهره غلامي 71314512 1354 دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 9124190416 18/03/1400
341 تهران محمودرضا سيدآبادي 66820261 1355 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع فناوری اطلاعات دولتی 9125307467 18/03/1400
342 تهران فريبرز مقيمي هنجني 57252440 1351 کارشناسی‌ارشد فناوري اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات دولتی 9122996233 18/03/1400
343 تهران اميدعلي قانع 5439830537 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسي هسته اي آموزشی و پژوهشی دولتی 9124114340 18/03/1400
344 تهران مصطفي کمالي زاده 4070451145 1354 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي اداری - مدیریتی دولتی 9109221898 18/03/1400
345 تهران نرجس براتي نژاد 1261847075 1354 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي اداری - مدیریتی دولتی 9126103549 18/03/1400
346 سیستان و بلوچستان احمدرضا ميري 6119899383 1354 کارشناسی‌ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151423378 18/03/1400
347 تهران صالح مهرداد 5049026393 1354 کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه اي آموزشی و پژوهشی دولتی 9120351925 18/03/1400
348 تهران مجيد مصباحيان 5309871055 1347 دکتری دارو سازی آموزشی و پژوهشی دولتی 9123032329 18/03/1400
349 اصفهان هادي زماني 1291448403 1355 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعي اداری - مدیریتی دولتی 9132069962 18/03/1400
350 خراسان شمالی اسماعيل لنگري 682360538 1364 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي فناوری اطلاعات دولتی 9151867745 18/03/1400
351 تهران بیتا توکل 1465312315 1353 کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی اداری - مدیریتی دولتی 9124759825 18/03/1400
352 تهران اعظم‌السادات ریوندی 64071294 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری - مدیریتی دولتی 9351587523 18/03/1400
353 بوشهر علی بحرینی 3521229963 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9177755344 18/03/1400
354 تهران مهرآسا اردلان 2090231602 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123937032 18/03/1400
355 مرکزی بابک بوالحسنی 54393728 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9183642429 18/03/1400
356 هرمزگان سید سعید حائری 322031699 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9177616574 18/03/1400
357 تهران شبنم شجیعی 937790664 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123098711 18/03/1400
358 تهران فاطمه خاکپور 10337814 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9124847084 18/03/1400
359 زنجان فاطمه بیات 4284179101 1338 دکتری جامعه شناسی اداری - مدیریتی دولتی 9123411445 18/03/1400
360 تهران معصومه صفری منصور 81584385 1364 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9123728085 18/03/1400
361 سمنان سیدمحمدرضا خطیبی 61479659 1355 کارشناسی‌ارشد بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9166164577 18/03/1400
362 تهران الهام مسلمی 67540619 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9122874328 18/03/1400
363 ساری صدیقه معتمدی تلاوکی 2091999962 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9112554744 18/03/1400
364 آذربایجان‌شرقی امیر علی جباری رنجبر 1377326357 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9142222046 18/03/1400
365 تهران  امیر علیجانی 61956414 1358 دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 9143495911 18/03/1400
366 میانه فاطمه شاه محمدی 1532649150 1351 کارشناسی‌ارشد ژنتیک اداری - مدیریتی دولتی 9127433572 18/03/1400
367 کرمان مينا قاضي زاده ماهاني 2991553316 1353 دکتری دامپزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9133410681 12/02/1400
368 سمنان محمد حسن بيکي 4579868145 1364 کارشناسی‌ارشد دامپزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9122318819 12/02/1400
369 خراسان رضوی محمد رشتي باف 942663241 1342 دکتری دامپزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9151109205 12/02/1400
370 خوزستان سيد مرتضي قريشي 1881647714 1360 دکتری دامپزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9163228375 12/02/1400
371 تهران محمدعلي مسيان مقدم 939053705 1363 دکتری دامپزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9126592413 12/02/1400
372 آذربایجان‌شرقی ناصر ابراهيمي صدر 1371037000 1356 دکتری دامپزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9143141232 12/02/1400
373 مازندران محمدحسن گلپايگاني 2092056743 1357 دکتری دامپزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9113547949 12/02/1400
374 تهران ليلا شيدايي 62468154 1354 کارشناسی‌ارشد دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9127300036 12/02/1400
375 تهران رضا مهريزي موخر 52917746 1346 کارشناسی‌ارشد دامپزشکي حقوقی دولتی 9111379785 12/02/1400
376 سمنان مریم شریعت‌زاده 65944585 1362 کارشناسی‌ارشد علوم تربيتي اداری- مدیریتی دولتی 9123316192 12/02/1400
377 تهران هومن دوستي حاجي‌آبادي 4969966907 1367 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9127093397 14/01/1400
378 تهران مراد عباس زاده توسلي 2709277700 1346 کارشناسی‌ارشد آموزش محیط ریست اداری- مدیریتی دولتی 9362744595 17/01/1400
379 تهران محمدرضا فرزانه 74088335 1359 کارشناسی‌ارشد آموزش محیط ریست اداری- مدیریتی دولتی 9125126629 17/01/1400
380 تهران محمدرضا فرزانه 74088335 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری- مدیریتی دولتی 9125126629 17/01/1400
381 یزد احمد احمدي يزدي 4420240520 1370 دکتری مهندسی صنایع آموزشی - پژوهشی هیأت علمی 9133522787 17/01/1400
382 یزد عباس زارع بنادکوکي 5529966942 1365 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرایی اداری- مدیریتی غیر دولتی 9133505257 17/01/1400
383 تهران فاطمه اسکندر 73129569 1359 دکتری مهندسي مکانيک آموزشی - پژوهشی دولتی 9123156508 12/02/1400
384 تهران محمد جواد رحيمي 451598547 1363 دکتری مدیریت منابع انسانی آموزشی - پژوهشی دولتی 9127382129 12/02/1400
385 تهران رویا عرفانی 6039640413 1362 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9143512811 29/02/1400
386 تهران علیرضا دهقانی 620050519 1355 دکتری علوم تربيتي اداری- مدیریتی دولتی 9124349667 26/03/1400
387 تهران ميثم امير اسکندري 2595672789 1364 کارشناسی‌ارشد شهرسازي آموزشی - پژوهشی دولتی 9305223849 16/12/1399
388 تهران پويان مهديان 5829643650 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسي اقتصاد کشاورزي آموزشی - پژوهشی دولتی 9124240953 16/12/1399
389 تهران شيمادخت ساده 532203402 1343 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9125141647 16/12/1399
390 تهران مهدي پروين 3257619464 1353 دکتری مهندسي مکانيک آموزشی - پژوهشی دولتی 9126083995 16/12/1399
391 تهران سارا سليمي نمين 3251789589 1353 دکتری مهندسي مکانيک آموزشی - پژوهشی دولتی 9126002449 16/12/1399
392 تهران کاوه کشاورزي 681783680 1353 کارشناسی‌ارشد مشاوره اداری - مدیریتی دولتی 9123947026 16/12/1399
393 البرز راضيه مهدزاده 311083684 1373 کارشناسی مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9366211432 16/12/1399
394 تهران مرضيه کثيري 72583800 1353 کارشناسی‌ارشد MBA اداری - مدیریتی دولتی 9125546276 16/12/1399
395 تهران رضا وفائي يگانه 4549681731 1359 دکتری علوم اقتصادي اداری - مدیریتی دولتی 9124172389 16/12/1399
396 تهران فاطمه حسين پور 2433249821 1365 کارشناسی‌ارشد حسابداري مالی دولتی 9197518106 16/12/1399
397 تهران سميه پيشکار 63365626 1362 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسي اداری - مدیریتی دولتی 9124378943 16/12/1399
398 تهران مريم قيطاسي 80886094 1364 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي اداری - مدیریتی دولتی 9122026165 16/12/1399
399 تهران اسماعيل حبيبي شيره جيني 1651869324 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9358060910 16/12/1399
400 تهران ليلا عليمرادي 53798902 1349 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادي اداری - مدیریتی دولتی 9128164435 16/12/1399
401 تهران دانيال جباري 82244847 1365 کارشناسی‌ارشد مديريت صنعتي آموزشی - پژوهشی دولتی 9123786943 16/12/1399
402 تهران بهروز محمودی 451453387 1361 کارشناسی‌ارشد محیط زیست اداری - مدیریتی دولتی 9122140594 16/12/1399
403 تهران حميدرضا صادقي 81284454 1364 کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری - مدیریتی دولتی 9124141537 16/12/1399
404 تهران فاطمه پهلوانی 61659428 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی - 16/12/1399
405 تهران مهناز اخگر 2370368624 1347 دکتري پزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9177164548 05/07/1399
406 تهران رقيه حبيبي 46803742 1345 کارشناسی‌ارشد ژنتيک انساني آموزشی - پژوهشی دولتی 9125784708 05/07/1399
407 تهران سيد محمد روحاني 4710064091 1351 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي اداری - مدیریتی دولتی 9126511287 05/07/1399
408 خراسان شمالی مصطفي رمضاني مطلق 829245601 1354 کارشناسی‌ارشد مديريت مالي اداری - مدیریتی دولتی 9151892463 05/07/1399
409 آذربایجان‌شرقی صمد طيبي 1370886977 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9144184208 05/07/1399
410 خراسان رضوی سيدحميد باغدارحسيني 940829959 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9379363525 05/07/1399
411 خراسان رضوی سيدمحمد حسيني 5229802154 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9383801639 05/07/1399
412 تهران نفيسه قاسمي علي آبادي 10555943 1368 کارشناسی‌ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني اداری - مدیریتی دولتی 9129349130 05/07/1399
413 کرمان عصمت رحيمي‌فر 2992045004 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9133412418 05/07/1399
414 کرمان علي جهانگرد 2992696994 1360 کارشناسی‌ارشد مديريت بازرگاني اداری - مدیریتی دولتی 9133404372 05/07/1399
415 تهران معصومه آريش 1465707549 1347 کارشناسی‌ارشد تحقيقات آموزشي اداری - مدیریتی دولتی 9144527838 05/07/1399
416 تهران نوجوان محمدي 3820067868 1357 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 9128381506 05/07/1399
417 تهران اميد کريميان 3820300961 1354 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9188740792 05/07/1399
418 گلستان غلامعلي خيرآبادي 2120799237 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9331718561 05/07/1399
419 تهران کوروش حیدری 4070468900 1352 کارشناسی‌ارشد مديريت بازرگاني مالی دولتی 9126896075 05/07/1399
420 تهران مهدی مهنی اسفندقه 3031338121 1357 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشی - پژوهشی دولتی 9139443441 05/07/1399
421 مازندران سید ضیاء الدین دژکام 5799737113 1347 دکتری پزشکي آموزشی - پژوهشی دولتی 9112571997 05/07/1399
422 تهران ابوالفضل بوجاری 1260580563 1346 دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 9123273095 05/07/1399
423 تهران لیلا گوشه 492616371 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9363847273 05/07/1399
424 تهران سید محمد حسینی طامه 51713861 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 9122199553 05/07/1399
425 تهران شاهرخ رامزی 1461559820 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9127147147 05/07/1399
426 البرز آرش دارستانی 3256336361 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری - مدیریتی غیردولتی 9122646697 05/07/1399
427 تهران یاسر خاتمی 65886313 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دولتی 9128022964 25/03/1400
428 آذربایجان‌شرقی سیما آپند 37249207 1344 کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابداری دولتی 9141059252 23/01/1399
429 آذربایجان‌شرقی طاهره احمدزاده لایقی 4898976001 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی 9144109040 27/03/1400
430 آذربایجان‌شرقی حسن احمدیان‌فر 1376710031 1360 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9148590650 23/01/1399
431 آذربایجان‌شرقی رامین آذری 5049638747 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9144187399 27/03/1400
432 آذربایجان‌شرقی آرمان آرمان‌فر 1550432540 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9144156576 24/06/1398
433 آذربایجان‌شرقی کریم استادی 1371023255 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9141059784 24/06/1398
434 آذربایجان‌شرقی علی اسدالهی 5198435740 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9129378821 24/06/1398
435 آذربایجان‌شرقی حسن اسدزاده‌شهیر 1378078667 - کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی دولتی 9144154751 24/06/1398
436 آذربایجان‌شرقی حسین اسدی 5679348101 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 9144145839 24/06/1398
437 آذربایجان‌شرقی فاضل اسدیان 5199849573 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143243390 24/06/1398
438 آذربایجان‌شرقی علیرضا اسکندری 5079315865 1357 دکتری کسب و کار حرفه ای شغلی اختصاصی دولتی 9143205268 23/01/1399
439 آذربایجان‌شرقی کریم اسگندری 1739826000 - دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9144037427 24/06/1398
440 آذربایجان‌شرقی غلامرضا اسگندری 1739144961 1356 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9144112785 27/03/1400
441 آذربایجان‌شرقی علی اسلامی 1502135485 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی بازنشسته 9143038458 24/06/1398
442 آذربایجان‌شرقی محسن اسماعیل‌زاده 4929898511 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9141623419 24/06/1398
443 آذربایجان‌شرقی علی اسماعیلی‌نژاد 2970985411 1358 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9143226307 27/03/1400
444 آذربایجان‌شرقی مهدی اصل لاهیجانی 1376619644 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143134617 23/01/1399
445 آذربایجان‌شرقی لیلا اصولی 1379216427 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143182212 24/06/1398
446 آذربایجان‌شرقی سید احمد اعتمادی 1551152691 1348 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9144153930 23/01/1399
447 آذربایجان‌شرقی فرزانه افخمی‌زرنق 1360235876 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 9372072785 24/06/1398
448 آذربایجان‌شرقی همایون آقا میرلوبابک 5198957054 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دولتی 9144078323 23/01/1399
449 آذربایجان‌شرقی محمدرضا آقاپوری 1379034566 - دکتری آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9144158089 24/06/1398
450 آذربایجان‌شرقی حسن آقاجانی سپهری 1378039041 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143111180 24/06/1398
451 آذربایجان‌شرقی فاطمه آقازاده خدایی 930718569 - کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی و توسعه آموزشی و پژوهشی دولتی 9141070667 24/06/1398
452 آذربایجان‌شرقی پدرام اقدسی علمداری 1381129552 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9141007001 24/06/1398
453 آذربایجان‌شرقی یعقوب اقدم مزرعه 1739488644 1360 دکتری حسابداری مالی دولتی 9143018613 27/03/1400
454 آذربایجان‌شرقی خسرو اکبری 1738575136 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دولتی 9144038018 24/06/1398
455 آذربایجان‌شرقی هادی امان‌پور 1730136753 - کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 9141149269 24/06/1398
456 آذربایجان‌شرقی جواد امان‌زاده 1375897918 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9143095542 23/01/1399
457 آذربایجان‌شرقی محمد حسین امیرپور 1551990113 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143162283 23/01/1399
458 آذربایجان‌شرقی جواد آهنگری 1372777441 1347 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 9143136529 23/01/1399
459 آذربایجان‌شرقی محمد آهنین 1381109063 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141190755 24/06/1398
460 آذربایجان‌شرقی مسعود اورکی کوه شور 1841535508 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9143114587 24/06/1398
461 آذربایجان‌شرقی مجید ایران‌پور 1375784714 1355 کارشناسی‌ارشد منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 914412812 23/01/1399
462 آذربایجان‌شرقی زکیه ایمانی ساخلو 1375932284 1360 کارشناسی‌ارشد مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 9141005794 27/03/1400
463 آذربایجان‌شرقی یوسف بابائی 2754654127 1352 کارشناسی‌ارشد علوم دامی شغلی اختصاصی دولتی 9144146324 27/03/1400
464 آذربایجان‌شرقی سیدعلی بابائی فرشباف 1382782071 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143007664 24/06/1398
465 آذربایجان‌شرقی جواد باقری 2031495119 1344 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9143142068 27/03/1400
466 آذربایجان‌شرقی خسرو بخشعلی‌زاده 1372046852 - دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9141164941 24/06/1398
467 آذربایجان‌شرقی رادالدوز بخشی رادالدوز 1378280989 1360 کارشناسی‌ارشد علوم خاک شغلی اختصاصی دولتی 9141061761 27/03/1400
468 آذربایجان‌شرقی غلامرضا بداقی 1378284471 1360 دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 9143129329 27/03/1400
469 آذربایجان‌شرقی هادی بدری‌حامد 1378091116 - کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 9141049110 24/06/1398
470 آذربایجان‌شرقی سعیده بردباری 1699455619 1363 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9143321821 23/01/1399
471 آذربایجان‌شرقی یوسف برزگری 5678788892 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143089194 24/06/1398
472 آذربایجان‌شرقی حسین برزگری فیروز سالاری 1698861001 1354 کارشناسی‌ارشد بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9144144051 27/03/1400
473 آذربایجان‌شرقی همایون بقائی 40791173 - کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9144110545 24/06/1398
474 آذربایجان‌شرقی سید حسین بلوکی 1372153055 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141005327 24/06/1398
475 آذربایجان‌شرقی یحیی بنیاد روح انگیز 1550447777 1350 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144204661 23/01/1399
476 آذربایجان‌شرقی حمیدرضا ‌بهروز بهنامی 1540119386 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9198653712 24/06/1398
477 آذربایجان‌شرقی نادر بهلولی 1380029414 1350 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9143150532 23/01/1399
478 آذربایجان‌شرقی نجیبه بیاضی 137078426 1350 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 9143047506 23/01/1399
479 آذربایجان‌شرقی علی بیسلم 1501143050 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143179856 24/06/1398
480 آذربایجان‌شرقی افسانه بیک‌زاده 2742379967 1350 کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144262575 23/01/1399
481 آذربایجان‌شرقی پارمیس پاکروح 1375775189 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9144325247 23/01/1399
482 آذربایجان‌شرقی لیدا پرتونیا 137657425 - کارشناسی‌ارشد اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9144085279 24/06/1398
483 آذربایجان‌شرقی رقیه پناهی 1382716338 1364 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9149171869 27/03/1400
484 آذربایجان‌شرقی علی‌اصغر پور باقری نادینلوئی 1699832730 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9143051158 24/06/1398
485 آذربایجان‌شرقی علی پور حمیدی 1376586029 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143039045 27/03/1400
486 آذربایجان‌شرقی ایوب پور خسروی 1378067398 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9143055517 23/01/1399
487 آذربایجان‌شرقی جواد پور غفار 1699615241 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144158909 23/01/1399
488 آذربایجان‌شرقی بابک پور مصطفی 5199885294 1365 کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9144269868 27/03/1400
489 آذربایجان‌شرقی احد پور نقی 1377333973 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی مالی دولتی 9141009500 23/01/1399
490 آذربایجان‌شرقی اکبر پورحسن هرزندی 1583083881 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141900447 24/06/1398
491 آذربایجان‌شرقی رعنا پوزش 1688854665 1357 کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9143219735 23/01/1399
492 آذربایجان‌شرقی حسن پیری آغویه 5197908106 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144001014 24/06/1398
493 آذربایجان‌شرقی محمد ترپی‌ اقدم 6239381268 - کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 9143163891 24/06/1398
494 آذربایجان‌شرقی نرگس تقی زاده 1590050517 1368 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9145791284 27/03/1400
495 آذربایجان‌شرقی فرزانه تقی زاده زنوز 1581466285 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144918700 23/01/1399
496 آذربایجان‌شرقی هوشنگ تقی‌زاده 2971033181 - دکتری مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استاد) 9144013221 24/06/1398
497 آذربایجان‌شرقی علیرضا تورچیان 73638307 136 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9143157093 23/01/1399
498 آذربایجان‌شرقی مشکات ثابتی 5079693479 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 9390256104 24/06/1398
499 آذربایجان‌شرقی محمد حسین ثنائی محمدی 1374147842 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9104003212 24/06/1398
500 آذربایجان‌شرقی حسین جباری ثانی 1580625916 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 9143043530 24/06/1398
501 آذربایجان‌شرقی وحید جعفری 5199600346 1361 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9116505090 27/03/1400
502 آذربایجان‌شرقی صمد جعفری مشاهیر 1373756705 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143113717 24/06/1398
503 آذربایجان‌شرقی مرتضی جعفری نژاد باسمنج 1377216802 1344 دکتری مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 9143160421 23/01/1399
504 آذربایجان‌شرقی فرزانه جلوداری 1699827389 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143109728 27/03/1400
505 آذربایجان‌شرقی علی جمالی قراخانلو 5198791318 1355 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9144033325 23/01/1399
506 آذربایجان‌شرقی علیرضا جمشیدی 1580274498 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143142612 24/06/1398
507 آذربایجان‌شرقی سهیلا جهانگیری 1552059741 1356 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 9149761835 27/03/1400
508 آذربایجان‌شرقی محمد جوادی 1462165893 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 9144789142 23/01/1399
509 آذربایجان‌شرقی گیو جودی‌ شاه‌آباد 2971738752 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141837175 24/06/1398
510 آذربایجان‌شرقی عباسعلی چراغی 2919070071 1355 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9143490270 23/01/1399
511 آذربایجان‌شرقی فرزانه حاجی عباس اوغلی 1382488653 1367 کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلی اختصاصی غیردولتی 9352575362 23/01/1399
512 آذربایجان‌شرقی یعقوب حامد رنجینه 1376487802 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9141142877 24/06/1398
513 آذربایجان‌شرقی حسین حامدی 6049731543 1355 کارشناسی‌ارشد روانسنجی شغلی اختصاصی دولتی 9360115375 27/03/1400
514 آذربایجان‌شرقی محمود حبیبی 1500617180 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143010734 23/01/1399
515 آذربایجان‌شرقی طاهر حبیبی 5069659685 1359 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9148464988 27/03/1400
516 آذربایجان‌شرقی رامین حبیبی کلیبر 5199336746 1354 دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9143189332 23/01/1399
517 آذربایجان‌شرقی آیلا حسنعلیزاده خسروشاهی 1380397219 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9144150687 24/06/1398
518 آذربایجان‌شرقی علی حسن‌نژاد 1698786441 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141085831 24/06/1398
519 آذربایجان‌شرقی جمیل حسن‌نژاد 2802731491 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن شغلی اختصاصی دولتی 9124885396 27/03/1400
520 آذربایجان‌شرقی لیلا حسین زاده 1380424356 1363 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 9146438209 23/01/1399
521 آذربایجان‌شرقی امین حسین‌پور کاشانی 1502261596 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9144138424 24/06/1398
522 آذربایجان‌شرقی حسن حسین‌زاده 1738383733 - کارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 9143187410 24/06/1398
523 آذربایجان‌شرقی علی حسین‌زاده امید 6049738270 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9143191034 23/01/1399
524 آذربایجان‌شرقی سید علیرضا حسین‌زاده تبریزی 58781927 - دکتری عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144150241 24/06/1398
525 آذربایجان‌شرقی مریم حشمت 2121393390 1347 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 9143217532 23/01/1399
526 آذربایجان‌شرقی محمد حقیقی پراپری 1699425450  - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9147886819 23/01/1399
527 آذربایجان‌شرقی مسعود حمیدیان 1582221219 - کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسناد شغلی اختصاصی دولتی 9144068178 24/06/1398
528 آذربایجان‌شرقی بابک حنیفه‌نژاد 1651799741 1354 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9141577218 27/03/1400
529 آذربایجان‌شرقی عزیز حیدری 6049695555 - کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144146107 24/06/1398
530 آذربایجان‌شرقی معصومه حیدری زنوز 1581466056 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9141088967 23/01/1399
531 آذربایجان‌شرقی آرزو خاتمی زنوزیان 54686504 1350 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9144056379 27/03/1400
532 آذربایجان‌شرقی قنبر خادمی 5078999541 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 9144049875 23/01/1399
533 آذربایجان‌شرقی ناصر خادمی‌بایگی 931460808 - دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9143031741 24/06/1398
534 آذربایجان‌شرقی مرتضی خانلاری 1381673392 - دکتری حسابداری مالی دولتی 9144166714 24/06/1398
535 آذربایجان‌شرقی نازله خجسته اهری 1500188654 1347 کارشناسی‌ارشد ادبیات علوم انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9141281056 23/01/1399
536 آذربایجان‌شرقی شهاب‌الدین خجسته‌نژاد 66077362 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144264086 24/06/1398
537 آذربایجان‌شرقی لیلی خلیلی بیگلوی 1699651604 1362 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9143069718 27/03/1400
538 آذربایجان‌شرقی عاطفه خلیلی عظیمی 1372030654 1358 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 9144100810 23/01/1399
539 آذربایجان‌شرقی وحدت خیرخواهان‌ حقیقی 1376630176 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9146427552 23/01/1399
540 آذربایجان‌شرقی آمنه داداشی 6029920995 1365 کارشناسی‌ارشد کتابداری شغلی اختصاصی دولتی 9148325371 23/01/1399
541 آذربایجان‌شرقی علی داداشی کهق 1552228118 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9145810281 24/06/1398
542 آذربایجان‌شرقی اسماعیل دانش‌مهر 1377297268 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 9143097678 24/06/1398
543 آذربایجان‌شرقی اسد ذالی 1376063514 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9149966506 24/06/1398
544 آذربایجان‌شرقی سیاوش ذبیحی 1532647093 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی اداری- مدیریتی دولتی 9141248575 23/01/1399
545 آذربایجان‌شرقی علیرضا راجبی 1379111341 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141151559 24/06/1398
546 آذربایجان‌شرقی پریسا رستمی بناب 1688881115 1357 کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9141102173 27/03/1400
547 آذربایجان‌شرقی محمد رستمی نوشهر 1370729111 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9141156061 23/01/1399
548 آذربایجان‌شرقی سوسن رسولی 1490313567 1352 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9143261101 23/01/1399
549 آذربایجان‌شرقی اصغر رشتبری 1378008693 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 9141162613 23/01/1399
550 آذربایجان‌شرقی آرش رضائی 1360064801 - کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9144221734 24/06/1398
551 آذربایجان‌شرقی احد رضائی ضیائی 1377439445 1360 کارشناسی‌ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی دولتی 9144108874 23/01/1399
552 آذربایجان‌شرقی رحیم رمضانی 5079295236 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141097769 24/06/1398
553 آذربایجان‌شرقی قاسم ریاضی‌نیا 1373778571 - دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 9144152082 24/06/1398
554 آذربایجان‌شرقی ابراهیم زالی‌مقدم اورنگ 1370853858 - کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 9143078362 24/06/1398
555 آذربایجان‌شرقی محمد تقی زرینه‌بافی 1370677987 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141168748 24/06/1398
556 آذربایجان‌شرقی سجاد زمانی 1689890215 1367 کارشناسی‌ارشد ارگونومی شغلی اختصاصی دولتی 9149218203 27/03/1400
557 آذربایجان‌شرقی لیلا زیرک 1378186982 1357 کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 9141008544 27/03/1400
558 آذربایجان‌شرقی حمیده زینی‌نسب 1378439929 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144158892 24/06/1398
559 آذربایجان‌شرقی ناصر ساکی 1754973841 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9192147845 23/01/1399
560 آذربایجان‌شرقی علی سبزیچی اسفهلان 1382316054 1367 کارشسناسی ارشد صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 9143058304 27/03/1400
561 آذربایجان‌شرقی بهرام ستاری 1367171296 1356 دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی غیردولتی 9143128808 23/01/1399
562 آذربایجان‌شرقی آذر سرقینی 1379321913 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9142455401 23/01/1399
563 آذربایجان‌شرقی اکرم سعادتی 1376473488 1349 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 9143138805 27/03/1400
564 آذربایجان‌شرقی سولماز سعادتی جدیدی 1380823161 1345 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی غیردولتی 9148657382 27/03/1400
565 آذربایجان‌شرقی قاسم سلطان زاده 1502154031 1349 کارشناسی‌ارشد عمران فنی دولتی 9144016313 23/01/1399
566 آذربایجان‌شرقی علیرضا سلمانی زمهریر 491591901 - کارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9144126689 24/06/1398
567 آذربایجان‌شرقی روشن سلیمانزاده چپو 2938781776 1350 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی علوم اجتماعی دولتی 9144824103 23/01/1399
568 آذربایجان‌شرقی فاطمه سلیمانی 1465403272 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9142359396 24/06/1398
569 آذربایجان‌شرقی علی سلیمی 1582997837 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9144189880 24/06/1398
570 آذربایجان‌شرقی وجیهه سماوی اقدم 1688886230 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9141763312 23/01/1399
571 آذربایجان‌شرقی داود سهرابی 1376476614 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9144166259 27/03/1400
572 آذربایجان‌شرقی فاطمه سیدنژاد 1581178794 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9143032477 27/03/1400
573 آذربایجان‌شرقی علی اشرف سیف فرشد 1551959127 1348 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9144131438 27/03/1400
574 آذربایجان‌شرقی مسعود شاکری 1533721602 1355 کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 9141039671 23/01/1399
575 آذربایجان‌شرقی علی شریفی‌راد 1379997526 1349 کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 9143102566 27/03/1400
576 آذربایجان‌شرقی نعیمه شعبانی 1375817329 1357 کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9149154421 23/01/1399
577 آذربایجان‌شرقی محمد حسین شفیعی‌خامنه 1728598184 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 9144007633 24/06/1398
578 آذربایجان‌شرقی رضا شکرزاده 2851351631 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9126580936 27/03/1400
579 آذربایجان‌شرقی علیرضا شمس محمدی 1379026199 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143150362 24/06/1398
580 آذربایجان‌شرقی مهناز شمس محمدی 55320333 1351 دکتری دارو سازی شغلی اختصاصی دولتی 9141149437 23/01/1399
581 آذربایجان‌شرقی یوسف شمسی 1372154582 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 9144017469 24/06/1398
582 آذربایجان‌شرقی حمید شهباززاده قدیم 1376520990 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144153611 23/01/1399
583 آذربایجان‌شرقی صمد شهریاری 1708972919 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143180913 24/06/1398
584 آذربایجان‌شرقی ربابه شیخ الاسلامی 1500762326 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9143268573 23/01/1399
585 آذربایجان‌شرقی فرهاد شیدائی 1376568977 - کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143156459 24/06/1398
586 آذربایجان‌شرقی احمد شیرجنگ 1600153496 1358 دکتری مدیریت خدمات پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9144241267 27/03/1400
587 آذربایجان‌شرقی عباسعلی شیری مشاهیر 1380868823 1352 کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144106496 23/01/1399
588 آذربایجان‌شرقی فرحناز صابردل ساده 2721463845 1342 دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9144060452 27/03/1400
589 آذربایجان‌شرقی زهرا صادق‌زاده 5060205266 1353 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی (تکنولوژی ) شغلی اختصاصی دولتی 9147805481 27/03/1400
590 آذربایجان‌شرقی میثم صادقی 2830764889 1364 دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 9141030746 27/03/1400
591 آذربایجان‌شرقی ایوب صادقی‌نژاد 151396009 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9144008730 27/03/1400
592 آذربایجان‌شرقی نیر صالح محمدنیا 1375891758 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9144003147 24/06/1398
593 آذربایجان‌شرقی سپیده صانعی 1360071822 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143023228 27/03/1400
594 آذربایجان‌شرقی علی صفائی‌فرد 2753680094 1358 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9143143932 27/03/1400
595 آذربایجان‌شرقی کریم صفرزاده 5069209787 - کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141004350 24/06/1398
596 آذربایجان‌شرقی علی صفری چوبانلار 1738190242 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9149995848 24/06/1398
597 آذربایجان‌شرقی مهدی صمدپور بناب 1581181418 1354 کارشناسی‌ارشد آبخیز داری شغلی اختصاصی دولتی 9143159259 27/03/1400
598 آذربایجان‌شرقی مصطفی صمیمی 1500237221 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141094147 24/06/1398
599 آذربایجان‌شرقی محمد صادق طیار 1370987943 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی 9144122530 27/03/1400
600 آذربایجان‌شرقی فیروز عباسپور عظیم 1376703092 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9352989898 24/06/1398
601 آذربایجان‌شرقی عباس عباس‌زاده 2754183728 - تحصیلات حوزوی 4 دینی و عربی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9121533499 24/06/1398
602 آذربایجان‌شرقی المیرا عباسی 1380266963 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9125115952 27/03/1400
603 آذربایجان‌شرقی حسین عباسی 1708721381 1355 دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9122584694 27/03/1400
