شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

 
 

بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

استان نام نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
خراسان جنوبی محرم ابراری رومنجان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران بهناز ابراهیمی کارشناسی‌ارشد محیط زیست آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/12/11
تهران محمدرضا ابراهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/25
تهران محمدرضا ابراهیمی بجدنی دکتری مهندسی برق- قدرت- سیستم شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
آذربایجان شرقی ناصر ابراهیمی صدر دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/12
تهران موسی احمدپور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
هرمزگان علی احمدپور بخوانی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/19
بوشهر سعید احمدزاده کارشناسی‌ارشد دریانوردی- حمل و نقل دریایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/12
تهران کامیار احمدی دکتری دامپزشکی- بهداشت و بیماری‌های زنبور عسل و کرم ابریشم اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
تهران سیروس احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
تهران امید احمدی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1397/11/27
تهران اکرم احمدی کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/01/30
تهران سلمان احمدی ‌باصیری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/28
یزد احمد احمدی یزدی دکتری مهندسی صنایع آموزشی - پژوهشی هیأت علمی 1400/01/17
تهران علی اشرف احمدیان دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/12/09
همدان عباس احمدی‌مقیم دکتری کارآفرینی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/02
کرمان بهارک اختردانش دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران حسن اختیارزاده دکتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران مهناز اخگر دکتری پزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/05/07
تهران حسین اداری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مریم ارجمند کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران مهرآسا اردلان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران احمدرضا ارسنجانی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران امیررضا استیری کارشناسی‌ارشد برق سیستم شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران لیلا استیری کارشناسی ارشد باکتری شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران پدرام اسحاقیه فیروزآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/27
تهران بلال اسدپور کردکندی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی - دولتی 1400/05/06
تهران الهام اسدزاده سوره کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
اردبیل سعید اسدزاده منیر کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1400/07/28
تهران محمدرضا اسدی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/05
تهران رضا اسدی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران محمدرضا اسدی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق قدرت- سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
خوزستان رضا اسدی دکتری حرفه ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/15
تهران شبنم اسدی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/11/27
تهران فاطمه اسکندر دکتری مدیریت سیستم‌ها آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/12
تهران هادی اسکندری کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری و مدیریتی دولتی 1399/11/27
مرکزی مهدی اسماعیل بیگی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
تهران ناهید اسماعیلی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران کوروش اسماعیلی کارشناسی‌ارشد سنجش و اندازه‌گیری آموزشی و پژوهشی دولتی 1397/11/27
تهران محمدعلی اسماعیلی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- مخابرات امن شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران حمید اسمعیل‌زاده زوارق کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران اسحق اسمعیلی دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
تهران محمدمهدی اشرفیان رهقی دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/24
تهران مریم اصغری کارشناسی‌ارشد روانشناسی علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/23
تهران پریسا اصغری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1397/11/27
تهران هاله اصفهانی کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/11
تهران مهدی اصلاح‌کن‌ها کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/11/02
تهران بهناز افتخاری دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران رامسیس افتخاری‌ مقدم کارشناسی‌ارشد فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
تهران امین افسا کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 1399/12/03
البرز ملیحه افشار کارشناسی ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/28
تهران مجید افشار کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
خراسان رضوی معصومه اکبر آبادی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران محمد علی اکبرپور کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران مهرداد اکبریان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- آمایش شهری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/22
تهران مهرداد الهامی دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
خوزستان سید جمال امام‌زاده دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران محسن امیدوارفر کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران میثم امیر اسکندری کارشناسی‌ارشد شهرسازی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/12/16
تهران سعید امیرحاجلو دکتری تخصصی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران کریم امیری دکتری تخصصی بهداشت و بیماری‌های دام و بیماری‌های مشترک انسان و دام آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران محسن امیری کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران علی محمد امیری مجد دکتری بیوشیمی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/28
تهران مریم امین کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
مازندران بهروز امینی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
تهران لیلا اندیشه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/28
تهران سید سعید انوری دکتری علوم اعصاب‌شناختی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران فاطمه ایزدپناه دکتری حرفه‌ای داروسازی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1397/11/27
تهران عباس ایمان‌پور کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران محمدجواد آبگون کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/12/09
تهران علی آتش‌سوز دکتری مدیریت صنعتی-‌ تولید اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/09/25
تهران علی آتشی دکتری فقه و حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1399/12/11
تهران سمیرا آرام دکتری تخصصی پزشکی قانونی آموزشی و پژوهشی دولتی 1397/11/27
همدان فاطمه آروانه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/30
گیلان مجید آریان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/10
تهران معصومه آریش کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران محمد آزاددهقان کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
تهران محمد آزادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
هرمزگان عبدالمجید آشوری کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست HSE شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران دردانه آقاجانی دکتری مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/21
قزوین حمیدرضا آقاداداشی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1399/05/07
تهران مریم آقاسید عزیزاله کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
قزوین سمیه آقاعلی‌خانی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/23
تهران روح‌اله باباعلی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
گیلان محمدرضا بابالو کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران بهنام بابایی دنجکلاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران زهرا بابایی نسامی کارشناسی ارشد شهرسازی - طراحی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
سیستان و بلوچستان اسماعیل باران‌زهی کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران صمد باروج کیاکلا دکتری مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
خراسان رضوی سیدحمید باغدارحسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران علیرضا باقرعبیری کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
ایلام محسن باقرنژادیان دکتری حرفه ای پزشکی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
همدان معصومه باقری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/20
تهران محمدرضا باقری سنجرئی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران معصومه باقری کاهکش کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اداری و مدیریتی دولتی 1399/11/27
تهران فرخ بالسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران افشین بایقره کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/18
بوشهر علی بحرینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران اکرم بحرینی‌پور دکتری تخصصی اپیدمیولوژی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
خراسان رضوی صدیقه بختیاری شهری کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/12/09
مرکزی سپیده بخشایشی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/12/09
تهران هومن بداغی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و فرهنگی دولتی 1399/12/03
تهران حسین بدری پور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
تهران احسان براتی کارشناسی‌ارشد فناوری شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
اصفهان حسن براتی کارشناسی ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران نرجس براتی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
خراسان رضوی محمدحسین برادران عطار مقدس دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/16
تهران علی بردبار کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مهسا برزگر کیوانی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/10
تهران مهشاد برزویی کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران غزاله برنجی کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی فرهنگی دولتی 1398/11/02
کرمانشاه امیر برندیشه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
مازندران آرش برهانی کارشناسی‌ارشد مدیریتی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/23
تهران زهره بزاز دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/21
کردستان کیوان بزرگی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
تهران مهدی بزم‌آور کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران فریده بشیری‌گودرزی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/28
تهران محمد بصرائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 1398/11/02
فارس سعیده بصیری کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/30
آذربایجان شرقی محمدرضا بصیری گلزار کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی- بازاریابی استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/07
تهران سید سهی بصیری‌زاده اناری دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/27
تهران سید محسن بنی‌جمالی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه اجتماعی دولتی 1399/12/03
مرکزی بابک بوالحسنی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران ابوالفضل بوجاری دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران رشید بوکانی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
هرمزگان سید امیر مختار بهاری میمندی دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران لیدا بهبهانی‌نیا کارشناسی‌ارشد شیمی- کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
آذربایجان شرقی فرخ بهتاش دکتری تخصصی بهداشت آبزیان آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران ابوالفضل بهجت کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 1398/06/24
تهران سعید بهروان کارشناسی‌ارشد صنایع چوب و کاغذ - فرآورده‌های چندسازه آموزشی و پژوهشی دولتی 1397/11/27
خوزستان لیلی بهزادنیا کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی غیردولتی 1398/12/09
تهران علیرضا بهشتی دکتری علوم سیاسی- اندیشه‌های سیاسی شغلی اختصاصی - 1400/04/26
زنجان فاطمه بیات دکتری جامعه شناسی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران محبوبه بیات کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 1398/09/25
همدان شیدا بیاتی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/24
اصفهان حمید بیدرام کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران محسن بیک وردی کارشناسی ارشد مهندس منابع طبیعی- جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
تهران فاطمه بیگلو دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 1397/11/27
فارس آزاده بینایی حقیقی کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/06
تهران عباس رضا پارسا‌پور کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
آذربایجان شرقی رسول پاک نژاد قراملکی کارشناسی‌ارشد عمران حقوقی دولتی 1399/12/03
تهران مصطفی پاکدل کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مسعود پاک‌نیت‌راد کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران مهدیه پرپنچی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/12/09
تهران کاوه پرتو کارشناسی‌ارشد مهندسی مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مهدی پروین دکتری مهندسی مکانیک آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/12/16
تهران لطیف پنداریان دکتری شهرسازی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران امیر امان اله پور تقی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
آذربایجان شرقی محمد پوربزرگ کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
خراسان رضوی شهناز پورسلیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
گیلان فاطمه پورصفر دکتری تخصصی بیماری‌های طیور آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران فرزاد پورعباس کارشناسی‌ارشد مهندسی آب حقوقی دولتی 1398/12/09
تهران حمید پورعیسی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1399/12/03
بوشهر راحله پورمحمد کارشناسی‌ارشد دریانوردی- حمل و نقل دریایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/12
تهران سهیل پویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/26
تهران فاطمه پهلوانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
تهران علیرضا پیرستانی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران محمدحسین پیش‌بین کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 1398/06/24
تهران حامد پیشرفت کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران سمیه پیشکار کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
همدان آرش پیغمبری کارشناسی ارشد مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های الکترونیکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/30
تهران هادی تبرائی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی- بهداشت فرآورده‌هاي خام دامي و بهداشت اماکن آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران وحید تجلائی کارشناسی ارشد مهندسی برق- سامانه های برقی حمل و نقل شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/13
تهران سارا تدین کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
خراسان رضوی مریم ترابی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران حسین تراش كاشانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم‌های الکترونیک دیجیتال شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
فارس مهدی ترک‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران سید عباس تقوی دکتری حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران سعید تقی‌پور کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/09/25
آذربایجان شرقی بهمن تقی‌پور قرشی دکتری تخصصی دامپزشکی - بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران احمد تکین کارشناسی‌ارشد فلسفه - دولتی 1399/12/23
کردستان آزاد توشیح کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل- مدیریت بحران ناشی از جنگ شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران بیتا توکل کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران محمدعلی توکلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
مرکزی مهران توکلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/19
خراسان شمالی محمدعلی توکلی دکتری تخصصی پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
خراسان رضوی عرفان توکلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
سمنان میلاد ثانیان کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/01
تهران احمدرضا جابری دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران دانیال جباری کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/12/16
آذربایجان شرقی امیر علی جباری رنجبر کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران محمد شروین جعفرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/06/23
تهران ربابه جعفری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
کرمان مهدی جعفری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران علیرضا جعفری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
گیلان محمد جعفری سیاهگورابی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/18
تهران محمود جعفری کوپایی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
تهران فیروز جلالی بنائم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/12/09
تهران هاتف جلیل‌زاده کارشناسی‌ارشد امور فرهنگی فرهنگی دولتی 1398/09/25
تهران هادی جلیلی پالندی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران علیرضا جلیلی‌خواه کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- کنترل شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/26
تهران ابراهیم جمشیدزاده کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه ریزی شهری منطقه ای شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
آذربایجان شرقی صونا جمشیدی دکتری مهندسی شیمی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/01
آذربایجان شرقی لیلا جوادی دکتری تخصصی پژوهشی علوم بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
اردبیل محمد جوادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران سیده معصومه جوادی کارشناسی ارشد کارشناس حقوقی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
تهران حسین جوادی آفتابدری کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
آذربایجان شرقی احد جودی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/23
قزوین میثم جهان‌بخشی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/23
کرمان علی جهانگرد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران شهناز جهانگیری دکتری حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران علی جهانی دکتری منابع طبیعی - دولتی 1400/04/31
خراسان رضوی عباس جهانی‌فر کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/11
تهران مجتبی چترروز کارشناسی‌ارشد مهندسی مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران محبوبه چمی دکتری تخصصی مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/21
قم ناصر چهره گشا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/28
تهران ابراهیم حاتمی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران جلال‌الدین حاتمی مهند کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
کهگیلویه و بویراحمد محمد حاتمی‌کیا کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - دولتی 1399/12/23
تهران سید محمود حاج اکبری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
تهران مهتاب حاج حیدری کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/11/27
تهران محمد علی حاجی احمدی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران علی حاجی بگلو کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران حبیب‌اله حاجی عبدالوهاب دکتری تخصصی اپیدمیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران حمید حاجی‌بیگی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران مجید حاجی‌خانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/05
آذربایجان شرقی مهدی حامی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
هرمزگان سید سعید حائری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران مهتاب حبیب‌نژاد تپه‌باشی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1398/12/09
تهران رقیه حبیبی کارشناسی‌ارشد ژنتیک انسانی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/05/07
تهران اسماعیل حبیبی شیره‌‌جینی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
مازندران سعید حبیبی ماکرانی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/26
تهران نجمه حجازی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1398/09/25
تهران سیدحسین حجت‌پور کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگی دولتی 1399/12/23
تهران مریم حریرچی خراسانی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
هرمزگان علی اکبر حسام کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
کردستان فروغ حسامی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
سمنان محمد حسن‌بیکی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی- میکروبیولوژی مواد غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/02/12
تهران علی حسن‌خانی کارشناسی‌ارشد تاریخ اسلام فرهنگی دولتی 1398/12/09
آذربایجان شرقی نسرین حسن‌زاده شریف کارشناسی‌ارشد حقوق قضایی حقوقی دولتی 1399/12/23
آذربایجان شرقی محمد حسن‌نژاد قدیم کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران عطیه حسنی کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
آذربایجان غربی هادی حسین نژاد دکتری مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
تهران فاطمه حسین‌پور کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/12/16
تهران علی حسین‌پور کارشناسی‌ارشد کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 1398/09/25
چهارمحال بختیاری سید محسن حسین‌زاده کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/01
سیستان و بلوچستان صدیق حسین‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/10
تهران حیدر حسین‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/01
خراسان رضوی سیدمحمد حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران منصور حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/03
تهران اصغر حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی هوافضا شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
کردستان شلیر حسینی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/29
کردستان سیدعبدالرحمن حسینی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی راه و ترابری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران طیبه حسینی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
کرمانشاه کیهان حسینی برناجی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
سیستان و بلوچستان سید ابراهیم حسینی پارسا کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران سید محمد حسینی طامه کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران فرحناز حسینی فیروزآبادی دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/27
تهران سیدمجتبی حسینی گله‌کلائی دکتری تخصصی مهندسی عمران-‌ مهندسی سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/05/10
تهران سیدمحمد حسینی منصف کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/09
تهران سید قاسم حسینی میرصفی دکتری حکمت متعالیه حقوقی دولتی 1398/11/02
تهران سیداحمد حسینی نسب کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران سیده زبیده حسینی نسب نیاکی دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/27
تهران مهدی حسینی‌راد دکتری مدیریت فرهنگی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/24
تهران حجت حشمتی‌نژاد حیدر آباد کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران رحیم حق‌پناه جوجاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/10
تهران نصرت‌الله حق‌گو کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/03
تهران مجید حقی کارشناسی‌ارشد برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران عادل حقیقی خیابانیان اصل دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران محمود حوصله‌پو کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران کوروش حیدری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1399/05/07
تهران هیلدا حیدری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/09/25
خراسان‌ جنوبی مریم حیدری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- طراحی سازمان‌های دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/01
تهران یاسر خاتمی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دولتی 1400/03/25
تهران امیر خادمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/27
تهران فاطمه خاکپور کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/03/18
تهران محمدرضا خاکشور‌کامه‌علیا کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران مهدی خاکیان کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
هرمزگان حمید خامه‌چی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران ملیحه‌السادات خانقاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/17
تهران حمید خانقاهی ابیانه دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران رضا خانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 1397/11/27
تهران زهره خانیان ولدانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران مهدی خدادادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/12/09
خراسان رضوی مجید خداوردی ازغندی دکتری تخصصی انگل‌شناسی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
کردستان قاسم خداویسی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران بیتا خرمی کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران کامبیز خزلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 1399/12/23
گلستان رسول خزینی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش ها شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/11
خراسان رضوی حامد خسروانی‌فرد کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران فخری خسروی دکتری مدیریت محیط زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
سمنان سیدمحمدرضا خطیبی کارشناسی‌ارشد بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
چهارمحال و بختیاری مرضیه خلیل زاده دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/29
تهران محمد امین خلیلی کارشناسی‌ارشد برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران افسانه خلیلی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
چهارمحال و بختیاری شهرام خلیلی دهکردی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 1399/12/23
تهران مهدی خندانی بهبهانی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
کردستان محمدوریا خورده بینان دکتری تخصصی مهندسی عمران- راه و ترابری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
تهران حسنعلی خورشیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران مرضیه خوشخوی کیاسرائی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
گلستان غلامعلی خیرآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/05/19
ارومیه کاوه داداش‌پور کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