604 آذربایجان‌شرقی سعید عبدل‌زاده 1582105677 - کارشناسی‌ارشد مدیت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144100684 24/06/1398
605 آذربایجان‌شرقی جواد عبدی‌ 1374116394 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144145829 24/06/1398
606 آذربایجان‌شرقی شیدا عرفای جمشیدی 1361332115 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی غیردولتی 9148915136 24/06/1398
607 آذربایجان‌شرقی شادی عرفای جمشیدی 1361039558 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 9148915137 24/06/1398
608 آذربایجان‌شرقی مریم عزتی 2938270623 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143801951 23/01/1399
609 آذربایجان‌شرقی فریبا عزتی 5679957965 1365 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9148670054 27/03/1400
610 آذربایجان‌شرقی شاپور عزیزی 1550631489 - کارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک اداری- مدیریتی دولتی 9143213549 24/06/1398
611 آذربایجان‌شرقی مرتضی عظیمی 1552239721 1363 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9124834965 27/03/1400
612 آذربایجان‌شرقی ابراهیم عظیمی اسکویی 1709356138 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143165002 24/06/1398
613 آذربایجان‌شرقی بهزاد عظیمی سقین سرا 1719776245 - کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9146295887 24/06/1398
614 آذربایجان‌شرقی رضا علائی 1729471129 1361 دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9141700240 27/03/1400
615 آذربایجان‌شرقی محمد علی اسکندرزاده 1375709240 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 9144117178 23/01/1399
616 آذربایجان‌شرقی فاطمه علی اکبری 1532699263 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9141250772 23/01/1399
617 آذربایجان‌شرقی محمود علی‌آبادی 1600143601 1355 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9141258131 27/03/1400
618 آذربایجان‌شرقی مصطفی علیقلی‌زاده 2480051222 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9144878201 27/03/1400
619 آذربایجان‌شرقی روح‌اله علیمددی 1581643330 - کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوق و معارف اسلامی دولتی 9144008286 24/06/1398
620 آذربایجان‌شرقی سوسن علی‌نژادیان اصل 1550453051 1350 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزش آموزشی و پژوهشی دولتی 9147765246 23/01/1399
621 آذربایجان‌شرقی واقف عنایتی 5199000470 1359 دکتری مهندسی کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9149048481 27/03/1400
622 آذربایجان‌شرقی حسین عیدی 1709743761 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 9144001042 27/03/1400
623 آذربایجان‌شرقی نسیم عیسی‌زاده ‌سراب 1651837872 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9149092143 27/03/1400
624 آذربایجان‌شرقی عباس عیوض‌زاده 567917848 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9145244196 24/06/1398
625 آذربایجان‌شرقی سعید غریب خواجه 1738865304 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 9143199193 24/06/1398
626 آذربایجان‌شرقی میر احمد غفاری 1500195103 - کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9146494099 24/06/1398
627 آذربایجان‌شرقی علی غفاری 2970555727 1350 دکتری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9144134580 27/03/1400
628 آذربایجان‌شرقی مهدی غیبی 1382314345 1367 کارشناسی‌ارشد نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 9149052177 23/01/1399
629 آذربایجان‌شرقی میر رضا فاطمی 1375787543 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9148640310 24/06/1398
630 آذربایجان‌شرقی وحید فتحی 1382051611 1365 دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 9141090178 27/03/1400
631 آذربایجان‌شرقی سمیه فخیمی حسین‌زاد 1709393181 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9141051834 27/03/1400
632 آذربایجان‌شرقی امین فرتاش نعیمی 1380359279 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141007003 24/06/1398
633 آذربایجان‌شرقی سعید فرشباف ماهریان 1375851497 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9141053477 24/06/1398
634 آذربایجان‌شرقی وحید فرهادمند 68818051 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9141170228 24/06/1398
635 آذربایجان‌شرقی رقیه فرید 1532662319 - کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار- مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143154206 24/06/1398
636 آذربایجان‌شرقی محمدرضا فرید 1533999821 - کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9143237570 24/06/1398
637 آذربایجان‌شرقی حمیده فرید 1532615353 1348 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9144231089 27/03/1400
638 آذربایجان‌شرقی وحیده فیروزان 1718925832 1348 دکتری بهداشت باروری شغلی اختصاصی دولتی 9143062360 27/03/1400
639 آذربایجان‌شرقی الهام قاسمی 1376630524 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 930368737 23/01/1399
640 آذربایجان‌شرقی فرشته قدکچی 1651821496 1357 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9143310185 27/03/1400
641 آذربایجان‌شرقی حسین قربانپور 1375570323 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - سیستم‌ها اداری- مدیریتی دولتی 9144159429 24/06/1398
642 آذربایجان‌شرقی سینا قلمی اسکوئی 1709896876 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 9143072534 27/03/1400
643 آذربایجان‌شرقی فاطمه قلی پور 1491019778 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزایی حقوق دولتی 9143268006 23/01/1399
644 آذربایجان‌شرقی حامد قلی‌پور 1502650320 1366 کارشناسی‌ارشد نقشه‌برداری شغلی اختصاصی دولتی 9141280272 27/03/1400
645 آذربایجان‌شرقی ناهیده قنبرپور مقدم ممقانی 1699176663 - کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9148373011 24/06/1398
646 آذربایجان‌شرقی حسین کاشفی محمد 2970402955 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9149959369 23/01/1399
647 آذربایجان‌شرقی معصومه کاظمی 5069444591 1348 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144047151 23/01/1399
648 آذربایجان‌شرقی سولماز کاظمی‌فر 1382191561 1365 دکتری جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9144149142 27/03/1400
649 آذربایجان‌شرقی بیاض کریم زاده 1738852431 1352 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 9907667720 23/01/1399
650 آذربایجان‌شرقی مهدی کریمی اسکانرود 1600114393 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9144163710 27/03/1400
651 آذربایجان‌شرقی شهرود کریمی اصل 1602385726 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9148286523 23/01/1399
652 آذربایجان‌شرقی رحیم کوهی 5679142491 1356 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9143261799 27/03/1400
653 آذربایجان‌شرقی قدسیه لامع درخشان 1689301015 1361 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141781866 23/01/1399
654 آذربایجان‌شرقی حبیب لطفی اسکندانی 1379201713 - دکتری تئوری‌های اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9144005606 24/06/1398
655 آذربایجان‌شرقی میترا مبینی 1689894776 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9120481862 23/01/1399
656 آذربایجان‌شرقی مهدی متقی‌زاده 1374022128 - کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9144176966 24/06/1398
657 آذربایجان‌شرقی روشن محبی 5198907316 - کارشناسی‌ارشد زبان شغلی اختصاصی دولتی 9144004331 24/06/1398
658 آذربایجان‌شرقی لعیا محبی 1372028943 1358 کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه کودکان شغلی اختصاصی دولتی 9144173041 27/03/1400
659 آذربایجان‌شرقی مجتبی محتشم 1689543991 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9144105346 23/01/1399
660 آذربایجان‌شرقی سوسن محسنی 1671888553 1350 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9143141070 27/03/1400
661 آذربایجان‌شرقی هادی محسنی بدل‌آبادی 2802997734 - کارشناسی‌ارشد تاریخ فرهنگی و اجتماعی دولتی 9142253001 24/06/1398
662 آذربایجان‌شرقی علیرضا محسنی‌نژاد 6049783764 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143113646 24/06/1398
663 آذربایجان‌شرقی اکبر محمد علیزاده 1583109481 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144925009 24/06/1398
664 آذربایجان‌شرقی سهیلا محمد یاری 1379424763 1362 دکتری شیمی تجزیه شغلی اختصاصی دولتی 9143150190 27/03/1400
665 آذربایجان‌شرقی ولی محمدپور‌ گنجه لو 1372167994 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9143155419 24/06/1398
666 آذربایجان‌شرقی احسان‌اله محمدرضائی 1382607032 - کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9144158276 24/06/1398
667 آذربایجان‌شرقی محمد محمدزاده 1540394336 1346 کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 9144018950 27/03/1400
668 آذربایجان‌شرقی اکبر محمدزاده 1583381244 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی شغلی اختصاصی دولتی 9148146881 27/03/1400
669 آذربایجان‌شرقی جعفر محمدی 1378088999 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144130584 24/06/1398
670 آذربایجان‌شرقی مجتبی محمدی 1374085782 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9104000349 24/06/1398
671 آذربایجان‌شرقی سعید محمدی 1490421289 1374 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9148023069 27/03/1400
672 آذربایجان‌شرقی نیلوفر محمدی 1380350311 1361 کارشناسی‌ارشد باغبانی شغلی اختصاصی دولتی 9143181495 27/03/1400
673 آذربایجان‌شرقی نعمت محمدی عظیم 1501622358 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9144164101 24/06/1398
674 آذربایجان‌شرقی ابوالفضل مرتضائی 5059242404 - کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9141033293 24/06/1398
675 آذربایجان‌شرقی سکینه مردی نظرلو 1376647109 1358 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9141186212 27/03/1400
676 آذربایجان‌شرقی محمد صادق مرسلی 1530197201 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143152738 24/06/1398
677 آذربایجان‌شرقی روشنک مریوانی 3255857260 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143222132 27/03/1400
678 آذربایجان‌شرقی خدیجه مساوات 1502088371 1340 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9141903498 27/03/1400
679 آذربایجان‌شرقی ثریا مصلح 1651745277 1342 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 9143311079 27/03/1400
680 آذربایجان‌شرقی رامین معصومی 1380881481 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9144116861 23/01/1399
681 آذربایجان‌شرقی سید اسماعیل مقدس پور بهروز 1377250105 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9141160998 27/03/1400
682 آذربایجان‌شرقی نسیم ملا اسماعیلی 1640021612 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 9141307783 27/03/1400
683 آذربایجان‌شرقی توحید ملک آبادی 2970233290 1355 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144823165 23/01/1399
684 آذربایجان‌شرقی آرزو مهدی پور مقدم 1376846942 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143035606 24/06/1398
685 آذربایجان‌شرقی مینو مهینی عبدالحسینی 1377207730 1343 کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده شغلی اختصاصی دولتی 9144007084 23/01/1399
686 آذربایجان‌شرقی رضا موحدی کلیبر 5199801635 - کارشناسی‌ارشد برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 9144266859 24/06/1398
687 آذربایجان‌شرقی سید ابراهیم موسوی 1583139060 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144912694 24/06/1398
688 آذربایجان‌شرقی معصومه موسوی شلیلوند 1552020241 1353 کارشناسی‌ارشد علوم قرآن وحدیث شغلی اختصاصی دولتی 9147689096 27/03/1400
689 آذربایجان‌شرقی صالح مولاخواه‌اصل 1378855791 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143138193 24/06/1398
690 آذربایجان‌شرقی ماریا مینا سرشت 779709527 1352 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141778153 23/01/1399
691 آذربایجان‌شرقی رویا نباتی 1653023181 1349 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9141301680 27/03/1400
692 آذربایجان‌شرقی حمید نجف‌زاده 2800351810 1345 دکتری برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9143134463 23/01/1399
693 آذربایجان‌شرقی نغمه نجفقلی‌پور کلانتری 1376618605 1358 کارشناسی‌ارشد روان شناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9381855575 23/01/1399
694 آذربایجان‌شرقی احد نجفی 5069946420 1365 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 9143300986 23/01/1399
695 آذربایجان‌شرقی یوسف نریمانی 1382418086 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141185388 23/01/1399
696 آذربایجان‌شرقی حامد نژاد خاتمی 1689865393 - کارشناسی‌ارشد برق شغلی اختصاصی دولتی 9141761847 24/06/1398
697 آذربایجان‌شرقی رحیم نژاد‌تقی 1688870482 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141220117 24/06/1398
698 آذربایجان‌شرقی حسین نعیمی 1380306493 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9143182150 24/06/1398
699 آذربایجان‌شرقی شهلا نقی زاده صفا 1377300511 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143165339 23/01/1399
700 آذربایجان‌شرقی علی نوری کلجاهی 1709764007 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 9144019652 27/03/1400
701 آذربایجان‌شرقی عهدیه نوین‌زرنق 1370952351 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141024767 24/06/1398
702 آذربایجان‌شرقی محمد نیکنام 1379166799 - کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی / مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143109923 24/06/1398
703 آذربایجان‌شرقی علیرضا نیمگزی صالحی 1380325285 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9141071130 23/01/1399
704 آذربایجان‌شرقی علیرضا هاتفی عین‌الدین 1382236778 1366 دکتری برق شغلی اختصاصی دولتی 9144080584 27/03/1400
705 آذربایجان‌شرقی محمد هادی نیا 1718189011 1350 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 9143135638 23/01/1399
706 آذربایجان‌شرقی علی هرزندی 1581215071 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9143043158 24/06/1398
707 آذربایجان‌شرقی داود همت‌زاده 1374284963 - کارشناسی‌ارشد بهسازی نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143119560 24/06/1398
708 آذربایجان‌شرقی فهیمه واپرزه 1380103711 1354 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144003480 23/01/1399
709 آذربایجان‌شرقی علی ورقائیان 1377317668 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141147045 24/06/1398
710 آذربایجان‌شرقی رقیه ولایتی 1502230216 1359 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 914128098 23/01/1399
711 آذربایجان‌شرقی زهرا ولی پور 1371912548 1348 کارشناسی‌ارشد روابط بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 9032861283 23/01/1399
712 آذربایجان‌شرقی حمید ولی‌زاده 2753695229 - کارشناسی‌ارشد تغذیه دام شغلی اختصاصی دولتی 9141882006 24/06/1398
713 آذربایجان‌شرقی پیمان یارمحمدزاده 2919731459 - دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (دانشیار) 9144626296 24/06/1398
714 آذربایجان‌شرقی حسین یوسفی خسرقی 1709137142 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143118501 24/06/1398
715 آذربایجان‌شرقی نعیمه یوسفی شهیر 1372138196 1349 دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9144074414 27/03/1400
716 آذربایجان‌غربی قنبر آقائی‌‌زاد 6379539395 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9143433152 24/10/1398
717 آذربایجان‌غربی مصطفی احمدی آرا 2871848971 1344 کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی شغلی اختصاصی دولتی 9128368566 24/10/1398
718 آذربایجان‌غربی واحد اسلامی‌تبار 2756050547 1364 کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9148162506 19/12/1398
719 آذربایجان‌غربی رضا اصغرزاده 2754230335 1351 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی-‌ معارف شغلی اختصاصی دولتی 9141868578 19/12/1398
720 آذربایجان‌غربی محسن امام وردی 2802852574 1362 دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 9148000745 24/10/1398
721 آذربایجان‌غربی محمدجمال امیرشهبازی 2959610776 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143474601 24/10/1398
722 آذربایجان‌غربی میلاد اندیشه 2755562366 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 9141474384 24/10/1398
723 آذربایجان‌غربی سعید بابازاده 2754685359 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9141875850 24/10/1398
724 آذربایجان‌غربی حلیمه پاشاپور 2751008951 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143464534 24/10/1398
725 آذربایجان‌غربی یوسف پاشازاده 2753099170 1351 دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی 9144468951 24/10/1398
726 آذربایجان‌غربی علی پزشکی 2960931858 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9149480633 24/10/1398
727 آذربایجان‌غربی علیرضا پورعباد 2909815307 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9195050850 24/10/1398
728 آذربایجان‌غربی رامین پورمحبی 2755624914 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9143417019 24/10/1398
729 آذربایجان‌غربی محمد جاهدی قولنجی 6379965149 1367 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی هیأت علمی 9120768466 24/10/1398
730 آذربایجان‌غربی جلیل جباری 1465262946 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9144567005 19/12/1398
731 آذربایجان‌غربی کاظم جوان‌دوست 2751755445 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9143435963 24/10/1398
732 آذربایجان‌غربی حسین حاجی‌زاده 2750568293 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 9143411367 24/10/1398
733 آذربایجان‌غربی سعید حجازی‌فر 2755624914 1364 دکتری معارف - مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9124832971 24/10/1398
734 آذربایجان‌غربی امین حسابی 2871862850 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9144487097 24/10/1398
735 آذربایجان‌غربی جواد حمیدی 6379783751 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9143403418 24/10/1398
736 آذربایجان‌غربی مجتبی حیدری 2938256698 1350 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری-‌ مدیریتی هیأت علمی 9143459002 19/12/1398
737 آذربایجان‌غربی اسد درویشی 2752531583 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 9141888058 19/12/1398
738 آذربایجان‌غربی محمد دهقان 2750709032 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 9141864143 19/12/1398
739 آذربایجان‌غربی وحیده رحیمی حاجی‌فیروزی 2909732398 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر- مکاترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 9141462768 24/10/1398
740 آذربایجان‌غربی پریوش رزاقی رضائیه 2754133224 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت- حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9143463734 24/10/1398
741 آذربایجان‌غربی علی روشن‌میلانی 2753542465 1344 کارشناسی‌ارشد صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 9143452913 24/10/1398
742 آذربایجان‌غربی علی زبردست 2754603506 1346 دکتری مدیریت -‌ حسابداری اداری -‌ مدیریتی هیأت علمی 9144463781 24/10/1398
743 آذربایجان‌غربی اکبر زواری‌‌ رضایی 2753621616 1354 دکتری حسابداری شغلی اختصاصی هیأت علمی 9143411398 24/10/1398
744 آذربایجان‌غربی مرتضی شمس‌الدینی 2754796487 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 9143453933 24/10/1398
745 آذربایجان‌غربی مریم شمس‌الدینی 2755623810 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9143483751 24/10/1398
746 آذربایجان‌غربی مرتضی شمس‌الدینی 2754796487 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 9143453933 19/12/1398
747 آذربایجان‌غربی نسرین شیخ بگلو 2755612691 1364 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9148736911 24/10/1398
748 آذربایجان‌غربی دل افروز شیرزاد 2909094456 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9144458173 24/10/1398
749 آذربایجان‌غربی لیلا صفوی 2754342699 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9144401293 24/10/1398
750 آذربایجان‌غربی فرزانه طالبیان 2972157664 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9357695194 24/10/1398
751 آذربایجان‌غربی داریوش ظفری 2754599126 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9143451756 19/12/1398
752 آذربایجان‌غربی پریسا عابدپور 50231318 1348 کارشناسی‌ارشد معدن-‌ اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9143453380 19/12/1398
753 آذربایجان‌غربی حامد عباسعلی‌نژاد 2755704942 1366 کارشناسی‌ارشد لیزر- هواشناسی اداری - مدیریتی دولتی 9145594060 24/10/1398
754 آذربایجان‌غربی لیلا عباسی 1280397594 1358 دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9144853638 24/10/1398
755 آذربایجان‌غربی مهران عبدزاده 2971381420 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 9143401955 19/12/1398
756 آذربایجان‌غربی علی علیزاده 2800452838 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9144840952 24/10/1398
757 آذربایجان‌غربی مهدی فتح‌اللهی 2750497183 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 9143418488 24/10/1398
758 آذربایجان‌غربی سید حمید فضل‌جو 2802549596 1346 کارشناسی‌ارشد کشاورزی اداری - مدیریتی دولتی 9143461959 24/10/1398
759 آذربایجان‌غربی جعفرصادق فیضی 2754582444 1344 دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی هیأت علمی 9143462069 24/10/1398
760 آذربایجان‌غربی سجاد قاضی‌پور 2754735836 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی غیردولتی 9141475153 24/10/1398
761 آذربایجان‌غربی محمد قربانپور 2851384449   کارشناسی‌ارشد مکاترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9144436989 19/12/1398
762 آذربایجان‌غربی رضا قنبرلو 2800481536 1358 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 9146213563 24/10/1398
763 آذربایجان‌غربی عباس کسب‌دوست 2754252770 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9144464714 19/12/1398
764 آذربایجان‌غربی رضا گنجینه‌کتابی 2871895007 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9144472752 19/12/1398
765 آذربایجان‌غربی مسعود گیلانی 6389893833 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9142669105 24/10/1398
766 آذربایجان‌غربی سعید لطف‌الله‌زاده 2938263333 1353 دکتری مدیریت سیستم ها اداری - مدیریتی دولتی 9144475729 24/10/1398
767 آذربایجان‌غربی جواد مجیدی 2754263691 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 9143465476 24/10/1398
768 آذربایجان‌غربی حیدرعلی محمدجعفری 4939541797 1345 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 9143637500 24/10/1398
769 آذربایجان‌غربی ثریا محمدقلی‌پور 2755518405 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 9131404290 19/12/1398
770 آذربایجان‌غربی آرش محمدی 2971839461 1361 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9143017049 24/10/1398
771 آذربایجان‌غربی آیت محمدی 2948605512 1358 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 9141871032 24/10/1398
772 آذربایجان‌غربی الهام مشکوه 2755507241 1364 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9143467663 24/10/1398
773 آذربایجان‌غربی نعمت مصطفایی 5059704572 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9143489787 19/12/1398
774 آذربایجان‌غربی رضا ملامحمد 2755777151 1364 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تکنولوژی آموزشی آموزشی غیردولتی 9148736911 19/12/1398
775 آذربایجان‌غربی امیر مهرکیا 2754756647 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9034486888 19/12/1398
776 آذربایجان‌غربی صادق موسی‌خانی 2754237951 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9143468742 24/10/1398
777 آذربایجان‌غربی سعید نوری 2753647585 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9141468045 24/10/1398
778 آذربایجان‌غربی عسگر نوری 2753396116 1328 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9144430499 24/10/1398
779 آذربایجان‌غربی سیاوش ورقایی 2970114674 1337 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9143818790 24/10/1398
780 اصفهان شراره آزادیان 1287084011 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 9023205300 09/12/1399
781 اصفهان زهره ابوالحسنی 1159530769 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9132714946 16/10/1398
782 اصفهان شهناز احمدی 1159500266 1347 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی آموزشی و پژوهشی دولتی 9120874812 16/06/1398
783 اصفهان زمان اژدری 2391466781 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9178279532 16/10/1398
784 اصفهان فاطمه استکی اورگانی 1289085171 1359 دکتری مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9216885638 16/06/1398
785 اصفهان رضا اسدی 4650377684 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9133196211 16/06/1398
786 اصفهان بابک اسدی‌دزکی 1289177090 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی اداري - مديريتي دولتی 9131814691 17/08/1399
787 اصفهان فریبا اسکندری اورک 1970415436 1347 دكتري مدیریت کسب و کار اداري - مديريتي بازنشسته 9131151946 17/08/1399
788 اصفهان محمد اكبرزاده 1280786760 1329 کارشناسی‌ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتی 9132942312 16/10/1398
789 اصفهان غلامرضا اکبری 1239514166 1345 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9120942900 16/06/1398
790 اصفهان مهناز امامی کوپایی 1290967474 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شخصیت آموزشی و پژوهشی دولتی 9131673802 16/06/1398
791 اصفهان مریم امیدی 1288161808 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 9131133689 16/10/1398
792 اصفهان حجت اله ایوبی‌زاده 1291493255 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 9133080084 16/06/1398
793 اصفهان علی باقری حسین‌آبادی 1092356126 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9139151676 16/06/1398
794 اصفهان محمود بخشی 3359493443 1352 دکتری جغرافیا - برنامه‌ریزی شهری آموزشی پژوهشی دولتی 9131724290 09/12/1399
795 اصفهان احسان براتی 1142487423 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات فناوري اطلاعات دولتی 9131682897 27/07/1399
796 اصفهان علیرضا بردبار 3255781647 1353 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- علوم آموزشی آموزش و پژوهشي دولتی 9134023781 17/08/1399
797 اصفهان محمد تقی بزرگمهر 1199027715 1341 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی محض اداري بازنشسته 9133133557 16/10/1398
798 اصفهان سیما بشاورد هفشجانی 1818301954 1353 کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه بزرگسال شغلی اختصاصی دولتی 9133128930 09/12/1399
799 اصفهان علي بهرامي 321360230 1344 کارشناسی‌ارشد روانشناسي عمومي اجتماعي دولتی 9133352287 16/10/1398
800 اصفهان محمدرضا بیکیان 6229978237 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 9133705270 16/06/1398
801 اصفهان زهرا پویا 1171146108 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 9133029232 16/10/1398
802 اصفهان زهرا پویا 1171146108 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکتر.نیک فناوری اطلاعات غیردولتی 9133029232 09/12/1399
803 اصفهان ابوالفضل توکلی 1289094391 1360 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9133022477 16/06/1398
804 اصفهان مرضیه توکلی 1091425078 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر -‌ نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9133334087 16/10/1398
805 اصفهان شهاب ثابت راسخ 1159117853 1349 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری - پروژه و ساخت شغلي اختصاصي غیردولتی 9131359561 16/10/1398
806 اصفهان فضّه جعفری 72537744 1350 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی و پژوهشی دولتی 9131298757 16/10/1398
807 اصفهان سیدابوالفضل حسینی 3621381589 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 9132337464 16/06/1398
808 اصفهان سید محمد حسینی 1285825578 1352 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133194290 16/10/1398
809 اصفهان فرح حسینی 4269358866 1338 کارشناسی‌ارشد مدیریت اموزشی آموزشي وپژوهشي بازنشسته 9131664043 17/08/1399
810 اصفهان سیداکبر حسینی 4623133028 1353 دکتری مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم‌ها آموزشی پژوهشی دولتی 9132144660 09/12/1399
811 اصفهان سیده گلنار حسینی 6339483283 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 9133812782 09/12/1399
812 اصفهان فرهاد خاتمی 1199178381 1355 کارشناسی‌ارشد بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 935831054 09/12/1399
813 اصفهان اعظم خبوشانی 1285967593 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداري - مديريتي غیردولتی 9132658088 27/07/1399
814 اصفهان محمد خضری مزیکی 1249775345 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 9134124618 09/12/1399
815 اصفهان محمدهادی خلیلی‌بروجنی 4650365201 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول اداري - مديريتي دولتی 9132123583 17/08/1399
816 اصفهان علی داستانی حسین‌آبادی 5649227594 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9122096058 16/10/1398
817 اصفهان سیده مرضیه داودی 1209884992 1366 دکتری روانشناسی تخصصی سلامت آموزشی و پژوهشی دولتی 9136538620 16/06/1398
818 اصفهان حسینعلی ذوالفقاری 1209814031 1337 کارشناسی‌ارشد مدیریت -‌ منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9125074642 16/10/1398
819 اصفهان سعید رحیمی لنجی 5419713306 1355 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری آموزشی و پژوهشی دولتی 9139909097 16/06/1398
820 اصفهان مریم رضابیگی سیرچی 3199902057 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133878949 16/06/1398
821 اصفهان سیدمحمدتقی رضوی 1262668026 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9132057046 16/10/1398
822 اصفهان مهدیه رضی 559000588 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9132622908 16/06/1398
823 اصفهان محمود رفيعي 1286794692 1346 دکتری مديريت بازرگاني رفتار و منابع انساني اداري- مديريتي بازنشسته 9131198429 16/10/1398
824 اصفهان نرگس رفیعی 3961839476 1358 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی -‌ بررسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 9139001152 16/06/1398
825 اصفهان مهشید رهبری 5419958554 1367 دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9131648430 16/06/1398
826 اصفهان حمیدرضا روناسی 1287876005 1345 دکتری مدیریت توسعه اداري - مديريتي هیأت علمی 9133000332 16/10/1398
827 اصفهان حمید رئیس‌زاده 1199853267 1364 دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت مواد غذایی آموزشی پژوهشی دولتی 9132204160 09/12/1399
828 اصفهان نفیسه سجادیه 1292259027 1365 کارشناسی‌ارشد نقاشی و گرافیک هنری غیردولتی 9138689003 09/12/1399
829 اصفهان سیروس سمیعی 1815938501 1345 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9133140458 16/06/1398
830 اصفهان مریم سیاوشی 1291099662 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی نساجی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132004266 16/06/1398
831 اصفهان الهام شاهمندی 1285921917 1356 دكتري مدیریت منابع انسانی- توسعه اداري - مديريتي هیأت علمی (استادیار) 9133291523 17/08/1399
832 اصفهان محمد امین شاه‌نوش 1288213077 1359 کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی آموزشي و پزوهشي دولتی 9133699578 16/10/1398
833 اصفهان مجتبي شاهنوشي 1817377108 1335 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگي و اجتماعي غیردولتی 9133182261 16/10/1398
834 اصفهان علیرضا شجاعی واجنانی 1199241490 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلي -‌ اختصاصي دولتی 9133223150 16/10/1398
835 اصفهان رضا شریفیان 1289147094 1361 دکتری مهندسی برق-قدرت شغلي - اختصاصي هیأت علمی 9131268715 16/10/1398
836 اصفهان مهدی شهرادنیا 1282208381 1326 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداري بازنشسته 9133105852 16/10/1398
837 اصفهان فرهاد شهرياري محمدي 1249801389 1356 کارشناسی‌ارشد مددكاري اجتماعي اجتماعي دولتی 9133054139 16/10/1398
838 اصفهان هاجر شیرنشان‌اصفهانی 1290547149 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع مديريتي صنعتي هیأت علمی (مربی) 9131093391 27/07/1399
839 اصفهان علیرضا شیروانی 1280948991 1348 دکتری مدیریت دولتی -‌ خط‌مشی عمومی اداري- مديريتي هیأت علمی 9131155726 16/10/1398
840 اصفهان مائده شیری 1285995295 1358 دكتري ادبیات غنایی آموزشي وپژوهشي دولتی 9132287620 17/08/1399
841 اصفهان مسعود صابری تهرانی 320047741 1342 دكتري علوم سیاسی -‌ سیاست‌گذاری عمومی آموزشي و پژوهشي غیردولتی 9133089315 16/10/1398
842 اصفهان رامتین صادقی 70349126 1363 دکتری مهندسی برق- قدرت شغلي اختصاصي هیأت علمی 9133274417 16/10/1398
843 اصفهان محمدعلی صالحی رباطی 1249876893 1333 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی اداري ومالي بازنشسته 9131258758 16/10/1398
844 اصفهان اعظم صالحی ولاشانی 1142130533 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای آموزشی پژوهشی دولتی 9132948617 09/12/1399
845 اصفهان سمیه صدوق 1199316822 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9103010792 16/06/1398
846 اصفهان کمال صفرپور 1199220825 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداري - مديريتي دولتی 9131084958 17/08/1399
847 اصفهان سید محمد طباطبایی 1091565716 1353 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی شغلي اختصاصي دولتی 9131335027 16/10/1398
848 اصفهان یوسف عباسی 5479569783 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 9132249040 16/06/1398
849 اصفهان حمید عشقی 1141648891 1349 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132166810 16/10/1398
850 اصفهان علی عقدکی 1209549034 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت- برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 9133163485 16/06/1398
851 اصفهان سید محسن علامه 1281806129 1345 دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی اداري- مديريتي هیأت علمی 9133115359 16/10/1398
852 اصفهان سیدابوالقاسم علوی 1284519503 1334 دکتری مدیریت صنعتی-تولید اداري- مديريتي دولتی 9133117571 16/10/1398
853 اصفهان ناهید عنایتی 1283992728 1357 کارشناسی‌ارشد معارف علوم و حدیث قرآن فرهنگي اجتماعي غیردولتی 9034876490 27/07/1399
854 اصفهان فرح فخریان روغنی 1818942542 1339 کارشناسی‌ارشد مدیرت دولتی مدیرت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9131106166 09/12/1399
855 اصفهان محمدرضا قاسمی 71423079 1356 دکتری اقتصاد آموزشی و پژوهشی دولتی 9133705270 16/06/1398
856 اصفهان فاطمه قصابی‌سینی 5110743746 1365 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات - روزنامه‌نگاری روابط عمومي و بين‌الملل مدرس حق‌التدریس 9132094925 16/10/1398
857 اصفهان سیدمحمد قلمکاریان 1283525135 1355 دکتری علوم تربیتی- فلسفه و تربیت اسلامی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 9133090640 16/06/1398
858 اصفهان محمدتقی قندهاری 1091427127 1363 دكتري مدیریت منابع انسانی اداري - مديريتي هیأت علمی (مربی) 9128158179 27/07/1399
859 اصفهان محمود قهرمانی 6299574860 1354 کارشناسی‌ارشد اکولوژی گیاهی شغلي -‌ اختصاصي دولتی 9132202309 16/10/1398
860 اصفهان شایسته کاظمی نایینی 1282855141 1355 کارشناسی‌ارشد اقتصاد محض آموزشی پژوهشی دولتی 9132116934 09/12/1399