تهران رضا دادگر دکتری مدرسی معارف اسلامی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1398/12/09
تهران شهرام دادگر دکتری حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
خراسان رضوی محمود دادمند کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
البرز آرش دارستانی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/05/07
خراسان رضوی امیر علی داعی دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
خراسان رضوی علیرضا دانشمند اسلامی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران حسین داودآبادی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/11/02
تهران عطیه دباغیان دکتری عمومی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران محمدصادق دبیری کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی ناصر دربان مقامی دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
آذربایجان شرقی مهدی درم‌ نثاری کارشناسی‌ارشد کتابداری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/08
تهران امیر کیوان درویش کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران کیوان درویشی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
تهران حجت اله دریامی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
مازندران سید ضیاء الدین دژکام دکتری پزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/05/07
فارس مهدی دستگیر کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
خوزستان مهدی دستی کارشناسی‌ارشد حسابداری ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1399/05/07
تهران احمدرضا دشتی دکتری پزشکی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/08/11
تهران رضا دشتی برنجه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران حجت الله دنیایی کارشناسی ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
گیلان رضا دوست‌خواه واجاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1398/11/02
تهران هومن دوستی حاجی‌آبادی دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/04/27
یزد مرتضی دهقان کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران علیرضا دهقانی دکتری مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 1400/03/24
تهران مجید دیری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
فارس علیرضا دیرینی حقیقی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
گلستان عبدالحمید دین کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/01
تهران یاسر ذاکری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/07/16
مازنداران محمد حسین ذکریاپور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/03/18
تهران محسن راجی اسدآبادی کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 1398/09/25
سیستان و بلوچستان رضا راحت دهمرده کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران سودابه رادفرد دکتری مدیریت رسانه‌ای فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/25
تهران ایران رادمنش کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 1398/06/24
کهگیلویه و بویراحمد سیده آزاده رادی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- مالی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/11
تهران امید رازقی کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE) شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/28
تهران شاهرخ رامزی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
بوشهر کریمه رامشی کارشناسی‌ارشد حسابداری ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1399/05/07
قم محسن راهبر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
فارس رجبعلی راهی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/24
البرز حامد ربانی کارشناسی ارشد عمران- خاک و پی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/26
تهران تحسین ربیعی نژاد کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
یزد علی‌محمد رحمانی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران علیرضا رحمتی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - دولتی 1400/05/12
تهران ایمان رحمتی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/25
تهران محمد جواد رحیمی دکتری مهندسی مکانیک آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/12
کرمانشاه مبین رحیمی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
ایلام نورالدین رحیمی دکتری مدیریت راهبردی دانش شغلی اختصاصی دولتی 1399/05/07
تهران ابراهیم رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران حسین رحیمی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مسعود رحیمی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/19
تهران ایوب رحیمی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی- مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
خراسان رضوی سجاد رحیمی بیستونی دکتری مهندسی عمران- محیط زیست شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1400/09/01
تهران محمد رحیمیان دستجردی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
تهران اکبر رحیمی‌پور کارشناسی‌ارشد ارشد حسابداری اداری- مدیریتی غیردولتی 1398/06/24
تهران میثم رحیمی‌زاده دکتری مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی 1399/12/03
کرمان عصمت رحیمی‌فر کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
آذربایجان شرقی مهدی رزاقی اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/27
گیلان حوریه رستم‌زاد دکتری مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
آذربایجان غربی رضا رستم‌زاده دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1400/08/20
تهران محمدعلی رستمی فروشانی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/19
همدان پروانه رسولی فرخ کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
خراسان رضوی محمد رشتی‌باف دکتری تخصصی دامپزشکی- بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/12
کرمان حسین رشیدی طغرالجردی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران احسان رضا سلطانی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران حسین رضازاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/24
مرکزی محمد رضایی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران سعید رضایی کارشناسی‌ارشد مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
کرمانشاه فرشید رضایی کارشناسی ارشد بهداشت عمومی/ انگل شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/11
کردستان کاوان رضایی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی سازه شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران عبدالرضا رضایی ارجرودی دکتری مهندسی عمران اداری - مدیریتی دولتی 1398/12/09
تهران ایوب رضایی ثمرین کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
البرز عابدالدین رضائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
تهران رهام رضائیان دکتری جامعه‌شناسی- جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران سیدیوسف رضوی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1398/09/25
تهران کمال رضوی دکتری تخصصی علوم اجتماعی- جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/18
تهران هادی رفیعی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
مرکزی علی‌رضا رفیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران مژگان رفیعی‌زاد کارشناسی‌ارشد مامائی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران عبدالمجید رمضانی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران عمران رمضانی‌‌اردی دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/09/25
خراسان شمالی مصطفی رمضانی‌مطلق کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
هرمزگان محمد روح الله نژاد کارشناسی ارشد ریاضی محض شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
کرمان سعید روح‌الهی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/23
تهران سید محمد روحانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران امیرحمزه رودگلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران نسیم روستاپیشه کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/12/09
تهران علی رهبرپور کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
خراسان‌ شمالی داود رهبری‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/16
تهران حسنعلی ریاضت کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران اعظم‌السادات ریوندی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
چهارمحال و بختیاری محمد رئیسی کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/03/18
تهران رضوانه رئیسی فیل‌آبادی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
فارس صادق زارع کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
یزد عباس زارع بنادکوکی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/01/17
تهران فاطمه زارعان بنی‌اسدی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
سیستان و بلوچستان مجتبی زارعی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران علیرضا زارعی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی شغلی اختصاصی - 1401/01/30
خراسان رضوی امین‌اله زارعی سنگانی کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شغلی اختصاصی هیأت علمی 1400/09/09
خراسان شمالی مجتبی زراعتکار دوین کارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتر - دولتی 1399/12/23
تهران زهره زرین‌کلاه کارشناسی‌ارشد مهندسی پزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/11/27
تهران سولماز زعیم دار دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران فروغ زکاوتی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1397/11/27
اصفهان هادی زمانی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران ابراهیم زمانی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
تهران حسین زمانی امیر سطح 3 حوزوی فقه و اصول شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران غلامرضا زندش کارشناسی‌ارشد برق آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/06/24
تهران بابک زنده‌دل نوبری دکتری تخصصی مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/30
خوزستان شیرین زندی دکتری حرفه ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/13
کردستان دانش زندی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران روزبه زورقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
لرستان معصومه زیدی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
آذربایجانغربی حسن زیرک مرنگلو کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/15
تهران حسین زین‌الصالحین کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران سلیمان زینالی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران محمد علی زینالی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران شیمادخت ساده کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
تهران علیرضا ساروخانی کارشناسی‌ارشد فناوری شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
ایلام طاهره ساری کارشناسی‌ارشد شیمی محض شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران بهمن ساعی کارشناسی‌ارشد پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران حسین ساعی‌نیک کارشناسی‌ارشد اقتصاد مالی دولتی 1399/12/03
تهران محمدرضا سالاری‌ نصرآباد دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران محمدرضا سالمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
تهران مرتضی سالمی قمصری کارشناسی‌ارشد تاریخ ایران اجتماعی دولتی 1398/11/02
چهارمحال و بختیاری علی سامانپور دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/04
تهران علی سامانی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/03
زنجان مهرداد ستاره دکتری تخصصی پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/10
تهران مهرداد سرافراز دکتری زبان انگلیسی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
سیستان و بلوچستان محمد سراوانی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/06/24
تهران فاطمه سرآبادانى تفرشی کارشناسی‌ارشد ریاضى شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/12/11
تهران سعید سرخه کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
تهران سامی سردارملی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/19
تهران علی سرکرده کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار- بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/08/18
تهران حمید سرلک کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 1399/12/23
تهران مصطفی سرمدی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 1398/12/09
همدان محمد سرومیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران علیرضا سعیدآبادی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 1398/09/25
تهران حسن سعیدی کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
گیلان حدیث سقطچی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران مریم سلحشورنژاد کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 1398/11/02
تهران نسرین سلطانمرادی کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران داود سلطانی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
مرکزی سیروس سلمان‌‌نژاد دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران ذبیح‌اله سلمانی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/06/24
اصفهان شهرزاد سلیمی‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران سارا سلیمی‌نمین دکتری مهندسی مکانیک آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/12/16
تهران مهرداد سوری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/24
تهران امیر سولقانی کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/24
تهران محمودرضا سیدآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع فناوری اطلاعات دولتی 1400/03/18
تهران ناصر سیری کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/11/02
تهران امیرحسین سیفی کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران علی سینجلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
کرمان مرضیه شادروانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/01
تهران فروغ شادمان لاهیجی دکتری تخصصی اقتصاد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/03
خراسان رضوی ریحانه شاقلی دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/12/03
تهران حسین شاکری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران محسن شالیکاریان کارشناسی‌ارشد مهندسی هواپیما شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران وحید شاملو احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران فرشاد شا‌ه‌بهرامی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
میانه فاطمه شاه‌محمدی کارشناسی‌ارشد ژنتیک اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
بوشهر کریم شایسته کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران فرامرز شایگان‌آرا کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران جواد شجاع‌فرد دکتری مدیریت راهبردی اداری و مدیریتی دولتی 1399/11/27
تهران هاجر شجاعیان کارشناسی‌ارشد اقیانوس‌شناسی فیزیکی- فیزیک دریا شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/16
کرمان سید علی شجری کارشناسی‌ارشد روانشناسی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
تهران شبنم شجیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
خراسان رضوی علیرضا شهرام شرقی دکتری عمومی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
سمنان مریم شریعت‌زاده دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی- ترویج کشاورزی اداری- مدیریتی دولتی 1400/02/12
خراسان رضوی محمدرضا شریعتی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
کردستان مازیار شریعتی کارشناسی ارشد مهندس عمران- مهندسی سازه شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/29
تهران رقیه شریف‌نیا کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
خراسان رضوی حسین شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران مجید شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
خراسان رضوی عباس شریفی پور دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/15
کردستان افشین شعبانی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
ایلام بهروز شفیعی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 1399/12/23
تهران ناهید شفیعی دکتری روانشناسی تربیتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/12/09
تهران پونه شفیق کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران جلیل شکرپورسیس کارشناسی‌ارشد تهران شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
البرز مسعود شکرگزار کارشناسی‌ارشد حقوق و قضا جرم‌شناسی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/23
تهران نرجس شکری دکتری مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/09/25
تهران الیناز شکوری کارشناسی‌ارشد - شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/10
تهران حمیدرضا شمسائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی محمد حسن شوروزی حوزوی سطح 2 فقه و اصول اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
تهران سعید شهباز اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران صیاح‌الدین شهدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 1400/08/08
تهران مرتضی شهرستانی دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/11/27
تهران حسین شهنوازی کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
گیلان جهانگیر شهیدی کارشناسی‌ارشد ریاضی محض شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران زین‌العابدین شیخ‌ بگلو دکتری مدیریت دولتی- تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/24
یزد محمدرضا شیخ علیشاهی کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
زنجان سعداله شیخ‌الاسلامی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/22
تهران سیامک شیخی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران فاطمه شیخی­نژاد دکتری مدیریت علوم رفتاری اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/24
تهران لیلا شیدایی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1400/02/12
تهران سیدمهدی شیرازی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش ها شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
تهران هاجر شیری‌یایچی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1397/11/27
تهران لاله صابرنژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
تهران مصطفی صابونی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
تهران سعید صاحبی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران حمیدرضا صادقی کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
تهران مجید صادقی دکتری مدیریت آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/09/25
تهران مریم صادقی شفیع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران شیرین صالحی دکتری برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران محمد صالحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
هرمزگان سید امین صالحی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/26
تهران علیرضا صباحی کارشناسی‌ارشد مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران صفا صبوری دیلمی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/27
فارس فرهاد صحرائی کارشناسی‌ارشد مراقبت پرواز شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
خراسان شمالی نبی‌اله صداقتی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - دولتی 1399/12/23
تهران صابر صدری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران غلامحسین صفائیان کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA- مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران اقدس صفری دکتری داروسازی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران مجید صفری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
تهران محمود صفری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1399/01/24
بوشهر محمد صفری کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/16
کرمانشاه محسن صفری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/26
تهران معصومه صفری منصور کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/03/18
تهران علیرضا صمدی خوش‌خو کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
کرمان امیر سعید صمیمی دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران فروزان صمیمی شلمزاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
کردستان حسن صومی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1399/12/23
گلستان یاسمین صیامیان گرجی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران پروانه صیفوری دکتری تخصصی پاتولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران نوید ضیایی دکتری بیابان زدایی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران زهرا طالبی کارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک دیجیتال شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران مریم طاهری کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران مهدی طاهری نژاد کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
یزد عباس طاهری یزدی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران مهدیه طایفه رستمی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران سید محسن طباطبائی مزدآبادی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/08/24
تهران هادی طبسی اصل اول کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران محمدرضا طریحی دکتری مهندسی برق- مخابرات (سیستم) شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
آذربایجان شرقی صمد طیبی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1399/05/07
اصفهان حسین عابدی جندانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران رضا عابدین زادگان کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران مهدی عابدینی کارشک کارشناسی‌ارشد مهندسی برق کنترل شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
اردبیل بابک عالی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/04
تهران ریحانه عامری دکتری حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/06/24
تهران سید محمد عاملی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/23
تهران سمیه عاملی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
تهران زینب عبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
فارس عباس عباس‌پور ‍ کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1397/11/27
تهران مراد عباس‌زاده توسلی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر- شبکه اداری- مدیریتی دولتی 1400/01/17
تهران پیمان عباسی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/27
چهارمحال و بختیاری موسی عباسی بیرگانی کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/12/03
چهارمحال و بختیاری محمد عباسی‌ جونقانی کارشناسی‌ارشد اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران رضا عبد امامی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی- مدیریت بازاریابی و صادرات شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
تهران داراب عبداللهی بیرون دکتری دامپزشکی- بهداشت و بيماري‌هاي دام و بيماري‌هاي دامي شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران ملیحه عبداله خانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران جعفر عبدالهی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق و قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مجید عبدالهی نیاسر کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1399/12/03
تهران علی عبدلی حسین‌آبادی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
البرز علی عبدی جمایران دکتری مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/12/09
کردستان محمد شوان عثمان پور کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/26
آذربایجان شرقی علی‌اكبر عدلی‌پور کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مجید عرب عامری کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/11/27
گلستان محمد عرب عامری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
خراسان رضوی محمد عرب هاشمی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران صادق عرب‌زاده دکتری حقوق - کیفری و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران حمیدرضا عربی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/16
تهران رویا عرفانی دکتری مدیریت منابع انسانی آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/29
تهران علی عرفانیان کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران سید میثم عزتی دکتری مهندسی برق آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/11/01
تهران محمد عزیززاده دکتری حرفه‌ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران الهام عزیزی طرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
البرز آوا عسگری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/10
تهران مجید عسگری کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اداری- مدیریتی دولتی 1400/09/07
تهران حمزه عسگری رشتیانی دکتری حسابداری مالی دولتی 1399/11/01
اصفهان حمیدرضا عسگری‌زاده دهاقانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
خراسان رضوی جعفر عطارباشی مقدم دکتری حرفه‌ای دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
مرکزی فیروزه عطاریان دکتری مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 1398/11/02
کردستان بهنام عطائی کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/27
تهران سیده بهاره عظیمی دکتری شیمی آلی - دولتی 1400/05/06
تهران علیرضا عظیمی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی بازنشسته 1399/12/03
تهران علیرضا عظیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران حامد عظیمی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 1397/11/27
خراسان رضوی سیدعلی علوی مقدم دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران همایون علی حسینی کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
آذربایجانغربی جلیل علی میرزالو کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
البرز رضا علیپور کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات دولتی 1399/12/23
تهران امیر علیجانی دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران یاسر علیزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران سیدمحسن علیزاده طباطبایی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 1397/11/27
تهران لیلا علیمرادی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
آذربایجان غربی یداله علی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/04
تهران سید ناصرالدین عمادی دکتری علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
تهران مرضیه عموقلی میراخوری کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی فرهنگی دولتی 1398/06/24
اصفهان شهزاد عنایت دکتری عمران- سازه شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/26
آذربایجان شرقی حکیمه عهدی‌عدل کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/21
تهران عبدالرسول غزالی وردنجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت - دولتی 1399/12/23
تهران غزاله غزنوی دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
یزد مهدی غضنفری نصرآباد دکتری تخصصی پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/25
تهران مریم غضنفری‌ نیکو کارشناسی‌ارشد کارآفرینی فناوری فناوری اطلاعات دولتی 1397/11/27
اصفهان فاطمه غفارزاده کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران محمدمهدی غفاری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران محمدرضا غفاری دولاما کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
خراسان رضوی مهدی غفوری فرد کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران زهره غلامی دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران زهرا غلامی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران احمد غلامی قادی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران لیلا غمخوار دکتری تخصصی فیزیوتراپی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/16
تهران محمدرضا فارسی نژاد مرج دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/29
هرمزگان سید مجتبی فاقعی کارشناسی‌ارشد مهندسی هوافضا- سوانح هوایی و صلاحیت‌های پروازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران سحر فامیل زارع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی فناوری اطلاعات دولتی 1399/12/03
تهران عباس فتح‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/21
تهران زهرا فتحی کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/27
آذربایجانشرقی احمد فتحی عبدالهی دکتری تخصصی حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/12
تهران سجاد فتحی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 1399/12/03
تهران محمدرضا فخاریه کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران عباسعلی فراتی کفایتین حقوق و قضای اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران موسی فرامرزی پلنگر کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران فرزین فربیز کارشناسی‌ارشد مهندسی حمل و نقل و ترافیک اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/27
تهران فاطمه فرجادمند دکتری تخصصی داروسازی سنتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
تهران اسماعیل فرج‌زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی تکنولوژی مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/26
مرکزی داود فرجی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران طیب فرجی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/26
تهران مریم فرح زاد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
زنجان مصطفی فرزادیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران محمدرضا فرزانه کارشناسی‌ارشد آموزش محیط زیست اداری- مدیریتی دولتی 1400/01/17
بوشهر علی فرشید کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
خراسان شمالی زهرا فروتن‌ غزنوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/17
تهران مهشید فروهی دکتری مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/14
تهران بشیر فرهادی کارشناسی‌ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های خاص آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
تهران امیر سعید فرهنگی دکتری مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/12
آذربایجانغربی نعیمه فرهیدنیا دکتری تخصصی پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
گیلان مختار فصیحی قصبه کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران حسین فلاح جوشقانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق و الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران سیدعلی فلاح‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/07/28
تهران میرزا عبدالرسول فلاح‌زاده ابرقوئی کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/16
قزوین محمدتقی فولادوند کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- طراحی فرایندها شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/28
تهران مرتضی فیاضی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران محمد فیضی زنگیر دکتری تخصصی مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
ایلام هدایت فیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
سمنان محمدمصطفی قادری کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مالی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
کرمان محمد قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/23
تهران کاظم قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
قم مهدی قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران علی اصغر قاسمی دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی- آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران حسن قاسمی آرانی کارشناسی‌ارشد سیستم‌های مخابراتی ناوبری و مراقبت پرواز شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
آذربایجان غربی حمید قاسمی برقی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
خراسان‌ جنوبی زهرا قاسمی تنگل علیا کارشناسی‌ارشد الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی) شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/23
تهران نفیسه قاسمی علی‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
خراسان جنوبی فاطمه قاسمی‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
کرمان مهدی قاسمی‌کیا دکتری حرفه‌ای دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
مرکزی حمیدرضا قاضی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
کرمان مینا قاضی‌زاده ماهانی دکتری عمومی دامپزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/12
تهران راحله قاضی‌نظامی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/05
تهران امیدعلی قانع کارشناسی‌ارشد مهندسی هسته ای آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/03/18
تهران سیدمهدی قدمگاهی کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/27
تهران سمیه قدیری دکتری برنامه ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران داود قربان پور لندی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/23
تهران آرمان قربان‌زاده دکتری تخصصی بهداشت و بیماری‌های آبزیان آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
خراسان رضوی محمود قربان‌زاده دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران حسن قربانلو کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران سلام‌اله قربانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 1398/06/24
تهران انسیه قربانی نیا دکتری تخصصی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
خوزستان سید مرتضی قریشی دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/12
بوشهر مجید قصابی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/12
خوزستان رضا قطبی زاده کارشناسی ارشد ژئوفیزیکی - گرانی سنجی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/19
تهران ابوطالب قلیزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/06
مازندران مظاهر قنبرپور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/23
گیلان مریم قنبری بیجاربنه دکتری تخصصی مدیریت- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/30
کرمان علی قوام دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/11
تهران مینا قورچیان کارشناسی‌ارشد برق شغلی ‌اختصاصی دولتی 1398/11/02
تهران کاوه قورچیان کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
هرمزگان بتول قویدل لاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران مریم قیطاسی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
تهران حمید قیومی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران علی کاربخش راوری کارشناسی‌ارشد کارآفرینی-‌ کسب و کار جدید شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
آذربایجان شرقی سعید کاشانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/23
تهران کاوه کاشفی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/23
گیلان مهران کاظم‌زاده لنگرودی کارشناسی‌ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران کاظم کاظمی‌ پشت‌مساری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
کرمان صدیقه کاظمی‌نیا دکتری حرفه‌ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران نازنین کاکاوند کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
بوشهر غلامرضا کبیری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/12
تهران مرضیه کثیری کارشناسی‌ارشد MBA اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
تهران اکبر کرامت کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
تهران ودود کرامتی دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/20
گلستان حجت اله کردی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
تهران محمود کرم‌رودی کارشناسی‌ارشد عمران - راه و ترابری آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
تهران مصطفی کرمی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌‌الملل غیردولتی 1398/11/02
تهران محمد کرمی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/28
تهران مجتبی کرمی تیره شبانکاره کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی فرهنگی دولتی 1399/12/03
زنجان سعید کرمی زنجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران کریم کریم اوزون اوبه کارشناسی ارشد مدیریت- اموری شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/28
ایلام فرزاد کریم بیگی کارشناسی‌ارشد پژوهش در علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
البرز جواد کریم پور خامنه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/26
تهران منصوره کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 1397/11/27
ایلام رستم کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1397/11/27
تهران جواد کریمی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران امید کریمیان دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران فهیمه کریمی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 1397/11/27
تهران وحید کشاورز زمانیان دکتری تخصصی بهداشت و بیماری‌های طیور شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران کاوه کشاورزی کارشناسی‌ارشد مشاوره اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
تهران محمد کلاته کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/12/03
تهران علیرضا کلانتری بنجار کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی فرهنگی دولتی 1399/12/03
تهران شاهین کلانتری‌بنگر کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت - غیردولتی 1400/03/30
تهران مصطفی کمالی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
خوزستان مصطفی کنارکوهی دکتری حرفه ای دامپزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/13
تهران غلامرضا کنج‌کاو کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران رضا کوثری دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی دولتی 1398/11/02
تهران حسین کوردانی کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران امید کوره‌چی اشکجان پهلویی کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حدیث فرهنگی دولتی 1399/12/03
البرز علی کوزه‌گران کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/12/09
کرمان عابد کوهپایه دکتری حرفه‌ای دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران سهیلا کیاسی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی فرهنگی دولتی 1397/11/27
چهارمحال و بختیاری مهدی کیانپور دکتری زمین شناسی مهندسی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
تهران کتایون کیانی دکتری تخصصی فارموکولوژی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران غلامرضا کیانی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
تهران علیرضا كوشكی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
سیستان و بلوچستان رامین كیهانی‌فر کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مجید گروئی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
مازندران محمدحسن گلپایگانی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/12
تهران سعیده گل‌چین خرازی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/11/02
سیستان و بلوچستان جواد گلی محمودی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/26
سیستان و بلوچستان حامد گنجعلی دکتری بافت‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
تهران زهرا گودرزی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/15
تهران لیلا گودرزی دکتری حرفه‌ای پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران راضیه گودرزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/22
تهران صدر الله گودرزی پور کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران لیلا گوشه کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران شهرام لطفی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
مازندران صفورا لطفیان دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/06
تهران حسام لطیفی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/09/25
تهران مجید لقمانپور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
خراسان‌ شمالی اسماعیل لنگری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی فناوری اطلاعات دولتی 1400/03/18
تهران علی ماروسی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران اسماعیل ماه‌گلی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران حسینعلی متولی دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
تهران مژده متین کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
البرز رحام مجیبی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
تهران مبینا مجیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران امیرحسین محبوبی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
تهران وجیهه محسنی دکتری تخصصی حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/06
تهران علیرضا محقق شلمانی دکتری دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
مازندران عباس محمدبیک‌تبریزی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران نادعلی محمدپور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
مازندران محمدجواد محمدپور حمزه‌کلائی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران نیما محمدزاده‌کمساری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بازنشسته 1398/11/02
تهران نادر محمدطاهری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران حمید محمد‌عظیمی دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
تهران نوجوان محمدی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
تهران محمدباقر محمدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/05/19
تهران زیبا محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/19
تهران سیدعلی محمدی کارشناسی‌ارشد فیزیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
کردستان صلاح الدین محمدی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران علی محمدی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
تهران ناهید محمدی‌ثابت کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تحقیقات آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1398/09/25
مرکزی علی محمودی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 1399/12/23
تهران بهروز محمودی کارشناسی‌ارشد محیط زیست اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
تهران علی‌اکبر محمودی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران علیرضا محمودی کارشناسی‌ارشد برق و الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران علی رضا محمودی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات و دانش شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/01/20
تهران مجتبی محمودی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/15
تهران رزا مختاری کارشناسی‌ارشد مهندسی پزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/11/27
خراسان رضوی جواد مختاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/12
تهران مهدی مختاری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
کردستان محمدراشد مدرس گرجی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
تهران روح‌اله مدرس‌زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران طیبه مرادی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
تهران فرشاد مرادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی - 1400/04/01
تهران قهرمان مرادی کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران حبیب مرادی کارشناسی‌ارشد بیهوشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/05
تهران فضیلت مرادی کارشناسی ارشد جغرافیا انسانی شهری و روستائی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
گیلان شهرام مرادی کارشناسی ارشد مهندسی برق- سیستم های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/27
قزوین ناصر مرادی نرگسی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران محمد مرادی‌جو کارشناسی‌ارشد ارزیابی فناوری سلامت شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی حسین مرادی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
خراسان رضوی مصطفی مرتضوی‌کیا کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
خراسان رضوی سیدمحمود مرجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران رویا مرجانیان دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/27
خراسان رضوی تبسم مردانی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران احمد مرزدار کارشناسی‌ارشد مدیریت امور فرهنگی فرهنگی بازنشسته 1398/11/02
آذربایجان شرقی مرتضی مروتی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
لرستان بهرام مریدی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/03
البرز شهروز مسائلی دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های طیور شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/22
تهران مهدی مستجاب‌الدعوه کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
خوزستان نادر مسلم زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
تهران الهام مسلمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
کرمان کامبیز مسلمی مهنی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/27
تهران محمدعلی مسیان‌مقدم دکتری‌ دامپزشکی/ بهداشت مواد غذایی آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/02/12
تهران مهرداد مسیبی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/22
تهران سیما مشایخ دکتری علوم جانوری آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
تهران بهمن مشایخی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 1399/12/23
تهران روح‌اله مشایخی کارشناسی‌ارشد مهندسی هوافضا- سازه‌های هوائی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مریم مشهود دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/27
تهران مهدی مصباحی کارشناسی‌ارشد مراقبت پرواز شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران مجید مصباحیان دکتری دارو سازی آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/03/18
خوزستان عبدالرسول مصلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران حسین مطلبی کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
اصفهان صادق مطهری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران زینب السادات مطهری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
گلستان حمیدرضا مطیع کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 1399/12/23
اصفهان غلامرضا مظاهری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/23
آذربایجان شرقی جمال مظاهری خامنه دکتری عمومی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/02
ساری صدیقه معتمدی تلاوکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/18
قزوین سهیلا معصومی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران محسن معنوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران منصوره معینی کربکندی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/06/24
تهران بهاره معینیان دکتری تخصصی مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه شغلی اختصاصی - 1400/10/01
تهران علیرضا مفیدی‌پور نیستانک کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/28
تهران محمدحسن مقدسی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران سعید مقدسی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
مرکزی مهتاب مقدسی کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران عبداله مقدم‌تبریزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/12/09
تهران ساناز مقدمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران مهدی مقصودی‌گنجه کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران فریبرز مقیمی هنجنی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات دولتی 1400/03/18
تهران محمود مکرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/03
تهران منوچهر مکی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
تهران رضا ملکی دکتری الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران ماهان ملکی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/30
تهران ساناز منصوری دارا دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
تهران بهزاد منصوری‌شیخ‌جان دکتری جرم‌یابی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران معصومه منصوری‌کیا کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1397/11/27
فارس فرزاد منصوریه کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
یزد جمال موتاب بفروئی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران کبری موحدی‌منصور کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/12/09
تهران کیمیا موذنی دکتری تخصصی شهرسازی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران سید یوسف موسوی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
چهارمحال و بختیاری سیدمهدی موسوی کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/23
تهران سیدعلی موسوی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/10
تهران سیدمحمد موسوی کارشناسی‌ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
تهران پدرام موسوی شندی پزشکی پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
تهران سید کریم موسوی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
خراسان رضوی دولتی مولوی‌پور کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/05
تهران محمدمهدی مهاجر بلالمی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران حسین مهدوی شهری دکتری عمومی دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران نعمت مهدوی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی حقوقی دولتی 1398/12/09
تهران پویان مهدیان کارشناسی‌ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/12/16
تهران ابراهیم مهرانفر دکتری حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران علی مهرآرا کارشناسی‌ارشد مهندسی برق کنترل شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران بابک مهرآوران دکتری علوم و مهندسی آب- سازه های آبی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
تهران حسین مهرپاک دکتری جغرافیا- برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی - 1401/01/29
تهران صالح مهرداد کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/03/18
تهران رضا مهریزی‌ مؤخر کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1400/02/12
تهران سید روح‌اله مهنا کارشناسی‌ارشد برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران مهدی مهنی اسفندقه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/07/05
همدان ماهیار مهیمنی کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/25
تهران المیرا مهین عبداله‌زاده دکتری مهندسی عمران محیط زیست آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
تهران مهدی مؤمنی نورآبادی کارشناسی‌ارشد ارتباطات اجتماعی- تحقیق در ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/04/21
خوزستان صفورا میثمی‌ آزاد کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران محمدحسین میرجلیلی دکتری حرفه ای پزشکی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/18
تهران حسین میرزایی دکتری تخصصی مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/28
تهران برومند میرزایی پور دکتری تخصصی جامعه شناسی - جامعه شناسی فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
قزوین کامران میرزائی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران محمد میرزائی کارشناسی‌ارشد مراقبت پرواز شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
زنجان ولی‌اله میرزائی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران سیدعلی اصغر میرشجاعی کارشناسی‌ارشد حقوق- عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران سیدامین‌اله میرشفیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/25
تهران سیدمجید میرمعینی ‍ کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/27
سیستان و بلوچستان احمدرضا میری کارشناسی‌ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/03/18
خراسان‌ جنوبی سیدابوالفضل میری دکتری مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران علی میغی دکتری مدیریت تکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/05
تهران سیروس میلانی عراقی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/27
تهران فرزاد میلانیان کارشناسی‌ارشد عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
تهران مهدی میناخانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
اصفهان اعظم نادعلیان مارنانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران شهره ناصری کارشناسی‌ارشد مدیریت و حسابداری- مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
مازندران بهرام ناصری دکتری جنگداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
لرستان محمد ناظری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران مصطفی نانکلی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
تهران آفرین نبی‌زاده حقیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
کهگیویه و بویراحمد جعفر نجاتی بیاره کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/01
تهران زینب نجف پور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران حسین نجف‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
بوشهر طاهره نجفی کارشناسی‌ارشد دریانوردی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/07/029
البرز شبنم نجفی اصلی پاشاکی دکتری شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/20
تهران مریم نخعی‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1399/11/27
تهران امیراله ندرلو کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
ایلام سهیلا نریمانی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران ابراهیم نژادعبداله کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/24
تهران مهدی نصر کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی حقوقی دولتی 1399/12/23
تهران مژده نصراللهی‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/06/24
تهران محمدباقر نصیری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران مهدی نصیری اوانکی کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/26
تهران برزو نصیریان کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران امیر شهنام نظام‌الملکی کارشناسی‌ارشد برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
مرکزی مهدی نظام‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/01
تهران عزیزاله نظری کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران مرتضی نظری کیادوانی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران حسین نظریان کارشناسی‌ارشد علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
چهارمحال و بختیاری حمیدرضا نظیفی دکتری حرفه ای پزشکی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/29
تهران ایمان نعمت‌اللهی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/25
تهران آرزو نعیمی‌مجد دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/06/24
تهران محبوبه نعیمی‌مجد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/06/24
تهران جواد نقی زاده کارشناسی ارشد شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران روح‌اله نکونام کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- نیروی انسانی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 1399/05/07
کردستان رامبد نوذری کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت منابع آب شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/21
تهران مسلم نورمحمد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/07
تهران مهدی نوروزیان دکتری مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
تهران زهرا نوری کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی میکروبیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/17