861 اصفهان آیت‌اله کردیان 4650297494 1333 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري - مديريتي بازنشسته 9131146912 16/10/1398
862 اصفهان مهدی کسایی اصفهانی 60310545 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداري- مديريتي دولتی 9133001421 16/10/1398
863 اصفهان علیرضا کفعمی لادانی 1284721868 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی اداری ومالی دولتی 9133287723 16/10/1398
864 اصفهان رسول لاوی 1289765928 1364 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی اداری- مدیریتی دولتی 9133003778 09/12/1399
865 اصفهان نجمه محمدی 491645554 1357 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعي دولتی 9132265134 16/10/1398
866 اصفهان محمد محمدی 1091080321 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9131311182 16/10/1398
867 اصفهان نازنین محمدی 1170109209 1359 دكتري علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشي و پژوهشي مربی حق‌التدریس 9168858647 27/07/1399
868 اصفهان فرهاد محمدیان 4070285946 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداري- مديريتي دولتی 9131256056 16/10/1398
869 اصفهان مهدی مرادقلی 3621494294 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132043402 16/06/1398
870 اصفهان گودرز مرادی 1840101563 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133298804 16/06/1398
871 اصفهان محسن مرادی علیعربی 1284967034 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9133289331 16/10/1398
872 اصفهان حسن مسجدي 1285679679 1345 دکتری زبان وادبيات فارسي اداري دولتی 9131176916 16/10/1398
873 اصفهان اردلان مظاهری 69550727 1359 دکتری دامپزشکی آموزشی پژوهشی دولتی 9132240703 09/12/1399
874 اصفهان پروانه مظفری‌وانانی 1750957035 1358 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9166222771 16/10/1398
875 اصفهان پیمان معینی 1754351514 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقي غیردولتی 9133008647 16/10/1398
876 اصفهان ساناز منصف 1284949011 1359 دکتری مديريت تكنولوژي اداري- مديريتي دولتی 9133260955 16/10/1398
877 اصفهان عباس مهدی 1159065004 1356 کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی - مترجمی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133018834 16/10/1398
878 اصفهان سید مجید موسوی 1289039666 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري ومالي دولتی 9133029725 16/10/1398
879 اصفهان سید محمد موسوی 1288834691 1347 دكتري علوم ارتباطات اجتماعی- مدیریت فرهنگی مديريت فرهنگي دولتی 9133134463 17/08/1399
880 اصفهان شکوفه میرطالب 1199796395 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -‌ مالی اداري و مالي دولتی 9133276577 16/10/1398
881 اصفهان احمدرضا نریمانی 1284682382 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی -دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9133287112 16/10/1398
882 اصفهان مریم نریمانی زمان آبادی 6609225052 1355 کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 9133087430 09/12/1399
883 اصفهان داود نصر اصفهانی 1292212373 1364 دكتري تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی علوم ورزشي دولتی 9133185622 17/08/1399
884 اصفهان مهدی نصراصفهانی 1290851311 1363 دکتری مدیریت - رفتار سازمانی اداري - مديريتي هیأت علمی 9131284384 16/10/1398
885 اصفهان مسعود نصراصفهانی 1816716871 1329 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي هیأت علمی 9131180385 16/10/1398
886 اصفهان مینو نظیفی نایینی 1292251212 1365 کارشناسی‌ارشد اقتصادی مالی آموزشی پژوهشی دولتی 9133049278 09/12/1399
887 اصفهان شهرام نوربخش 1284761029 1350 کارشناسی‌ارشد اکولوژی دریا آموزشی و پژوهشی دولتی 9124393697 16/06/1398
888 اصفهان نادیا هاشمی 1817275216 1356 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزش وپژوهشي دولتی 935136519 27/07/1399
889 اصفهان شاهرخ هوشمند 2293651614 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداري ومالي دولتی 9133101525 16/10/1398
890 اصفهان سعید یوسف‌پور 4689393885 1358 دكتري دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9129155158 16/10/1398
891 اصفهان حبیب اله یوسف‌وند 4189723071 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9133651569 16/06/1398
892 البرز محمد ابوالقاسم‌زاده 2060342406 1355 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9127204729 01/12/1398
893 البرز مریم ارتفاع 67083773 1358 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شخصیت شغلی اختصاصی دولتی 9128654065 01/12/1398
894 البرز مریم ارشدی 322023750 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9124680193 01/12/1398
895 البرز جمشید اسعدی 49014137 1344 دکتری مدیریت توسعه شغلی اختصاصی بازنشسته 9352194004 01/12/1398
896 البرز لیلا اصغری 1375929631 1360 کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 9125764568 01/12/1398
897 البرز جهان افروزاحمدزاده 1262328470 1351 کارشناسی‌ارشد بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 9122683105 01/10/1399
898 البرز علی امینی 1602153264 1351 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی-پژوهشگری اجتماعی دولتی 9122717882 01/12/1398
899 البرز عظیم بساطی 4559917930 1362 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9187431739 01/12/1398
900 البرز بهنام بهداروند 68772671 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی اداري- مديريتي دولتی 9123636998 01/10/1399
901 البرز اکرم بوجاری 4591192830 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9305252271 01/12/1398
902 البرز رمضان بیداربخت 601584384 1350 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9125223610 01/10/1399
903 البرز پریسا پویای قلی زاده 55867642 1351 دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9122606635 01/10/1399
904 البرز هادی تنها 2649634391 1360 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9373705261 01/12/1398
905 البرز داوود تیموری 601266358 1357 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9122855827 01/12/1398
906 البرز علی جمال محمدی 49193872 1347 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداري- مديريتي دولتی 9123606462 01/10/1399
907 البرز اسماعیل جمیاری 4198697442 1351 کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی دولتی 9120535723 01/10/1399
908 البرز بهروز جهانگیریان 1753582113 1355 دکتری مدیریت منابع انسانی اداري- مديريتي غیردولتی 9125602946 01/10/1399
909 البرز لاله جوانبخت 1285926919 1356 دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9053308389 01/12/1398
910 البرز فریبا حبیبیان سزاوار 3251534602 1355 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9128607282 01/10/1399
911 البرز سید وحید حسن‌زاده کلالی 72033312 1361 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 9123719037 01/12/1398
912 البرز سید حسن حسینی 5499680299 1333 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9126619782 01/12/1398
913 البرز مریم حسینی 1284853950 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9132371970 01/12/1398
914 البرز سیدمحسن حسینی 4899937687 1364 کارشناسی‌ارشد آسیب شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9123351238 01/12/1398
915 البرز محمدحسین خسروی 3874398951 1341 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9120328653 01/10/1399
916 البرز رحمان داودیان 4519739330 1355 کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9123062896 01/10/1399
917 البرز سعیده سادات دهقان‌منشادی 320158802 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 9126603872 01/12/1398
918 البرز روح‌الله دهقانی‌ بناکوکی 310392128 1369 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9390644021 01/10/1399
919 البرز ناهید دیناروند 1755687826 1342 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9120336593 01/10/1399
920 البرز پرهام رضایی‌نسب 68721447 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 9183363448 01/10/1399
921 البرز یحیی رمضانی 63392919 1348 دکتری جغرافیا - برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 9121694865 01/12/1398
922 البرز زهرا ساسانیان‌اصل 59498846 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 9192683963 01/12/1398
923 البرز علی سالاروند 4219015671 1354 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9124496339 01/10/1399
924 البرز مهین سرداری 84006072 1365 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 9124257058 01/12/1398
925 البرز طاهره شاهی 780841891 1347 دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداري- مديريتي دولتی 9153718566 01/10/1399
926 البرز زینب صابری 4679058560 1357 کارشناسی‌ارشد جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9030415074 01/12/1398
927 البرز نسترن صبوحی 4910890181 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی و مالی شغلی اختصاصی دولتی 9122686312 01/10/1399
928 البرز وحید صلواتی 4170099680 1351 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9120721558 01/12/1398
929 البرز بهروز عاشری 55409962 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9109484288 01/10/1399
930 البرز عباس فتح‌الهی 1600777988 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9126609688 01/12/1398
931 البرز محمدرضا فعلی 3359718291 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداري- مديريتي دولتی 9126612644 01/12/1398
932 البرز محمدرضا فلاح‌نژاد 4898967833 1350 دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9123385799 01/12/1398
933 البرز مهران قلی‌زاده 51862344 1349 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9122079007 01/12/1398
934 البرز یاسر کاظمی‌گمی 322911982 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9128013250 01/12/1398
935 البرز اکبر کاویانی 4549719710 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9127661251 01/10/1399
936 البرز جواد کرمخانی 4539918761 1364 دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 9120145483 01/10/1399
937 البرز ابراهیم کرمی 2669947980 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 9121147030 01/12/1398
938 البرز عباس کیادلیری 4839462933 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 9125782973 01/10/1399
939 البرز شبنم کیهان پور 3255958733 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی و مالی اداري- مديريتي دولتی 9125827605 01/10/1399
940 البرز زهرا گل‌کار 2002747474 1363 دکتری جامعه‌ شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9124665724 01/10/1399
941 البرز حسن محبی 3781232387 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-تحول اداري- مديريتي دولتی 9124210081 01/12/1398
942 البرز مجتبی محمدخانی 5599953971 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9108886563 01/12/1398
943 البرز فیروزه مرادی 4130898345 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی اداري- مديريتي دولتی 9126606750 01/10/1399
944 البرز نیروانا مهر آیین 320077761 1368 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 9124680193 01/12/1398
945 البرز مهدی مهریزی 59158379 1358 کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی دولتی 9123143076 01/10/1399
946 البرز سید حسن موسوی 4219430938 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 9194733461 01/10/1399
947 البرز رضا مومنی 68859023 1354 دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 9126608293 01/12/1398
948 البرز محمد میرزایی 320182150 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداري- مديريتي دولتی 9203220536 01/10/1399
949 البرز حمیدرضا نریمانی 3341170537 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 123615417 01/10/1399
950 البرز محمدحسین نوری 81029527 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 9359559685 01/10/1399
951 البرز نوشین هوشمند 2295335116 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9178059645 01/10/1399
952 البرز مهدی واعظی 6199706498 1359 دکتری آسیب‌شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9124289792 01/12/1398
953 البرز علیرضا ولی‌زاده 2529809641 1360 کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 9375687078 01/12/1398
954 البرز یوکابد ولی‌زاده 6321224467 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9126632433 01/12/1398
955 البرز عطیه یزدی 322904250 1360 کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 9128618292 01/10/1399
956 البرز حمیده یکتاخواه 63222760 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 9120469261 01/12/1398
957 چهارمحال و بختیاری بهروز آزادگان دهکردی 4623327078 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 9140218873 16/09/1398
958 چهارمحال و بختیاری پرستو احمدی 4623317811 1364 دکتری مدیریت منابع انسانی- منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9133836636 16/09/1398
959 چهارمحال و بختیاری حمید احمدی 4620484369 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9134567887 16/09/1398
960 چهارمحال و بختیاری سیدرضا احمدیان 59670258 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت شغلي اختصاصي دولتی 9131535266 16/09/1398
961 چهارمحال و بختیاری مریم اسدی امیرآبادی 4621640372 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9132806516 16/09/1398
962 چهارمحال و بختیاری مهدی اسعد سامانی 4623192172 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9132838626 16/09/1398
963 چهارمحال و بختیاری حسین اسکندری 4623350274 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9124448355 16/09/1398
964 چهارمحال و بختیاری مجید امیدی 4689662126 1344 کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی فرهنگی دولتی 9133824239 28/09/1398
965 چهارمحال و بختیاری مهدی امیدی ارجنکی 4623386430 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق کیفری و جرم­شناسی حقوقی دولتی 9124652166 16/09/1398
966 چهارمحال و بختیاری رضا انصاری اردلی 4689669694 1361 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9132802511 16/09/1398
967 چهارمحال و بختیاری نقی بلالی دهکردی 4621492731 1349 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9137217713 16/09/1398
968 چهارمحال و بختیاری ژاله بهرامیان 4621669613 1358 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی شغلي اختصاصي دولتی 9133825206 16/09/1398
969 چهارمحال و بختیاری سمیه بهرامیان 4621769261 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9139816400 16/09/1398
970 چهارمحال و بختیاری صادق بیاتی 4622196212 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9133832451 16/09/1398
971 چهارمحال و بختیاری شاهپور پارسا 4622091569 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9131830560 11/12/1398
972 چهارمحال و بختیاری محسن پارسا 4623465330 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9138820912 16/09/1398
973 چهارمحال و بختیاری مصطفی حاتمی 4680019778 1368 کارشناسی‌ارشد حقوق-حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9380204916 16/09/1398
974 چهارمحال و بختیاری حسین حامدی 4621520288 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9131840653 11/12/1398
975 چهارمحال و بختیاری سپنتا حبیبی دهکردی 4621570471 1355 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9133817159 16/09/1398
976 چهارمحال و بختیاری مریم حق وردی طاقانکی 74452177 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9138811643 16/09/1398
977 چهارمحال و بختیاری محمد حکیم آذر 4621483668 1348 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي هیأت علمی 9131818139 16/09/1398
978 چهارمحال و بختیاری رحمان حیدری 4679366540 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9133816268 16/09/1398
979 چهارمحال و بختیاری معصومه حیدری سورشجانی 4623459381 1365 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9139794533 16/09/1398
980 چهارمحال و بختیاری مهراب خدادوستان 4622503131 1351 کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلي اختصاصي دولتی 9133812448 11/12/1398
981 چهارمحال و بختیاری محسن خسروی فارسانی 4679400439 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9125758598 11/12/1398
982 چهارمحال و بختیاری پویا خسرویان 1289613672 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 9132800436 16/09/1398
983 چهارمحال و بختیاری نجمه خسرویان­فر 4621810332 1363 کارشناسی‌ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی- ایمنی‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9134842090 16/09/1398
984 چهارمحال و بختیاری علی اصغر خلجی 4623121909 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق -جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9131835644 16/09/1398
985 چهارمحال و بختیاری سلیمان خلیل طهماسبی 4669439014 1357 کارشناسی‌ارشد مدییرت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9132833235 16/09/1398
986 چهارمحال و بختیاری مهدی خلیلی 1287075606 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق-مخابرات شغلي اختصاصي دولتی 9132696561 28/09/1398
987 چهارمحال و بختیاری وحید خلیلی اردلی 4688973871 1348 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9131832178 16/09/1398
988 چهارمحال و بختیاری احسان خلیلی دهکردی 4621695088 1359 دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی شغلي اختصاصي دولتی 9133802065 16/09/1398
989 چهارمحال و بختیاری رحمت­اله دهقان 4623335658 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9133847670 16/09/1398
990 چهارمحال و بختیاری نسیم دهقانی­ وردنجانی 4623667588 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی- دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9132808290 16/09/1398
991 چهارمحال و بختیاری اسماعیل دوستی ایرانی 6339518801 1350 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9131839365 16/09/1398
992 چهارمحال و بختیاری محمد ربیعی 4621805606 1351 دکتری مشاوره شغلي اختصاصي هیأت علمی 9133839674 11/12/1398
993 چهارمحال و بختیاری مظاهر ربیعی 4650205174 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9131843380 16/09/1398
994 چهارمحال و بختیاری مهدی رحمانی سامانی 4623191931 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9139865266 16/09/1398
995 چهارمحال و بختیاری معصومه رحیمی 4621606565 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9132840982 16/09/1398
996 چهارمحال و بختیاری پرویز رستمی 4621702513 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9131856923 16/09/1398
997 چهارمحال و بختیاری صدیقه رستمی 4622634589 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی- علوم تربیتی آموزشی- پژوهشی دولتی 9137017318 16/09/1398
998 چهارمحال و بختیاری مهرداد رضاپور 3390246071 1355 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلي اختصاصي دولتی 9133174733 16/09/1398
999 چهارمحال و بختیاری قهرمان روغنی 4620554707 1351 دکتری آمار-آمار استنباطی شغلي اختصاصي دولتی 9131830631 28/09/1398
1000 چهارمحال و بختیاری فیروز ریحانپور 1209485915 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9133653260 16/09/1398
1001 چهارمحال و بختیاری محمد مراد رئیسی 4688971826 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 9131817183 16/09/1398
1002 چهارمحال و بختیاری مظاهر زمانی 6299401680 1354 دکتری بهداشت آبزیان دوره های تخصصی دولتی 9131824788 16/09/1398
1003 چهارمحال و بختیاری حسینعلی سطانی 6299541849 1351 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9130052519 16/09/1398
1004 چهارمحال و بختیاری الهام سلیمی قهفرخی 4622686961 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق - جزا حقوقی دولتی 9133831157 16/09/1398
1005 چهارمحال و بختیاری محمود شاهرخی 4610142376 1369 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9132870841 16/09/1398
1006 چهارمحال و بختیاری بهروز شبان دهکردی 4620142050 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق مالی و اقتصادی مالی دولتی 9131836105 16/09/1398
1007 چهارمحال و بختیاری علیرضا شجاعی­باصری 4650408571 1354 کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9133832704 10/10/1398
1008 چهارمحال و بختیاری علی شهریارپور 4650576849 1344 کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی مالی دولتی 9133815439 28/07/1398
1009 چهارمحال و بختیاری هوشنگ شیریان 6339552048 1348 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9131814960 16/09/1398
1010 چهارمحال و بختیاری نیما شیوندی 4610154439 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 9138832604 16/09/1398
1011 چهارمحال و بختیاری سیاوش صادقی 4621735004 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9133836807 16/09/1398
1012 چهارمحال و بختیاری نسرین صادقی­نسب 4620149349 1357 کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی شغلي اختصاصي دولتی 9140227417 28/09/1398
1013 چهارمحال و بختیاری حسین صالحی 4679676248 1355 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9131814989 16/09/1398
1014 چهارمحال و بختیاری فرحناز صالحی 4679151285 1351 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9138834782 16/09/1398
1015 چهارمحال و بختیاری رضا صفی­شلمزادی 633925910 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9132813930 11/12/1398
1016 چهارمحال و بختیاری سیامک طاهری 6339710573 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 9133839230 16/09/1398
1017 چهارمحال و بختیاری صباح عباسی 6419858331 1350 کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 9131078601 16/09/1398
1018 چهارمحال و بختیاری محمد عباسی جونقانی 4679737271 1360 کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 9131838300 16/09/1398
1019 چهارمحال و بختیاری حمید علیدوستی 4621599976 1356 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9133834284 16/09/1398
1020 چهارمحال و بختیاری پروانه غفاری 4621668889 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9364532459 16/09/1398
1021 چهارمحال و بختیاری حجت فدایی 4679788305 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9131839499 16/09/1398
1022 چهارمحال و بختیاری صفر فرامرزی 5559750166 1345 دکتری مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9131814112 16/09/1398
1023 چهارمحال و بختیاری سعید فرجام 1199230189 1359 دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9133211503 09/10/1398
1024 چهارمحال و بختیاری مصطفی فرهمند 4689874158 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 9132835507 16/09/1398
1025 چهارمحال و بختیاری سیامک قائد امینی 4621454201 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 9133810276 16/09/1398
1026 چهارمحال و بختیاری محمدرضا قدیری 4621508822 1350 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 9133816368 16/09/1398
1027 چهارمحال و بختیاری اسفندیار قربانی 4622033267 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9131854018 16/09/1398
1028 چهارمحال و بختیاری سمیه سادات کاظمی 4622686821 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9131802265 16/09/1398
1029 چهارمحال و بختیاری مهری کبیریان 4623304809 1364 دکتری علوم اقتصادی- سنجی مالی دولتی 9131855821 16/09/1398
1030 چهارمحال و بختیاری مظاهر گنجی 4623076113 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9132827261 16/09/1398
1031 چهارمحال و بختیاری یداله گودرزی 4622490341 1349 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 9133836131 16/09/1398
1032 چهارمحال و بختیاری ولی اله لطفی­پور 4621461141 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9133814791 16/09/1398
1033 چهارمحال و بختیاری زینب لله‌گانی 1757018611 1365 دکتری مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی اداری- مدیریتی دولتی 9138813092 16/09/1398
1034 چهارمحال و بختیاری اکبر محمدی 4679945451 1366 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9139869337 16/09/1398
1035 چهارمحال و بختیاری سیروس منجزی 1755320401 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9131836021 10/10/1398
1036 چهارمحال و بختیاری نجف مهدی­پور 1972174819 1363 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 916025890 16/09/1398
1037 چهارمحال و بختیاری عزیزاله مولوی 4621655701 1358 دکتری کلام -کلام اسلامی شغلي اختصاصي هیأت علمی 9131831248 11/12/1398
1038 چهارمحال و بختیاری مرتضی مولوی 4623668118 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9131850438 16/09/1398
1039 چهارمحال و بختیاری عباس نادریان 1285867963 1354 کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9131830969 16/09/1398
1040 چهارمحال و بختیاری افسون نبی­زاده 4679414510 1362 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9131850832 16/09/1398
1041 چهارمحال و بختیاری احمد نجات­ دهکردی 4621350528 1333 کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلي اختصاصي دولتی 9130066900 11/12/1398
1042 چهارمحال و بختیاری محسن نظری 4621683071 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی مالی دولتی 9132827905 16/09/1398
1043 چهارمحال و بختیاری علی نظری زانیانی 4623472272 1367 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9367894989 16/09/1398
1044 چهارمحال و بختیاری سیداحمدرضا هاشمی شیخ­ شبانی 4620927181 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9132838526 16/09/1398
1045 چهارمحال و بختیاری زهرا الیاسی 4622621959 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق-خصوصی حقوقی دولتی 9120736740 16/09/1398
1046 خراسان رضوی محمد آباد 934578214 1356 کارشناسی‌ارشد شیمی معدنی- روانشناسی اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9354481146 18/09/1399
1047 خراسان رضوی جمال آذرسرشت 945362080 1365 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 9368755757 28/07/1398
1048 خراسان رضوی محمد آرانیان 931451787 1346 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155147880 18/09/1399
1049 خراسان رضوی غلامرضا اسدیان 703009087 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 9159294880 28/07/1398
1050 خراسان رضوی هومن اسکناسی 920498094 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 9151096033 18/09/1399
1051 خراسان رضوی هومن اسکناسی 920498094 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 9151096033 18/09/1399
1052 خراسان رضوی مجتبی افشاری 888360894 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی غیردولتی 9158023682 18/09/1399
1053 خراسان رضوی علیرضا آقا بابائی 941832481 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 9153154879 18/09/1399
1054 خراسان رضوی سمانه اقبالفر 943331676 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9155234046 28/07/1398
1055 خراسان رضوی ابوالقاسم امیر شیبانی 839460791 1339 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی بازنشسته 9153145557 28/07/1398
1056 خراسان رضوی محمدعلی امیرفخریان 940761890 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9151043549 18/09/1399
1057 خراسان رضوی مسعود انصافی تبریزی 779502825 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155172326 18/09/1399
1058 خراسان رضوی علیرضا بابایی 870318519 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 9155577118 28/07/1398
1059 خراسان رضوی علی بابائی 940626454 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155202987 18/09/1399
1060 خراسان رضوی علی محمد باغبان 932236960 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 9156512656 28/07/1398
1061 خراسان رضوی محمود باغیشنی 5749007731 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری دولتی 9158531161 18/09/1399
1062 خراسان رضوی الهام بذرافشان مقدم 941228347 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 9151090841 28/07/1398
1063 خراسان رضوی علی برغمدی 5739265045 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153716095 18/09/1399
1064 خراسان رضوی زهرا بغلانی 1819763617 1347 کارشناسی‌ارشد تاریخ آموزشی - پژوهشی دولتی 9153597660 18/09/1399
1065 خراسان رضوی علی اصغر بهزادی 940714345 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9155024013 18/09/1399
1066 خراسان رضوی حمزه بهفر 919947621 1367 کارشناسی‌ارشد حسابداری- حقوق جزا و جرم‌شناسی اداری/ حقوقی دولتی 9023401966 18/09/1399
1067 خراسان رضوی مریم بهنام اشکذری 939925338 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری دولتی 9151193037 18/09/1399
1068 خراسان رضوی مصطفی بیات 452437652 1353 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره خانواده آموزشی و پژوهشی دولتی 9153183943 28/07/1398
1069 خراسان رضوی پویا پارسا 3719601676 1354 دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 9153116891 18/09/1399
1070 خراسان رضوی محسن پالیزوان 941196372 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات غیردولتی 9159965750 18/09/1399
1071 خراسان رضوی علیرضا پاینده کیا 945712901 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9155825791 18/09/1399
1072 خراسان رضوی تکتم پرویش 940867133 1356 کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی دولتی 9155154023 28/07/1398
1073 خراسان رضوی مهدی پورحاجی 939917718 1361 کارشناسی‌ارشد حسابرسی مالی غیردولتی 9150709051 18/09/1399
1074 خراسان رضوی فهیمه پورحسن 900182903 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155159649 18/09/1399
1075 خراسان رضوی عباس پورفرخی 491492480 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9151106327 28/07/1398
1076 خراسان رضوی مرتضی ترابی 870436376 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 9152211451 28/07/1398
1077 خراسان رضوی نجمه ترابی زاده 937812811 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 9151567105 18/09/1399
1078 خراسان رضوی محمدمهدی توکلی 942432584 1358 کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی-‌ اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطی شغلی - اختصاصی دولتی 9155001501 28/07/1398
1079 خراسان رضوی ثمانه توکلی امینیان 943327768 1355 کارشناسی‌ارشد طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155095941 18/09/1399
1080 خراسان رضوی محمود ثابت دیزآبادی 938848038 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت توسعه روستایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9155133710 28/07/1398
1081 خراسان رضوی رضا ثانوی فرح زاده 941072568 1362 کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9155523252 18/09/1399
1082 خراسان رضوی اسحاق جانباز 941645053 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151153458 18/09/1399
1083 خراسان رضوی حامد جدیدیان 946660220 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153218826 18/09/1399
1084 خراسان رضوی بهروز جمشیدی 872309207 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9153176604 18/09/1399
1085 خراسان رضوی مینا جنتی نمینی 2298556717 1359 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 9155109257 18/09/1399
1086 خراسان رضوی ایمانه حاتمی یزد 939836386 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9363199334 18/09/1399
1087 خراسان رضوی حوریه حریری صنعتی 941940802 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 9151223153 18/09/1399
1088 خراسان رضوی ایمان حسامی 939006782 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9151197354 28/07/1398
1089 خراسان رضوی علی حسین پورکریم‌آباد 6509226634 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151022814 18/09/1399
1090 خراسان رضوی سیده سمانه حسینی 944643337 1364 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9151177912 28/07/1398
1091 خراسان رضوی سیدحمیدرضا حسینی 872292215 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155063980 18/09/1399
1092 خراسان رضوی فاطمه سادات حسینی پور 941904725 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155573697 18/09/1399
1093 خراسان رضوی سکینه حسینی‌کوچه قاضیانی 934000298 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 9156868714 18/09/1399
1094 خراسان رضوی سیدرضا حقی 936766972 1343 دکتری مدیریت استراتژیک -‌ نوآوری اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9153195443 28/07/1398
1095 خراسان رضوی حمیدرضا حمیدی 920833810 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی فرهنگی غیردولتی 9155803390 28/07/1398
1096 خراسان رضوی اکرم خادم دوست‌زهان 933001071 1346 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره مدرسه آموزشی - پژوهشی دولتی 9151068740 18/09/1399
1097 خراسان رضوی بابک خاکساری 937899402 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری دولتی 9153194740 18/09/1399
1098 خراسان رضوی اعظم خان احمدی 939682958 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9155006290 28/07/1398
1099 خراسان رضوی عبدالمجید خزائی 55357946 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 9153432990 18/09/1399
1100 خراسان رضوی سیدامیر خورسند پریزاد 943333857 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153165484 18/09/1399
1101 خراسان رضوی حامد دادگر 3620292981 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153470324 18/09/1399
1102 خراسان رضوی محمدمهدی دانشفر 66666716 1353 کارشناسی‌ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155095057 18/09/1399
1103 خراسان رضوی سیدمجتبی دیانت مقدم 938158805 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9159065510 18/09/1399
1104 خراسان رضوی محمد راستگو 938051237 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9153056982 18/09/1399
1105 خراسان رضوی حمیده رزاقی کاریزنو 942683366 1347 کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 9151226478 18/09/1399
1106 خراسان رضوی محمودعلی رزم آرا 779233281 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155008529 28/07/1398
1107 خراسان رضوی عباس رضازاده مقدم 5229519071 1338 کارشناسی‌ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151250689 18/09/1399
1108 خراسان رضوی سیدحسام رضوی زاده 941368173 1363 کارشناسی‌ارشد امنیت اطلاعات کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی(مربی) 9331836153 28/07/1398
1109 خراسان رضوی حسن رفرم 859270440 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9153162160 28/07/1398
1110 خراسان رضوی مهدی رفیعی بیدختی 919608851 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9124849703 18/09/1399
1111 خراسان رضوی بهزاد رمضان‌پور 890107785 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی آموزشی - پژوهشی دولتی 9012228302 18/09/1399
1112 خراسان رضوی علیرضا روشن دل 1829761803 1345 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153167558 18/09/1399
1113 خراسان رضوی راحله ریاحی 940902559 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت تحول اداری دولتی 9153532884 18/09/1399
1114 خراسان رضوی زهره سخنوران 770029418 1369 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره شغلی آموزشی و پژوهشی دولتی 9376775934 28/07/1398
1115 خراسان رضوی مهدی سعادتی‌مقدم 933186339 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9153045281 18/09/1399
1116 خراسان رضوی محمد سعیدی زاده 5749355829 1344 کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 9153139049 18/09/1399