تهران مهدی نوری کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران مونا نویدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی غیردولتی 1398/12/09
تهران امیر نویدی دکتری مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/13
تهران پروانه نهروانیان دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/06/20
کرمان رسول نهری کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/11
تهران سیاوش نیازی شهرکی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران علی وادیزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران مریم واشقانی فراهانی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/11
گیلان سعید وطن‌خواه تربه‌بر کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/24
تهران رضا وفائی یگانه دکتری علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/16
تهران غلامرضا هادی زاده کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران علی هاشمی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/12/11
تهران محمدرضا هروی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت بازاریابی و صادرات شغلی اختصاصی دولتی 1401/03/18
مرکزی سیده مریم هزارخوانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/07
تهران آزیتا همتیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/11/02
تهران منصور هوده‌شاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1397/11/27
خراسان رضوی داود هوشمند کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/14
تهران مریم یادگاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
ایلام بهروز یاری دکتری مدیریت اجرایی- استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 1399/05/07
بوشهر یحیی یحیائی کارشناسی‌ارشد علوم دریایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/03
تهران بهنام یزدان پناهی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
خراسان رضوی احمدرضا یزدان‌پناه شورابی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق و قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
فارس هاشم یزدانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/28
تهران مجتبی یزدانی کچوئی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
تهران محمدرضا یزدانیان کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران علیرضا یکتا کارشناسی‌ارشد الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
تهران علیرضا یوزباشی دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/06/24
تهران سیدرضا یوسف‌زاده کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
خراسان رضوی مهدی یوسف‌زاده اقدم کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران فرامرز یوسفوندی کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/24
تهران محمدرضا یوسفی کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/23
قزوین لطیفه یوسفی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/17
خراسان رضوی ابوالقاسم یوسفی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/13
تهران نیلوفر یوسفی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401/02/17
تهران مازیار یوسفیان کارشناسی ارشد شهرسازی- طراحی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1401/03/18
تهران علیرضا یونسی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/09
آذربایجان شرقی همایون آقا میرلوبابک کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی یحیی بنیاد روح انگیز کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی ایوب صادقی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی رقیه فرید کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار- مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی پیمان یارمحمدزاده دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (دانشیار) 1398/06/24
آذربایجان شرقی طاهره احمدزاده لایقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی 1400/03/27
آذربایجانشرقی اسمعیل احمدی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آموزش دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی حسن احمدیان‌فر کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی کریم استادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علی اسدالهی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 1398/06/24
آذربایجانشرقی بابک اسدزاده کارشناسی ارشد برق قدرت برق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی حسن اسدزاده‌شهیر کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی حسین اسدی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی فاضل اسدیان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی شفیقه اسکندری دکترا بیماری شناسی گیاهی گیاه شناسی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی علیرضا اسکندری دکتری کسب و کار حرفه ای شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی کریم اسگندری دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/06/24
آذربایجان شرقی غلامرضا اسگندری دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی علی اسلامی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی بازنشسته 1398/06/24
آذربایجان شرقی محسن اسماعیل‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علی اسماعیلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی شهنام اشتری دکترا باغبانی باغبانی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی مهدی اصل لاهیجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی لیلا اصولی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سید احمد اعتمادی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی فرزانه افخمی‌زرنق کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی پدرام اقدسی علمداری کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی یعقوب اقدم مزرعه دکتری حسابداری مالی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی خسرو اکبری کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی هادی امان‌پور کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی جواد امان‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی محمد حسین امیرپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی مرتضی امین رنجبر کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی کریم اوجاقی کارشناسی ارشد مهندسی عمران عمران دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی مسعود اورکی کوه شور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی مجید ایران‌پور کارشناسی‌ارشد منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی طاها ایمان زاده کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری جغرافیا و گردشگری دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی زکیه ایمانی ساخلو کارشناسی‌ارشد مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی سیما آپند کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابداری دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی رامین آذری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی آرمان آرمان‌فر کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی محمدرضا آقاپوری دکتری آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی امیررضا آقاجان پور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی حسن آقاجانی سپهری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی فاطمه آقازاده خدایی کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی و توسعه آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی جواد آهنگری کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی محمد آهنین کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی یوسف بابائی کارشناسی‌ارشد علوم دامی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی سیدعلی بابائی فرشباف کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی زینب باقری کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی جواد باقری کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی خسرو بخشعلی‌زاده دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی رادالدوز بخشی رادالدوز کارشناسی‌ارشد علوم خاک شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی غلامرضا بداقی دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 1400/03/27
آذربایجان شرقی هادی بدری‌حامد کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سعیده بردباری کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی یوسف برزگری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی حسین برزگری فیروز سالاری کارشناسی‌ارشد بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی علیرضا بشیری تیمور لوئی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آموزش دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی همایون بقائی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سید حسین بلوکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی ابوالفضل بهرا کارشناسی ارشد علوم اقتصادی اقتصاد دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی حمیدرضا ‌بهروز بهنامی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی نادر بهلولی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1399/01/23
آذربایجان شرقی نجیبه بیاضی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علی بیسلم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی افسانه بیک‌زاده کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی پارمیس پاکروح کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی لیدا پرتونیا کارشناسی‌ارشد اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی ویدا پناهی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزش دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی رقیه پناهی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی علی‌اصغر پور باقری نادینلوئی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علی پور حمیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی ایوب پور خسروی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی جواد پور غفار کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی بابک پور مصطفی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی احد پور نقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی مالی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی اکبر پورحسن هرزندی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی رعنا پوزش کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی حسن پیری آغویه کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی محمد ترپی‌ اقدم کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی نرگس تقی زاده کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی فرزانه تقی زاده زنوز کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی هوشنگ تقی‌زاده دکتری مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استاد) 1398/06/24
آذربایجانشرقی مجتبی توتونچی ستو بادی کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل بازرگانی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی علیرضا تورچیان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی مشکات ثابتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 1398/06/24
آذربایجان شرقی محمد حسین ثنائی محمدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی حسین جباری ثانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی وحید جعفری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی صمد جعفری مشاهیر کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی مرتضی جعفری نژاد باسمنج دکتری مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی فرزانه جلوداری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی بهرام جلیل زاده امین دکترا مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی علی جمالی قراخانلو کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علیرضا جمشیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی محمد جوادی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی گیو جودی‌ شاه‌آباد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سهیلا جهانگیری کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی عباسعلی چراغی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی یوسف حاجی الفخانی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی فرزانه حاجی عباس اوغلی کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی یعقوب حامد رنجینه کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی حسین حامدی کارشناسی‌ارشد روانسنجی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی طاهر حبیبی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی محمود حبیبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی رامین حبیبی کلیبر دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 1399/01/23
آذربایجانشرقی المیرا حسن دوست کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزش دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی جواد حسن زاده کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی آیلا حسنعلیزاده خسروشاهی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علی حسن‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی جمیل حسن‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی یوسف حسین پور قره قیه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی لیلا حسین زاده کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی امین حسین‌پور کاشانی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی حسن حسین‌زاده کارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علی حسین‌زاده امید دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 1399/01/23
آذربایجان شرقی سید علیرضا حسین‌زاده تبریزی دکتری عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی قاسم حسینی کارشناسی ارشد حسابداری امور مالی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی مریم حشمت کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی محمد حقیقی پراپری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی مسعود حمیدیان کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسناد شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی بابک حنیفه‌نژاد کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی عزیز حیدری کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی معصومه حیدری زنوز کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی مسعود حیرتی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی آرزو خاتمی زنوزیان دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی قنبر خادمی کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی ناصر خادمی‌بایگی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی اسماعیل خان زاده کارشناسی ارشد مدیرین اجرایی اداری -مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی مرتضی خانلاری دکتری حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی صمد خباز باویل دکترا مدیریت بازرگانی بازرگانی هیأت علمی (استادیار) 1400/12/11
آذربایجان شرقی نازله خجسته اهری کارشناسی‌ارشد ادبیات علوم انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی شهاب‌الدین خجسته‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی حسین خلیلی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی لیلی خلیلی بیگلوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی عاطفه خلیلی عظیمی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی وحدت خیرخواهان‌ حقیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی وحید خیری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ادبیات عربی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی آمنه داداشی کارشناسی‌ارشد کتابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علی داداشی کهق کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی اسماعیل دانش‌مهر کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی محمدحسین درختی گنبد کارشناسی ارشد خون شناسی خونشناسی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی فاطمه دشتی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی اسماعیل دلخون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی اسد ذالی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سیاوش ذبیحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی اداری- مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علیرضا راجبی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی محمدعلی رحیمی مبارکی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی علوم تربیتی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی سعید رسالی احدی کارشناسی ارشد برق قدرت برق دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی حمید رستمی دکترا برق قدرت برق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی پریسا رستمی بناب کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی محمد رستمی نوشهر کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی سوسن رسولی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی اصغر رشتبری کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی حسن رضازاده کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی بهرام رضائی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی اقتصاد دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی آرش رضائی کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی احد رضائی ضیائی کارشناسی‌ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی رحیم رمضانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی علیرضا روستایی دکترا حقوق بین الملل عمومی حقوق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی قاسم ریاضی‌نیا دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی راضیه ریحانی نیا کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی روانشناسی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی اکبر زارع دکترا حقوق بین الملل حقوق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی ابراهیم زالی‌مقدم اورنگ کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی منصوره زرین قریچه دکترا حسابداری امورمالی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی محمد تقی زرینه‌بافی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سجاد زمانی کارشناسی‌ارشد ارگونومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی پریا زهتابچی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی لیلا زیرک کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی حمیده زینی‌نسب کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی ناصر ساکی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علی سبزیچی اسفهلان کارشناسی ارشد صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی مهری ستاری کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی تربیت بدنی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی بهرام ستاری دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی معصومه سرایی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزش دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی آذر سرقینی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی اکرم سعادتی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی سولماز سعادتی جدیدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی قاسم سلطان زاده کارشناسی‌ارشد عمران فنی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علیرضا سلمانی زمهریر کارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی روشن سلیمانزاده چپو کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی علوم اجتماعی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی فاطمه سلیمانی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علی سلیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 1398/06/24
آذربایجان شرقی وجیهه سماوی اقدم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی داود سهرابی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی فاطمه سیدنژاد کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی علی اشرف سیف فرشد دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی مسعود شاکری کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علی شریفی‌راد کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی نعیمه شعبانی کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی محمد حسین شفیعی‌خامنه کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی حسن شقاقی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری برنامه ریزی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی رضا شکرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی علیرضا شمس محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی مهناز شمس محمدی دکتری دارو سازی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی یوسف شمسی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی جواد شهابی کارشناسی ارشد حقوق حقوق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی حمید شهباززاده قدیم کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی علی شهری جند کارشناسی ارشد علوم اقتصادی اقتصاد دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی صمد شهریاری کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی ربابه شیخ الاسلامی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی فرهاد شیدائی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی احمد شیرجنگ دکتری مدیریت خدمات پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی عباسعلی شیری مشاهیر کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی فرحناز صابردل ساده دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی زهرا صادق‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی (تکنولوژی ) شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی میثم صادقی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی حسن صاری خان خلجانی کارشناسی ارشد برق قدرت برق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی نیر صالح محمدنیا کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سپیده صانعی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی داود صباغی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی علی صفائی‌فرد دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی کریم صفرزاده کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علی صفری چوبانلار کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی مهدی صمدپور بناب کارشناسی‌ارشد آبخیز داری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی مصطفی صمیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی محمد صادق طیار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی فیروز عباسپور عظیم کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی عباس عباس‌زاده تحصیلات حوزوی 4 دینی و عربی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1398/06/24
آذربایجانشرقی رسول عباسی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی المیرا عباسی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی حسین عباسی دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی سجاد عباسی جگرلوئی دکترا مشاوره و راهنمایی علوم تربیتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی سعید عبدل‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی جواد عبدی‌ کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی رحیم عجبی فرشباف دکترا مهندسی برق برق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی شادی عرفای جمشیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی شیدا عرفای جمشیدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی فریبا عزتی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی مریم عزتی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی شاپور عزیزی کارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی مرتضی عظیمی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی ابراهیم عظیمی اسکویی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی بهزاد عظیمی سقین سرا کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی رضا علائی دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی مهناز علی اربطانی کارشناسی ارشد حسابداری امور مالی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی محمد علی اسکندرزاده کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی فاطمه علی اکبری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی محمود علی‌آبادی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی مصطفی علیقلی‌زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی روح‌اله علیمددی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوق و معارف اسلامی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سوسن علی‌نژادیان اصل کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزش آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی واقف عنایتی دکتری مهندسی کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی حسین عیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی نسیم عیسی‌زاده ‌سراب کارشناسی‌ارشد مهندسی طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی عباس عیوض‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سعید غریب خواجه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی فیروز غضنفری کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی میر احمد غفاری کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علی غفاری دکتری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی سهراب غمگین کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی روانشناسی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی مهدی غیبی کارشناسی‌ارشد نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی میر رضا فاطمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی وحید فتحی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی رقیه فخرپور دکترا علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی هیأت علمی (استادیار) 1400/12/11
آذربایجانشرقی مهرداد فخری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی سمیه فخیمی حسین‌زاد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی امین فرتاش نعیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی کاظم فرج زاده کارشناسی ارشد برق قدرت برق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی سعید فرشباف ماهریان کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی وحید فرهادمند کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی محمدرضا فرید کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی حمیده فرید کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی وحیده فیروزان دکتری بهداشت باروری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی مهدی فیروزی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - گرایش HSE شیمی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی علی قاسم نژاد کارشناسی ارشد برق قدرت برق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی الهام قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی مریم قائمی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی محمدرضا قدسی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی فرشته قدکچی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی حسین قربانپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - سیستم‌ها اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی یونس قره داغی کارشناسی ارشد برق قدرت برق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی سینا قلمی اسکوئی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی سولماز قلی پور کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزش دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی فاطمه قلی پور کارشناسی‌ارشد حقوق جزایی حقوق دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی حامد قلی‌پور کارشناسی‌ارشد نقشه‌برداری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی ناهیده قنبرپور مقدم ممقانی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی محمود کاتبی پور کارشناسی ارشد کارآفرینی کارآفرینی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی حسین کاشفی محمد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی معصومه کاظمی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی سولماز کاظمی‌فر دکتری جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی سعید کربلای ستاری کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی روانشناسی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی بیاض کریم زاده کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی مهدی کریمی اسکانرود کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی شهرود کریمی اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی رحیم کوهی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی قدسیه لامع درخشان کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی حبیب لطفی اسکندانی دکتری تئوری‌های اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی میترا مبینی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی مهدی متقی‌زاده کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی روشن محبی کارشناسی‌ارشد زبان شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی لعیا محبی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه کودکان شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی جواد محبی قوشه گنبدی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی مجتبی محتشم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی توکل محسنی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی سوسن محسنی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی هادی محسنی بدل‌آبادی کارشناسی‌ارشد تاریخ فرهنگی و اجتماعی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علیرضا محسنی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی اکبر محمد علیزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی محمود محمد میرزاپور کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزش دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی سهیلا محمد یاری دکتری شیمی تجزیه شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی ولی محمدپور‌ گنجه لو کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی احسان‌اله محمدرضائی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی محمد محمدزاده کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی اکبر محمدزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی جعفر محمدی کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی مجتبی محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سعید محمدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی نیلوفر محمدی کارشناسی‌ارشد باغبانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی نعمت محمدی عظیم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی باقر مختاری کارشناسی ارشد حسابداری امور مالی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی علی مرادی باروجی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی ابوالفضل مرتضائی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی رضا مرحمتی کارشناسی ارشد حقوق حقوق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی سکینه مردی نظرلو کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی محمد صادق مرسلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی روشنک مریوانی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی خدیجه مساوات کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجانشرقی علی مسعود فر کارشناسی ارشد حسابداری امور مالی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی الناز مسنن طباطبایی دکترا پزشکی پزشکی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی ثریا مصلح کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی رامین معصومی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی سید اسماعیل مقدس پور بهروز دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی نسیم ملا اسماعیلی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی توحید ملک آبادی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی رضا موحدی کلیبر کارشناسی‌ارشد برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی سید ابراهیم موسوی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی سید حجت موسوی اقدم کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی معصومه موسوی شلیلوند کارشناسی‌ارشد علوم قرآن وحدیث شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی صالح مولاخواه‌اصل کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی حسین مولوی گل تپه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی آرزو مهدی پور مقدم کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی مینو مهینی عبدالحسینی کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی میرهاشم میر کاظم پور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی ماریا مینا سرشت کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی رویا نباتی کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی حمید نجف‌زاده دکتری برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی نغمه نجفقلی‌پور کلانتری کارشناسی‌ارشد روان شناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی احد نجفی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجانشرقی عیسی نریمانی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی یوسف نریمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی حامد نژاد خاتمی کارشناسی‌ارشد برق شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی جلال نژاد عباسی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی رحیم نژاد‌تقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی مینا نظری کارشناسی ارشد علو م ارتباطات اجتماعی ارتباطات دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی حسین نعیمی کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی مهدی نقوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی شهلا نقی زاده صفا کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علی نوری کلجاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی عهدیه نوین‌زرنق کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی محمد نیکنام کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی / مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علیرضا نیمگزی صالحی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی فهیمه واپرزه دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علی ورقائیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی رقیه ولایتی کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی زهرا ولی پور کارشناسی‌ارشد روابط بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی حمید ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد تغذیه دام شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی علیرضا هاتفی عین‌الدین دکتری برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان شرقی محمد هادی نیا کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 1399/01/23
آذربایجان شرقی علی هرزندی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی داود همت‌زاده کارشناسی‌ارشد بهسازی نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/24
آذربایجانشرقی مریم بیگم یاسینی دکترا پزشکی قانونی پزشکی قانونی دولتی 1400/12/11
آذربایجانشرقی یوسف یاوری دکترا مدیریت و برنامه ریزی ورزشی تربیت بدنی هیأت علمی (دانشیار) 1400/12/11
آذربایجانشرقی مسلم یوسفی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 1400/12/11
آذربایجان شرقی حسین یوسفی خسرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1398/06/24
آذربایجان شرقی نعیمه یوسفی شهیر دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/27
آذربایجان غربی قنبر آقائی‌‌زاد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی مهرنوش احمدی کارشناسی‌ارشد شیمی- معدن شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/24
آذربایجان غربی مصطفی احمدی آرا کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی میلاد اخوان کارشناسی‌ارشد مهندسی کاپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی واحد اسلامی‌تبار کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی مرتضی اسماعیل زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی مینا اشرفیان دکتری مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی غیردولتی 1400/07/22
آذربایجان غربی رضا اصغرزاده کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی-‌ معارف شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی روزبه افرازفر کارشناسی‌ارشد آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/02
آذربایجان غربی بابک اکبری‌فر کارشناسی‌ارشد عمران و مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی محسن امام وردی دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی محمدجمال امیرشهبازی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی آمنه امیریان قطار کارشناسی‌ارشد علوم زمین- زمین‌شناسی اقتصادی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی میلاد اندیشه کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی سعید بابازاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی گلناز باغبان کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی- اقلیم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/15
آذربایجان غربی امید بنابی آلقو کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/22
آذربایجان غربی حلیمه پاشاپور کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی یوسف پاشازاده دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی 1398/10/24
آذربایجان غربی علی پزشکی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی علیرضا پورعباد کارشناسی‌ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی علی پورعزیز کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- آب شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی رامین پورمحبی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی یوسف توحیدی‌راد کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/08/08
آذربایجان غربی محمد جاهدی قولنجی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی هیأت علمی 1398/10/24
آذربایجان غربی جلیل جباری کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی حجت جباری دکتری مهندسی منابع آب شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/05
آذربایجان غربی ابراهیم جلیلی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی امینه جمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی ادار و مالی غیردولتی 1400/09/02
آذربایجان غربی کاظم جوان‌دوست کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی حسن حاتمی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران سازه شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی حسین حاجی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی سعید حجازی‌فر دکتری معارف - مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی امین حسابی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی جواد حمیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی مجتبی حیدری دکتری مدیریت منابع انسانی اداری-‌ مدیریتی هیأت علمی 1398/12/19
آذربایجان غربی مختار خانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- پیدایش رد‌ه‌بندی و ارزیابی خاک شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/22
آذربایجان غربی زیبا خوش‌سیرت سلیمی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی حسن درستی کارشناسی‌ارشد مکاترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی اسد درویشی کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی محمد دهقان کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی وحیده رحیمی حاجی‌فیروزی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر- مکاترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی محمد رزاق‌نیا کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی دامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی پریوش رزاقی رضائیه کارشناسی‌ارشد مدیریت- حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی سکینه رستمی دکتری آلودگی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/22
آذربایجان غربی الناز رضائی آباجلو دکتری مهندسی آب آبیاری و زه‌کشی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی علی روشن‌میلانی کارشناسی‌ارشد صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی علی زبردست دکتری مدیریت -‌ حسابداری اداری -‌ مدیریتی هیأت علمی 1398/10/24
آذربایجان غربی اکبر زواری‌‌ رضایی دکتری حسابداری شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/10/24
آذربایجان غربی سمیه زینالی بالستانی کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی لیلا سعدآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی-آکروآکولوژیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/26
آذربایجان غربی رامین سلمان‌زاده کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی-آمایش سرزمین و ارزیابی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/22
آذربایجان غربی یوسف سلیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی علیرضا سید قریشی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/22
آذربایجان غربی میرعلی سیدقاسمی کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی سعید سیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی مهدیه سیستانی‌راد کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی-محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/24
آذربایجان غربی مریم شمس‌الدینی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی مرتضی شمس‌الدینی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی امیر شهسوارجلاوت کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی نسرین شیخ بگلو کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی دل افروز شیرزاد کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی سلمان شیرزاد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی لیلا صفوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی فرزانه طالبیان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی صادق ظاهر کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی داریوش ظفری کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی پریسا عابدپور کارشناسی‌ارشد معدن-‌ اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی حامد عباسعلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد لیزر- هواشناسی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی لیلا عباسی دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی فرزین عباسی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-آب شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/22
آذربایجان غربی توحید عباسی کارشناسی‌ارشد علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/09/02
آذربایجان غربی امیر عبداله‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1400/07/24
آذربایجان غربی مهران عبدزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی فوندا علیزادگان کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی علی علیزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی حسین علیزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی جواد غفار کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی مهدی فتح‌اللهی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی سید حمید فضل‌جو کارشناسی‌ارشد کشاورزی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی جعفرصادق فیضی دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/10/24
آذربایجان غربی باقر قاسم‌نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌المللی حقوقی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی سجاد قاضی‌پور کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی محمد قربانپور کارشناسی‌ارشد مکاترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی رضا قنبرلو کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی حسن کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی عباس کسب‌دوست کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی کمال کیانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی مریم گچکار کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزا فناوری اطلاعات دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی رضا گنجینه‌کتابی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی مسعود گیلانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی سعید لطف‌الله‌زاده دکتری مدیریت سیستم ها اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی جواد مجیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی علی محمد رحیمی کارشناسی‌ارشد مهندسی زمین شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/02
آذربایجان غربی احد محمدپور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی حیدرعلی محمدجعفری کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی وحید محمدزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی ثریا محمدقلی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی آرش محمدی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی آیت محمدی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی ژیلا مرادی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی غیردولتی 1400/09/02
آذربایجان غربی الهام مشکوه کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی نعمت مصطفایی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی رضا ملامحمد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تکنولوژی آموزشی آموزشی غیردولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی امیر مهرکیا کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/19
آذربایجان غربی سعید موسوی مغانجوقی کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط‌زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/22
آذربایجان غربی صادق موسی‌خانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی مجید نجفی خضرلو کارشناسی‌ارشد مدیرت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/01
آذربایجان غربی مهران نظری دکتری دامپزشکی اختصاصی دولتی 1400/09/02
آذربایجان غربی سعید نقی زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/12/03
آذربایجان غربی سعید نوری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی عسگر نوری کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی حسن همتی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/02
آذربایجان غربی ارشد هناره خلیانی کارشناسی‌ارشد مدیرت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/07/24
آذربایجان غربی سیاوش ورقایی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/10/24
آذربایجان غربی رعنا ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/10/01
اردبیل علی آقاده ده زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن - استخراج شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل اباسط ابراهیم‌زاده نیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی - 1399/10/15
اردبیل سونیا ازهری کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل بهزاد اشجع اشجع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل رضا اشراقی کارشناسی‌ارشد عمران - برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/10/15
اردبیل پرویز اکبروند کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل یاسر امجدی کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل بهنام بابائی کارشناسی‌ارشد نقشه‌برداری شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل بهزاد باقرنژاد کارشناسی‌ارشد عمران - برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/10/15
اردبیل زهرا برمکی کارشناسی‌ارشد هنرهای اسلامی - سفال و سرامیک شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل رضا بیگ‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/10/15
اردبیل اکبر پاریاب کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل المیرا پاسبان دکتری زیست‌شناسی - فیزلوژی جانوری شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل بختیار پاکمزد کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا وجرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل فرهاد پرهیزکار کارشناسی‌ارشد مدیریت شهرسازی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل افشین پورتقی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمرا ن سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/10/15
اردبیل طاهر پورعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل محمود جعفری کارشناسی‌ارشد مهندسی موادمتالوژی- شناسایی و انتخاب مواد شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل مهرداد جلیلی‌کیا کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل شهریار جمیل کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل رباب جوانمرد کارشناسی‌ارشد پرستاری - مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل علیرضا حسن‌پور دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل سیدصادق حسینی دکتری جغرافیای گردشگری شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل سید مجتبی حسینی کارشناسی‌ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل داود حمیدی رزی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل محمدعلی حیاتی امیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل فاطمه حیدرپور دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل اکبر خسروی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل پریسا خوش‌طبیعت کارشناسی‌ارشد ژنتیک مولکولی شغلی اختصاصی - 1399/10/15
اردبیل رحیم داداشی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل توحید دلاور قوام کارشناسی‌ارشد ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل فرشاد رحمان‌فر کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/07/01
اردبیل یونس رنجبر حقیقی کارشناسی‌ارشد معماری کامپیوتر- سیستم کامپیوتری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل لیلی زارع کارشناسی‌ارشد آموزش پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل آزاده زیرک کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/25
اردبیل حبیب ستوده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل داریوش سفیدی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل سلیمان سلیمانی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل سمیه سیف‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/25
اردبیل جواد شاه علی‌نژاد کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل شهین شرافتخواه آذری دکتری علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل خدیجه شمس آذر کارشناسی‌ارشد بیوشیمی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل علی شمس آذر دکتری بیوشیمی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/07/01
اردبیل علی شهبازی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل یعقوب صبوری گوگ تپه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل مهدی صفری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل سیدسعید طالبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل فربیرز طهماسبی کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی -تاریخی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل مهرداد عالی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل رامین عبدالرحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل کیوان عزیززاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل علی عظیمی گیلانده کارشناسی‌ارشد مدیریت و فرماندهی انتظامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل واحد علائی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل علیرضا علوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل مریم فرجی‌فرد کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل فرض‌اله فیاضی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل سعید فیضی کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل سلیم قاسمی فهیم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل اکبر قنبری کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل سمیرا قویمی کارشناسی‌ارشد آموزش پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل ندا گواهی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/10/15
اردبیل طه محمدحسینی حیران کارشناسی‌ارشد ایمنی بهداشت ومحیط زیست شغلی اختصاصی - 1399/10/15
اردبیل حسن محمدی گلستان دکتری زمین‌شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/25
اردبیل فاطمه محمدی مجدر کارشناسی‌ارشد مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل محمدرضا مختاری کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل بابک معترض دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل رحیم معصومی دکتری زمین‌شناسی- اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل جابر نادری کارشناسی‌ارشد مهندسی نساجی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/20
اردبیل معصومه نجفقلیزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل ناصر نعمتی جمادی کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل عارف نوری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل کامبیز نیکنام دکتری مدیریت گردشگری شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل فرهاد هاشمیان کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی-ارزیابی وآمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل محمد واثقی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/25
اردبیل داور ولی‌پور کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی - بیوشیمی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل صغری ولی‌زاده دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/07/01
اردبیل الهام ویسه کارشناسی‌ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل حسین یوسفی جناقرد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/15
اردبیل سیدشهاب الدین یونسی کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/07/01
اصفهان زهره ابوالحسنی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1398/10/16
اصفهان شهناز احمدی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان محمد اخلاق‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1400/04/23
اصفهان شراره آزادیان کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/09
اصفهان زمان اژدری دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/16
اصفهان فاطمه استکی اورگانی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/16
اصفهان رضا اسدی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1398/06/16
اصفهان بابک اسدی‌دزکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/08/17
اصفهان فریبا اسکندری اورک دكتری مدیریت کسب و کار اداری - مدیریتی بازنشسته 1399/08/17
اصفهان ابوذر اشراقی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقي دولتي 1400/09/09
اصفهان علی‌اکبر آصفی سمیرمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالي دولتي 1400/09/09
اصفهان محمد اكبرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1398/10/16
اصفهان غلامرضا اکبری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/16
اصفهان مهناز امامی کوپایی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شخصیت آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان مریم امیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/16