1117 خراسان رضوی محمد سمیعی 5729778236 1363 دکتری مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه اداری - مدیریتی دولتی 9358584746 28/07/1398
1118 خراسان رضوی عباس سیامکی 934441421 1345 کارشناسی‌ارشد آموزش محیط زیست آموزشی - پژوهشی غیردولتی 9155190957 18/09/1399
1119 خراسان رضوی سیدابراهیم سیدزاده 848858778 1350 کارشناسی‌ارشد کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزم پدافند غیرعامل دولتی 9151028042 28/07/1398
1120 خراسان رضوی غلامرضا شاکری 946094411 1365 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9368262580 18/09/1399
1121 خراسان رضوی سیدکمال الدین شاه‌چراغی 839489821 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی محیط‌زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 9153101176 18/09/1399
1122 خراسان رضوی مصطفی شجیعی 902414682 1365 کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9372360469 18/09/1399
1123 خراسان رضوی مهدی شریفی 939782601 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌ها اداری غیردولتی 9155139118 18/09/1399
1124 خراسان رضوی علی شعبانی کلاته ملامحمدقلی 940770970 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155016073 18/09/1399
1125 خراسان رضوی علی شیخی 702871834 1349 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155323266 18/09/1399
1126 خراسان رضوی علیرضا صادقی 5739428963 1352 دکتری زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151594051 18/09/1399
1127 خراسان رضوی عبداله صالحی شکور 945334451 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9156566321 18/09/1399
1128 خراسان رضوی محمدرضا صنم‌یار 779453786 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9153137356 28/07/1398
1129 خراسان رضوی حمیده سادات ضیایی 940009498 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9154016819 18/09/1399
1130 خراسان رضوی یاسر طالب زاده 681892757 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9159830635 18/09/1399
1131 خراسان رضوی محمد طلوع خیامی 939679698 1354 دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 9153167158 18/09/1399
1132 خراسان رضوی مصطفی ظریف تبریزیان 942225171 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری فناوری اطلاعات دولتی 9153154399 28/07/1398
1133 خراسان رضوی سیدمصطفی عابدیان 942284542 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 9151215546 28/07/1398
1134 خراسان رضوی سمانه عاملی 1062883314 1361 دکتری آمار ریاضی آموزشی و پژوهشی دولتی 9151534764 28/07/1398
1135 خراسان رضوی مهدی عباسی زرمهری 55968848 1350 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9353034184 28/07/1398
1136 خراسان رضوی مرضیه عزالدین 56216319 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155184143 18/09/1399
1137 خراسان رضوی سیدکاظم عطاری قوچانی 870315692 1347 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9153259155 18/09/1399
1138 خراسان رضوی سیدجعفر علوی 5229097851 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 9155037989 18/09/1399
1139 خراسان رضوی علیرضا علیزاده تمیز 940738732 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9151162354 28/07/1398
1140 خراسان رضوی ابوالفضل عمادی 1062899016 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9155197935 28/07/1398
1141 خراسان رضوی زهرا غفاریان 945674392 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155227550 18/09/1399
1142 خراسان رضوی سعیده غلامی گیفان 829460020 1363 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155864408 18/09/1399
1143 خراسان رضوی داود فاضل ترشیزی 901214973 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9151597251 28/07/1398
1144 خراسان رضوی عبدالرضا فتحی نجفی 942289706 1350 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9153014393 18/09/1399
1145 خراسان رضوی سعید فرجی 942870638 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9158091479 18/09/1399
1146 خراسان رضوی امیرحسین فرزاد 651765900 1351 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9151197851 28/07/1398
1147 خراسان رضوی سیدشهرام قاسم‌‌زاده شهری 941837149 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش فناوری اطلاعات غیردولتی 9155233914 18/09/1399
1148 خراسان رضوی سحر قالی‌چین 943379997 1358 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155049279 28/07/1398
1149 خراسان رضوی محمود قربان‌پور 935655336 1349 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155126210 18/09/1399
1150 خراسان رضوی نرجس قربانی 937959081 1357 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9151243816 28/07/1398
1151 خراسان رضوی عبدالحمید قلی‌زاده 639898114 1364 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9151698175 28/07/1398
1152 خراسان رضوی ابوالفضل قویدل 933480474 1361 دکتری مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9153166461 18/09/1399
1153 خراسان رضوی امید کاظمی 939756870 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی دولتی 9155239024 18/09/1399
1154 خراسان رضوی مهدی کرامت 702976512 1362 کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155323180 18/09/1399
1155 خراسان رضوی نسیم کمالی‌ خراسانی 943358396 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155061665 28/07/1398
1156 خراسان رضوی کاوه کوهستانی 937681385 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9151024368 28/07/1398
1157 خراسان رضوی رضا کوه‌کن 6439699253 1357 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155016779 18/09/1399
1158 خراسان رضوی علی اکبر کی پور 4869635011 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153380780 18/09/1399
1159 خراسان رضوی ثریا گلدوزیان 943416000 1359 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره مدرسه آموزشی و پژوهشی دولتی 9158172173 28/07/1398
1160 خراسان رضوی محمد گلزار سیرجانی 933682190 1353 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9359880135 18/09/1399
1161 خراسان رضوی محسن محتشم 919333389 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - منابع آب شغلی اختصاصی دولتی 9155331416 18/09/1399
1162 خراسان رضوی محمدرضا محسنی 901096296 1345 کارشناسی‌ارشد جمعیت شناسی اجتماعی دولتی 9155223807 28/07/1398
1163 خراسان رضوی عباس محمدزاده 872393887 1359 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155027512 28/07/1398
1164 خراسان رضوی حامد محمدی 943313805 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری دولتی 9155118991 18/09/1399
1165 خراسان رضوی افشین محمودیان مقدم 939716615 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151670771 18/09/1399
1166 خراسان رضوی احمدرضا مدبرنیا 1261786890 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9133254531 18/09/1399
1167 خراسان رضوی مهدی مروی‌مهاجر 946667446 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی فناوری اطلاعات غیردولتی 9157378205 18/09/1399
1168 خراسان رضوی ناهید مزروعی 938587544 1341 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155131096 28/07/1398
1169 خراسان رضوی مجتبی مسکنی 5729468598 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی و دولتی اداری دولتی 9155059085 18/09/1399
1170 خراسان رضوی حامد مسکنی 4592099966 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9127732421 18/09/1399
1171 خراسان رضوی هادی مطهری 1062905571 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9153526297 28/07/1398
1172 خراسان رضوی محبوبه منتظر عطایی 942842227 1357 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9153158297 28/07/1398
1173 خراسان رضوی نصراله مهدوی 749303131 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 9159271306 28/07/1398
1174 خراسان رضوی حمید مهدوی نیک 939670100 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9155145607 18/09/1399
1175 خراسان رضوی حمیدرضا مهدیان 946493014 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9151018502 18/09/1399
1176 خراسان رضوی جواد مهدیان یامی 946250863 1367 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9150400863 18/09/1399
1177 خراسان رضوی محمدمهدی مولوی 730129284 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9151265669 28/07/1398
1178 خراسان رضوی تکتم میرزائیان 938811819 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9151048040 28/07/1398
1179 خراسان رضوی محمود نادریان 3673470027 1351 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 9155415850 28/07/1398
1180 خراسان رضوی داود نسائی 919815383 1349 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 9155572469 18/09/1399
1181 خراسان رضوی مجید نقابی 5739134935 1352 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151735294 18/09/1399
1182 خراسان رضوی امین نوین 941639738 1362 کارشناسی‌ارشد کارافرینی - بخش عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155118150 18/09/1399
1183 خراسان رضوی سیدحسین نیری 919291635 1336 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9151162973 28/07/1398
1184 خراسان رضوی محمداسماعیل نیکو 638249449 1343 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9155053760 28/07/1398
1185 خراسان رضوی ریحانه هاشم زهی 941071812 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9156223760 18/09/1399
1186 خراسان رضوی محمدحسین همایونی‌راد 943164354 1345 دکتری مدیریت رفتاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9155191060 28/07/1398
1187 خراسان رضوی هادی هوانورد 941036693 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی غیردولتی 9153050447 18/09/1399
1188 خراسان رضوی محسن هوشیار 931433835 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9155592951 28/07/1398
1189 خراسان رضوی تکتم ودیعی نوقابی 944642780 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9353516029 18/09/1399
1190 خراسان رضوی حسین الوندی 933437129 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9156470554 28/07/1398
1191 خوزستان محمد احمد فخرالدین 1972183826 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی عمومی دولتی 9166161397 01/07/1398
1192 خوزستان سید سحر احمدپور 1881597792 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی عمومی غیردولتی 9163072970 01/03/1398
1193 خوزستان امراله احمدی‌نیا 4689011982 102 کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری شغلی اختصاصی دولتی 9161925281 01/08/1398
1194 خوزستان حجت اله ادیب‌فر 1756130205 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی عمومی دولتی 9387832112 01/03/1398
1195 خوزستان ابوذر ادیبی 200543286 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزش دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 9166182930 01/03/1398
1196 خوزستان مسعود آرائی 1753561620 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی و مهندسی کشاورزی- زراعت حقوقی غیردولتی 9166111278 01/03/1398
1197 خوزستان محمد اردشیری 1911106341 1355 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9165120500 01/03/1398
1198 خوزستان محمد ارشک 1753493080 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 9166118856 01/07/1398
1199 خوزستان فریبا آریایی‌نیا 5929526796 1337 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی بازنشسته 9352797556 01/10/1398
1200 خوزستان محمد صادق اژدری 2003214445 1366 کارشناسی‌ارشد کامپییوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات غیردولتی 9166444934 01/03/1398
1201 خوزستان مریم اسکندری 182919472 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9198008876 01/03/1398
1202 خوزستان پیمان اسکندری‌راد 1880900262 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی محاسباتی دولتی 9163063812 01/10/1398
1203 خوزستان مهران اسماعيلي 1930671024 1320 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 9166077959 01/07/1398
1204 خوزستان محمدافراسیابی افراسیابی 2001610130 1350 دکتری حقوق عمومی شغلی اختصاصی بازنشسته 9165189247 01/10/1398
1205 خوزستان سیده مریم آقاابراهیمیان 1756174946 1357 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 9163061694 01/03/1398
1206 خوزستان محسن آقاجری 1860570755 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9163723646 01/07/1398
1207 خوزستان حبيب آقايي 4819513184 1320 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9163919150 01/08/1398
1208 خوزستان ابراهیم آقائی 1911721275 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9163928745 01/07/1398
1209 خوزستان نجفعلی اکبری 5110541620 1350 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی غیردولتی 9166136233 01/03/1398
1210 خوزستان علی اکبری مطلق 889831718 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9367013984 01/10/1398
1211 خوزستان محمد آلاله 1828972096 1340 دکتری استراتژیک عمومی فرهنگی بازنشسته 9166166135 01/03/1398
1212 خوزستان عبدالحمید امانت بهبهانی 1860512577 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9169122028 01/07/1398
1213 خوزستان عبدالعلی امیدی 2001737084 1335 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی مدیریت بازنشسته 9166118101 01/03/1398
1214 خوزستان رسول امیری 4818913669 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9166139315 01/07/1398
1215 خوزستان احمد رضا امین زرگران 1754910548 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9163160900 01/03/1398
1216 خوزستان ایرج امینی راد 1971344222 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 9165102026 01/08/1398
1217 خوزستان محمد رضا ایزدیان 2000559417 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازنشسته 916117895 01/03/1398
1218 خوزستان سیدجمال الدین ایوبی 1880217083 1326 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی و زبان انگلیسی زبان انگلیسی بازنشسته 9169243135 01/03/1398
1219 خوزستان کاوه بابادي جو 1971561339 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداري شغلی اختصاصی دولتی 9160435369 01/07/1398
1220 خوزستان علی بابایی 1860371639 1355 دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9163732670 01/10/1398
1221 خوزستان فردوس بالدی 1757414053 1364 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 9372102014 01/03/1398
1222 خوزستان محمد برنا 4819851497 1365 دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9190524469 01/07/1398
1223 خوزستان مصطفی برومندزاده 1930725396 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 9397958068 01/03/1398
1224 خوزستان بهاره بهادری 1754399142 1360 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی غیردولتی 9169216338 01/03/1398
1225 خوزستان مرتضی بهداروندی 64633942 1360 کارشناسی‌ارشد عمران- مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 9166115263 01/07/1398
1226 خوزستان غلامعباس بهرامی 2001758049 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولید مدیریت دولتی 9163432378 01/03/1398
1227 خوزستان نسرین بهزاد 1754324045 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 9163004921 01/08/1398
1228 خوزستان محمدیار بهمنی 1840604700 1344 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9166158018 01/07/1398
1229 خوزستان حجت بهمئی 1911892045 1366 دکتری جغرافیا- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی غیردولتی 9167374418 01/07/1398
1230 خوزستان محسن بهمئی 1911891537 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9304335396 01/07/1398
1231 خوزستان مهدی بهمئی 4819767941 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9168103341 01/08/1398
1232 خوزستان بهرام بهیان 1971254207 1337 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی بازنشسته 9161314315 01/03/1398
1233 خوزستان نسرین بیگدلی 1754883117 1354 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9166115165 01/07/1398
1234 خوزستان نورالله پاک‌نژاد 4559845069 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 9163449510 01/03/1398
1235 خوزستان کیانوش پدیدار 2000861393 1358 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی بازنشسته 9166403825 01/10/1398
1236 خوزستان محمدرضا پورخانی 1972342037 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 9169949467 01/10/1398
1237 خوزستان مسعود پولادوند 1755435762 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک امور اداری دولتی 9120926069 01/03/1398
1238 خوزستان محسن پورمحمدی 386178410 1367 دکتری حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9169006012 01/08/1398
1239 خوزستان خسرو پیرهادی 1930076355 1349 کارشناسی‌ارشد پدافند غیرعامل عمومی دولتی 9163132072 01/03/1398
1240 خوزستان علی پیمان‌پور 1753786258 1362 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی بازنشسته 9166460087 01/10/1398
1241 خوزستان فرهاد ترحمی 69528187 1359 دکتری علوم اقتصادی علوم اقتصادی غیردولتی 9163009846 01/03/1398
1242 خوزستان مریم توکلی‌نژاد 2000868711 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 9166435488 01/07/1398
1243 خوزستان محمد ثابتی 1827997893 1342 دکتری مدیریت صنعتی و مالی مالی دولتی 9161514822 01/03/1398
1244 خوزستان راضیه جعفرآقایی 1289710260 1362 دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9132196131 01/03/1398
1245 خوزستان فرزاد جنتی 2002156638 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دولتی مالی محاسباتی دولتی 9163458807 01/03/1398
1246 خوزستان جلال چاچی 941964787 1360 دکتری تخصصی آمار- محض شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9151257789 01/10/1398
1247 خوزستان محمد امین چاهوشی‌زاده 1756883246 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازایابی مدیریت بازرگانی دولتی 9166805020 01/03/1398
1248 خوزستان رضا چراغی کوتیانی 2003445943 1365 دکتری تخصصی مهندس نفت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9166166302 01/03/1398
1249 خوزستان مهین حاجی شاهی 1971251951 1344 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی عمومی غیردولتی 9030665281 01/03/1398
1250 خوزستان سهیلا حاجی نوروز 2002189897 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9166446134 01/07/1398
1251 خوزستان محسن حسین سوزنگرون 2002693749 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی غیردولتی 9161418518 01/03/1398
1252 خوزستان مژده حسین‌پور 1971630421 1361 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره خانواده عمومی غیردولتی 9387367172 01/03/1398
1253 خوزستان فاطمه حسینی‌مقدم 384709141 1360 کارشناسی‌ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز شغلی اختصاصی غیردولتی 9169026402 01/08/1398
1254 خوزستان فرهاد حمزه‌لوی 1818963906 1340 دکتری پزشکی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9163132631 10/12/1399
1255 خوزستان عبدالسلام حمید 1755341563 1343 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9166151750 01/10/1398
1256 خوزستان نسرین حیدریان 1960752571 1349 دکتری حقوق خصوصی بین‌الملل حقوقی دولتی 9166005343 01/03/1398
1257 خوزستان سید عادل خراسانی 1757353755 1367 دکتری اقتصاد- منابع‌سنجی علوم اقتصادی هیأت علمی (استادیار) 9380731324 01/03/1398
1258 خوزستان حبیب خراسانی 1972146912 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 9166057230 01/07/1398
1259 خوزستان زهره خطیبی 1755894392 1363 کارشناسی‌ارشد شیمی معدنی شغلی اختصاصی دولتی 9398104112 01/07/1398
1260 خوزستان بهزاد خواجوی 1841418013 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی 9163150690 01/03/1398
1261 خوزستان سیروس داودی 1819018611 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 9163132443 01/07/1398
1262 خوزستان نسترن داوریان 1754843424 1358 کارشناسی‌ارشد معماری- معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 9163468115 01/08/1398
1263 خوزستان محمد درفشان 56693990 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9128381151 01/10/1398
1264 خوزستان رضا دریساوی بهمنشیر 1755581815 1355 دکتری اقتصاد انرژی- توسعه اداری- مدیریتی دولتی 9166361276 01/03/1398
1265 خوزستان علی دژمان 4250217817 1355 دکتری علوم سیاسی- سیاست‌گذاری عمومی اداری- مدیریتی دولتی 9166523350 10/12/1399
1266 خوزستان پوریا دشتی‌زاده 1754540414 1358 کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9161118530 01/10/1398
1267 خوزستان محمدصادق رجائی‌پور 1740450299 1369 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9166115639 01/10/1398
1268 خوزستان محمد رجبی نژاد 1819578216 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی هیأت علمی (مربی) 9163068964 01/03/1398
1269 خوزستان محمد سعید رحمن 1755631839 1331 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی شغلی اختصاصی بازنشسته 9163118040 01/03/1398
1270 خوزستان فاضل رحیم 1755151829 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریت دولتی 9166180080 01/03/1398
1271 خوزستان عبدالحسین رحیمی 1880960915 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق- عمومی حقوقی دولتی 9166208249 01/03/1398
1272 خوزستان مریم رستگاران 1750380651 1344 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی غیردولتی 9391729704 01/07/1398
1273 خوزستان محمد رشیدی 1881571459 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9169882902 01/07/1398
1274 خوزستان رضا رضا آبشار 1882075374 1362 کارشناسی‌ارشد مکانیک بیوسیستم- مکانیزاسیون شغلی اختصاصی دولتی 9167893880 01/07/1398
1275 خوزستان محمد رضین 1930726287 1357 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9362185563 01/03/1398
1276 خوزستان سحر رفیعی راکی 1830028588 1368 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9390465940 01/10/1398
1277 خوزستان مریم رمضان‌پور 4999834642 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی هیأت علمی (مربی) 9361012577 01/03/1398
1278 خوزستان بهادر ریاحی‌پور 1750593521 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9163130938 01/07/1398
1279 خوزستان فائزه زارع زاده فرد 14497281 1371 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات شغلی اختصاصی غیردولتی 9190350208 01/08/1398
1280 خوزستان محمود زلقی 1880472775 1336 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی محاسباتی دولتی 9161127001 01/07/1398
1281 خوزستان احسان سادات ابراهیمی 1880392585 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9166832564 01/08/1398
1282 خوزستان اردشیر ساسان 4819170619 1341 دکتری زبان‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9166151471 01/07/1398
1283 خوزستان مهران سلیمانی 4072885916 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9129384719 01/07/1398
1284 خوزستان شاهرخ سلیمی 5589870208 1354 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی غیردولتی 9358077745 01/03/1398
1285 خوزستان عبدالعزیز سیاحی 1756232441 1338 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 9163132390 01/03/1398
1286 خوزستان سید علی سیدعلی مرعشی 1752433351 1346 دکتری تخصصی روانشناسی- بالینی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9161113515 10/12/1399
1287 خوزستان محمد شریف‌زادگان 1971429937 1351 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری- مدیریتی غیردولتی 9163037996 01/07/1398
1288 خوزستان علیرضا شکرالهی 1755426046 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی مدیریت دولتی 9166226007 01/03/1398
1289 خوزستان نسرین شمس جاوی 1817477161 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 9163029079 01/07/1398
1290 خوزستان مهری شمسائی 1850512337 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی و صادرات شغلی اختصاصی غیردولتی 9163178064 01/07/1398
1291 خوزستان مریم شمعونی اهوازی 1755503636 1351 دکتری حقوق- بین‌الملل عمومی حقوقی غیردولتی 9161118304 01/03/1398
1292 خوزستان قربانعلی شهباز قهفرخی 1755050879 1361 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9166059770 01/10/1398
1293 خوزستان فاطمه شهبازی کرتیانی 1971330051 1344 دکتری مدیریت کسب وکارحرفه‌ای شغلی اختصاصی غیردولتی 9166123167 01/08/1398
1294 خوزستان ایرج شهسواری 4850139744 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9163153436 01/03/1398
1295 خوزستان مهسا شیخ 1911386638 1359 دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 9163150522 01/03/1398
1296 خوزستان ارژنگ شیخ‌زاده 1840293683 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9166916518 01/08/1398
1297 خوزستان مریم شیرالی 1755811713 1362 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی مدیریت دولتی 9167323437 01/03/1398
1298 خوزستان سمیه شیرالی‌پور 1756871310 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9167319132 01/08/1398
1299 خوزستان محمد شیربیگی 1756868824 1366 کارشناسی‌ارشد عمران - سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 9166137419 01/08/1398
1300 خوزستان وحید شیرزادی ده کهنه 1841271659 1355 کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابرسی شغلی اختصاصی دولتی 9163077673 01/07/1398
1301 خوزستان مهدی صالحی بابادی 1971527548 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9166057861 01/10/1398
1302 خوزستان محمدامین صراف 1740356438 1369 کارشناسی‌ارشد عمران- راه و ترابری شغلی اختصاصی غیردولتی 9166022704 01/08/1398
1303 خوزستان فریده صفی‌خانی 1754721966 1340 دکتری تخصصی روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9163176360 01/07/1398
1304 خوزستان منیره صمصامی 1756956898 1364 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی هیأت علمی 9163362258 01/03/1398
1305 خوزستان قاسم صنگوری سواری 1988403804 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 9166016637 01/03/1398
1306 خوزستان سجاد صوفی زاده 1757049411 1366 کارشناسی‌ارشد هوافضا شغلی اختصاصی غیردولتی 9166000379 01/10/1398
1307 خوزستان کامران طالبی 1754769799 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 9128088108 01/03/1398
1308 خوزستان محمد رضا طاهری 1971444847 1352 دکتری تخصصی علوم تربیتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9166198376 01/03/1398
1309 خوزستان بیژن طلاوری 1911670085 1357 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 9163366278 01/03/1398
1310 خوزستان مریم عامری 1930093535 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی (مربی) 9167096599 01/03/1398
1311 خوزستان عزیز عذاری 58964215 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 9166153945 01/07/1398
1312 خوزستان پریوش عزیزپور 1750599473 1348 دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9166019170 01/10/1398
1313 خوزستان بهنام عسکرزاده 2002128391 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی محاسباتی دولتی 9163151238 01/03/1398
1314 خوزستان ایمان عطاران 1757890173 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9013367828 01/08/1398
1315 خوزستان رستم عیدی‌پور 1840274891 1361 دکتری علوم سیاسی- روابط بین‌الملل حقوقی دولتی 9161910316 01/03/1398
1316 خوزستان مهوش فارسی 1754901069 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی حقوقی غیردولتی 9382546118 01/03/1398
1317 خوزستان سیدمهرزاد فاطمی‌پور 1971023892 1358 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9169539390 01/08/1398
1318 خوزستان عبدالهادی فرخ تبار 1754172091 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مدیریت تولید اداری- مدیریتی دولتی 9163052481 01/03/1398
1319 خوزستان عبداله فرخی 3539653104 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9165248982 01/03/1398
1320 خوزستان مهتاب فردوسیان 1881595269 1357 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 9166218262 01/07/1398
1321 خوزستان اسفند فرهادی 1840149736 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9161148042 01/07/1398
1322 خوزستان امین فروغی‌راد 6619965253 1367 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9166540184 01/07/1398
1323 خوزستان محسن قارونی 1755764758 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک امور اداری دولتی 9168033525 01/03/1398
1324 خوزستان فریدون قاسمی 1970230266 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 9166181382 01/07/1398
1325 خوزستان محمد قاسمی کرانی 1754188273 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریت غیردولتی 9383689603 01/07/1398
1326 خوزستان محمدرضا قلانی 1091145504 1353 دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9166179217 01/03/1398
1327 خوزستان محسن قلاوند 1930913461 1361 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 9901431356 01/07/1398
1328 خوزستان حمیدرضا قنواتی هرمزی 1910098061 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت دولتی 9163130513 01/03/1398
1329 خوزستان علی قیاصی‌وند 1750995522 1362 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی مسائل ایران عمومی غیردولتی 9373894401 01/03/1398
1330 خوزستان فرهاد قیصری 1911703668 1362 دکتری مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9167277780 01/03/1398
1331 خوزستان ایلناز کابلی 1740320522 1368 کارشناسی‌ارشد لیسانس فناوری اطلاعات وکارشناسی‌ارشد نرم‌افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9306866487 01/03/1398
1332 خوزستان سحر کارخویی 1740351215 1368 کارشناسی‌ارشد شیمی الی عمومی غیردولتی 9160012968 01/03/1398
1333 خوزستان مرتضی کاظمی‌فر 1750586851 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت بازنشسته 9166179496 01/08/1398
1334 خوزستان علی کرم‌پور 1882038258 1359 دکتری استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 9166162147 01/03/1398
1335 خوزستان مریم کفایت 1753575151 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 9163128305 01/08/1398
1336 خوزستان شهریار کلاه کج 1754778801 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9166173846 01/07/1398
1337 خوزستان کمال کمایی 1911098276 1353 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات سایبری فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 9128884969 01/03/1398
1338 خوزستان رضا کیانی‌راد 1755003544 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9165789421 01/07/1398
1339 خوزستان رضا گلزار 1881574601 1353 کارشناسی‌ارشد مدیرت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 9379553147 01/03/1398
1340 خوزستان فهیمه گنجعلی 2002567761 1355 دکتری مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9163433028 01/10/1398
1341 خوزستان عبدالکریم گیم 1751054217 1331 دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9163114162 01/03/1398
1342 خوزستان محمد لبخنده 1757003843 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی غیردولتی 9331775059 01/07/1398
1343 خوزستان رها متقیان فرهادی 1882022033 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9011278747 01/03/1398
1344 خوزستان مرتضی محسنی‌مقدم 2002130140 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 9166011976 01/03/1398
1345 خوزستان عبدالحمید محمدزاده 2000606032 1343 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی بازنشسته 9163147628 01/03/1398
1346 خوزستان مهدی محمدزاده 1755043279 1361 کارشناسی‌ارشد کلام شغلی اختصاصی هیأت علمی 9163230741 01/08/1398
1347 خوزستان اردلان محمدی درویش‌وند 5559430285 1359 دکتری تخصصی مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9137899106 01/07/1398
1348 خوزستان کوروش محمدی نیک 1930115075 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی 9166023174 01/03/1398
1349 خوزستان محمد محيسن 4722142726 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9169048085 01/07/1398
1350 خوزستان عبدالحسن مدنیان 2002208824 1357 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی آموزشی مدیریت دولتی 9166088804 01/03/1398
1351 خوزستان صادق مرادی 1754798411 1349 دکتری حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9166179445 01/08/1398
1352 خوزستان ابراهیم مرادی هزاروند 4818860999 1351 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9144027840 01/03/1398
1353 خوزستان سعید مزرعه 1755061366 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9163175456 01/07/1398
1354 خوزستان عیسی مزرعه فرد 1989892604 1367 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - مخابرات - میدان شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9168114511 01/07/1398
1355 خوزستان بهروز مشعشعیان اصل 1988838126 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9163134113 01/03/1398
1356 خوزستان علی محمد مصلحی 2002306291 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی بازنشسته 9166419382 01/10/1398
1357 خوزستان فاطمه مطلبی 1756906629 1367 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9163195411 01/08/1398
1358 خوزستان موسی مفتی عریض 5279583881 1362 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 9166105102 01/08/1398
1359 خوزستان اسماعیل ممبینی 4819312367 1351 دکتری حرفه‌ای dba حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 9163154698 01/07/1398
1360 خوزستان عرش منجزی بختیاری 60146877 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی غیردولتی 9163151422 01/07/1398
1361 خوزستان بهزاد منصوری 3341236392 1358 دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9166043957 01/10/1398
1362 خوزستان علیرضا منصوری خواه 1753624800 1357 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 9169868504 01/07/1398
1363 خوزستان سید احمد موالی‌زاده 4072407712 1360 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی محاسباتی هیأت علمی (مربی) 9166017834 01/03/1398
1364 خوزستان سیدحمداله موسوی 5269416514 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت دولتی 9163139202 01/03/1398
1365 خوزستان سید امیر موسوی رفیع 1754328393 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9301568868 01/03/1398
1366 خوزستان محمد مومنی 1829096087 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل اداری- مدیریتی دولتی 916016508 01/03/1398
1367 خوزستان معصومه مومنی 1756140030 1355 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- آموزش ابتدایی علوم تربیتی غیردولتی 9387110136 01/03/1398
1368 خوزستان رضا میراب‌زاده 1750995921 1362 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9161116233 01/10/1398
1369 خوزستان هدا میراب‌زاده 175359502 1356 کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی - اطلاع‌رسانی روابط عمومی و اطلاع رسانی دولتی 9166166279 01/03/1398
1370 خوزستان منا ناطقی 1755039611 1361 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 9383011182 01/03/1398
1371 خوزستان فرزاد نامدارپور 1841854591 1365 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 9135714658 01/10/1398
1372 خوزستان فرشید نجفی‌مهر 1754622682 1359 کارشناسی‌ارشد - شغلی اختصاصی دولتی 9166225221 01/07/1398
1373 خوزستان احمد نزهت 1754245420 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک عمومی دولتی 9166146429 01/03/1398
1374 خوزستان مونا نصیری 1972333844 1365 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9166105274 01/07/1398
1375 خوزستان زهره نصیری 1971754218 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی مدیریت غیردولتی 9165773198 01/03/1398
1376 خوزستان حسین نظری گوران 700276785 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9166114239 01/03/1398
1377 خوزستان علی نعمت‌پور دزفولی 1754068383 1338 دکتری آمار شغلی اختصاصی دولتی 9166110161 01/03/1398
1378 خوزستان عماد نواصر 1829565885 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9169265934 01/08/1398
1379 خوزستان عصمت نورعلی 2002710848 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9167278549 01/08/1398
1380 خوزستان غلامعباس نوین نام 1755922132 1337 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی محاسباتی بازنشسته 9166173126 01/03/1398
1381 خوزستان فرشته نیسی مدحجی 1987675606 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9166074062 01/10/1398
1382 خوزستان علی رضا هرمزی‌نژاد 1755955618 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه فناوری اطلاعات غیردولتی 9126779686 01/12/1399
1383 خوزستان محسن هوشمند 1756046131 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی مدیریت دولتی 9166072260 01/03/1398
1384 خوزستان نوید ورناصری 1971567930 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9161811731 01/03/1398
1385 خوزستان حسین وطن‌پرست 5269438331 1355 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 9163406610 01/07/1398
1386 خوزستان شاهرخ ولی‌زاده 1756122091 1354 دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9163050846 01/10/1398
1387 خوزستان فروغ یزدانفر   1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9166016212 01/08/1398
1388 زنجان حسین آریان 2801398411 1350 دکتری ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9122499508 27/07/1399
1389 زنجان حمید آقایاری 4285607956 1364 دکتری و سنجش از دورGIS عمومی غیردولتی 9197506764 27/07/1399
1390 زنجان فرنوش آویزکن 4270041651 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 9127403168 21/11/1398
1391 زنجان کاوه احمدی 4284264982 1349 دکتری تغذیه دام و طیور عمومی دولتی 9122415613 27/07/1399
1392 زنجان علی اکبر اسدی 58897089 1358 دکتری اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری عمومی دولتی 9126710233 27/07/1399
1393 زنجان یونس اسکندری 4284366939 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 9193449445 21/11/1398
1394 زنجان شهرام اسکندری‌پور 4281430644 1357 دکتری برنامه‌ریزی درسی عمومی غیردولتی 9122411190 21/11/1398
1395 زنجان حامد اصحابی 4284828347 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی غیردولتی 9123411073 21/11/1398
1396 زنجان فرزانه الله‌وردی 4284248480 1347 دکتری مدیریت آموزشی عمومی دولتی 9124421282 21/11/1398
1397 زنجان جلیل امامی 1531556019 1353 دکتری روانشناسی عمومی دولتی 9122416933 27/07/1399
1398 زنجان سید حامد امیری 4285692759 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 9124413805 27/07/1399
1399 زنجان فرزاد امیری 4270037482 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی غیردولتی 9127437758 21/11/1398
1400 زنجان بهنام اوجاقلو 4285775581 1349 دکتری اصلاح درختان میوه عمومی دولتی 912067345 27/07/1399
1401 زنجان فرهاد بابایی‌خمارکی 4370823757 1357 دکتری سیاست‌گذاری  عمومی عمومی دولتی 9123420581 21/11/1398
1402 زنجان سعید بدیعی‌فرد 4282176849 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی دولتی 9120424423 21/11/1398
1403 زنجان مصطفی بسطامیان 4284274090 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9125306876 27/07/1399
1404 زنجان داود بیات 4284706535 1350 کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی در اسلام عمومی دولتی 9192794049 27/07/1399
1405 زنجان رسول بیات 4283093084 1345 کارشناسی‌ارشد ادیان و عرفان عمومی دولتی 9125426659 27/07/1399
1406 زنجان عباس بیگلری 4280614539 1360 کارشناسی‌ارشد شیمی عمومی دولتی 9127410085 27/07/1399
1407 زنجان شهلا پارسه 4280531358 1352 کارشناسی‌ارشد باغبانی عمومی دولتی 9127400082 27/07/1399
1408 زنجان نفیسه تفویضی 4284987658 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت  آموزشی عمومی دولتی 9127405799 21/11/1398
1409 زنجان لیلا تقیلو 4284455907 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی غیردولتی 9125414182 27/07/1399
1410 زنجان زینب جعفری 4285372207 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 9127437407 27/07/1399
1411 زنجان ژاله جعفری 4270438673 1370 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی عمومی دولتی 9199545164 27/07/1399
1412 زنجان بهرام جلیلخانی 4280637695 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت عمومی بازنشسته 9122423387 27/07/1399
1413 زنجان محرم علی جمشیدی 5399694093 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی عمومی دولتی 9111451126 27/07/1399
1414 زنجان مهدی جمشیدی 3781934292 1354 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 9122412452 21/11/1398
1415 زنجان فیروزه حاج علی‌اکبری 4271831689 1352 دکتری مدیریت بازرگانی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9123421311 27/07/1399
1416 زنجان محمد باقر حاج‌ کاظمی 382952073 1346 دکتری اپیدمیلوژی عمومی دولتی 9122425592 27/07/1399
1417 زنجان علیرضا حاجی‌میری 4284369970 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی دولتی 9191417354 21/11/1398
1418 زنجان سیده لیلا حسینی 4284944819 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 9127422236 27/07/1399
1419 زنجان موسی خدایاری 4281508597 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازگانی عمومی دولتی 9127423077 21/11/1398
1420 زنجان مجید خیاوی 1671873394 1339 کارشناسی‌ارشد زراعت عمومی دولتی 9127409450 27/07/1399
1421 زنجان هما درودی 51751313 1347 دکتری مدیریت رسانه عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9121410596 21/11/1398
1422 زنجان علیرضا رابط 4284688170 1347 دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی روستایی عمومی دولتی 9122412219 27/07/1399
1423 زنجان محمد  کاظم رحیمی 4284886959 1363 کارشناسی‌ارشد ترویج  و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 9127407202 27/07/1399
1424 زنجان حسین رستمخانی 4284321536 1350 دکتری حسابداری عمومی دولتی 9126414941 27/07/1399
1425 زنجان محمد رضا رستمخانی 4281572090 1346 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی عمومی دولتی 9128417329 21/11/1398
1426 زنجان علی رضایی 4284441256 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 9126420621 27/07/1399
1427 زنجان حنانه سقطچی 4284834452 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9126423246 21/11/1398
1428 زنجان توحید سلیمی 1531556019 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA عمومی دولتی 9126413695 27/07/1399
1429 زنجان منیژه سلیمی 4284826271 1361 دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 9127406033 21/11/1398
1430 زنجان سمیه شاهمرادی 4285618508 1363 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 9127417066 21/11/1398
1431 زنجان فیروز شاهی 6019269371 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 9123420640 27/07/1399
1432 زنجان سیده زهرا شرفی 6159734814 1369 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 9355233000 27/07/1399
1433 زنجان زهرا شکوری 4285682354 1355 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی و حدیث عمومی دولتی 9126411210 27/07/1399
1434 زنجان افسانه طاهری 63768161 136 دکتری مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 9122414089 21/11/1398
1435 زنجان لیلا عالمی 4280838690 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA عمومی دولتی 9127408467 21/11/1398
1436 زنجان فیروز عبادی‌احد بیگ 1552012263 1352 کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 9122418784 27/07/1399
1437 زنجان محمد حسن عباسی 4280772630 1353 کارشناسی‌ارشد راه و ترابری عمومی دولتی 9121415271 27/07/1399
1438 زنجان علی عراقی 3871437263 1340 کارشناسی‌ارشد علوم حوزوی عمومی دولتی 9191410470 27/07/1399
1439 زنجان حسام عزیزی 5609636507 1361 کارشناسی‌ارشد عمران عمومی غیردولتی 9127727756 21/11/1398
1440 زنجان مرتضی عسگری 4411030284 1363 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 9355233000 27/07/1399
1441 زنجان پریسا علیمردانی 4284330251 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 9123412038 21/11/1398
1442 زنجان محرم عین‌الهی 1670236919 1351 دکتری اقتصاد کشاورزی عمومی دولتی 9125426438 27/07/1399
1443 زنجان صغری فرهادی 4372314541 1364 دکتری آب‌شناسی عمومی دولتی 9193471536 27/07/1399
1444 زنجان سمیه فهرستی 4284472674 1365 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 9104776489 21/11/1398
1445 زنجان خلیل قاسملو 4283564044 1350 دکتری اقتصاد عمومی دولتی 9125418659 27/07/1399
1446 زنجان محمد رضا کردلو 4281356738 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 9122417884 27/07/1399
1447 زنجان سینا کریمی 4283537934 1357 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی عمومی دولتی 9127411545 27/07/1399
1448 زنجان کامبیز کلانتری 6159716964 1360 کارشناسی‌ارشد تاریخ عمومی دولتی 9122426929 27/07/1399
1449 زنجان محمود محبی 4410141449 1349 کارشناسی‌ارشد باغبانی گیاهان دارویی عمومی دولتی 9126411565 27/07/1399
1450 زنجان علی اکبر محمدی 4284939254 1358 کارشناسی‌ارشد حسابرسی عمومی دولتی 9122410548 27/07/1399
1451 زنجان محمد رضا محمدی 4284693212 1348 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی غیردولتی 9111451126 27/07/1399
1452 زنجان محمود محمدی‌مشفق 4284345435 1359 دکتری مدیریت عمومی دولتی 9127431710 27/07/1399
1453 زنجان محمد مرادی 4280637695 1358 دکتری مدیریت دولتی عمومی دولتی 9127439232 21/11/1398
1454 زنجان محمدفاتح مرادی 6469385494 1349 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی عمومی دولتی 9127448115 21/11/1398
1455 زنجان سمیه مصطفوی 4285495211 1365 کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 9120432750 27/07/1399
1456 زنجان عارف معروف 532923227 1348 دکتری حشره شناسی عمومی دولتی 9122958575 27/07/1399
1457 زنجان علی ملکی 5899580909 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 9127406648 27/07/1399
1458 زنجان سید ناصر موسوی 4280755426 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 9125414210 27/07/1399
1459 زنجان هوشیار مومنه 3256865355 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات عمومی دولتی 9120780350 27/07/1399
1460 زنجان سیده زهرا میر محمدرضائی 4284347438 1359 دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 9123417257 21/11/1398
1461 زنجان مینا نجفی 4285515891 1365 دکتری علوم تربیتی عمومی غیردولتی 9194427504 21/11/1398
1462 زنجان وحید نصیری 4285567131 1367 کارشناسی‌ارشد حقوق بشر عمومی غیردولتی 9128428018 21/11/1398
1463 زنجان علی نعمتی 4284985817 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9127417352 27/07/1399
1464 زنجان محمد حسین نعمتی 4283266191 1354 دکتری علوم دامی عمومی دولتی 9126419522 27/07/1399
1465 زنجان مجتبی نوری 4282552573 1362 کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی عمومی دولتی 9191411836 27/07/1399
1466 زنجان حسین همتی 4285954729 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع عمومی دولتی 9127408125 21/11/1398
1467 زنجان محمد توفیق واحدی 2970169592 1342 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 9122411489 27/07/1399
1468 زنجان فاطمه وفائیان 65156528 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول عمومی دولتی 9127433286 21/11/1398
1469 سمنان معصومه ابراهیمی 4590264862 1357 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 9191749230 14/08/1398
1470 سمنان حسین ابراهیمیان 4569519008 1360 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9122189554 14/08/1398
1471 سمنان محسن احمدی 6429974855 136 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9193743914 14/08/1398
1472 سمنان رضا امینی آهی‌دشتی 2093551241 1364 دکتری عمران عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 9113549345 14/08/1398
1473 سمنان علیرضا امینیان 4579278747 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی فرهنگی دولتی 9122311463 14/08/1398
1474 سمنان علیرضا باقری 64194019 1355 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9123740187 14/08/1398
1475 سمنان محمد براتیان 6359622459 1355 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 9122315137 14/08/1398
1476 سمنان علی ترابی 4250968677 1347 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 9125316853 14/08/1398
1477 سمنان مارال پارسا 4560066477 1370 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی اجتماعی دولتی 9124312573 14/08/1398
1478 سمنان مجید پوررضا 47743948 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9128311202 14/08/1398
1479 سمنان مجید جهان 4569589219 1364 کارشناسی‌ارشد صنایع موضوعی تخصصی دولتی 9125320968 14/08/1398
1480 سمنان سیدحسین حسینی 4590273421 1356 دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي هیأت علمی 9124731873 14/08/1398
1481 سمنان محمدتقی حیدریان 4569587313 1352 دکتری دامپزشکی موضوعی تخصصی دولتی 9125317605 14/08/1398
1482 سمنان محمدرضا حیدریان 4569389937 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9123311926 14/08/1398
1483 سمنان مصطفی خاتمی 4569574191 1363 دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 9122317714 14/08/1398
1484 سمنان رضا خالصی 4569526985 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 9125326710 14/08/1398
1485 سمنان علی خداداد 63956772 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی دولتی 9122316906 14/08/1398
1486 سمنان فاطمه حسین‌پور 4590274035 1358 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی اجتماعی دولتی 9124743783 14/08/1398
1487 سمنان مهدی دارایی 67175449 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9126310844 14/08/1398
1488 سمنان محمدرضا رستمی 943337518 1356 دکتری مدیریت بازاریابی مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9122246585 14/08/1398
1489 سمنان هادی رستمیان 4579092902 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب موضوعی تخصصی غیردولتی 9121318049 14/08/1398
1490 سمنان مرضیه رفعتی 4591756475 1357 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی غیردولتی 9123740837 14/08/1398
1491 سمنان سعید زنگنه 3256942075 1364 دکتری هواشناسی مخاطرات موضوعی تخصصی دولتی 9386959952 14/08/1398
1492 سمنان رقیه ساجدی 52371476 1349 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122314631 14/08/1398
1493 سمنان حسن سعدالدین 4569356451 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9122310973 14/08/1398
1494 سمنان حسین سعدالدین 4569420737 1350 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 9128313660 14/08/1398
1495 سمنان فاطمه سوهانی 453672698 1365 دکتری مکانیک موضوعی تخصصی هیأت علمی (استادیار) 9128732355 14/08/1398
1496 سمنان مهسا شاه‌حسینی 4609916460 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9128320560 14/08/1398
1497 سمنان سیدحسین شاه‌چراغ 4579293681 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9123313573 14/08/1398
1498 سمنان سیدمحمد شاهمیری 5309888972 1350 دکتری مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9122314498 14/08/1398
1499 سمنان رامین صفاهانی 45935009 1346 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9121319309 14/08/1398
1500 سمنان امین صفدری 4570024971 1360 دکتری حقوق بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 9212643986 14/08/1398
1501 سمنان محمود فیض 4569722717 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9127316871 14/08/1398
1502 سمنان حمیدرضا قاسمیان 72536977 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری دولتی 9123313017 14/08/1398
1503 سمنان پژمان قراییان 4560033234 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 9127314272 14/08/1398
1504 سمنان محمود قدرتی 4569438180 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9127321303 14/08/1398
1505 سمنان محمد عالی 2259163947 1347 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 9122319608 14/08/1398
1506 سمنان معصومه عامری 4592265831 1365 دکتری فلسفه و کلام اسلامی فرهنگی دولتی 9129423858 14/08/1398
1507 سمنان مرتضی عباس‌پور 4592009541 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9128313800 14/08/1398
1508 سمنان عظیم علی‌عرب 4591781291 1360 دکتری حقوق کیفری حقوقی دولتی 9123735583 14/08/1398
1509 سمنان حجت‌اله کرمانی 4569735495 1354 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی دولتی 9196676014 14/08/1398
1510 سمنان فاطمه لطفعلیان 5309914846 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9128320618 14/08/1398
1511 سمنان نادر مالکی 5309903951 1354 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9123317621 14/08/1398
1512 سمنان حمید مستخدمین ‌حسینی 5309891390 1351 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9192760516 14/08/1398
1513 سمنان علیرضا مطلبی‌نژاد 4579363019 1363 دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126891834 14/08/1398
1514 سمنان فاطمه ملک‌پور 5309847421 1342 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 9123314827 14/08/1398
1515 سمنان احمد مهرابی 4579883918 1365 کارشناسی‌ارشد عمران راه وترابری موضوعی تخصصی دولتی 9013073739 14/08/1398
1516 سمنان آزاده موسایی‌نژاد 77631358 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 9125320903 14/08/1398
1517 سمنان کبری نوروزیان 4569491928 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداري- مديريتي دولتی 9125317540 14/08/1398
1518 سمنان نورعلی‌نیا سماکوش 2062304102 1352 دکتری علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 9125315388 14/08/1398
1519 سمنان یداله همتی 4569439853 1352 دکتری مدیریت صنعتی مالی دولتی 9122318120 14/08/1398
1520 سمنان فریبرز یداللهی 4569439667 1352 دکتری شهرسازی موضوعی تخصصی دولتی 9123317259 14/08/1398
1521 سمنان ماریه یداللهی 4569577989 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی دولتی 9367373047 14/08/1398
1522 سمنان محمد یوسفی سوته 2092988719 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9122310419 14/08/1398
1523 سمنان محمود گلستانی 4569587313 1363 دکتری حقوق بین‌الملل حقوقی غیردولتی 9127319877 14/08/1398
1524 سیستان و بلوچستان حبیب اله آذریان 819192899 - کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی هیأت علمی 9151130541 25/08/1398
1525 سیستان و بلوچستان عباس اشکانی 5338994992 - کارشناسی‌ارشد زراعت موضوعی تخصصی غیردولتی 9155413421 25/08/1398
1526 سیستان و بلوچستان محمدرضا اصغریان 4889293086 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9190120377 25/08/1398
1527 سیستان و بلوچستان هوشیار امیدی 2299932607 - کارشناسی‌ارشد برق موضوعی تخصصی غیردولتی 9359208831 25/08/1398
1528 سیستان و بلوچستان غلامحسین امینی‌راد 4869641240 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155401883 25/08/1398
1529 سیستان و بلوچستان عباس اویسی 731697983 - دکتری تاریخ ایران اسلامی عمومی هیأت علمی 9153422672 25/08/1398
1530 سیستان و بلوچستان محمد باران‌زهی 3701505284 - دکتری حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 9151991562 25/08/1398
1531 سیستان و بلوچستان ناهید براهوئی 3621956220 - دکتری تاریخ ایران اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9380125953 25/08/1398
1532 سیستان و بلوچستان مصطفی بزی‌اله‌ ری 3673761031 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی غیردولتی 9155422660 25/08/1398
1533 سیستان و بلوچستان مریم بشری سه‌قلعه 859329623 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9151403401 25/08/1398
1534 سیستان و بلوچستان محمود بلوچ 5258880508 - دکتری مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153450373 25/08/1398
1535 سیستان و بلوچستان محمدرضا بهاری 3660141781 - دکتری زبان و ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی 9153400580 25/08/1398
1536 سیستان و بلوچستان آرمان بهاری 3621746404 - دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151403309 25/08/1398
1537 سیستان و بلوچستان علیرضا پهلوانی‌راد 6249662138 - دکتری مسائل ایران موضوعی تخصصی غیردولتی 915191252 25/08/1398
1538 سیستان و بلوچستان وحیده پودینه 3674113813 - کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9157471800 25/08/1398
1539 سیستان و بلوچستان محمدرضا پودینه 3670997105 - دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 9154990976 25/08/1398
1540 سیستان و بلوچستان عبدلوهاب پورقاز 2239709995 - دکتری علوم ‌تربیتی شغلی هیأت علمی 9151412293 25/08/1398
1541 سیستان و بلوچستان زهرا پیری 3620319235 - دکتری مدیریت کسب و کار اداري- مديريتي غیردولتی 9155404624 25/08/1398
1542 سیستان و بلوچستان اکرم پیلتن 3621093540 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153415174 25/08/1398
1543 سیستان و بلوچستان سید احمد جعفری 3674220377 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9136431827 25/08/1398
1544 سیستان و بلوچستان ابراهیم جمالزهی 3718843404 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153417454 25/08/1398
1545 سیستان و بلوچستان منصور جنگی‌زهی 3701375437 - کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151991465 25/08/1398
1546 سیستان و بلوچستان حمیدرضا جنگی‌زهی 3701380775 - دکتری تکنولوژی آموزشی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155470875 25/08/1398
1547 سیستان و بلوچستان علیرضا حمیدی 3591559466 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 9151912852 25/08/1398
1548 سیستان و بلوچستان محمدرضا حیدری‌صادق 3674094193 - کارشناسی‌ارشد مهندسی برق قدرت موضوعی تخصصی غیردولتی 9153414695 25/08/1398
1549 سیستان و بلوچستان غلامرضا خزایی فیض‌آباد 5239621071 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 9153415627 25/08/1398
1550 سیستان و بلوچستان حسینعلی خودکار 3621446826 - کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش سیاسی اداري- مديريتي هیأت علمی 9364244850 25/08/1398
1551 سیستان و بلوچستان مهدی خیاطی 3621032304 - دکتری مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153493867 25/08/1398
1552 سیستان و بلوچستان مهین خیرخواه شستان 3701714029 - دکتری تربیت بدنی موضوعی تخصصی غیردولتی 9159973835 25/08/1398
1553 سیستان و بلوچستان زینب خیرخواه شستان 3690234840 - کارشناسی‌ارشد سیستماتیک و اکولوژی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155482012 25/08/1398
1554 سیستان و بلوچستان محمدجواد دادرس 202520838 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي غیردولتی 9153493848 25/08/1398
1555 سیستان و بلوچستان عبدالباسط درازهی 3799637816 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9151402363 25/08/1398
1556 سیستان و بلوچستان مسعود دهقانی 2296371892 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي غیردولتی 9173082168 25/08/1398
1557 سیستان و بلوچستان مجید دهمرده 3673538330 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151424425 25/08/1398
1558 سیستان و بلوچستان محمودرضا رخشانی 651773849 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155410245 25/08/1398
1559 سیستان و بلوچستان محبعلی رهدار 3672829511 - دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153410725 25/08/1398
1560 سیستان و بلوچستان امین رهدار 3719844412 - کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9383208783 25/08/1398
1561 سیستان و بلوچستان پروانه ریگی 3719753166 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی غیردولتی 9151915400 25/08/1398
1562 سیستان و بلوچستان محمدکریم رئیسی 5259001958 - دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151550122 25/08/1398
1563 سیستان و بلوچستان امیرحمزه سالارزایی 3673830171 - دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155414263 25/08/1398
1564 سیستان و بلوچستان حبیب اله سالارزهی 3673830171 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي هیأت علمی 9155415931 25/08/1398
1565 سیستان و بلوچستان علیرضا سرگلزایی 3701344329 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9151401059 25/08/1398
1566 سیستان و بلوچستان رضا سعیدیان 3673514611 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153411128 25/08/1398
1567 سیستان و بلوچستان ابراهیم سوری 6119750215 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155437003 25/08/1398
1568 سیستان و بلوچستان هادی سیاسر 3670215784 - دکتری مهندسی آب موضوعی تخصصی هیأت علمی 915342459 25/08/1398
1569 سیستان و بلوچستان مهدی شاد مهری 3091174980 - کارشناسی‌ارشد حقوق دورهای حقوقی غیردولتی 9151409043 25/08/1398
1570 سیستان و بلوچستان ملیحه شاه‌بیکی 3621416285 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي غیردولتی 9394575745 25/08/1398
1571 سیستان و بلوچستان محمد شهرکی 3673581120 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155419631 25/08/1398
1572 سیستان و بلوچستان الهام شهری 3673526391 - دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست موضوعی تخصصی غیردولتی 9055260059 25/08/1398
1573 سیستان و بلوچستان حسین شیبانی امین 3674067935 - کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153400674 25/08/1398
1574 سیستان و بلوچستان ویدا شیخ‌زاده 3701413150 - کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات موضوعی تخصصی غیردولتی 9393140715 25/08/1398
1575 سیستان و بلوچستان حسن صفدری‌ادیمی 3674272040 - کارشناسی‌ارشد علوم زمین موضوعی تخصصی غیردولتی 9158445076 25/08/1398
1576 سیستان و بلوچستان محمد طوفان‌‌شهرکی 6459757984 - دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 9153411595 25/08/1398
1577 سیستان و بلوچستان طاهره عباسی 3673739379 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153421478 25/08/1398
1578 سیستان و بلوچستان معصومه عبدالهی 3621736891 - دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9364244850 25/08/1398
1579 سیستان و بلوچستان محمدرضا غزنوی 3718897873 - دکتری برنامه‌ریزی درسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158416910 25/08/1398
1580 سیستان و بلوچستان محمد غفوریان 3620285519 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155418434 25/08/1398
1581 سیستان و بلوچستان امید غلاصی 3621842322 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9366875826 25/08/1398
1582 سیستان و بلوچستان مهسا فرزانه 3580434802 - کارشناسی‌ارشد اقلیم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155471442 25/08/1398
1583 سیستان و بلوچستان علی فرنام 3671779081 - دکتری روانشناسی عمومی هیأت علمی 9155418426 25/08/1398
1584 سیستان و بلوچستان مجتبی فرهمند 3591308846 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی - 9153470525 25/08/1398
1585 سیستان و بلوچستان حامد کرد 3621539964 - کارشناسی‌ارشد مدیریت IT موضوعی تخصصی هیأت علمی 9120685460 25/08/1398
1586 سیستان و بلوچستان اصغر کریم‌کشته 4879361992 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزاو جرم‌شناسی حقوقی غیردولتی 9153421602 25/08/1398
1587 سیستان و بلوچستان ناصر کیانی 3672564486 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9151430139 25/08/1398
1588 سیستان و بلوچستان سعید کیانی قلعه‌نو 3621480012 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 9153435933 25/08/1398
1589 سیستان و بلوچستان علیرضا کیخایی 3622124679 - دکتری مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 9153433437 25/08/1398
1590 سیستان و بلوچستان محبوبه گنجعلی 3671976061 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداري- مديريتي غیردولتی - 25/08/1398
1591 سیستان و بلوچستان فاطمه مالکی‌طبس 5239191425 - کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی موضوعی تخصصی غیردولتی 9151493759 25/08/1398
1592 سیستان و بلوچستان مسعود محمدزاده 3673992082 - کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153470061 25/08/1398
1593 سیستان و بلوچستان محمود محمدی 3718906627 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی - 9151982718 25/08/1398
1594 سیستان و بلوچستان بابک مسعودی 3673502311 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153421099 25/08/1398
1595 سیستان و بلوچستان زهرا معین 3621579834 - کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158500837 25/08/1398
1596 سیستان و بلوچستان عبدالناصر مهرنیا 6119894756 - کارشناسی‌ارشد عمران موضوعی تخصصی غیردولتی 9153413347 25/08/1398
1597 سیستان و بلوچستان احمد میر گل 3670686924 - کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155435970 25/08/1398
1598 سیستان و بلوچستان زهره میری 362155715 - کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار موضوعی تخصصی غیردولتی 9151408327 25/08/1398
1599 سیستان و بلوچستان ناصر ناستی‌زایی 3591295434 - دکتری مدیریت آموزشی اداري- مديريتي هیأت علمی 9151902047 25/08/1398
1600 سیستان و بلوچستان پروین نصرت‌زهی 3701431191 - کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158091243 25/08/1398
1601 سیستان و بلوچستان حسین نصرتی ناهوک 3701740560 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 9155481075 25/08/1398
1602 سیستان و بلوچستان فرامرز نهاری 5339326411 - کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی غیردولتی 9155425615 25/08/1398
1603 سیستان و بلوچستان زهرا نیک‌منش 1060297663 - دکتری روانشناسی دوره های عمومی غیردولتی 9151404553 25/08/1398
1604 سیستان و بلوچستان زهرا هاشمی 1170558321 - کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی عمومی غیردولتی 9153407992 25/08/1398
1605 سیستان و بلوچستان سیدعباس هاشمی 938717316 - کارشناسی‌ارشد مدیریت موضوعی تخصصی غیردولتی 9153413994 25/08/1398
1606 سیستان و بلوچستان ایمان همایون‌نژاد 3621184716 - دکتری مدیریت محیط‌زیست اداري- مديريتي هیأت علمی 9151415191 25/08/1398
1607 سیستان و بلوچستان ذبیح اله الهی 3672900478 - دکتری علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153418370 25/08/1398
1608 سیستان و بلوچستان نور محمد یعقوبی 5239588953 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9155409214 25/08/1398
1609 فارس حسن آرایش 6579951931 1365 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9175613556 03/10/1398
1610 فارس فاطمه آزادی 2298521409 1363 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9171065377 20/12/1399
1611 فارس راضیه آسوده 2560856654 1357 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9173314783 21/11/1399
1612 فارس علی آقازاده 2471580981 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9177170245 20/03/1398
1613 فارس محمدجواد آگاه 2559552371 1350 دکتری تغذیه دام شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177187116 25/12/1399
1614 فارس امان اله آل سعدی 2571756117 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9171354699 21/11/1399
1615 فارس ایرج آی 5489675810 1334 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی توجیهی بازنشسته 9171158175 03/06/1398
1616 فارس عبدالرسول ابراهیمی حقیقی 2295233062 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173831796 03/10/1398
1617 فارس مریم ابراهیمی منش 2297618611 1355 دکتری جامعه‌شناسی جامعه شناسی دولتی 9379152862 03/10/1398
1618 فارس سمیه ابوالقاسمی 2572029790 1361 کارشناسی‌ارشد سلامت سالمندی شغلی اختصاصی دولتی 9173324753 21/11/1399
1619 فارس علی احمدزاده 6122274 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9176013066 21/11/1399
1620 فارس سارا احمدنیای مطلق 1289046964 1358 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173000043 21/11/1399
1621 فارس شهرام احمدی 5479589296 1350 دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی غیردولتی 9171190552 20/03/1398
1622 فارس محمدمهدی استدلال 2291070223 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9171027054 25/12/1399
1623 فارس سارا اسدی 2572342421 1363 کارشناسی‌ارشد علوم تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 9171350697 21/11/1399
1624 فارس امیرعباس اسدی 2432523997 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9171271621 25/12/1399
1625 فارس سمیرا اسدی‌پویا 2431978052 1360 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 9170220292 20/03/1398
1626 فارس سعید اسکندری 2297490917 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 9173156028 03/06/1398
1627 فارس محسن اسکندری 2431777316 1349 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173146595 03/10/1398
1628 فارس محمد جواد اسلام زاده 2280956225 1370 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب پدافند غیردولتی 9171081652 30/07/1398
1629 فارس امیر اسلامی 3071036809 1350 دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9133431123 25/12/1399
1630 فارس بهاره اسماعیل‌زاده 2572548577 1364 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9171357719 23/12/1399
1631 فارس علی اسماعیلی 2295537177 1361 کارشناسی‌ارشد حوزوی فرهنگی هیأت علمی (مربی) 9354237574 20/03/1398
1632 فارس حسن اعتصامی‌فرد 2560123827 1369 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9399769370 21/11/1399
1633 فارس غلامرضا افتخار 2297465491 1345 دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی غیردولتی 9177141758 21/11/1399
1634 فارس علیرضا افشاری‌منش 2430054396 1345 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی دام شغلی اختصاصی دولتی 9173388632 25/12/1399
1635 فارس محسن امامی 2300977443 1364 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 9123755217 20/03/1398
1636 فارس عطااله امیدواری 2298248801 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9177033812 20/12/1399
1637 فارس شاپور امین‌شایان 2471128998 1330 دکتری راهنمایی و رفتار انسانی اداری - مدیریتی بازنشسته 9177001960 20/03/1398
1638 فارس علیرضا انصاری 2371426105 1348 کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 9171898900 03/06/1398
1639 فارس علیرضا انوری 2090215852 1342 دکتری مهندسی صنایع و سیستم‌ها مدیریتی هیأت علمی 9177052206 03/10/1398
1640 فارس غلامعلی اوجی 2298847797 1348 کارشناسی‌ارشد مرتع‌داری شغلی اختصاصی دولتی 9173066055 03/10/1398
1641 فارس لیلا ایران‌منش 2570115274 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 9173326096 21/11/1399
1642 فارس مصطفی ایران‌نژاد پاریزی 3071172591 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9132455727 20/03/1398
1643 فارس احسان ایزدی 5489853573 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9179186200 30/07/1398
1644 فارس محمود ایزدی 2411446314 1351 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177020487 25/12/1399
1645 فارس احمد بارانی 6549503841 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9171068532 03/06/1398
1646 فارس سمیه باستانی 2298651728 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری غیردولتی 9177051285 21/11/1399
1647 فارس کمال باقری 2471459692 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9177775752 20/03/1398
1648 فارس بیژن باقری 2470425441 1348 دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی غیردولتی 9177155606 21/11/1399
1649 فارس محمدرضا باقری 2297954344 1355 کارشناسی‌ارشد بهداشت محیط شغلی اختصاصی غیردولتی 9177171506 21/11/1399
1650 فارس سحر بحرانی 2297742241 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9173037549 21/11/1399