اصفهان ايرج ايرانخواه يميني کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداري- مديريتي دولتي 1400/09/09
اصفهان حجت اله ایوبی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/16
اصفهان مرضیه باقرصاد کارشناسی‌ارشد مدیریت امور فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 1400/04/23
اصفهان علی باقری حسین‌آبادی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1398/06/16
اصفهان محمود بخشی دکتری جغرافیا - برنامه‌ریزی شهری آموزشی پژوهشی دولتی 1399/12/09
اصفهان احسان براتی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دولتی 1399/07/27
اصفهان علیرضا بردبار کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- علوم آموزشی آموزش و پژوهشی دولتی 1399/08/17
اصفهان محمد تقی بزرگمهر کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی محض اداری بازنشسته 1398/10/16
اصفهان سیما بشاورد هفشجانی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه بزرگسال شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/09
اصفهان فرزاد بکائی جزی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداري- مديريتي غيردولتي 1400/09/09
اصفهان علی بهرامی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی دولتی 1398/10/16
اصفهان سمیه بهرامی چادگانی کارشناسی‌ارشد جامعه‌‌شناسی آموزشی پژوهشی دولتي 1400/09/09
اصفهان مسعود بهزادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی اداری - مدیریتی دولتی 1400/04/23
اصفهان محمدرضا بیکیان کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 1398/06/16
اصفهان زهرا پویا کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/10/16
اصفهان جواد تدبیری نوش ابادی کارشناسی‌ارشد تحول آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان محمدحسن تنهایی دکتری مدیریت- منابع انسانی آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان ابوالفضل توکلی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 1398/06/16
اصفهان مرضیه توکلی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر -‌ نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/10/16
اصفهان شهاب ثابت راسخ کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری - پروژه و ساخت شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/10/16
اصفهان فضّه جعفری کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/16
اصفهان سیدابوالفضل حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان سید محمد حسینی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/16
اصفهان فرح حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اموزشی آموزشی وپژوهشی بازنشسته 1399/08/17
اصفهان سیداکبر حسینی دکتری مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم‌ها آموزشی پژوهشی دولتی 1399/12/09
اصفهان سیده گلنار حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/09
اصفهان فاطمه حق‌نژاد کارشناسی‌ارشد آموزش داخلی جراحی آموزشی پژوهشی غيردولتي 1400/09/09
اصفهان نیما حکیم اللهی دکتری عمران - ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان فرهاد خاتمی کارشناسی‌ارشد بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1399/12/09
اصفهان حسین خاکشور کارشناسی‌ارشد روانشناسی- کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی دولتي 1400/09/09
اصفهان حمیدرضا خاکی نجف‌آبادی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی دولتي 1400/09/09
اصفهان اعظم خبوشانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/07/27
اصفهان محمد خضری مزیکی کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 1399/12/09
اصفهان محمدهادی خلیلی‌بروجنی کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 1399/08/17
اصفهان علی داستانی حسین‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/10/16
اصفهان سیده مرضیه داودی دکتری روانشناسی تخصصی سلامت آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان سیدمسعود داودی دکتری مهندسی علوم دامی آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان حسینعلی ذوالفقاری کارشناسی‌ارشد مدیریت -‌ منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/16
اصفهان سعید رحیمی لنجی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان مریم رضابیگی سیرچی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان داود رضوانی کارشناسی‌ارشد رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان سیدمحمدتقی رضوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/16
اصفهان مهدیه رضی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/16
اصفهان محمود رفیعی دکتری مدیریت بازرگانی رفتار و منابع انسانی اداری- مدیریتی بازنشسته 1398/10/16
اصفهان نرگس رفیعی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی -‌ بررسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 1398/06/16
اصفهان مهشید رهبری دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان حمیدرضا روناسی دکتری مدیریت توسعه اداری - مدیریتی هیأت علمی 1398/10/16
اصفهان حمید رئیس‌زاده دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت مواد غذایی آموزشی پژوهشی دولتی 1399/12/09
اصفهان نفیسه سجادیه کارشناسی‌ارشد نقاشی و گرافیک هنری غیردولتی 1399/12/09
اصفهان سیروس سمیعی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 1398/06/16
اصفهان مریم سیاوشی کارشناسی‌ارشد مهندسی نساجی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان احسان شاهمرادی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 1400/04/23
اصفهان الهام شاهمندی دكتری مدیریت منابع انسانی- توسعه اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1399/08/17
اصفهان محمد امین شاه‌نوش کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی آموزشی و پزوهشی دولتی 1398/10/16
اصفهان مجتبی شاهنوشی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 1398/10/16
اصفهان علیرضا شجاعی واجنانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی -‌ اختصاصی دولتی 1398/10/16
اصفهان ابراهیم شریعتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/04/23
اصفهان رضا شریفیان دکتری مهندسی برق-قدرت شغلی - اختصاصی هیأت علمی 1398/10/16
اصفهان مهدی شهرادنیا کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری بازنشسته 1398/10/16
اصفهان فرهاد شهریاری محمدی کارشناسی‌ارشد مددكاری اجتماعی اجتماعی دولتی 1398/10/16
اصفهان هاجر شیرنشان‌اصفهانی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع مدیریتی صنعتی هیأت علمی (مربی) 1399/07/27
اصفهان علیرضا شیروانی دکتری مدیریت دولتی -‌ خط‌مشی عمومی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/10/16
اصفهان مائده شیری دكتری ادبیات غنایی آموزشی وپژوهشی دولتی 1399/08/17
اصفهان مسعود صابری تهرانی دكتری علوم سیاسی -‌ سیاست‌گذاری عمومی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/10/16
اصفهان رامتین صادقی دکتری مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/10/16
اصفهان محمدعلی صالحی رباطی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی اداری ومالی بازنشسته 1398/10/16
اصفهان اعظم صالحی ولاشانی کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای آموزشی پژوهشی دولتی 1399/12/09
اصفهان روزینا صدری نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان سمیه صدوق کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1398/06/16
اصفهان مهری صدیقی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی- آموزش و ترویج - مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی اداري- مديريتي دولتي 1400/09/09
اصفهان کمال صفرپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/08/17
اصفهان احمد صفری محمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری آموزشی پژوهشی دولتي 1400/09/09
اصفهان ستاره صنعتی‌زاده دکتری تخصصی مدیریت - منابع انسانی آموزشی پژوهشی دولتي 1400/09/09
اصفهان سید محمد طباطبایی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/16
اصفهان یوسف عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 1398/06/16
اصفهان حمید عشقی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/16
اصفهان علی عقدکی کارشناسی‌ارشد مدیریت- برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/16
اصفهان سید محسن علامه دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/10/16
اصفهان سیدابوالقاسم علوی دکتری مدیریت صنعتی-تولید اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/16
اصفهان ناهید عنایتی کارشناسی‌ارشد معارف علوم و حدیث قرآن فرهنگی اجتماعی غیردولتی 1399/07/27
اصفهان حسن غلامی امام‌‌مقدم دکتری برنامه‌ریزی شهری آموزشی پژوهشی غيردولتي 1400/09/09
اصفهان فرزانه فتحی کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان فرح فخریان روغنی کارشناسی‌ارشد مدیرت دولتی مدیرت تحول اداری- مدیریتی دولتی 1399/12/09
اصفهان مجید فلسفی منش دکتری دامپزشکی آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان علیرضا فولادی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 1400/04/23
اصفهان ایمان فیروزمند کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی فنی مهندسی غيردولتي 1400/09/09
اصفهان محمد قاری علویجه کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی آموزشی وپژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان محمدرضا قاسمی دکتری اقتصاد آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان رامین قاسمی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان بابك قديري فراز کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مهندسی سیستم‌ها اداري- مديريتي دولتي 1400/09/09
اصفهان فاطمه قصابی‌سینی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات - روزنامه‌نگاری روابط عمومی و بین‌الملل مدرس حق‌التدریس 1398/10/16
اصفهان سیدمحمد قلمکاریان دکتری علوم تربیتی- فلسفه و تربیت اسلامی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 1398/06/16
اصفهان محمدتقی قندهاری دكتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 1399/07/27
اصفهان محمود قهرمانی کارشناسی‌ارشد اکولوژی گیاهی شغلی -‌ اختصاصی دولتی 1398/10/16
اصفهان شایسته کاظمی نایینی کارشناسی‌ارشد اقتصاد محض آموزشی پژوهشی دولتی 1399/12/09
اصفهان آیت‌اله کردیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 1398/10/16
اصفهان مهدی کسایی اصفهانی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/16
اصفهان علیرضا کفعمی لادانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی اداری ومالی دولتی 1398/10/16
اصفهان رسول لاوی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی اداری- مدیریتی دولتی 1399/12/09
اصفهان ابراهیم ماهیان کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی دولتي 1400/09/09
اصفهان نجمه محمدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی دولتی 1398/10/16
اصفهان محمد محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 1398/10/16
اصفهان نازنین محمدی دكتری علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی مربی حق‌التدریس 1399/07/27
اصفهان فرهاد محمدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/16
اصفهان مهدی مرادقلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان گودرز مرادی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان محسن مرادی علیعربی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/10/16
اصفهان حسن مسجدی دکتری زبان وادبیات فارسی اداری دولتی 1398/10/16
اصفهان اردلان مظاهری دکتری دامپزشکی آموزشی پژوهشی دولتی 1399/12/09
اصفهان پروانه مظفری‌وانانی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/16
اصفهان پیمان معینی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 1398/10/16
اصفهان احسان مقدسیان کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان امیرحسین ملاآقابابایی کارشناسی‌ارشد HSE آموزشی پژوهشی دولتي 1400/09/09
اصفهان ساناز منصف دکتری مدیریت تكنولوژی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/16
اصفهان علی منصوری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری آموزشی پژوهشی دولتي 1400/09/09
اصفهان عباس مهدی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی - مترجمی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/16
اصفهان سید مجید موسوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری ومالی دولتی 1398/10/16
اصفهان سید محمد موسوی دكتری علوم ارتباطات اجتماعی- مدیریت فرهنگی مدیریت فرهنگی دولتی 1399/08/17
اصفهان شکوفه میرطالب کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -‌ مالی اداری و مالی دولتی 1398/10/16
اصفهان عبدالمجید نادری سمسانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/04/23
اصفهان جهانگیر نجفی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 1400/04/23
اصفهان احمدرضا نریمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی -دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/16
اصفهان مریم نریمانی زمان آبادی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/09
اصفهان داود نصر اصفهانی دكتری تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی علوم ورزشی دولتی 1399/08/17
اصفهان مهدی نصراصفهانی دکتری مدیریت - رفتار سازمانی اداری - مدیریتی هیأت علمی 1398/10/16
اصفهان مسعود نصراصفهانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/10/16
اصفهان عباس نصوحی دكتری مدیرت دولتی- منابع انسانی آموزشی پژوهشی غيردولتي 1400/09/09
اصفهان رشید نصیرآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولید آموزشی پژوهشی دولتی 1400/04/23
اصفهان مینو نظیفی نایینی کارشناسی‌ارشد اقتصادی مالی آموزشی پژوهشی دولتی 1399/12/09
اصفهان ناصر نعنایی زواره کارشناسی‌ارشد حسابداری مالي دولتي 1400/09/09
اصفهان رامین نعیمی دكتری حقوق- حقوق کیفری و جرم‌شناسی حقوقي دولتي 1400/09/09
اصفهان شهرام نوربخش کارشناسی‌ارشد اکولوژی دریا آموزشی پژوهشی دولتی 1398/06/16
اصفهان نادیا هاشمی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی دولتی 1399/07/27
اصفهان شاهرخ هوشمند کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری و مالی دولتی 1398/10/16
اصفهان سعید یوسف‌پور دكتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/16
اصفهان حبیب‌اله یوسف‌وند کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1398/06/16
البرز محسن ابراهیم‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز علی جمال محمدی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز محمد ابوالقاسم‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 1398/12/01
البرز مریم ارتفاع کارشناسی‌ارشد روانشناسی شخصیت شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز مریم ارشدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز احمد اروندی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز جمشید اسعدی دکتری مدیریت توسعه شغلی اختصاصی بازنشسته 1398/12/01
البرز مریم اسماعیلی فرد دکتری برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز لیلا اصغری کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز جهان افروزاحمدزاده کارشناسی‌ارشد بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/10/01
البرز مریم افضلان کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز فاطمه اکبری کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز فاطمه الله‌وردی کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/06/06
البرز علی امینی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی-پژوهشگری اجتماعی دولتی 1398/12/01
البرز حسین علی امینی خواه دکترای تخصصصی مدیریت مالی مدیریت دولتی 1401/02/06
البرز معصومه ایمانی نوجانی دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز ابوالفضل آجرلو کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز لیلا بخشی‌پور کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز عظیم بساطی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز اکرم بوجاری کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز لادن بهتویی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز بهنام بهداروند کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز بهمرام بهرامی رشید کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- گیاهشناسی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز رمضان بیداربخت کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز فرناز بیرجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز پریسا پویای قلی زاده دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز عبدالله تبریزی دکتری مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز سید محمد تراب زاده کارشناسی ارشد حقوق عمومی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز عبدالقاسم ترابی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز هادی تنها کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز داوود تیموری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز سکینه جاویدی کارشناس ارشد روانشناسی (کودکان استثنایی) شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز جمیله جمالی زواره کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز اسماعیل جمیاری کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز لاله جوانبخت دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز پیروز جوانمیری کارشناسی ارشد حسابرسی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز بهروز جهانگیریان دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی غیردولتی 1399/10/01
البرز علی حاجی نقی کارشناسی‌ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز فریبا حبیبیان سزاوار دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز سید وحید حسن‌زاده کلالی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز سمیه حسنی تلی کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز سید حسن حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/12/01
البرز مریم حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز سیدمحسن حسینی کارشناسی‌ارشد آسیب شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز سیدعلی حسینی دکتری کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز ابراهیم حسینی بهرمانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کارآفرینی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/24
البرز علی حیدری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز مریم خداکرمی شریف آباد کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز محمدحسین خسروی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز سیامک دانشور دکتری حقوق عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز رحمان داودیان کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز محسن دنگ پیایی دکتری پزشکی قانونی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز محمدحامد دهقان پور دکترای تخصصی مدیریت دولتی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی مدیریت دولتی 1401/02/06
البرز شقایق دهقان نیری کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/06/06
البرز سعیده سادات دهقان‌منشادی کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز روح‌الله دهقانی‌ بناکوکی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز ناهید دیناروند کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز اعظم ذوالفقاری دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز امیر ردایی دکتری مدیریت پروژه وساخت شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز حمید رضاپور کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز پرهام رضایی‌نسب کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز علی رفیعی دکتری برق قدرت شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز یحیی رمضانی دکتری جغرافیا - برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز زهرا ساسانیان‌اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز علی سالاروند کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز مهین سرداری کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز بی بی عصمت سرفرازی دکتری مدیریت دولتی -منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز بردیا سلجوقی کارشناسی ارشد مدیریت آموزش عالی مدیریت غیردولتی 1401/02/06
البرز ابتسام سواری‌پور کارشناسی‌ارشد طراحی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز امید سهرابی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/24
البرز طاهره شاهی دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز مهشید شهرکی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه شغلی و تخصصی غیردولتی 1401/02/06
البرز مهدی شهرکی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز علی شیخ کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز محمد شیرخانی کارشناسی ارشد مهندسی رایانه - نرم افزار شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز زینب صابری کارشناسی‌ارشد جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز مریم صاحبی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز نوشین صادقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز نسترن صبوحی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی و مالی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز علی صحرایی دکتری حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز وحید صلواتی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز فضل الله طالبی کهدویی دکتری مدیریت دولتی شغلی اختصاصی هیأت علمی 1400/06/06
البرز حسین طاهری کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز بهروز عاشری کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز بهرام عباسی کارشناسی‌ارشد معماری مدیریت پروژه وساخت شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز مهدی عبدالهی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز علی اکبر عدالتی کارشناسی ارشد عمران سازه شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز مهناز عزیزیان کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز فرید عسکری‌نژاد دکتری عمران - ژئوتکنیک شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز میترا علیا دکتری اقتصاد پولی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز حمید عنایتی امانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز فرهاد غلامی کارشناسی‌ارشد عمران - محیط زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز عباس فتح‌الهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/12/01
البرز فرانک فروزانفر کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز محمدرضا فعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 1398/12/01
البرز محمدرضا فلاح‌نژاد دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز ایرج فولادی دکتری مدیریت سیاست‌گذاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز سید احمد قاسمی دادا محله کارشناسی ارشد حفاظت اطلاعات شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/24
البرز افشین قربانی کارشناسی ارشد معماری شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز مهران قلی‌زاده دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز یاسر کاظمی‌گمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز اکبر کاویانی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز جواد کرمخانی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز ابراهیم کرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز شهرام کریم‌نژاد دکتری مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز کمال کوهگرد کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز عباس کیادلیری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز شبنم کیهان پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی و مالی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز عباس گرشاسب زاده کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز پیمان گلزاری کارشناسی‌ارشد هنر - کارگردانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز آرش گلزاری افخم کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/06/06
البرز آمنه گلزاری افخم کارشناسی ارشد روانشناسی (مشاوره تحصیلی) شغلی و تخصصی غیردولتی 1401/02/06
البرز زهرا گل‌کار دکتری جامعه‌ شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز سیاوش لطفی رضایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز حسن محبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-تحول اداری- مدیریتی دولتی 1398/12/01
البرز مجتبی محمدخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز الهه محمدی حبشی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز فیروزه مرادی کارشناسی‌ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز بهبود مرتضوی کارشناسی‌ارشد عمران -مدیرت ساخت شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز احمد مظفری هشجین کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیریت دولتی 1401/02/06
البرز الهه ملایی کارشناسی‌ارشد طراحی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز سید حسن موسوی کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز رضا مومنی دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز نیروانا مهر آیین کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/12/01
البرز مهدی مهریزی کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز محمد میرزایی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز رضوانه نداف دکتری مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/06
البرز حمیدرضا نریمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1399/10/01
البرز علیرضا نوروزپور دکتری پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز محمدحسین نوری کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز زهرا نیازی دکتری پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز سیدرضا نیری کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/09
البرز مهدی واعظی دکتری آسیب‌شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز علیرضا ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
البرز یوکابد ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/12/01
البرز علی ویسی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی شغلی و تخصصی دولتی 1401/02/06
البرز نوشین هوشمند کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1399/10/01
البرز عطیه یزدی کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/10/01
البرز رعنا یغموری کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/09
البرز حمیده یکتاخواه کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/01
چهارمحال و بختیاری پرستو احمدی دکتری مدیریت منابع انسانی- منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری حمید احمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری آزیتا احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری سیدرضا احمدیان کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری بهروز آزادگان دهکردی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری حمیده استکی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری مریم اسدی امیرآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری مهدی اسعد سامانی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری حسین اسکندری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری داریوش اصلانی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری مجید امیدی کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی فرهنگی دولتی 1398/09/28
چهارمحال و بختیاری مهدی امیدی ارجنکی کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق کیفری و جرم­شناسی حقوقی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری غلامرضا امیری ابراهیم محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری زهرا الیاسی کارشناسی‌ارشد حقوق-خصوصی حقوقی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری سجاد امینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری رضا انصاری اردلی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری نقی بلالی دهکردی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری فرشته بنی طالبی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر اداری- مدیریتی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری ژاله بهرامیان کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری سمیه بهرامیان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری صادق بیاتی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری شاهپور پارسا کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 1398/12/11