1651 فارس سعید بختیاری 2297983271 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9177027952 20/03/1398
1652 فارس امیررضا بخشی 2298167427 1361 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9173871730 30/07/1398
1653 فارس آرمان بخشی جهرمی 2470799597 1350 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171887129 25/12/1399
1654 فارس محسن بذرافشان 2298855439 1351 دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173109830 25/12/1399
1655 فارس اسمعیل بردبار 2571718207 1357 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی حقوقی دولتی 9171358573 23/12/1399
1656 فارس محبوبه بردبار 2571824406 1363 کارشناسی‌ارشد قارچ‌شناسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171326171 23/12/1399
1657 فارس محمدصادق بردبار 2571733214 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9173310802 23/12/1399
1658 فارس سید کاظم بردبار 2571664646 1349 دکتری مهندسی جنگل شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173092945 25/12/1399
1659 فارس زهرا برغشی 1199662542 1361 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177828046 20/12/1399
1660 فارس پرستو برکتی 4269689471 1363 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی پژوهشی دولتی 9164604194 21/11/1399
1661 فارس سوزان بصیر 6909263 1356 دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9123704482 20/12/1399
1662 فارس فاطمه بمبئی‌رو 2295474752 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی دولتی 917713092 25/12/1399
1663 فارس علیرضا بنیان‌پور 2295249368 1347 دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177038615 25/12/1399
1664 فارس محمدعلی به آئین 2298883750 1351 دکتری مکانزاسیون کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9370860215 25/12/1399
1665 فارس مهدی بهبود 2295381241 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9173045881 21/11/1399
1666 فارس طاهره بهرامی 2571380087 1358 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9173314396 21/11/1399
1667 فارس علی بهزادی 2298930201 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173016961 25/12/1399
1668 فارس علی داد بوستانی 2391145543 1356 دکتری علوم دامی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171245930 25/12/1399
1669 فارس مجتبی پاک پرور 2296017126 1343 دکتری مدیریت منابع آب شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173021943 25/12/1399
1670 فارس علی رضا پرنیان 2511269716 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 9171818755 20/03/1398
1671 فارس مهرزاد پرنیان 2511869799 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9373740133 20/03/1398
1672 فارس حمید پورپاریزی 2559608308 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9171337544 03/10/1398
1673 فارس نصیر پیرانی 2391146248 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت راهبردی در ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9173233136 03/06/1398
1674 فارس پیمان پیمان‌نژاد 2298459568 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9171008838 20/12/1399
1675 فارس هادی تابانی 81431759 1364 دکتری شیمی فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 9123462144 20/11/1399
1676 فارس جلال تابش 2570116580 1348 کارشناسی‌ارشد رادیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9177313547 21/11/1399
1677 فارس محمدهادی تابش‌فراز 2471063391 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 9171128818 20/03/1398
1678 فارس محمدسعید تدین 2296825540 1350 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9173050831 25/12/1399
1679 فارس سوسن ترابی 2296914284 1358 فوق دکتری شیمی شغلی اختصاصی دولتی 9173113617 20/12/1399
1680 فارس محمدرضا تسلیم‌پور 2295243890 1347 کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173129117 25/12/1399
1681 فارس محمدحسن تفضلی ٢٥١١٣٢٢١٥٣ 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173833392 25/12/1399
1682 فارس محبوبه تقدس 2298870144 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9173050270 20/03/1398
1683 فارس فاطمه تقوا 2539678343 1354 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177166073 20/12/1399
1684 فارس رضا تقوی 65985291 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی غیردولتی 9122995112 21/11/1399
1685 فارس لیلا جاویدی 2297662769 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی غیردولتی 9026323442 21/11/1399
1686 فارس مسلم جعفری 2559577429 1357 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9171359124 25/12/1399
1687 فارس محمدرضا جلیلی قاضی‌زاده 942234863 1365 دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 9122350560 25/12/1399
1688 فارس زهرا جمشیدی 2549910036 1364 دکتری پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9173032874 20/12/1399
1689 فارس احمد جهرمی‌نژاد 2571368419 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173303436 21/11/1399
1690 فارس رضا جوانبخت 2297395426 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9171079236 20/03/1398
1691 فارس محمد جوکار 2293246140 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9177107938 03/06/1398
1692 فارس اکبر جوکار 2292210746 1352 دکتری صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177043442 25/12/1399
1693 فارس لیلا جولائی 2295377455 1356 کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9173102153 25/12/1399
1694 فارس مجتبی حاجی‌زاده 2298762279 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9174500378 03/06/1398
1695 فارس ابوالقاسم الحانی 2491063026 1337 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173321946 25/12/1399
1696 فارس سیدمحمدرضا حبیبیان 2372046101 1362 دکتری علوم مرتع شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9371531754 25/12/1399
1697 فارس فضل اله حسنی 2391467461 1350 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177060491 25/12/1399
1698 فارس قاسم حسنی‌زاده 2295117224 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9173157932 20/03/1398
1699 فارس طاها حسین فقیه‌ منفرد 2295355133 1355 کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 9177006971 03/06/1398
1700 فارس سیدعبدالرسول حسینی 2291592459 1343 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9173112119 20/03/1398
1701 فارس سیده فاطمه حسینی 2392022844 1365 کارشناسی‌ارشد طراحی پارچه و لباس شغلی اختصاصی دولتی 9176817132 03/10/1398
1702 فارس همایون حسینی‌نژاد 43905242 1345 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9166138204 21/11/1399
1703 فارس مهران حقگوجهرمی 2298602727 1361 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177016721 20/12/1399
1704 فارس حسن حقیقت‌نیا 2491112841 1348 دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177310470 25/12/1399
1705 فارس امیررضا حمیدیان شیرازی 2296948855 1359 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173394573 21/11/1399
1706 فارس باقر حیدرپور 2691156532 1361 دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 9112428784 20/11/1399
1707 فارس حمیدرضا خادم حمزه 2370348951 1345 دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177130974 25/12/1399
1708 فارس حسن خادمی 2572321009 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی حقوقی دولتی 9035045866 21/11/1399
1709 فارس محبوبه خاکی 2559587343 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 9125173873 21/11/1399
1710 فارس مجتبی خالقی 2572345250 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 917318065 21/11/1399
1711 فارس خدیجه خدایاری 2300021668 1363 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی اداری غیردولتی 9173046410 21/11/1399
1712 فارس مهدی خدیو 2370360828 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171211442 21/11/1399
1713 فارس محمود خردمند 2295565650 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 9176090170 03/10/1398
1714 فارس ناهید خلج 2296972561 1359 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9177087599 30/07/1398
1715 فارس رامین خلیقی 2572202761 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9173004701 03/06/1398
1716 فارس امید خلیلی 2295188644 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9171010370 03/06/1398
1717 فارس مهرداد خواجه‌پور 2298874107 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9173037942 20/03/1398
1718 فارس غلامرضا خوش‌اقبال 2295363357 1355 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9307391500 03/06/1398
1719 فارس سیدرئوف خیامی 936170670 1348 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 9171004856 03/06/1398
1720 فارس محمدحسین دادگر 2529713138 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 9173057761 21/11/1399
1721 فارس احمد دادمهرنیا 2292366703 1356 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173388396 20/12/1399
1722 فارس مجتبی درخشان جغایی 2433056217 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9179352542 30/07/1398
1723 فارس بهرام درزی 2162244845 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری بازنشسته 9122900872 21/11/1399
1724 فارس علیرضا درودچی 2297476639 1345 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171114143 21/11/1399
1725 فارس زهرا دریانورد 2295382033 1356 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177756871 20/12/1399
1726 فارس لیلا دستان 2571802097 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 9392793420 21/11/1399
1727 فارس منوچهر دستفال 2490609955 1340 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177312655 25/12/1399
1728 فارس امیر دشتستانی 2298728089 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه فنی مهندسی دولتی 9178127384 21/11/1399
1729 فارس ایمانه دلاوری 5139954648 1365 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173524061 21/11/1399
1730 فارس طاهره دل‌پسند 2295201659 1345 دکتری روانشناسی سلامت آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9173158288 20/11/1399
1731 فارس محبوبه دهقانی 2296220363 1358 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9384260581 20/12/1399
1732 فارس محمدتقی دهقانیان 5139440679 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9179188001 09/10/1398
1733 فارس سید ابراهیم دهقانیان ٢٤٣٠٠٩٨٣٩٣ 1348 کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177283787 25/12/1399
1734 فارس محمد راستی کردار 2571705741 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9176407006 09/10/1398
1735 فارس جوانه راکی‌زاده 2291667955 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 9171095052 21/11/1399
1736 فارس فرزین راکی‌زاده 2296845215 1354 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9173000769 21/11/1399
1737 فارس رجبعلی راهی 859250741 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9125995056 03/06/1398
1738 فارس مجید رجایی 2491116553 1349 دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177312655 25/12/1399
1739 فارس عفت رجبی 2451690054 1363 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9176828441 20/03/1398
1740 فارس مریم رخشان 2371984949 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی غیردولتی 9308646665 03/06/1398
1741 فارس پویان رزمجویی ٢٢٩٧٨٠٦٥٥٨ 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9178958955 25/12/1399
1742 فارس سودابه رزمی 2370504161 1363 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9303790786 20/12/1399
1743 فارس بهناز رستگارفر ٢٢٩٥٤٧٢٩٨٩ 1359 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177109660 20/12/1399
1744 فارس محمدعلی رستمی 2451635444 1351 دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9133971885 25/12/1399
1745 فارس علی رفیعی منصورآبادی 2430774828 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9177378614 20/03/1398
1746 فارس محسن رمضانی 2572333971 1385 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9173302957 21/11/1399
1747 فارس ندا رنجبر 2391930321 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9178550854 03/10/1398
1748 فارس سعید رنجبری 1170108180 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی دولتی 9173310728 21/11/1399
1749 فارس حسن رهگذر 2362522362 1351 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9177176473 20/03/1398
1750 فارس وحید روشن سروستانی 5149757012 1350 دکتری گیاهان دارویی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9172515275 25/12/1399
1751 فارس محمدهادی رویین تن 2452296597 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9172486047 30/07/1398
1752 فارس مهرناز ریاست 2298983232 1349 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177139530 25/12/1399
1753 فارس محمدرضا رئوفت 2295230934 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 9177108842 20/03/1398
1754 فارس امین زارع 6489976031 1365 دکتری مدیریت رفتار سازمانی مدیریتی غیردولتی 9364736155 03/10/1398
1755 فارس ابراهیم زارع 2293214087 1344 دکتری اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9171110425 25/12/1399
1756 فارس حمید زارع 2529777993 1348 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177051359 25/12/1399
1757 فارس محسن زارع‌پور 2297772882 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9173175215 20/03/1398
1758 فارس ژیلا زارعی 2431821323 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 9173200170 21/11/1399
1759 فارس لیلا زارعی 2298661081 1363 دکتری زبان و ادبیات فارسی اداری دولتی 9177073722 21/11/1399
1760 فارس انسیه زارعی 2571732617 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 9177140668 20/12/1399
1761 فارس شهربانو زارعیان 2297615043 1355 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9172580587 03/06/1398
1762 فارس داریوش زارعیان جهرمی 2431842681 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 9177106814 20/03/1398
1763 فارس حسن زالی 5579345011 1358 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9196337010 25/12/1399
1764 فارس مهرداد زرافشار 7754026 1370 دکتری علوم جنگل شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9126055424 25/12/1399
1765 فارس محمدرضا زردشت 2559574756 1356 کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلی اختصاصی دولتی 9177322543 23/12/1399
1766 فارس حمید زرگری 2510507923 1347 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177913706 25/12/1399
1767 فارس بیتاسادات زگردی 1860300820 1350 کارشناسی‌ارشد ارزیابی فنی سلامت شغلی اختصاصی دولتی 9177310338 21/11/1399
1768 فارس غلامحسین سادات رفیعی 2295246199 1347 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 9171129432 25/12/1399
1769 فارس شکوفه ساریخانی خرمی 2410198619 1354 دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177515183 25/12/1399
1770 فارس رزیتا ساکی 2297738064 1360 کارشناسی‌ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی اداری - مدیریتی دولتی 9171009162 03/06/1398
1771 فارس محسن سالاری 2430189496 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9177183248 20/03/1398
1772 فارس افشین سالاری 5772306 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (مربی) 9173200829 25/12/1399
1773 فارس عبدالرضا سبوکی 2297461054 1344 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 9173027585 25/12/1399
1774 فارس زهره سپهرزادگان 2291285556 1356 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9177088106 25/12/1399
1775 فارس سیدسعید سجادی شورجه 5149925136 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9303301002 20/03/1398
1776 فارس سید سعید سخاوتی‌زاده 2298991766 1350 دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177158841 25/12/1399
1777 فارس مصطفی سرغولی 1289713251 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9132884564 21/11/1399
1778 فارس مریم سروش ارزانی 2298896161 1352 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 9173118017 20/03/1398
1779 فارس سیدعبدالوهاب سعیدی 2371815411 1338 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9171176247 21/11/1399
1780 فارس کریم سعیدی 2296021816 1344 دکتری حشره شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177413032 25/12/1399
1781 فارس سعادت سلاجقه 5839852104 1347 دکتری حقوق کیفری شغلی بازنشسته 9131413237 21/11/1399
1782 فارس داداله سلطانی 2390032494 1350 دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (مربی) 9177154172 20/11/1399
1783 فارس سیدمسعود سلیمان‌پور 2298568308 1360 دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173116983 25/12/1399
1784 فارس حمید سلیمانی 2297624239 1355 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173122858 03/10/1398
1785 فارس فریدون سلیمانی 2292730936 1348 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9352789544 20/12/1399
1786 فارس فرهاد سنگی 2372543865 1367 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 9178049919 25/12/1399
1787 فارس مهرداد سهرابی 2471240879 1367 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9177149937 20/03/1398
1788 فارس سمیرا سیف‌زاده 2571756400 1360 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177318826 21/11/1399
1789 فارس محمد شاکر 2295272793 1348 دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171113691 25/12/1399
1790 فارس فاطمه شاکرزاده 2572641410 1367 کارشناسی‌ارشد مدارک پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9907311565 23/11/1399
1791 فارس مریم شاه امیریان 2370443758 1355 کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173877665 25/12/1399
1792 فارس محمدعلی شاهرخ نیا 2298885540 1352 دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9177109159 25/12/1399
1793 فارس علیرضا شایقی فرد 2571369512 1350 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9363673870 30/07/1398
1794 فارس سیدعلی شایگان 2297614500 1368 دکتری متون اسلامی عمومی دولتی 9173186911 20/12/1399
1795 فارس رضا افشین شریفان 793459761 1352 دکتری مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 9173059320 23/12/1399
1796 فارس مستانه شریفی 3501067275 1356 کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9171059838 25/12/1399
1797 فارس زهرا شفیعی 2280981297 1343 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9177001645 30/07/1398
1798 فارس نیما شهیدی 2298995826 1350 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9173002703 20/11/1399
1799 فارس فاطمه شهیدی 1285028775 1364 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173005628 21/11/1399
1800 فارس سهیلا شیبانی 2570152544 1358 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9363894023 21/11/1399
1801 فارس رمضان شیرکوهی 6249371702 1355 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9174917014 03/06/1398
1802 فارس عبدالرسول شیروانیان 2571197231 1351 دکتری اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171340061 25/12/1399
1803 فارس سیامک صاحبی 2297683294 1358 دکتری زبان شناسی همگانی فرهنگی دولتی 9177056192 20/03/1398
1804 فارس محمدحسین صادقی 2572163365 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9178406427 21/11/1399
1805 فارس سهراب صادقی 2292043092 1344 کارشناسی‌ارشد خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9171397689 25/12/1399
1806 فارس فریبرز صارمی نوری 2431762033 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9171284346 30/07/1398
1807 فارس مسلم صالحی 2539707505 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9177052689 20/03/1398
1808 فارس امین صدیقی 5139817187 1336 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع فنی مهندسی بازنشسته 9173135277 21/11/1399
1809 فارس بنفشه صفایی فراهانی 2297779003 1361 دکتری قارچ شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173075725 25/12/1399
1810 فارس محمد صفری دشتکی 2430447495 1351 دکتری مدیریت دولتی مدیریتی دولتی 9177033973 03/10/1398
1811 فارس مرضیه طالبی 2571204122 1359 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171348528 21/11/1399
1812 فارس عبدالمحمد طاهری 2571605577 1337 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استاد) 9171117928 20/11/1399
1813 فارس علی اصغر طاهری‌نیا 2572015757 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9173112414 20/03/1398
1814 فارس خلیل طبری 1170560121 1350 کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9177633682 25/12/1399
1815 فارس سیروس طهماسبی 2391214367 1355 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173132077 25/12/1399
1816 فارس عباس عباس‌پور 2296091830 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9171120802 20/03/1398
1817 فارس محمدعلی عباسی کشکولی 2431173399 1349 کارشناسی‌ارشد اقتصاد نظری شغلی اختصاصی دولتی 9173054097 03/06/1398
1818 فارس ملیحه عبدالهی 2571754572 1360 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171332081 21/11/1399
1819 فارس فاطمه عبدشریفی 2280459817 1369 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9178470306 20/03/1398
1820 فارس امین عسکری 2571758616 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی فنی مهندسی دولتی 9177113835 21/11/1399
1821 فارس علیرضا عسکری گلستانی 2300811987 1367 دکتری کشاورزی هسته‌ای شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9388164700 25/12/1399
1822 فارس ابوذر عفیفی‌پور 2432185021 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9173198421 03/06/1398
1823 فارس فاطمه غربی 2298446921 1354 کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 9171065434 03/06/1398
1824 فارس مهدی غضنفری 2296101631 1350 کارشناسی‌ارشد مکانزاسیون کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9171391565 25/12/1399
1825 فارس جعفر غلام نژاد 2571505701 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دفاعی اداری بازنشسته 9177105178 03/10/1398
1826 فارس طاهره غلامی 2295591422 1362 کارشناسی‌ارشد ارگونومی شغلی اختصاصی دولتی 9177068195 21/11/1399
1827 فارس پروین غیاثی 2451457430 1343 کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 9177011874 20/12/1399
1828 فارس مجتبی فتاحی 4450014545 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9197392786 20/03/1398
1829 فارس فرانک فتحی 4130719556 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9171055751 20/12/1399
1830 فارس لیلا فراهانی 2299103678 1356 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9178480641 30/07/1398
1831 فارس فرزاد فربود 2571434136 1343 کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9133916813 25/12/1399
1832 فارس ابراهیم فرج‌پور 2510185871 1343 کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9173132515 20/03/1398
1833 فارس محمدابراهیم فرشته 2295335469 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی دولتی 9177101841 30/07/1398
1834 فارس رضا فرهادی 4269468203 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری غیردولتی 9173022252 21/11/1399
1835 فارس محمد جواد فرهنگ 5489845929 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9177187629 03/10/1398
1836 فارس فیروزه فریدان جهرمی 1284877531 1355 کارشناسی‌ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 9177045369 20/03/1398
1837 فارس حمید فلاحی 2430219077 1357 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177143316 20/12/1399
1838 فارس بهناز فهام 2298912122 1356 کارشناسی پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177123810 20/12/1399
1839 فارس مسعود فیاضی 2571651641 1346 کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173133993 25/12/1399
1840 فارس مریم فیروزی 2296809030 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 9365639990 21/11/1399
1841 فارس راضیه قاسمی 2571691392 1354 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9359214175 30/07/1398
1842 فارس عنایت اله قاسمی‌راد 2295258944 1347 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9173037030 20/03/1398
1843 فارس طیبه قربانی 2432841263 1366 کارشناسی‌ارشد MBA اداری غیردولتی 9177005384 21/11/1399
1844 فارس رمضانعلی قربانیان 4569687857 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت ساخت فنی مهندسی بازنشسته 9122281247 21/11/1399
1845 فارس فرخ دین قزلی 452415284 1352 دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171086213 25/12/1399
1846 فارس معصومه قطعی 2291026240 1350 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9177042015 20/03/1398
1847 فارس محمد قنبرزاده فرد 2281861503 1373 کارشناسی‌ارشد مهندسی خودرو شغلی اختصاصی غیردولتی 9164163024 21/11/1399
1848 فارس اسماعیل قنبری 1860345239 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9163145781 20/03/1398
1849 فارس غلامرضا قهاری 2571659502 1348 دکتری اقلیم‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173066024 25/12/1399
1850 فارس ابوالقاسم قیصری 2291683829 1353 دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9173289685 25/12/1399
1851 فارس عبداله کارپرور 2296035981 1345 کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری دولتی 9171121465 03/10/1398
1852 فارس محمدامین کاظمی 5489879831 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9171002166 21/11/1399
1853 فارس محسن کاوه 2295616794 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9175375811 21/11/1399
1854 فارس بیژن کاووسی 2390267998 1347 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173413496 25/12/1399
1855 فارس محمود کدخدا 2300006979 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 9399112574 21/11/1399
1856 فارس امیدرضا کرمی 2530061742 1370 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 9106740588 03/06/1398
1857 فارس علی کرمی 6499718920 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9171802408 25/12/1399
1858 فارس محسن کریمی 2300462001 1365 کارشناسی مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9179695272 20/03/1398
1859 فارس ربابه کریمی 2450735461 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9177064892 21/11/1399
1860 فارس حامد کریمی 2431694811 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9173068177 25/12/1399
1861 فارس عبدالحمید کریمی 2294398564 1347 دکتری تغذیه دام شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173072742 25/12/1399
1862 فارس فرزاد کریمیان 2571755609 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9174295257 21/11/1399
1863 فارس پرویز کهندل 2299879102 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9171056377 03/10/1398
1864 فارس حامد کیهان 68298307 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9173013312 03/06/1398
1865 فارس وحید محصلی 2297553447 1350 دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171068330 25/12/1399
1866 فارس محسن محمدنژاد 2470713358 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم‌ها و بهره‌وری اداری - مدیریتی بازنشسته 9173000874 03/06/1398
1867 فارس محمد محمدی 2297771835 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9173099368 03/06/1398
1868 فارس حمیده محمدی 2450362789 1348 دکتری روانشناسی اجتماعی دولتی 9173871437 03/06/1398
1869 فارس حمیدرضا محمدی 2430901056 1358 دکتری مدیریت دولتی اداری دولتی 9373157024 03/10/1398
1870 فارس احمد محمدی 2392171955 1364 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9170028840 21/11/1399
1871 فارس اردشیر محمدی 3539831541 1335 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9177161510 21/11/1399
1872 فارس محمدکاظم محمدی 2451648228 1358 دکتری شیمی آلی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173014710 21/11/1399
1873 فارس ضرغام محمدی 2450837299 1351 دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (دانشیار) 9173030810 20/11/1399
1874 فارس دادگر محمدی 2390753221 1343 کارشناسی‌ارشد اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177025471 25/12/1399
1875 فارس مجید محمودی 6549539161 1360 دکتری حشره‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177324332 25/12/1399
1876 فارس حمیدرضا محمودیان‌فر 1755713444 1346 کارشناسی‌ارشد علوم دامی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173161210 25/12/1399
1877 فارس معصومه مرادی 2296814115 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 9173041712 20/03/1398
1878 فارس فریبا مرادی اردکانی 4231634904 1349 دکتری پزشکی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9177145313 20/12/1399
1879 فارس غلامعباس مسنن پارس 2292082721 1351 کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 9173008058 20/12/1399
1880 فارس مریم معصومی غیاث‌آباد 2571826697 1363 کارشناسی‌ارشد مشاوره عمومی دولتی 9171303351 23/12/1399
1881 فارس ندا مفتون آزاد 5725235 1355 دکتری صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9179122757 25/12/1399
1882 فارس غلام علی مقصودبیگی 2295128269 1340 دکتری مدیریت استراتژی مدیریتی دولتی 9171112441 25/12/1399
1883 فارس سلماز مقصودی 2300471280 1365 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9179692058 20/12/1399
1884 فارس حسن مقیم 1817149288 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173099894 20/03/1398
1885 فارس سعیده مکارم‌نیا 6730000481 1372 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9907310358 21/11/1399
1886 فارس سمیه مکارم‌نیا 6730000491 1372 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 917616171 21/11/1399
1887 فارس ابراهیم ممنوعی ٢٣٩٠٠٢٦٢٧٣ 1348 دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9171237911 25/12/1399
1888 فارس علی اکبر منصوری 2430381273 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9177144381 25/12/1399
1889 فارس محمدمهدی منفرد 6839548686 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9173058408 25/12/1399
1890 فارس کورش منوچهری 2296773885 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9171123167 30/07/1398
1891 فارس مریم مهارت 2298934037 1350 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171008508 20/12/1399
1892 فارس عطا مهبودی 2371147869 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9176063523 03/10/1398
1893 فارس صادق مهدوی‌نیا 2529742601 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 9177307093 21/11/1399
1894 فارس مهدی مهران‌پور 2298221391 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9177101365 20/03/1398
1895 فارس غلامرضا مهرنوش 2491111314 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9173038219 21/11/1399
1896 فارس سعید موثقی 2549320026 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9177000483 21/11/1399
1897 فارس سیدکاظم موسوی 2297524668 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 9339112677 20/03/1398
1898 فارس سید احمد موسوی 2300630966 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9177034891 21/11/1399
1899 فارس زهرا موسوی 1829086243 1352 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177014325 20/12/1399
1900 فارس مهدی مومن 651867827 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9177159437 25/12/1399
1901 فارس حمیدرضا مومنی 2297527888 1349 کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 9123002184 03/10/1398
1902 فارس سیدعلیرضا مومنی 2372025317 1361 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177053320 21/11/1399
1903 فارس تورج موید 3500774156 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9173139498 20/03/1398
1904 فارس علیرضا مویدفرد 3520155753 1351 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177712321 21/11/1399
1905 فارس حسن میار نعمتی 6279890589 1355 دکتری مهندسی برق فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 9122024724 20/11/1399
1906 فارس سیدجواد نادری 2301120082 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9373469288 25/12/1399
1907 فارس محمدحسن نجاتی 2291414593 1333 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9173162739 21/11/1399
1908 فارس حجت اله نجفی 5489856823 1359 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177170178 03/06/1398
1909 فارس مهدی نجیمی 6559859691 1359 کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی غیردولتی 9173375759 21/11/1399
1910 فارس محمد نخعی 2991355328 1339 دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (استاد) 9126203382 20/11/1399
1911 فارس الهه ندیمی 2291870165 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9173134978 21/11/1399
1912 فارس نرجس السادات نسبی 2297738706 1360 دکتری مدیریت منابع انسانی مدیریتی دولتی 9171380295 20/12/1399
1913 فارس صالح نصیری 2431560627 1355 کارشناسی‌ارشد بهداشت حرفه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 9171237838 20/12/1399
1914 فارس مریم نظری 2291506455 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9173045273 20/12/1399
1915 فارس لیلا نظری 2510157973 1355 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173284957 25/12/1399
1916 فارس محمدحسن نعمت‌الهی 6989831120 1342 کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزشی-پژوهشی بازنشسته 9173111929 21/11/1399
1917 فارس نسیم نعمت‌الهی 2298022682 1358 کارشناسی‌ارشد شیمی فیزیک شغلی اختصاصی غیردولتی 9173001710 21/11/1399
1918 فارس مهرداد نگهبان 5139680165 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 9177179388 20/03/1398
1919 فارس محمدرضا نگهدارصابر 2295200334 1345 دکتری جنگلداری شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177118477 25/12/1399
1920 فارس حجت اله نوائی 2390085741 1354 کارشناسی‌ارشد حوزه عمومی دولتی 9173376889 20/12/1399
1921 فارس محمد نوروزی 2372634828 1367 کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزشی-پژوهشی دولتی 9190396264 21/11/1399
1922 فارس شیوا نیاکان 2295389364 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9173104229 30/07/1398
1923 فارس مریم نیاکان 2296239714 1359 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9173042135 20/12/1399
1924 فارس اردوان نیک‌نام 2391237243 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست فنی مهندسی دولتی 9173220122 21/11/1399
1925 فارس محمد هادی کارگر 2470959632 1360 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9171910464 03/06/1398
1926 فارس صادق هاشم‌پور بختیاری 2296377076 1363 کارشناسی‌ارشد جغرافیا برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9362878753 25/12/1399
1927 فارس مهدی هاشم‌پور صادقیان 2297734883 1360 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171156973 21/11/1399
1928 فارس سید فتح الدین هاشمی 6559767612 1342 کارشناسی مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 9171140846 21/11/1399
1929 فارس لادن سادات همایون سیرت 2291786547 1354 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173070876 20/12/1399