چهارمحال و بختیاری محسن پارسا کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری رضا جهانبازی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری مصطفی حاتمی کارشناسی‌ارشد حقوق-حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری حسین حامدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/12/11
چهارمحال و بختیاری سپنتا حبیبی دهکردی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری زهرا حسن‌زاده سامانی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری مریم حق وردی طاقانکی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری محمد حکیم آذر دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری رحمان حیدری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری امین حیدری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری معصومه حیدری سورشجانی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری مهراب خدادوستان کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/11
چهارمحال و بختیاری یاسر خسروی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری محسن خسروی فارسانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/12/11
چهارمحال و بختیاری پویا خسرویان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری نجمه خسرویان­فر کارشناسی‌ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی- ایمنی‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری علی اصغر خلجی کارشناسی‌ارشد حقوق -جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری سلیمان خلیل طهماسبی کارشناسی‌ارشد مدیرت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری مهدی خلیلی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق-مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/28
چهارمحال و بختیاری وحید خلیلی اردلی دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری احسان خلیلی دهکردی دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری رحمت­اله دهقان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری نسیم دهقانی­ وردنجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی- دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری اسماعیل دوستی ایرانی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری محمد ربیعی دکتری مشاوره شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/12/11
چهارمحال و بختیاری مظاهر ربیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری مهدی رحمانی سامانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری معصومه رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری رضا رحیمی‌اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری پرویز رستمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری صدیقه رستمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی- علوم تربیتی آموزشی- پژوهشی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری مهرداد رضاپور کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری قهرمان روغنی دکتری آمار-آمار استنباطی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/28
چهارمحال و بختیاری فیروز ریحانپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری محمد مراد رئیسی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری محمد رئیسی نافچی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری مظاهر زمانی دکتری بهداشت آبزیان دوره های تخصصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری حسینعلی سطانی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری ایمان سلیمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری الهام سلیمی قهفرخی کارشناسی‌ارشد حقوق - جزا حقوقی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری محمود شاهرخی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری بهروز شبان دهکردی کارشناسی‌ارشد حقوق مالی و اقتصادی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری علیرضا شبانی سفید دشتی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری علیرضا شجاعی­باصری کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1398/10/10
چهارمحال و بختیاری علی شهریارپور کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی مالی دولتی 1398/07/28
چهارمحال و بختیاری طهماسب شیروانی دکتری مدیریت بازاریابی در ورزش شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری رسول شیروانی بروجنی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری هوشنگ شیریان کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری نیما شیوندی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری سیاوش صادقی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری نسرین صادقی­نسب کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/28
چهارمحال و بختیاری حسین صالحی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری فرحناز صالحی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری رضا صفی­شلمزادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 1398/12/11
چهارمحال و بختیاری سیامک طاهری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری صباح عباسی کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری علیرضا عباسی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری محمد عباسی جونقانی کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری حمید علیدوستی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری پروانه غفاری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری حجت فدایی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری صفر فرامرزی دکتری مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری سعید فرجام دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/10/09
چهارمحال و بختیاری فرهاد فرهادی دکتری مدیریت تولید شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری مصطفی فرهمند کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری سیامک قائد امینی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری محمدرضا قدیری کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری اسفندیار قربانی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری سمیه سادات کاظمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری مهری کبیریان دکتری علوم اقتصادی- سنجی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری هاجر کریمی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری علیرضا کمالی دهکردی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری مظاهر گنجی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری یداله گودرزی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری ولی اله لطفی­پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری زینب لله‌گانی دکتری مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری اکبر محمدی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری امین مختاری کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری رضا مرجانیان دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری سیروس منجزی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1398/10/10
چهارمحال و بختیاری نجف مهدی­پور کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری فرشید موسایی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری سید روح‌اله موسوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری عزیزاله مولوی دکتری کلام -کلام اسلامی شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/12/11
چهارمحال و بختیاری مرتضی مولوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری عباس نادریان کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری افسون نبی­زاده کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری احمد نجات­ دهکردی کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/11
چهارمحال و بختیاری محسن نظری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری علی نظری زانیانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری حسین هاشمی دکتری انگل‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
چهارمحال و بختیاری سیداحمدرضا هاشمی شیخ­ شبانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/09/16
چهارمحال و بختیاری محمد یارعلی دارانی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/12
خراسان‌ جنوبی حمیده ابراهیم‌زاده شهری کارشناسی‌ارشد مدیریت جهانگردی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی اسفندیار امیر شاهی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی آتوسا افسر کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی- مردم‌شناسی اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی محمد بهروزی دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی حسن رضا بهروزی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری- مالی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی علی بهدانی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی نیروی انسانی اداری- مدیریتی - 1400/10/22
خراسان جنوبی سید احمد برآبادی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی- مردم‌شناسی اداری - مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی هادی براتی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1400/10/22
خراسان جنوبی حمید جهانشاهی کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن اداری - مدیریتی - 1400/10/22
خراسان جنوبی الهام جانفدا کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوق دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی ابوالقاسم حسن‌پور کارشناسی‌ارشد علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی محمد خراشادی‌زاده دکتری آمار- استنباط مالی هیأت علمی (دانشیار) 1400/10/22
خراسان جنوبی رضا خلیلی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوق دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی علی دهقانی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری فرهنگی اجتماعی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی سید علیرضا ذوالفقاری دکتری مهندسی مکانیک اداری- مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 1400/10/22
خراسان جنوبی جواد رحمتی‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق حقوق دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی علی زارع مقدم کارشناسی‌ارشد آموزش بزرگسالان اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی سید مهدی رضوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری فناوری اطلاعات دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی مهدیه شفیع‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی مجتبی شریعتی‌فر کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی فاطمه زهرا صبور نوفرستی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی سیده نرگس طباطبایی‌فر کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی - تغذیه دام اداری- مدیریتی - 1400/10/22
خراسان جنوبی سید رضا طباطبایی‌فر کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوق دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی سید علی طباطبایی‌فر کارشناسی‌ارشد حقوق حقوق غیردولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی علی اکبر عندلیبی دکتری دامپزشکی اجتماعی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی الهام عابدینی کارشناسی‌ارشد هواشناسی کشاورزی اجتماعی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی حسن غوث دکتری الهیات و معارف اسلامی-فقه اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 1400/10/22
خراسان جنوبی مهدی فاطمی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی علیرضا فاطمی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی فائقه فرخ فال دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی محبوبه فلاح دکتری مديريت اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی طاهره فنودی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی محمد قربانی‌راد کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی رضا قهوه‌چی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی مجید کیال کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی مهدی کاری کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی محمد حسین محمودی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی - 1400/10/22
خراسان جنوبی مصطفی محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی حسین موهبتی زهان کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی محمد محمدی دکتری مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1400/10/22
خراسان جنوبی ایرج مهدی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 1400/10/22
خراسان جنوبی محمد مرشدزاده کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی احمد مخمل‌باف کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی حسین نصیری دکتری مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی محمدرضا نحاسی کارشناسی‌ارشد هواشناسی کشاورزی اجتماعی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی مجتبی نوفرستی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/22
خراسان جنوبی زهره همسایگان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/10/22
خراسان رضوی محمد آباد کارشناسی‌ارشد شیمی معدنی- روانشناسی اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمد احمدی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی جمال آذرسرشت کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی محمد آرانیان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمود ارجمند شریف کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی احمد اسدی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی غلامرضا اسدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی هومن اسکناسی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی هومن اسکناسی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مصطفی اسکندری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی غلامرضا اسلامی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی غزاله اشرفی چهل‌حجره کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مجید افتخاری خراسانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مجتبی افشاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علیرضا آقا بابائی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سمانه اقبالفر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی ابوالقاسم امیر شیبانی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی بازنشسته 1398/07/28
خراسان رضوی محمدعلی امیرفخریان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی امیر امینی دکتری مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مسعود انصافی تبریزی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علیرضا بابایی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی علی بابائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علی محمد باغبان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی محمود باغیشنی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی الهام بذرافشان مقدم کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 1398/07/28
خراسان رضوی علیرضا براتی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی علی برغمدی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی زهرا بغلانی کارشناسی‌ارشد تاریخ آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی کیهان بنی هاشمی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی علی اصغر بهزادی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حمزه بهفر کارشناسی‌ارشد حسابداری- حقوق جزا و جرم‌شناسی اداری/ حقوقی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مریم بهنام اشکذری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مصطفی بیات کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره خانواده آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی کر یم بیکی کارشناسی‌ارشد مدیریت امور شهری شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمود بیکی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - کنترل شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی پویا پارسا دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی عباس پاکدل کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 1400/09/29
خراسان رضوی محسن پالیزوان کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علیرضا پاینده کیا کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی تکتم پرویش کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی مهدی پورحاجی کارشناسی‌ارشد حسابرسی مالی غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی فهیمه پورحسن کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی عباس پورفرخی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی مرتضی ترابی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی نجمه ترابی زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سجاد ترکمان اسدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمدمهدی توکلی کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی-‌ اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطی شغلی - اختصاصی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی ثمانه توکلی امینیان کارشناسی‌ارشد طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمود ثابت دیزآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت توسعه روستایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/07/28
خراسان رضوی رضا ثانوی فرح زاده کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی اسحاق جانباز کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حامد جدیدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی بهروز جمشیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مینا جنتی نمینی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی ایمانه حاتمی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمدحسین حبیبی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی حوریه حریری صنعتی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی ایمان حسامی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/07/28
خراسان رضوی علی حسین پورکریم‌آباد کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیده سمانه حسینی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی سیدحمیدرضا حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی فاطمه سادات حسینی پور کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدجواد حسینی قنبرآباد کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی سکینه حسینی‌کوچه قاضیانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حسن حشمتی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌ها شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی سیدرضا حقی دکتری مدیریت استراتژیک -‌ نوآوری اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/07/28
خراسان رضوی فرنوش حقیقی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی حمیدرضا حمیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی فرهنگی غیردولتی 1398/07/28
خراسان رضوی اکرم خادم دوست‌زهان کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره مدرسه آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی بابک خاکساری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی اعظم خان احمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی علی خانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی عبدالمجید خزائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدامیر خورسند پریزاد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حامد دادگر کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی شیرین دانایی شاندیز دکتری مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمدمهدی دانشفر کارشناسی‌ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی کتایون دل زنده کارشناسی‌ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمدرضا دهقانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی سیدمجتبی دیانت مقدم کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمد راستگو کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حمیده رزاقی کاریزنو کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمودعلی رزم آرا کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی عباس رضازاده مقدم کارشناسی‌ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدحسام رضوی زاده کارشناسی‌ارشد امنیت اطلاعات کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی(مربی) 1398/07/28
خراسان رضوی حسن رفرم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی مهدی رفیعی بیدختی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مجتبی رفیعی سیاوشکلائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی بهزاد رمضان‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علیرضا روشن دل کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی راحله ریاحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت تحول اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمدرضا رئیسی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی زهره سخنوران کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره شغلی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی مهدی سعادتی‌مقدم کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمد سعیدی‌زاده کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علیرضا سکندری شهری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمد سمیعی دکتری مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی سیده نرگس سیادتی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/09/28
خراسان رضوی عباس سیامکی کارشناسی‌ارشد آموزش محیط زیست آموزشی - پژوهشی غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدابراهیم سیدزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزم پدافند غیرعامل دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی غلامرضا شاکری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدکمال الدین شاه‌چراغی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی محیط‌زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مصطفی شجیعی کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مهدی شرافتی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مهدی شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌ها اداری غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علی شعبانی کلاته ملامحمدقلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علی شیخی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حسین صادق‌پور دکتری مدیریت - تحقیق در عملیات اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی علیرضا صادقی دکتری زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی عبداله صالحی شکور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمدرضا صنم‌یار کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 1398/07/28
خراسان رضوی حمیده سادات ضیایی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی یاسر طالب زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی نبی طاهری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمد طلوع خیامی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مصطفی ظریف تبریزیان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری فناوری اطلاعات دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی سیدمصطفی عابدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی سمانه عاملی دکتری آمار ریاضی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی حسین عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مهدی عباسی زرمهری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی رمضانعلی عرشیان کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مرضیه عزالدین کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدکاظم عطاری قوچانی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حسن عطائی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی طاهره عظیمی فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدجعفر علوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علیرضا علیزاده تمیز کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 1398/07/28
خراسان رضوی ابوالفضل عمادی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی زهرا غفاریان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سعیده غلامی گیفان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی داود فاضل ترشیزی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی حسن فتحی شهری کارشناسی‌ارشد تاریخ تشیع فرهنگی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی عبدالرضا فتحی نجفی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سعید فرجی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی امیرحسین فرزاد کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی ثمین فلاحی‌نژاد دکتری زراعت شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/09/28
خراسان رضوی سیدشهرام قاسم‌‌زاده شهری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش فناوری اطلاعات غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سحر قالی‌چین کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی محمود قربان‌پور کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی نرجس قربانی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/07/28
خراسان رضوی عبدالحمید قلی‌زاده کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی ابوالفضل قویدل دکتری مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی امید کاظمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی کامبیز کاوه کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مهدی کرامت کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حجت کشفی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی نسیم کمالی‌ خراسانی کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی لیلا کوشکی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی کاوه کوهستانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی رضا کوه‌کن کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی علی اکبر کی پور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی ثریا گلدوزیان کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره مدرسه آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی محمد گلزار سیرجانی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مریم گوهرجو کارشناسی‌ارشد شیمی- تجزیه شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محسن محتشم کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - منابع آب شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمدرضا محسنی کارشناسی‌ارشد جمعیت شناسی اجتماعی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی علی محفوظی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1400/09/28