1930 فارس علیرضا همایون‌خواه 2295219523 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 9177140657 20/03/1398
1931 فارس اکبر همتی 2411410700 1344 دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177510747 25/12/1399
1932 فارس میترا وندا 2390112218 1358 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173102593 25/12/1399
1933 فارس محسن یاسایی 2571667963 1349 دکتری گیاهپزشکی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171111305 25/12/1399
1934 قزوین محمد آذری ویائی 2659513341 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123811311 08/10/1398
1935 قزوین فخرالدین آزاد شهرکی 4622651416 1361 کارشناسی‌ارشد عمران - آب شغلی اختصاصی دولتی 9132858768 04/02/1398
1936 قزوین داریوش آقا زاده 4322874207 1354 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9127840978 08/10/1398
1937 قزوین پریسا احمدپور 5949858751 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9125822789 08/10/1398
1938 قزوین مهرنوش احمدی 66700221 1354 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9123814017 25/12/1399
1939 قزوین ولی اله اصلانی لیائی 5099399193 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری اداری - مدیریتی غیر‌دولتی 9122819956 08/10/1398
1940 قزوین بیت اله اکبری مقدم 5699691456 1348 دکتری اقتصاد مالی غیر‌دولتی 9125701934 04/02/1398
1941 قزوین داود امامزاده 4322777953 1347 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9121812114 04/02/1398
1942 قزوین زهرا بابا 5099136974 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125826698 15/09/1399
1943 قزوین مارال باقری 4322396836 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9124818148 08/10/1398
1944 قزوین وحید بغدادی 5089218201 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری حسابداری دولتی 9122826007 04/02/1398
1945 قزوین عزیز بن سعید 1818407744 1343 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9127864480 08/10/1398
1946 قزوین علیرضا بندعلی 5909443542 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9123822848 04/02/1398
1947 قزوین وحید پایروند 4322206247 1358 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9121824614 25/12/1399
1948 قزوین طاهره پرهیزکاری 4323441177 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب شغلی اختصاصی غیردولتی 9127839159 15/09/1399
1949 قزوین محمدصادق پیروی 1219708127 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9125822441 15/09/1399
1950 قزوین مهدی تاج‌آبادی 4322298273 1363 دکتری زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9192178637 15/09/1399
1951 قزوین مهرداد تائبی 452770882 1348 دکتری پزشک- حقوق و قوانین پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9121055481 15/09/1399
1952 قزوین مهدی تقی زاده 4324586365 1366 دکتری انرژی و بهره‌وری شغلی اختصاصی غیر‌دولتی 9193884818 04/02/1398
1953 قزوین ربابه تقی‌پور 4322928196 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9127838041 15/09/1399
1954 قزوین داریوش ثاقب اهری‌زاد 4322083978 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی کشاورزی دولتی 9122813710 08/10/1398
1955 قزوین سید حسین ثانی قوامی 4320744918 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9127870576 08/10/1398
1956 قزوین فاطمه جباریان 4322763464 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123815274 08/10/1398
1957 قزوین دلارام جعفری کلسفروشی 2659411964 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9117216474 08/10/1398
1958 قزوین حسین جهاندیده 4322901204 1357 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9122814503 08/10/1398
1959 قزوین ابوالفضل حاجی شعبانها 4322900496 1357 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9125811913 08/10/1398
1960 قزوین علی حبیبی 57781982 1356 دکتری پزشکی پزشکی دولتی 9128368977 15/09/1399
1961 قزوین گراناز حسن‌نایبی 4323329047 1362 کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی پزشکی پزشکی دولتی 9126825069 25/12/1399
1963 قزوین سید محمدکریم حسینی 4722886784 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی دولتی 9121824351 04/02/1398
1964 قزوین فریده‌السادات حسینی 4323518641 1360 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9192810442 15/09/1399
1965 قزوین سیدسعید حسینی‌فر 321489837 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9125811420 15/09/1399
1966 قزوین زینب حصاری‌جانی 4324307547 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 9127875345 15/09/1399
1967 قزوین ناصر حمیدی 6159693069 1344 دکتری مدیریت صنعتی- سیستم‌ها و روش‌ها شغلی- تخصصی غیردولتی 9121826132 04/02/1398
1968 قزوین سعید حوائج 1861076150 1344 کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری- مدیریتی دولتی 9166519420 15/09/1399
1969 قزوین منوچهر حیاتی 4323410689 1351 کارشناسی‌ارشد آمار- اجتماعی اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9121824778 08/10/1398
1970 قزوین علیرضا خاکپور 451189851 1356 دکتری مدیریت - تحقیق در عملیات اداری- مدیریتی غیردولتی 9125811080 08/10/1398
1971 قزوین داود خدادادی قلعه‌سلیمی 6339881009 1358 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9125683614 25/12/1399
1972 قزوین جمشید خدایاری 4391074516 1346 دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9126819150 08/10/1398
1973 قزوین سعیده خضیر 1930078013 1351 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران محیط زیست آموزشی - پژوهشی دولتی 9125813240 08/10/1398
1974 قزوین محمد خطیری 58046992 1357 دکتری حسابداری مالی غیردولتی 9122810068 08/10/1398
1975 قزوین صفر خلج 610385497 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9121827825 15/09/1399
1976 قزوین معصومه خلفی 65675568 1359 کارشناسی‌ارشد محیط زیست- ارزیابی آمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 9121826410 15/09/1399
1977 قزوین لیلا خلوصی 322089808 1357 دکتری متخصص پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 9122401378 15/09/1399
1978 قزوین فاطمه خمسه 4323968914 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اداری- مدیریتی دولتی 9125821963 08/10/1398
1979 قزوین فراس خواجوی 1754404448 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9163115282 15/09/1399
1980 قزوین علی دوستی 4320717211 1352 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- اجتماعی دولتی 9122816620 15/09/1399
1981 قزوین علی دولتی 4391763346 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9127844348 15/09/1399
1982 قزوین الهه رافعی 432339876 1349 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 9122826979 08/10/1398
1983 قزوین حسین راهیمی 5099577636 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 9113420844 15/09/1399
1984 قزوین محمد رجبیون 5599840441 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9127876985 15/09/1399
1985 قزوین علی رحمانی 4391322129 1352 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9123812329 08/10/1398
1986 قزوین نیما رحمانی 4391400146 1362 دکتری مدیریت بازرگانی-استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 9127864297 15/09/1399
1987 قزوین محمدرضا رحمانی 54315107 1352 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اداری- مدیریتی دولتی 9122828863 15/09/1399
1988 قزوین محمد علی رحیمی 5099785832 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9126821574 08/10/1398
1989 قزوین شاهرخ رحیمی 2690577453 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- تولید فنی- مهندسی دولتی 9127819294 15/09/1399
1990 قزوین علیرضا رستافر 4322936301 1358 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 9102081738 15/09/1399
1991 قزوین غفار رمضانی 2691002497 1355 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9125822848 08/10/1398
1992 قزوین فرشته زهرایی 4323416891 1351 دکتری الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 9122817558 15/09/1399
1993 قزوین فهیمه زهرایی 4323525346 1360 کارشناسی‌ارشد الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 9128809431 15/09/1399
1994 قزوین حمیدرضا سامانی پور 4899093942 1359 کارشناسی‌ارشد آمار نظری شغلی اختصاصی دولتی 9122044822 04/02/1398
1995 قزوین عفت سبزیکار 4324328927 1365 کارشناسی‌ارشد خون‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9128820753 08/10/1398
1996 قزوین ساناز ستوده 64051846 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه شغلی اختصاصی دولتی 9123826436 08/10/1398
1997 قزوین محمد حسین سلیمانی 5809554733 1337 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی و تخصصی دولتی 9123811619 04/02/1398
1998 قزوین محمدحسین شیرعلی 4322768938 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9126825900 04/02/1398
1999 قزوین محمدرضا شیری شاهسوار 1377581292 1363 دکتری تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 9143016970 08/10/1398
2000 قزوین هادی صادق دقیقی 62837117 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی توسعه روستایی اداری - مدیریتی دولتی 9123811388 08/10/1398
2001 قزوین سیروس صارمی 5579222416 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9123278160 25/12/1399
2002 قزوین سیداحسان صحافی‌ها 4322245528 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9126818849 15/09/1399
2003 قزوین مهدی طاهرخانی 4323395078 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9125817426 15/09/1399
2004 قزوین علی طاهری 4323441797 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اداری- مدیریتی دولتی 9127627610 15/09/1399
2005 قزوین غلامرضا عابدینی 4410923986 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی- تخصصی غیردولتی 9125810701 04/02/1398
2006 قزوین علی عابدینی فر 4322912508 1358 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی مدیریت - اجتماعی دولتی 9123829806 08/10/1398
2007 قزوین نعمت‌اله عالیمنش 4219424490 1344 کارشناسی‌ارشد آمار شغلی اختصاصی دولتی 9124816505 25/12/1399
2008 قزوین سعید عباسی 4310201172 1368 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی اداری و شغلی دولتی 9124818140 08/10/1398
2009 قزوین اسماعیل عبدالعلی 4910322426 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی دولتی 9125822842 04/02/1398
2010 قزوین محمد عظیمی 4390231464 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت - فناوری اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 9127889088 08/10/1398
2011 قزوین میترا عقیلی 52358518 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9122822422 08/10/1398
2012 قزوین سید محمود علائی 5809947301 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9122810477 04/02/1398
2013 قزوین فاطمه علی محمدی 4324324344 1365 کارشناسی‌ارشد هماتولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9191843161 08/10/1398
2014 قزوین لاله علی محمدی 2279215802 1351 کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9127870796 08/10/1398
2015 قزوین محمد علی نیا 4323376812 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9124816505 08/10/1398
2016 قزوین مجید فتحی زهرایی 53543254 1350 فوق دکتری مهندس صنایع مدیریت غیردولتی 9121825022 04/02/1398
2017 قزوین احمد فتحی‌زاده 5599847799 1351 کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 19128810651 25/12/1399
2018 قزوین مجید فرجی پور 58291156 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9123810265 08/10/1398
2019 قزوین حسین فطری 4321038111 1348 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 9127801813 15/09/1399
2020 قزوین محمد قاسمی 4322115144 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125812920 08/10/1398
2021 قزوین حسین کارگر 5909964585 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی - 08/10/1398
2022 قزوین منصور کاکاوند 4322133967 1354 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 9125814267 15/09/1399
2023 قزوین مریم کاکاوند میرزایی 4323482825 1359 دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 9123811257 04/02/1398
2024 قزوین شیما کبیری 4323048920 1362 کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی شغلی اختصاصی دولتی 9121819740 08/10/1398
2025 قزوین حسین کرمی کشمرزی 5599463818 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 9125818378 15/09/1399
2026 قزوین مالک کیاحیرتی 3892500022 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تطبیقی و توسعه اداری- مدیریتی دولتی 9123824542 15/09/1399
2027 قزوین پوران گورانی 4897517850 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی آموزشی - پژوهشی دولتی 9127845397 08/10/1398
2028 قزوین محمد محجوب 2594907774 1360 دکتری مهندسی شیمی فنی - مهندسی دولتی 9111360921 15/09/1399
2029 قزوین جواد محمدخانی 5599954099 1365 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار کامپیوتر فنی- مهندسی دولتی 9358900018 15/09/1399
2030 قزوین حمزه محمدی 5388588572 1350 دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 9123818696 04/02/1398
2031 قزوین امیر محمدی‌ها 4324343217 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9125811429 25/12/1399
2032 قزوین مریم مدرسی 602344670 1355 دکتری پزشکی پزشکی دولتی 9127801278 25/12/1399
2033 قزوین افسانه مرادی 4322259553 1360 کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9127830114 08/10/1398
2034 قزوین خضر مراقی 5909507893 1349 کارشناسی‌ارشد جغرافیای برنامه‌ریزی توریسم شغلی اختصاصی دولتی 9196948538 15/09/1399
2035 قزوین سید احمد مرتضوی 6159824228 1348 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی علوم اجتماعی غیردولتی 9126817141 04/02/1398
2036 قزوین علی مشایخ 5089921091 1366 کارشناسی‌ارشد ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 9127870711 08/10/1398
2037 قزوین حمید موسیوند 3979454304 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9127831578 15/09/1399
2038 قزوین افسانه مهدیخانی 4322044190 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9122819793 08/10/1398
2039 قزوین رافع ناصری فر 4490279159 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9120271135 08/10/1398
2040 قزوین حمیدرضا نجفی 5399485524 1355 کارشناسی‌ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9124410172 08/10/1398
2041 قزوین مرتضی نجفی 4323957564 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9121821805 04/02/1398
2042 قزوین ابوالفضل نجفی 4323459025 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مالی اداری- مدیریتی دولتی 9121439735 15/09/1399
2043 قزوین محمدرضا نصرآبادی 321516842 1353 دکتری فناوری اطلاعات فناوری اطلاعاتی دولتی 9123811393 04/02/1398
2044 قزوین نزهت نوحی 4323370725 1347 دکتری زبان و ادبیات فارسی و مترجی زبان انگلیسی اداری - مدیریتی غیردولتی 9121813917 08/10/1398
2045 قزوین محمد نوروزی 4322277683 1361 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 9123829872 08/10/1398
2046 قزوین الناز نیک سرشت 4320791428 1359 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 9198474323 08/10/1398
2047 قزوین علی اکبر واحدی 1602193290 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری امور مالی - حسابرسی دولتی 9124813872 04/02/1398
2048 قزوین بهزاد ولیزاده 5669678346 1353 دکتری پزشکی قانونی پزشکی قانونی دولتی 9121827335 15/09/1399
2049 قزوین زیوربیگم هاشمی 5099275559 1350 کارشناسی‌ارشد ادبیات اداری - مدیریتی دولتی 9129266958 08/10/1398
2050 قزوین مهدی هدایت‌فر 4323068591 1362 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 9127852775 04/02/1398
2051 قزوین مجتبی همتی 4324099804 1363 دکتری مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 9127856074 08/10/1398
2052 قزوین هادی یوسفلی 60423013 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9123816086 15/09/1399
2053 قم نیرالسادات آل احمد 384265650 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی ـ مدیریت بازاریابی و صادرات اداری - مدیریتی دولتی 9192517096 26/11/1399
2054 قم احمدرضا اجتهادی 384282873 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 91274624344 26/11/1399
2055 قم علیرضا احمدی 381359034 1357 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125520565 26/11/1399
2056 قم علی‌اکبر استادیان 384799027 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9194529017 26/11/1399
2057 قم یاسر اکبری 383751926 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9193506404 26/11/1399
2058 قم محمد ایل سعادتمند 376525196 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9127584172 26/11/1399
2059 قم امیرحسین توکلی حسینی 383636450 1352 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125514530 26/11/1399
2060 قم علی جوان‌شیر 2830715705 1355 کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9127527598 26/11/1399
2061 قم علی حسینی 381104907 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی ـ زراعت اداری - مدیریتی غیردولتی 9127471076 26/11/1399
2062 قم سیدحسن حسینی 380968770 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی ـ مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9123519070 26/11/1399
2063 قم سیدمجتبی حسینی‌فرد 2200786301 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9111967099 26/11/1399
2064 قم رضا رحیمی 382708938 1352 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اداری - مدیریتی دولتی 9127594691 26/11/1399
2065 قم مژده رضایی‌فرد 386215901 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9120697965 26/11/1399
2066 قم مهدی رفیعی محمدی 381294366 1348 دکتری حرفه‌ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9126517626 26/11/1399
2067 قم سیدمهدی سرکشیک 384161340 1355 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9127505232 26/11/1399
2068 قم سیدمهدی سلیمانی 384712088 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9128542044 26/11/1399
2069 قم مهدی شایسته 1219430951 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ سازه شغلی اختصاصی دولتی 9122539161 26/11/1399
2070 قم اکرم شمسی 371139201 1356 کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی ـ میکروبیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9127488010 26/11/1399
2071 قم سیدمجتبی صحرایی 384671438 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9124521063 26/11/1399
2072 قم سیداحمدرضا فاطمی 386537021 1365 دکتری بهداشت و بیماری‌های طیور شغلی اختصاصی دولتی 9124527197 26/11/1399
2073 قم محمد فلاح اصل 386103739 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 9125528699 26/11/1399
2074 قم محمدجواد قرامحمدی 384608663 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 9127537636 26/11/1399
2075 قم سیدمهدی قریشی 384174388 1357 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي ـ مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9122510763 26/11/1399
2076 قم زینب کلهر 383783046 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی اداری - مدیریتی دولتی 9127464063 26/11/1399
2077 قم رضا محسنی‌والا 381101411 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9127460386 26/11/1399
2078 قم حامد محقق‌زاده 533175798 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی غیردولتی 9120515949 26/11/1399
2079 قم عباس محمودآبادی 383861403 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 9125535820 26/11/1399
2080 قم عالمه معصوم 384204066 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری ـ مدیریتی غیردولتی 9127515682 26/11/1399
2081 قم مصطفی ملائی 381023631 1356 دکتری مدیریت ـ مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 9125520897 26/11/1399
2082 قم علیرضا نبی‌گل 384613561 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازارگانی ـ مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 9127510753 26/11/1399
2083 کرمانشاه امیر آزادی‌پور 3257225415 1362 کارشناسی‌ارشد شبکه‌های کامپیوتر فناوری اطلاعاتی دولتی 9187312603 19/11/1399
2084 کرمانشاه ابراهیم ابراهیمی 6419881897 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9187534558 02/10/1398
2085 کرمانشاه فرشاد اجرائی 3257448619 1359 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9118469861 16/11/1398
2086 کرمانشاه فرامرز احمدیان‌فر 3330592761 1359 دکتری حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9183310268 02/10/1398
2087 کرمانشاه مرزبان ادیب‌منش 3329637471 1357 دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9188396819 16/11/1398
2088 کرمانشاه میترا ارغوانی 3240495031 1369 کارشناسی‌ارشد تکثیر آبزیان شغلی اختصاصی دولتی 9353441334 16/11/1398
2089 کرمانشاه رضا اکبری زلانی 1817110837 1346 کارشناسی‌ارشد مشاوره وراهنمایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9188398304 16/11/1398
2090 کرمانشاه پژمان امیدی 3256321879 1356 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9188593944 02/10/1398
2091 کرمانشاه علی امیرخانی 3258082073 1348 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9183363626 16/11/1398
2092 کرمانشاه زهرا امیری 3341313109 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9188310449 02/10/1398
2093 کرمانشاه فرزاد امیری 2161584073 1349 دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 9181320048 16/11/1398
2094 کرمانشاه یوسف امیری 3256735533 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9188318122 16/11/1398
2095 کرمانشاه جهانبخش امیری 3251469975 1344 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9183556156 19/11/1399
2096 کرمانشاه پروا باتمانی 3838466391 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9189247678 02/10/1398
2097 کرمانشاه رضا بیگ رضایی 3329884134 1363 دکتری حقوق عمومی عمومی دولتی 9120985187 16/11/1398
2098 کرمانشاه جهانگیر بیگلری کنگرشاهی 4969825051 1345 کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9183397231 19/11/1399
2099 کرمانشاه فرزانه پورباقر کریمی 3341328491 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9188587640 02/10/1398
2100 کرمانشاه جبار پیوسته 3257745583 1347 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9188888357 16/11/1398
2101 کرمانشاه یوسف جلیلیان 4539641409 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9183365134 02/10/1398
2102 کرمانشاه حمیدرضا جلیلیان 4539698486 1359 دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9188881057 16/11/1398
2103 کرمانشاه بی تا حامد 3257614837 1352 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 9188316370 02/10/1398
2104 کرمانشاه بهروز حسینی‌نژاد 4539698281 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9189246896 02/10/1398
2105 کرمانشاه مهدی حمیدی‌کیا 4969954331 1364 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 9181337884 16/11/1398
2106 کرمانشاه مظفر خالوند 3309978109 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9183374992 16/11/1398
2107 کرمانشاه آزاده خسروتبار 3255428939 1362 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9124960105 16/11/1398
2108 کرمانشاه نادر خیر حاتمی 3256373070 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9183568648 19/11/1399
2109 کرمانشاه مریم رحمانی 3255939143 1363 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9188857254 02/10/1398
2110 کرمانشاه محمد رحمتی 4539696335 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9188581148 16/11/1398
2111 کرمانشاه محمدباقر رحیمی 3256994903 1346 کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم وتربیت آموزشی و پژوهشی دولتی 9183590503 02/10/1398
2112 کرمانشاه اسماعیل رضایی 3254949366 1339 دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9181316836 19/11/1399
2113 کرمانشاه علیرضا رضایی 6410058292 1356 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9188583363 19/11/1399
2114 کرمانشاه نادر رضایی 3251100114 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9186170231 02/10/1398
2115 کرمانشاه فریدون روندی 3379591432 1344 کارشناسی‌ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 9183369199 02/10/1398
2116 کرمانشاه یوسف زارعی 4969103534 1351 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9188394833 02/10/1398
2117 کرمانشاه روح اله زمانی 3341179313 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9188331567 02/10/1398
2118 کرمانشاه امین سلطانی 3240316390 1369 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9381915685 19/11/1399
2119 کرمانشاه کیوان سهرابی‌ثانی 3257067402 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9183365109 02/10/1398
2120 کرمانشاه سحر شاه‌گلی 328556121 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9187238633 02/10/1398
2121 کرمانشاه عظیم شکری 4949657879 1350 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی دولتی 9188309089 02/10/1398
2122 کرمانشاه دانیال شهرتی 3259012680 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 9199124892 19/11/1399
2123 کرمانشاه شهرام شیخی‌فر 3731999323 1352 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9181315902 02/10/1398
2124 کرمانشاه ستار صیادزاده 3230224116 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9188885943 02/10/1398
2125 کرمانشاه شهرام طارمی 3257057466 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9183567405 16/11/1398
2126 کرمانشاه عباس عباسی 4848561701 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9188568984 02/10/1398
2127 کرمانشاه یونس عباسی 3369828952 1358 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی 9188345912 19/11/1399
2128 کرمانشاه روح اله عزیزی 3340124175 1354 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9188304925 16/11/1398
2129 کرمانشاه شهرام علی‌آبادی 3369821478 1355 دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9186835809 16/11/1398
2130 کرمانشاه فریده علیخانی 3241926591 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9189197280 02/10/1398
2131 کرمانشاه علی اکبر علیئی 3319388924 1360 کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9128332096 02/10/1398
2132 کرمانشاه رضا عمران‌پور 3329501022 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 9188341300 19/11/1399
2133 کرمانشاه زهرا فتاحی 3258002691 1361 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9189250985 02/10/1398
2134 کرمانشاه محمد الفتی 46817301 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9184702422 02/10/1398
2135 کرمانشاه جلال الفتی 3320190970 1356 دکتری مدیریت دولتی اداری-‌ مدیریتی دولتی 9188340556 19/11/1399
2136 کرمانشاه وحید فروتن 3341219080 1356 کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9188331526 16/11/1398
2137 کرمانشاه فهیمه فلاح 3253088588 1345 کارشناسی‌ارشد سیستماتیک گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 9188319806 16/11/1398
2138 کرمانشاه ژیلا قزوینه 4969179964 1355 دکتری جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 9183862235 02/10/1398
2139 کرمانشاه موسی قندی 3341127194 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9188323143 02/10/1398
2140 کرمانشاه تورج کریم‌نیا 3329224509 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 9188345155 02/10/1398
2141 کرمانشاه هوشیار کریمی 3251313711 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9188569389 16/11/1398
2142 کرمانشاه مهدی کهریزی 3257467613 1359 دکتری عمران- سازه شغلی اختصاصی دولتی 9188306728 02/10/1398
2143 کرمانشاه امیدعلی کهریزی 3253175537 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9183303475 16/11/1398
2144 کرمانشاه یحیی گلی 3369950812 1365 دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 9188347660 16/11/1398
2145 کرمانشاه علی محبی 3253551199 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9188326720 02/10/1398
2146 کرمانشاه محمدنادر محمدی 3359310391 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9188335724 16/11/1398
2147 کرمانشاه جواد محمدی 3369441888 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9188576214 16/11/1398
2148 کرمانشاه نوذر محمدی 3252517841 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 9181321305 16/11/1398
2149 کرمانشاه حسن مرادی 4969755582 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 9183377844 16/11/1398
2150 کرمانشاه حسین مرادیان 4960000211 1368 دکتری روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9123614909 02/10/1398
2151 کرمانشاه تیمور ملکی 3254521455 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 9188331471 19/11/1399
2152 کرمانشاه سوزان‌السادات منصوری 3308909030 1343 کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی دولتی 9181382170 02/10/1398
2153 کرمانشاه سیدسهراب موسوی 3251709161 1352 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9187156646 02/10/1398
2154 کرمانشاه علیرضا مومن صفائی 1753447488 1342 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9185678694 02/10/1398
2155 کرمانشاه لیدا ناصری 3255793706 1355 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9183567163 19/11/1399
2156 کرمانشاه علی نجفی 4208410515 1349 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری- مدیریتی دولتی 9183585502 16/11/1398
2157 کرمانشاه محمدرضا نقدی 3369321084 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9124978961 02/10/1398
2158 کرمانشاه محمودرضا هاشمی بیستونی 4969830320 1351 دکتری برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9188302050 02/10/1398
2159 کرمانشاه ساجده واعظ‌زاده 4490699700 1356 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 9189322856 02/10/1398
2160 کرمانشاه رحمت اله ولدبیگی 3320264001 1356 دکتری ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9127082573 16/11/1398
2161 کرمانشاه رضا یارویسی 3340520631 1339 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9188314288 16/11/1398
2162 کرمانشاه عبدالرضا یاری 3252192764 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9183892590 02/10/1398
2163 کرمانشاه اقبال یاوری 3359311892 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9183304752 16/11/1398
2164 لرستان ابراهیم آذرینوند 4859826390 1359 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی فرهنگی دولتی 9168677631 08/12/1398
2165 لرستان لیلا آرغا 5289960732 1365 دکتری علوم اقتصادی - توسعه و برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 9106540206 08/05/1398
2166 لرستان حمید آسایش 651971209 1363 دکتری اقتصاد- اقتصادپولی و انرژی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9100703782 08/05/1398
2167 لرستان اشرف اسدی‌فرد 4070685596 1354 کارشناسی‌ارشد پژوهشگر علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9163670159 16/07/1399
2168 لرستان حسن اسماعیل‌زاده 4189789976 1354 دکتری جامعه شناسی اجتماعی دولتی 9163970836 08/05/1398
2169 لرستان بهروز اعتصامی 4072633429 1358 کارشناسی‌ارشد بیوشیمی اداري- مديريتي دولتی 9163615176 16/07/1399
2170 لرستان مصطفی امانی‌پور 1840904844 1344 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9166919635 08/05/1398
2171 لرستان امید امیدی شاه آباد 2297920687 1355 دکتری جغرافیا- برنامه‌ریزی روستایی اداري- مديريتي دولتی 9124891807 08/12/1398
2172 لرستان مراد امیدی میرزایی 4189256307 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9163600116 16/07/1399
2173 لرستان فرهاد امیری 4188924721 1355 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 9166630231 08/05/1398
2174 لرستان زهرا امینی فارسانی 4679826266 1364 دکتری آمار آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9165623808 08/05/1398
2175 لرستان لیلا بابایی‌راد 4072334431 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9165493690 16/07/1399
2176 لرستان مهری بهاروندی 4071178191 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9163603307 08/05/1398
2177 لرستان ولی بهرامی 4859451171 1362 دکتری جامعه‌شناسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 9168592169 08/12/1398
2178 لرستان سجاد بوالحسنی 4219773673 1364 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9167180060 08/05/1398
2179 لرستان فریده بیرانوند 4071414723 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداري- مديريتي دولتی 9163619852 08/12/1398
2180 لرستان امین بیرانوند 6129961413 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری فنی و مهندسی دولتی 9197256091 08/12/1398
2181 لرستان حسین توپچی 5929793778 1360 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی فرهنگی دولتی 9161611829 08/12/1398
2182 لرستان حسن جعفری 4070844783 1351 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9163691510 08/05/1398
2183 لرستان سعید جمشیدی منفرد 4071495431 1348 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9161611352 08/05/1398
2184 لرستان سمانه حسن‌پور 4072736848 1362 دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 9161612596 08/12/1398
2185 لرستان محمد حکاک 829313591 1342 دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 9122599727 08/05/1398
2186 لرستان الهام حیدری 4073334085 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9167096004 08/12/1398
2187 لرستان محمود خرم‌آبادی 6139677017 1349 کارشناسی‌ارشد فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 9163699918 08/05/1398
2188 لرستان مهدی خرم‌آبادی 4189186929 1356 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 9166614121 08/05/1398
2189 لرستان علیرضا خرمی 4072338699 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی فنی و مهندسی دولتی 9161612548 08/12/1398
2190 لرستان بیژن دالوند 4071943361 1349 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9163673623 08/05/1398
2191 لرستان حمید دالوند 4071840293 1358 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی فرهنگی دولتی 9168675590 08/12/1398
2192 لرستان محمدجعفر رحیمی 407243853 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9167208188 16/07/1399
2193 لرستان کیانوش رستمی 4199624104 1347 دکتری روزنامه‌نگاری روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 9123503665 08/05/1398
2194 لرستان رجب رشیدی 5929542589 1343 دکتری بهداشت حرفه‌ای اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 9166616971 08/05/1398
2195 لرستان محسن رشیدی‌باغی 4189932892 1367 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 9167453461 08/05/1398
2196 لرستان امیر رضاپناه 4272220728 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9166611701 08/05/1398
2197 لرستان مرجان رضایی 4859898311 1365 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9167080380 16/07/1399
2198 لرستان حمیدرضا رضائیان 4070688978 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی انرژی عمران دولتی 9163674912 16/07/1399
2199 لرستان احمد رضوان‌دوست 4072357413 1358 دکتری زبان و ادبیات فارسی فرهنگی دولتی 9163690987 08/05/1398
2200 لرستان سعید رومانی 4072380415 1359 دکتری علوم تربیتی - برنامه‌‌ریزی درسی اجتماعی هیأت علمی (مربی) 9166972664 08/05/1398
2201 لرستان مجتبی رومانی 4070705104 1357 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9128934146 08/12/1398
2202 لرستان علی سالاروند 4218643865 1359 کارشناسی‌ارشد آلودگی‌های محیط‌زیست اداری - مدیریتی دولتی 9168691628 08/05/1398
2203 لرستان علی سبزوار 4189433721 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 9166678386 08/12/1398
2204 لرستان کریم سپهوند 4071976869 1352 کارشناسی‌ارشد آمار آمار دولتی 9161593471 08/12/1398
2205 لرستان مسعود سعادت‌مهر 4071716525 1352 دکتری اقتصاد پولی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9397915987 08/05/1398
2206 لرستان علی سوری 4070792449 1360 کارشناسی‌ارشد پزشک عمومی اداري- مديريتي دولتی 9161612487 16/07/1399
2207 لرستان علی سیف‌اللهی 4198818411 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9163604779 08/05/1398
2208 لرستان مهیار صادقی 4072599085 1367 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی اجتماعی دولتی 9902015820 08/05/1398
2209 لرستان علیرضا صفدری 3255204763 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9163670915 08/05/1398
2210 لرستان عبداله طاری 5289945725 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمران دولتی 9166590592 16/07/1399
2211 لرستان یونس طاهرزاده 4189548669 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 9167507749 08/12/1398
2212 لرستان مسعود طاهری‌نیا 4189035254 1351 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 9163670031 08/05/1398
2213 لرستان حمید عادل سخن 4070668942 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 9166691597 08/12/1398
2214 لرستان عباس عباس مدهنی 5929453829 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9163610179 08/12/1398
2215 لرستان احمد رضا عباسی 5929402159 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9166616851 16/07/1399
2216 لرستان شجاع عربان 6139821835 1349 دکتری روانشناسی اجتماعی هیأت علمی (استادیار) 9163673643 08/05/1398
2217 لرستان مجتبی علیزاده 4189785755 1362 دکتری کامپیوتر- امنیت شبکه فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 9120618199 08/12/1398
2218 لرستان علی فتح‌الهی 4208105836 1339 دکتری الهیأت و معارف اسلامی- ادیان و عرفان فرهنگی هیأت علمی (دانشیار) 9166615484 08/05/1398
2219 لرستان شاهدخت فتحی بیرانوند 4070282701 1349 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9166631837 16/07/1399
2220 لرستان امین الفتی 4073318934 1365 دکتری عمران - مدیریت ساخت آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 9166611210 08/05/1398
2221 لرستان زهرا فرنیا 4070275185 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9163981593 16/07/1399
2222 لرستان آرش فره‌وشی 4072475300 1362 کارشناسی‌ارشد مکاترونیک آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9128358290 08/05/1398
2223 لرستان فرج‌‌اله فلاح‌پوری 4859576187 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9166674920 16/07/1399
2224 لرستان حسین فلاحی‌اصل 5289624538 1343 دکتری فلسفه کلام فقه و اصول آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9163671866 08/05/1398
2225 لرستان محمدرضا فیضیان 4208510511 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریت دولتی 9161611470 08/12/1398
2226 لرستان رضا فیضی‌نژاد 4559833559 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 9163985451 08/05/1398
2227 لرستان امین القاصی‌مهر 6139730341 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9163988570 08/12/1398
2228 لرستان احمد قبادی‌الوار 4209033758 1356 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9163610820 08/05/1398
2229 لرستان عزت اله قدم‌پور 4070669345 1352 دکتری روانشناسی تربیتی اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 9163675160 08/05/1398
2230 لرستان حمیدرضا کارگر 3930770415 1353 دکتری حقوق - جزا و جرم‌شناسی حقوقی هیأت علمی (مربی) 9125100306 08/05/1398
2231 لرستان عبدالکریم کشوری 1756244111 1347 دکتری فلسفه و کلام - حکمت متعالیه آموزشی و پژوهشی دولتی 9163984283 08/05/1398
2232 لرستان عبدالمجید کشوری 5289620834 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم شناسی حقوقی دولتی 9132599006 08/12/1398
2233 لرستان مژگان کشوری پاپی 4072891924 1363 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9167950068 08/12/1398
2234 لرستان حبیب کنکبود 4209700649 1361 دکتری مذاهب اسلامی فرهنگی هیأت علمی (استادیار) 9107542508 08/05/1398
2235 لرستان نسرین کوشکی 4132362779 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریت دولتی 9166626489 08/12/1398
2236 لرستان زینب گودرزی 4130887009 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9166634936 08/12/1398
2237 لرستان حامد ماسوری 4072621978 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9166633528 08/12/1398
2238 لرستان کیانفر مرادی 4070955828 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9161610348 08/05/1398
2239 لرستان رضا معبودی 3874502775 1358 دکتری اقتصاد اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9183192498 08/05/1398
2240 لرستان محمدرضا ملکی‌راد 5989658885 1341 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی بازنشسته 9163677032 08/05/1398
2241 لرستان عبدالمجید موسوی 4070623280 1349 دکتری کامپیوتر- برق فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 9163609152 08/05/1398
2242 لرستان سیدنجم‌الدین موسوی 4073003305 1356 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 9166612259 08/05/1398
2243 لرستان علی میر 4859373928 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9163611380 08/05/1398
2244 لرستان فرهاد میرزایی‌راد 4189427837 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9163643655 08/05/1398
2245 لرستان عباس میرزایی‌راد 4189427829 1342 کارشناسی‌ارشد مهندسی شهرسازی اداری - مدیریتی دولتی 9163985616 16/07/1399
2246 لرستان امیرعباس نظری‌زاده 4070407944 1367 دکتری مدیریت دولتی - رفتارسازمانی اداری - مدیریتی دولتی 9124855059 08/05/1398
2247 لرستان سیدحسین نورالدینی 4070380795 1354 کارشناسی‌ارشد آمار- اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 9163984834 08/12/1398
2248 لرستان جواد نوروزیان علم 4189671533 1359 کارشناسی‌ارشد اقتصاد مالی دولتی 9166630205 08/12/1398
2249 لرستان حسین یاراحمدی 4218737606 1355 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9161621108 08/05/1398
2250 لرستان زهرا یاراحمدی 4073516892 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 9033860971 08/12/1398
2251 لرستان نادر یاقوتیان 6139831431 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 9166611013 08/12/1398
2252 مازندران داوود ابراهيمي اسبوئي 2091443301 1344 کارشناسی‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 9111541663 31/06/1398
2253 مازندران بهيار ابراهيمي اوريمي 3258682062 1349 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشی و پژوهشی دولتي 9113565988 23/11/1398
2254 مازندران جواد احساني‌مقدم 2141039274 1355 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومي و بين‌الملل دولتي 9111008340 31/06/1398
2255 مازندران حسن اسدي 2140824520 1351 كارشناسي‌ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 9111531566 06/05/1399
2256 مازندران محمدحسين اسدي گرجي 2090815175 1349 كارشناسي ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 9111540975 23/11/1398
2257 مازندران حسن اسفنديار 2062886330 1351 کارشناسی‌ارشد مديريت امور شهري شغلي اختصاصي (فني) دولتي 9118617400 31/06/1398
2258 مازندران جابر اسماعيل‌زاده 4988458040 1356 دكتري حقوق خصوصي حقوقي دولتي 9119074304 31/06/1398
2259 مازندران صدیقه افشاری 5829045303 1361 دکتری روانشناسی بالینی آموزشی و پژوهشی دولتي 9119240648 23/11/1398
2260 مازندران سيدمهدي امامي‌منش 2063344396 1360 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسي اجتماعي دولتي 9111141955 31/06/1398
2261 مازندران اميد اماني 2150154072 1369 كارشناسي‌ارشد اقتصاد اداري- مديريت دولتي 9112286404 06/05/1399
2262 مازندران امير اميرنيا 2142775373 1352 کارشناسی‌ارشد كارگرداني نمايش شغلي اختصاصي دولتي 9112202462 31/06/1398
2263 مازندران ابراهيم اندرخورا 2093202311 1347 كارشناسي‌ارشد روانشناسي اداري- مديريت دولتي 9111242053 06/05/1399
2264 مازندران محمد ايلائي‌حاجيكلايي 2162206315 1361 كارشناسي‌ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 9113266476 06/05/1399
2265 مازندران زينب بني‌شيخ‌‌الاسلامي 2200517599 1362 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي دولتی 9111968272 31/06/1398
2266 مازندران حسن بهروزي 5799864832 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسي تربيتي آموزشي و پژوهشي دولتي 9112580674 31/06/1398
2267 مازندران مريم پروين 2140588681 1346 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي آموزشي و پژوهشي غيردولتي 9111251460 31/06/1398
2268 مازندران مرتضی پریچهره تروجنی 940733242 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتي 9113517081 23/11/1398
2269 مازندران اسماعيل پهلوان 5010808226 1355 کارشناسی‌ارشد علوم ورزشي شغلي اختصاصي دولتي 9112214202 31/06/1398
2270 مازندران حميدرضا تقي زاده 2090507101 1346 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي آموزشی و پژوهشی دولتي 9111510949 23/11/1398
2271 مازندران علي جعفري آهنگري 2160773050 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقي دولتي 9114160058 31/06/1398
2272 مازندران هادي جعفري‌ ركني 5829891239 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداري مالي دولتي 9111289387 31/06/1398
2273 مازندران سيدزين‌العابدين جلالي 2180536895 1353 كارشناسي‌ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 9111584976 06/05/1399
2274 مازندران سيدهادي حسيني كردخيلي 69548609 1359 دكتري برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9111544346 23/11/1398
2275 مازندران محمدصادق حميدزاده 2595518968 1341 دكتري علوم تربيتي آموزشي و پژوهشي هيات علمي 9125518525 31/06/1398
2276 مازندران محمدصادق حميدزاده 2595518968 1341 دكتري برنامه‌ريزي درسي آموزشی و پژوهشی دولتي 9125518525 23/11/1398
2277 مازندران محدثه حمیدزاده 2142191606 1362 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی غيردولتي 9125518525 23/11/1398
2278 مازندران محمدرضا حيدري 2161475967 1343 كارشناسي‌ارشد حسابداري مالي دولتي 9111120451 06/05/1399
2279 مازندران مرتضي خان محمدي اطاقسرا 2141202213 1346 دكتري مديريت بازرگاني آموزشي و پژوهشي دولتي 9111210498 31/06/1398
2280 مازندران ياسمن خانلرزاده 2063330689 1360 كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 9112144527 23/11/1398
2281 مازندران جعفر خطي ديزآبادي 2162245302 1343 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي شغلي اختصاصي غيردولتي 9111158841 31/06/1398
2282 مازندران عنايت داودي 5010560836 1358 دکتری ارتباطات شغلي اختصاصي دولتي 9113536358 06/05/1399
2283 مازندران نادر داودي 6259942206 1364 دکتری عمران شغلي اختصاصي (فني) دولتي 9113204851 06/05/1399
2284 مازندران حافظ درويشي 2091255858 1352 کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9112583081 23/11/1398
2285 مازندران عمید دیلمی 2200723466 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوري اطلاعات دولتي 9112277324 23/11/1398
2286 مازندران مطهره ذكريايي 2092242131 1363 كارشناسي‌ارشد مدیریت MBA مالي غير دولتي 9112510710 06/05/1399
2287 مازندران مجتبي رضايي 4999679231 1360 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي شغلي اختصاصي دولتي 9112522631 31/06/1398
2288 مازندران هما رضايي قلعه 2180071558 1351 دکتری مديريت اداري- مديريت دولتي 9113554531 06/05/1399
2289 مازندران علي رضائيان‌جوجاده 2092367293 1363 كارشناسي‌ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 9113553546 06/05/1399
2290 مازندران محمد علي زليكاني مرگاوي 5769539062 1330 كارشناسي ارشد مديريت دولتي اداري دولتي 9111522191 31/06/1398
2291 مازندران سيدرحيم ساداتي 2180871120 1362 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي دولتي 9398904663 31/06/1398
2292 مازندران حميد سفيدگربائي 5689569879 1350 کارشناسی‌ارشد سازه آموزشي و پژوهشي- فني دولتي 9111183398 31/06/1398
2293 مازندران محمدمهدي شفيعي 2080096303 1368 كارشناسي‌ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 9111574582 06/05/1399
2294 مازندران مجتبي شقاقي‌بهري 2091912212 1346 کارشناسی‌ارشد مشاور خانواده آموزشي و پژوهشي بازنشسته 9118549419 31/06/1398
2295 مازندران محمد شمس 2162358476 1356 كارشناسي ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9111227612 23/11/1398
2296 مازندران حسين شهابيان 65018941 1354 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 9113538543 31/06/1398
2297 مازندران بهمن شيرافكن 4988453200 1357 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي - مالي مالي دولتي 9116808177 31/06/1398
2298 مازندران پریسا شیران جنگ 2142079946 1358 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعي دولتي 9371198515 23/11/1398
2299 مازندران حمیدرضا صادقی عالمی 5779713685 1347 کارشناسی‌ارشد پژوهشگری آموزشی و پژوهشی دولتي 9112143871 23/11/1398
2300 مازندران حميد صالح‌زاده 2161781413 1360 کارشناسی‌ارشد راه و سازه شغلي اختصاصي دولتي 9113232034 31/06/1398
2301 مازندران طاهر صدر 4989818971 1359 كارشناسي ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9128051832 23/11/1398
2302 مازندران محمد طالبي قاديكلايي 2161752006 1359 کارشناسی‌ارشد آمار زيستي- آمار رياضي شغلي اختصاصي دولتي 9112286449 31/06/1398
2303 مازندران محمدعلي طاهري 2091988758 1354 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي آموزشي و پژوهشي دولتي 9355230958 31/06/1398
2304 مازندران مصطفي عزيزي 2091918946 1346 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي مالي دولتي 9365578825 23/11/1398
2305 مازندران حميد عليپور 2161946692 1361 كارشناسي‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي - پژوهشي دولتي 9112245303 06/05/1399
2306 مازندران محمد‌باقر علی‌تبار فیروزجایی 2062110685 1354 دکتری روابط بین‌الملل روابط بين‌الملل دولتي 9111181655 23/11/1398
2307 مازندران علي عليجاني‌روشن 2061027199 1354 كارشناسي‌ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 9112111339 06/05/1399
2308 مازندران مجتبی علیزاده 2093272369 1362 کارشناسی‌ارشد آمار شغلي اختصاصي دولتي 9119520642 23/11/1398
2309 مازندران شهاب علي‌نژاد 4999964643 1365 کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9112520331 23/11/1398
2310 مازندران مهران عمادي ازوجي 6279493253 1347 دكتري مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 9111122950 31/06/1398
2311 مازندران علی اصغر غلامی 2162366861 1359 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعي دولتي 9111295600 23/11/1398
2312 مازندران رحمت اله فرحي 5829836580 1345 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي دولتي 9117759542 31/06/1398
2313 مازندران میثم فرخی 2161794159 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلي اختصاصي دولتي 9125440741 23/11/1398
2314 مازندران پرويز قاسمي 2219734455 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشي و پژوهشي دولتي 9113922586 31/06/1398
2315 مازندران احسان قاسمي 2092115561 1359 كارشناسي ارشد مديريت اجرايي اداري- مديريت غيردولتي 9113512703 23/11/1398
2316 مازندران دوستعلي قاسميان 2090512954 1349 کارشناسی‌ارشد ادبيات فارسي آموزشي و پژوهشي دولتي 9111572664 31/06/1398
2317 مازندران صدرالدين كاظمي 5779847606 1347 كارشناسي‌ارشد حقوق حقوق دولتي 9128892808 06/05/1399
2318 مازندران صاحبه كرامتي‌يزدي 2062954441 1356 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ريزي شهري شغلي اختصاصي (فني) دولتي 9111252801 31/06/1398
2319 مازندران فرامرز كردي 2061534864 1349 كارشناسي‌ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 9111155897 06/05/1399
2320 مازندران ميثم كرمي 2092332406 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسي برق شغلي اختصاصي دولتي 9111538470 23/11/1398
2321 مازندران مهدي كوپايي 2162299208 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداري مالي دولتي 9127094113 23/11/1398
2322 مازندران مسعود كياني 5799419510 1350 كارشناسي‌ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 9113522149 06/05/1399
2323 مازندران علي گلي‌پور گروي 2259694233 1354 کارشناسی‌ارشد عمران شغلي اختصاصي غيردولتي 9113263969 31/06/1398
2324 مازندران آنديا گیلانی‌فر 2060371139 1357 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتي 9111159755 23/11/1398
2325 مازندران عیسی لطفی 5010707535 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتي آموزشی و پژوهشی دولتي 9113525182 23/11/1398
2326 مازندران حسينعلي محمدي شيركلايي 2259459331 1357 کارشناسی‌ارشد پدافند غيرعامل آموزشي و پژوهشي دولتي 9117140877 31/06/1398
2327 مازندران حامد محمدي فوتمي 2161715704 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع آموزشی و پژوهشی دولتي 9113263502 23/11/1398
2328 مازندران يداله مختارپور 2092528841 1340 کارشناسی‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 9111532983 31/06/1398
2329 مازندران مجيد مخلصي حوض سرخي 2091969559 1351 دكتري مديريت صنعتي- مالي مالي دولتي 9111552673 23/11/1398
2330 مازندران روجا مفيديان 2092261924 1359 كارشناسي‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي- پژوهشي دولتي 9113539707 06/05/1399
2331 مازندران محسن مقري گردرودباري 2064890531 1366 كارشناسي‌ارشد حسابداري مالي دولتي 9112186283 06/05/1399
2332 مازندران ربابه ملک‌پور 2065082550 1364 کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلي اختصاصي دولتي 9359665350 23/11/1398
2333 مازندران حسين منفردي 2142969364 1351 دكتري مديريت استراتژيك آموزشي و پژوهشي دولتي 9123059261 31/06/1398
2334 مازندران سيده فاطمه موسوي 2161759876 1359 کارشناسی‌ارشد شهرسازي شغلي اختصاصي (فني) دولتي 9122970531 31/06/1398
2335 مازندران سيدحسن موسوي اطربي 4999354691 1349 كارشناسي‌ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 9123101800 06/05/1399
2336 مازندران سید رحمن موسوی‌مجد 2063706026 1343 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی حقوق دولتي 9112148848 23/11/1398
2337 مازندران صابر موسي‌پور 4999870894 1363 کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9023005902 23/11/1398
2338 مازندران حميد مولوي 4623199681 1359 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق حقوقي دولتي 9122252812 31/06/1398
2339 مازندران سید مرتضی میرقربانی گنجی 2162252643 1349 دکتری زبان و ادبیات فارسی اداري دولتي 9111539896 23/11/1398
2340 مازندران سيدمحسن ميرمحمدي 2161126342 1345 کارشناسی‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 9113546404 31/06/1398
2341 مازندران عباس نادري 2160955531 1343 دکتری مديريت اداري- مديريت دولتي 9111519260 06/05/1399
2342 مازندران زهرا نجفي 5779898243 1362 کارشناسی‌ارشد مديريت مالي آموزشي و پژوهشي دولتی 9364653181 31/06/1398
2343 مازندران كامران نصير احمدي 2064635238 1360 دكتري محيط زيست- ارزيابي و آمايش سرزمين شغلي اختصاصي دولتي 9111172105 31/06/1398
2344 مازندران محمد نعمت‌زاده 2162257521 1351 كارشناسي‌ارشد علوم سياسي آموزشي - پژوهشي غير دولتي 9112244641 06/05/1399
2345 مازندران علي اصغر نوروزي سروكلايي 2161763180 1360 كارشناسي‌ارشد مديريت مالي مالي غير دولتي 9357978148 06/05/1399
2346 مازندران سيدامير هاشمي 6279578887 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقي دولتي 9111541638 31/06/1398
2347 مازندران رضا همتي 2161803441 1361 كارشناسي‌ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات غير دولتي 9358560060 06/05/1399
2348 مازندران مجتبي ولي‌زاده 2092156314 1360 كارشناسي‌ارشد مديريت صنعتي آموزشی و پژوهشی دولتي 9113513490 23/11/1398
2349 مازندران علی یزدانی‌چراتی 4989831152 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوري اطلاعات دولتي 9120902911 23/11/1398
2350 هرمزگان قنبر آسیابرنژاد 3160972984 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلي اختصاصي دولتی 9173680528 08/10/1398
2351 هرمزگان سولماز احمدی غلامی 3421855511 1362 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9177633744 02/09/1398
2352 هرمزگان محدثه استواره 3392455271 1365 کارشناسی‌ارشد معماری شغلي اختصاصي دولتی 9177675700 30/08/1398
2353 هرمزگان مژده اسدی‌نژاد 3470067694 1371 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9135824160 08/10/1398
2354 هرمزگان علی امیری 3391934026 1359 دکتری حسابداری مدیریت شغلي اختصاصي هیأت علمی (استادیار) 9374973518 30/08/1398
2355 هرمزگان کریم امیری توسلی 3390310754 1358 کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلي اختصاصي دولتی 9173677642 02/09/1398
2356 هرمزگان محمد بارکار 3489435915 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 9177678244 03/09/1398
2357 هرمزگان شهرام بازیار 2391346166 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق قضایی- جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9173601668 08/10/1398
2358 هرمزگان شیدا براهوئی 3380387983 1371 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلي اختصاصي دولتی 9170349415 02/09/1398
2359 هرمزگان شیوا براهوئی 3380387975 1371 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 9174900785 02/09/1398
2360 هرمزگان انسیه برخورداری احمدی 3391799481 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 9171670556 02/09/1398
2361 هرمزگان عبدالرضا برومند 3420154070 1359 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9176933593 08/10/1398
2362 هرمزگان علیرضا پاکدامن 3391443405 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلي اختصاصي دولتی 9173612818 14/10/1398
2363 هرمزگان امراله پلاشی 4699096697 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9179005102 03/09/1398
2364 هرمزگان علی پیشدار 3390746171 1350 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9120529780 08/10/1398
2365 هرمزگان فخرالدین پیشوائی 3382862042 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9173633191 08/10/1398
2366 هرمزگان علی جامعی 3390239235 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی شغلي اختصاصي دولتی 9173582052 1398.08.03
2367 هرمزگان داریوش جداوی ده نو 6089619981 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت- بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9177675423 02/09/1398
2368 هرمزگان پروانه جعفری‌زاده 2571484206 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9177612563 30/08/1398
2369 هرمزگان سمیه جهانشاهی چهارگنبدی 3071585020 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 9171695329 02/09/1398
2370 هرمزگان عفت جودار 3392385093 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی پلیمر شغلي اختصاصي دولتی 9179044268 02/09/1398
2371 هرمزگان مرضیه چشم‌براه 3390357866 1362 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصاد شغلي اختصاصي دولتی 9177605394 08/10/1398
2372 هرمزگان حجت حاجی‌زاده 3392153141 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9171616866 14/10/1398
2373 هرمزگان معصومه حاجی‌زاده شیاپرانی 3469854939 1360 کارشناسی‌ارشد آب و هواشناسی شغلي اختصاصي دولتی 9112324191 09/10/1398
2374 هرمزگان سیدحسین حسینی 3480005705 1367 کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلي اختصاصي دولتی 9173611270 08/10/1398
2375 هرمزگان سعید حسینی‌پور 3391705493 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و منابع انسانی شغلي اختصاصي دولتی 9177674457 03/09/1398
2376 هرمزگان رضا حمزه‌ای ماشاری 5379825443 1353 کارشناسی‌ارشد امور اموزشی شغلي اختصاصي دولتی 9177685365 14/10/1398
2377 هرمزگان داریوش حیدری افشار 3130698892 1352 دکتری حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 9173661119 08/10/1398
2378 هرمزگان زهرا خانکی 3391592516 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت محیط زیست شغلي اختصاصي غیردولتی 9173602169 30/08/1398
2379 هرمزگان آزاده خداوردی 2709374099 1359 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلي اختصاصي دولتی 9171690815 02/09/1398
2380 هرمزگان فروغ خردمند 3489984668 1358 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9173612392 08/10/1398
2381 هرمزگان احمد خزایی 3031333764 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلي اختصاصي دولتی 9179021764 02/09/1398
2382 هرمزگان یعقوب دبیری‌نژاد 3392699411 1365 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9173679202 03/09/1398
2383 هرمزگان سامیه درساره 3440132420 1350 دکتری مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 9173615834 03/09/1398
2384 هرمزگان امین درستکار 3421876398 1363 کارشناسی‌ارشد سینما شغلي اختصاصي دولتی 9360108006 08/10/1398
2385 هرمزگان نصیر دهقانی نظام‌آبادی 3380336084 1370 کارشناسی‌ارشد معماری شغلي اختصاصي دولتی 9173600043 14/10/1398
2386 هرمزگان طیبه راز نهال 3391824336 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9173670078 08/10/1398
2387 هرمزگان محمدحسن رحمانی 5598942453 1356 دکتری جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلي اختصاصي دولتی 9191837955 03/09/1398
2388 هرمزگان سلمه رستخیز 3489679911 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9177639843 30/08/1398
2389 هرمزگان محمدباقر رستمی 2491140497 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9177637699 30/08/1398
2390 هرمزگان راهله روات 1289616345 1360 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9179760178 21/11/1398
2391 هرمزگان خدیجه روشن‌کار 3479232541 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 9176404705 08/10/1398
2392 هرمزگان مهدی زارع کهنعلی 3160972186 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی شغلي اختصاصي دولتی 917648202 02/09/1398
2393 هرمزگان مجید زارع‌زاده 3501134479 1360 کارشناسی‌ارشد فیزیک هسته‌ای شغلي اختصاصي دولتی 9173670610 02/09/1398
2394 هرمزگان رقیه زاهدی‌نژاد 3420141882 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلي اختصاصي دولتی 9171619967 02/09/1398
2395 هرمزگان مریم ساربانی 3392530468 1366 کارشناسی‌ارشد فیزیک هسته‌ای شغلي اختصاصي دولتی 9171590135 02/09/1398
2396 هرمزگان عین‌اله سالار حسینی 3479881254 1338 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 9173614597 03/09/1398
2397 هرمزگان محمد سالاری اصل 4699079156 1350 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9171616866 03/09/1398
2398 هرمزگان مهشید سالاری‌پور 3470091439 1370 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9135824160 08/10/1398
2399 هرمزگان نوشین سایانی 3392782092 1367 کارشناسی‌ارشد صنایع شغلي اختصاصي دولتی 9173605282 08/10/1398
2400 هرمزگان مریم ستاریان 72571918 1353 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9121965497 08/10/1398
2401 هرمزگان پریسا سعیدی 62689495 1357 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9141164173 08/10/1398
2402 هرمزگان علی سعیدی 3420157568 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلي اختصاصي دولتی 9173601677 03/09/1398
2403 هرمزگان عظیمه سعیدی‌پور 3391643439 1359 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9173619416 02/09/1398
2404 هرمزگان اکبر سلجوقی 3479922768 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 9173684802 08/10/1398
2405 هرمزگان فرشته شهدادنژاد 3031335244 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9372483400 30/08/1398
2406 هرمزگان نجمه شیبانی تذرجی 3392383899 1364 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی - 02/09/1398
2407 هرمزگان سمیرا شیروانی 3392470805 1365 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلي اختصاصي دولتی 9173388356 02/09/1398
2408 هرمزگان فاطمه طالب سربازی 2593938943 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي غیردولتی 9172903900 08/10/1398
2409 هرمزگان احمد طاهری بجگان 6089520160 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 9173681828 03/09/1398
2410 هرمزگان ثنا طاهری‌پور 3071776489 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9392211270 30/08/1398
2411 هرمزگان الهام عبادی 3091482960 1365 کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 9177974160 30/08/1398
2412 هرمزگان علیرضا عسکری 5729879032 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 9153037653 30/08/1398
2413 هرمزگان سیدماشاالله عظیمی 5039456328 1347 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 913254398 08/10/1398
2414 هرمزگان فهیمه علی‌پور 3392494194 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی پلیمر شغلي اختصاصي دولتی 9171602095 21/11/1398
2415 هرمزگان آلما فرامرزی 2491319004 1359 دکتری مدیریت دولتی- خط‌‌مشی تصمیم‌گیری شغلي اختصاصي دولتی 9171340712 03/09/1398
2416 هرمزگان رویا فرج‌زاده 3392149012 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9171693193 08/10/1398
2417 هرمزگان محمود فیروزی 2510266365 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 9177824434 30/08/1398
2418 هرمزگان عارف قاسمی 3489725948 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9171643147 03/09/1398
2419 هرمزگان محسن قاسمی 2738646476 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9347691921 08/11/1398
2420 هرمزگان سمیه قاسمی‌نژاد 3071228198 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 9179547991 02/09/1398
2421 هرمزگان محمدعلی قانع 2298108765 1361 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9173083745 02/09/1398
2422 هرمزگان معصومه قانعی 4073404407 1365 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلي اختصاصي دولتی 9398264556 08/10/1398
2423 هرمزگان گلاره کاظمی لاری 2292130004 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي غیردولتی 9177613085 -
2424 هرمزگان مریم کمالی 1378246772 1359 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9171616832 02/09/1398
2425 هرمزگان محمد کمالی باغستانی 3392365386 1364 کارشناسی‌ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی شغلي اختصاصي دولتی 9170694505 03/09/1398
2426 هرمزگان ملیحه کهن‌پور 2301124762 1365 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلي اختصاصي دولتی 9177370995 02/09/1398
2427 هرمزگان سمیرا محمدی 3479751131 1363 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلي اختصاصي دولتی 9177636899 03/09/1398
2428 هرمزگان محمد امیر محمدی 3030177211 1361 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلي اختصاصي دولتی 9172844212 03/09/1398
2429 هرمزگان هدی محمدی ترکمانی 3392148121 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلي اختصاصي دولتی 9383427122 30/08/1398
2430 هرمزگان غلامرضا محمودی 3392012051 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9352549588 08/10/1398
2431 هرمزگان عاطفه مرادی 3380061948 1368 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلي اختصاصي دولتی 9177684192 21/11/1398
2432 هرمزگان علیرضا مظفری 3391548479 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9177610264 08/10/1398
2433 هرمزگان مهدی پور کیانی 3471589784 1327 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 9171614800 03/09/1398
2434 هرمزگان عبدالرسول مهرانی 4699627269 1345 کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شغلي اختصاصي دولتی 9031504787 03/09/1398
2435 هرمزگان محمد میردادی 5549948400 1365 دکتری تاریخ شغلي اختصاصي دولتی 9170954909 08/10/1398
2436 هرمزگان محمد نبوی‌راد 3459503394 1347 کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلي اختصاصي دولتی 9173634461 30/08/1398
2437 هرمزگان الهام نصرتی سکل 2491216531 1363 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9175460799 03/09/1398
2438 هرمزگان الهام نصیری‌مقدم 3391704918 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA شغلي اختصاصي دولتی 9177631554 30/08/1398
2439 هرمزگان محمد نعمتی 3391384621 1337 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 9173679022 08/10/1398
2440 هرمزگان محمد نورامینی قشمی 3459656891 1349 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9391047411 08/10/1398
2441 هرمزگان فاطمه نوروزیان 56652763 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9177655462 08/10/1398
2442 هرمزگان اصغر هاشمی 3421813698 1357 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 9179459275 30/08/1398
2443 هرمزگان عبداله همایونفر 3440801012 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9177640138 08/10/1398
2444 هرمزگان حمیده همتی 2296907202 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9171585770 30/08/1398
2445 هرمزگان هدی یزدان‌پناه 2990406697 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 9177633308 08/10/1398
2446 هرمزگان منیژه یکرنگی 4699792979 1364 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9386297078 02/09/1398
2447 همدان ایرج اسدی 4011404421 1355 کارشناسی‌ارشد آلودگی‌های محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 9187120632 22/10/1398
2448 همدان زهرا اسفندیاری 1754884008 1354 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9183183922 22/10/1398
2449 همدان حسین اسماعیلی 3871243167 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 9183154798 22/10/1398
2450 همدان مهدی باب‌الحوائجی 3873374242 1354 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلي اختصاصي دولتی 9183071231 22/10/1398
2451 همدان بابک بختیاری 3979288511 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 9189505480 22/10/1398
2452 همدان امیر بختیاریان 3874639096 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی و مالی دولتی 9189074812 22/10/1398
2453 همدان محسن ترابی کمال 4050211866 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریتی دولتی 9190371325 22/10/1398
2454 همدان حسن ترکمان 3874522687 1359 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9188123358 22/10/1398
2455 همدان عاطفه السادات حسینی‌کیا 3875647221 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9183198491 22/10/1398
2456 همدان محمد زرگران 3874132765 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری - مدیریتی دولتی 9188180589 22/10/1398
2457 همدان علی اکبر سلطانی‌راد 9188117749 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9188117749 22/10/1398
2458 همدان علیرضا شهبازی 3874516024 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9188184181 22/10/1398
2459 همدان عباس صادقی‌پوریانی 4050682966 1353 کارشناسی‌ارشد ریاضی اداری- مدیریتی و فناوری اطلاعات دولتی 9188111445 22/10/1398
2460 همدان محمد فارسی 3932828313 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9189074812 22/10/1398
2461 همدان مهدی کاویانی‌فر 3874484254 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلي اختصاصي دولتی 9189097988 22/10/1398
2462 همدان مهدی مرادی‌رفعت 3873387124 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9188180589 22/10/1398
2463 همدان مهدی نهاوندی 3932845366 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9183521804 22/10/1398
2464 همدان علی وجدانی‌نوذر 3872146564 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی شغلي اختصاصي دولتی 9183147427 22/10/1398