خراسان رضوی عباس محمدزاده کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی حامد محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی افشین محمودیان مقدم کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی احمدرضا مدبرنیا کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدمرتضی مدنی فدکی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی علی مرادی گلستانی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مهدی مروی‌مهاجر کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی فناوری اطلاعات غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی ناهید مزروعی کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی مجتبی مسکنی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی و دولتی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حامد مسکنی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی هادی مطهری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی محمدحسین مقدسان نیشابوری دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی بهزاد مقیمی شهری کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محبوبه منتظر عطایی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/07/28
خراسان رضوی نصراله مهدوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی حمید مهدوی نیک کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حمیدرضا مهدیان کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی جواد مهدیان یامی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی هادی مهدی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمودرضا موذن کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمدمهدی مولوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی تکتم میرزائیان کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی سیدحمید میرقاسمی دکترای آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی مینا میری قلعه نوی دکتری علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی محمود نادریان کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی ناصر نایب کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی داود نسائی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی مجید نقابی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی امیر نوروزی سارنگ کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/09/28
خراسان رضوی امین نوین کارشناسی‌ارشد کارافرینی - بخش عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی سیدحسین نیری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی محمداسماعیل نیکو کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی ریحانه هاشم زهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محمدحسین همایونی‌راد دکتری مدیریت رفتاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 1398/07/28
خراسان رضوی هادی هوانورد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی غیردولتی 1399/09/18
خراسان رضوی محسن هوشیار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/07/28
خراسان رضوی تکتم ودیعی نوقابی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1399/09/18
خراسان رضوی حسین الوندی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/07/28
خوزستان مسعود آرائی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی و مهندسی کشاورزی- زراعت حقوقی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان سیده مریم آقاابراهیمیان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 1398/03/01
خوزستان محسن آقاجری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان حبیب آقایی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان محمد آلاله دکتری استراتژیک عمومی فرهنگی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان ابراهیم آقائی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1398/07/01
خوزستان محمد احمد فخرالدین کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی عمومی دولتی 1398/07/01
خوزستان سید سحر احمدپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی عمومی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان امراله احمدی‌نیا کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان حجت اله ادیب‌فر کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی عمومی دولتی 1398/03/01
خوزستان ابوذر ادیبی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزش دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان محمد اردشیری کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/03/01
خوزستان محمد ارشک کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان فریبا آریایی‌نیا کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی بازنشسته 1398/10/01
خوزستان محمد صادق اژدری کارشناسی‌ارشد کامپییوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/03/01
خوزستان مریم اسکندری کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/03/01
خوزستان علیرضا اسکندری دکتری مدیریت دولتی مدیریت- حقوق شهروندی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان پیمان اسکندری‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی محاسباتی دولتی 1398/10/01
خوزستان مهران اسماعیلی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان محمدافراسیابی افراسیابی دکتری حقوق عمومی شغلی اختصاصی بازنشسته 1398/10/01
خوزستان نجفعلی اکبری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان علی اکبری مطلق کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1398/10/01
خوزستان عبدالحمید امانت بهبهانی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان عبدالعلی امیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی مدیریت بازنشسته 1398/03/01
خوزستان رسول امیری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان احمد رضا امین زرگران کارشناسی‌ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/03/01
خوزستان ایرج امینی راد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/08/01
خوزستان محمد رضا ایزدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازنشسته 1398/03/01
خوزستان سیدجمال الدین ایوبی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی و زبان انگلیسی زبان انگلیسی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان کاوه بابادی جو کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان علی بابایی دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1398/10/01
خوزستان فردوس بالدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 1398/03/01
خوزستان محمد برنا دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان مصطفی برومندزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان بهاره بهادری کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان مرتضی بهداروندی کارشناسی‌ارشد عمران- مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان غلامعباس بهرامی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولید مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان نسرین بهزاد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان محمدیار بهمنی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1398/07/01
خوزستان حجت بهمئی دکتری جغرافیا- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان محسن بهمئی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان مهدی بهمئی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان بهرام بهیان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان نسرین بیگدلی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان نورالله پاک‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان کیانوش پدیدار کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی بازنشسته 1398/10/01
خوزستان محمدرضا پورخانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان محسن پورمحمدی دکتری حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان مسعود پولادوند کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک امور اداری دولتی 1398/03/01
خوزستان خسرو پیرهادی کارشناسی‌ارشد پدافند غیرعامل عمومی دولتی 1398/03/01
خوزستان علی پیمان‌پور کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی بازنشسته 1398/10/01
خوزستان فرهاد ترحمی دکتری علوم اقتصادی علوم اقتصادی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان مریم توکلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان محمد ثابتی دکتری مدیریت صنعتی و مالی مالی دولتی 1398/03/01
خوزستان راضیه جعفرآقایی دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1398/03/01
خوزستان فرزاد جنتی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دولتی مالی محاسباتی دولتی 1398/03/01
خوزستان جلال چاچی دکتری تخصصی آمار- محض شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1398/10/01
خوزستان محمد امین چاهوشی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازایابی مدیریت بازرگانی دولتی 1398/03/01
خوزستان رضا چراغی کوتیانی دکتری تخصصی مهندس نفت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1398/03/01
خوزستان مهین حاجی شاهی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی عمومی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان سهیلا حاجی نوروز کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان محسن حسین سوزنگرون کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان مژده حسین‌پور کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره خانواده عمومی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان فاطمه حسینی‌مقدم کارشناسی‌ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/08/01
خوزستان فرهاد حمزه‌لوی دکتری پزشکی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/10
خوزستان عبدالسلام حمید کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان نسرین حیدریان دکتری حقوق خصوصی بین‌الملل حقوقی دولتی 1398/03/01
خوزستان سید عادل خراسانی دکتری اقتصاد- منابع‌سنجی علوم اقتصادی هیأت علمی (استادیار) 1398/03/01
خوزستان حبیب خراسانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان زهره خطیبی کارشناسی‌ارشد شیمی معدنی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان بهزاد خواجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان سیروس داودی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 1398/07/01
خوزستان نسترن داوریان کارشناسی‌ارشد معماری- معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/08/01
خوزستان محمد درفشان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان رضا دریساوی بهمنشیر دکتری اقتصاد انرژی- توسعه اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان علی دژمان دکتری علوم سیاسی- سیاست‌گذاری عمومی اداری- مدیریتی دولتی 1399/12/10
خوزستان پوریا دشتی‌زاده کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان محمدصادق رجائی‌پور کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان محمد رجبی نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان محمد سعید رحمن کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی شغلی اختصاصی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان فاضل رحیم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان عبدالحسین رحیمی کارشناسی‌ارشد حقوق- عمومی حقوقی دولتی 1398/03/01
خوزستان مریم رستگاران کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان محمد رشیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان رضا رضا آبشار کارشناسی‌ارشد مکانیک بیوسیستم- مکانیزاسیون شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان محمد رضین کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/03/01
خوزستان سحر رفیعی راکی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان مریم رمضان‌پور کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان بهادر ریاحی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان فائزه زارع زاده فرد کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/08/01
خوزستان محمود زلقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی محاسباتی دولتی 1398/07/01
خوزستان احسان سادات ابراهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/08/01
خوزستان اردشیر ساسان دکتری زبان‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1398/07/01
خوزستان مهران سلیمانی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان شاهرخ سلیمی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان عبدالعزیز سیاحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان سید علی سیدعلی مرعشی دکتری تخصصی روانشناسی- بالینی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/10
خوزستان محمد شریف‌زادگان کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری- مدیریتی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان علیرضا شکرالهی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان نسرین شمس جاوی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان مهری شمسائی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی و صادرات شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان مریم شمعونی اهوازی دکتری حقوق- بین‌الملل عمومی حقوقی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان قربانعلی شهباز قهفرخی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان فاطمه شهبازی کرتیانی دکتری مدیریت کسب وکارحرفه‌ای شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/08/01
خوزستان ایرج شهسواری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/03/01
خوزستان مهسا شیخ دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان ارژنگ شیخ‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان مریم شیرالی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان سمیه شیرالی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان محمد شیربیگی کارشناسی‌ارشد عمران - سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/08/01
خوزستان وحید شیرزادی ده کهنه کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابرسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان مهدی صالحی بابادی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1398/10/01
خوزستان محمدامین صراف کارشناسی‌ارشد عمران- راه و ترابری شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/08/01
خوزستان فریده صفی‌خانی دکتری تخصصی روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان منیره صمصامی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/03/01
خوزستان قاسم صنگوری سواری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان سجاد صوفی زاده کارشناسی‌ارشد هوافضا شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/10/01
خوزستان کامران طالبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان محمد رضا طاهری دکتری تخصصی علوم تربیتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/03/01
خوزستان بیژن طلاوری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 1398/03/01
خوزستان مریم عامری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان عزیز عذاری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 1398/07/01
خوزستان پریوش عزیزپور دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان بهنام عسکرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی محاسباتی دولتی 1398/03/01
خوزستان ایمان عطاران کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان رستم عیدی‌پور دکتری علوم سیاسی- روابط بین‌الملل حقوقی دولتی 1398/03/01
خوزستان مهوش فارسی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی حقوقی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان سیدمهرزاد فاطمی‌پور کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان عبدالهادی فرخ تبار کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مدیریت تولید اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان عبداله فرخی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/03/01
خوزستان مهتاب فردوسیان کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان اسفند فرهادی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان امین فروغی‌راد کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان محسن قارونی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک امور اداری دولتی 1398/03/01
خوزستان فریدون قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان محمد قاسمی کرانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریت غیردولتی 1398/07/01
خوزستان محمدرضا قلانی دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان محسن قلاوند کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان حمیدرضا قنواتی هرمزی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان علی قیاصی‌وند کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی مسائل ایران عمومی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان فرهاد قیصری دکتری مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان ایلناز کابلی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/03/01
خوزستان سحر کارخویی کارشناسی‌ارشد شیمی الی عمومی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان مرتضی کاظمی‌فر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت بازنشسته 1398/08/01
خوزستان علی کرم‌پور دکتری استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان مریم کفایت کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان شهریار کلاه کج کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/07/01
خوزستان کمال کمایی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات سایبری فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان رضا کیانی‌راد کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان رضا گلزار کارشناسی‌ارشد مدیرت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان فهیمه گنجعلی دکتری مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/10/01
خوزستان عبدالکریم گیم دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان محمد لبخنده کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان رها متقیان فرهادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان مرتضی محسنی‌مقدم کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 1398/03/01
خوزستان عبدالحمید محمدزاده کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان مهدی محمدزاده کارشناسی‌ارشد کلام شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/08/01
خوزستان اردلان محمدی درویش‌وند دکتری تخصصی مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/07/01
خوزستان کوروش محمدی نیک کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان محمد محیسن کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان عبدالحسن مدنیان کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی آموزشی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان صادق مرادی دکتری حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان ابراهیم مرادی هزاروند دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان سعید مزرعه کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان عیسی مزرعه فرد کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - مخابرات - میدان شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1398/07/01
خوزستان بهروز مشعشعیان اصل کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/03/01
خوزستان علی محمد مصلحی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی بازنشسته 1398/10/01
خوزستان فاطمه مطلبی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان موسی مفتی عریض کارشناسی‌ارشد کامپیوتر نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان اسماعیل ممبینی دکتری حرفه‌ای dba حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان عرش منجزی بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان بهزاد منصوری دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 1398/10/01
خوزستان علیرضا منصوری خواه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان سید احمد موالی‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی محاسباتی هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان سیدحمداله موسوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان سید امیر موسوی رفیع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 1398/03/01
خوزستان محمد مومنی کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان معصومه مومنی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- آموزش ابتدایی علوم تربیتی غیردولتی 1398/03/01
خوزستان رضا میراب‌زاده کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان هدا میراب‌زاده کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی - اطلاع‌رسانی روابط عمومی و اطلاع رسانی دولتی 1398/03/01
خوزستان منا ناطقی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 1398/03/01
خوزستان فرزاد نامدارپور کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان فرشید نجفی‌مهر کارشناسی‌ارشد - شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان احمد نزهت کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک عمومی دولتی 1398/03/01
خوزستان مونا نصیری کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/01
خوزستان زهره نصیری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی مدیریت غیردولتی 1398/03/01
خوزستان حسین نظری گوران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/03/01
خوزستان علی نعمت‌پور دزفولی دکتری آمار شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/01
خوزستان عماد نواصر کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان عصمت نورعلی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
خوزستان غلامعباس نوین نام کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی محاسباتی بازنشسته 1398/03/01
خوزستان فرشته نیسی مدحجی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/01
خوزستان علی رضا هرمزی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه فناوری اطلاعات غیردولتی 1399/12/01
خوزستان محسن هوشمند کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی مدیریت دولتی 1398/03/01
خوزستان نوید ورناصری کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/03/01
خوزستان حسین وطن‌پرست کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/07/01
خوزستان شاهرخ ولی‌زاده دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1398/10/01
خوزستان فروغ یزدانفر کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/01
زنجان حسین آریان دکتری ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 1399/07/27
زنجان حمید آقایاری دکتری و سنجش از دورGIS عمومی غیردولتی 1399/07/27
زنجان فرنوش آویزکن کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان کاوه احمدی دکتری تغذیه دام و طیور عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان علی اکبر اسدی دکتری اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان یونس اسکندری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان شهرام اسکندری‌پور دکتری برنامه‌ریزی درسی عمومی غیردولتی 1398/11/21
زنجان حامد اصحابی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی غیردولتی 1398/11/21
زنجان فرزانه الله‌وردی دکتری مدیریت آموزشی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان جلیل امامی دکتری روانشناسی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان سید حامد امیری کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان فرزاد امیری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی غیردولتی 1398/11/21
زنجان بهنام اوجاقلو دکتری اصلاح درختان میوه عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان فرهاد بابایی‌خمارکی دکتری سیاست‌گذاری  عمومی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان سعید بدیعی‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان مصطفی بسطامیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان داود بیات کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی در اسلام عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان رسول بیات کارشناسی‌ارشد ادیان و عرفان عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان عباس بیگلری کارشناسی‌ارشد شیمی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان شهلا پارسه کارشناسی‌ارشد باغبانی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان نفیسه تفویضی کارشناسی‌ارشد مدیریت  آموزشی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان لیلا تقیلو کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی غیردولتی 1399/07/27
زنجان زینب جعفری کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 1399/07/27
زنجان ژاله جعفری کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان بهرام جلیلخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت عمومی بازنشسته 1399/07/27
زنجان محرم علی جمشیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان مهدی جمشیدی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان فیروزه حاج علی‌اکبری دکتری مدیریت بازرگانی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 1399/07/27
زنجان محمد باقر حاج‌ کاظمی دکتری اپیدمیلوژی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان علیرضا حاجی‌میری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان سیده لیلا حسینی کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان موسی خدایاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازگانی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان مجید خیاوی کارشناسی‌ارشد زراعت عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان هما درودی دکتری مدیریت رسانه عمومی هیأت علمی (دانشیار) 1398/11/21
زنجان علیرضا رابط دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی روستایی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان محمد کاظم رحیمی کارشناسی‌ارشد ترویج  و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان حسین رستمخانی دکتری حسابداری عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان محمد رضا رستمخانی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان علی رضایی کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان حنانه سقطچی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان توحید سلیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان منیژه سلیمی دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان سمیه شاهمرادی کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان فیروز شاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان سیده زهرا شرفی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان زهرا شکوری کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی و حدیث عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان افسانه طاهری دکتری مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 1398/11/21
زنجان لیلا عالمی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان فیروز عبادی‌احد بیگ کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان محمد حسن عباسی کارشناسی‌ارشد راه و ترابری عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان علی عراقی کارشناسی‌ارشد علوم حوزوی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان حسام عزیزی کارشناسی‌ارشد عمران عمومی غیردولتی 1398/11/21
زنجان مرتضی عسگری کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان پریسا علیمردانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان محرم عین‌الهی دکتری اقتصاد کشاورزی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان صغری فرهادی دکتری آب‌شناسی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان سمیه فهرستی کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان خلیل قاسملو دکتری اقتصاد عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان محمد رضا کردلو کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان سینا کریمی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان کامبیز کلانتری کارشناسی‌ارشد تاریخ عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان محمود محبی کارشناسی‌ارشد باغبانی گیاهان دارویی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان علی اکبر محمدی کارشناسی‌ارشد حسابرسی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان محمد رضا محمدی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی غیردولتی 1399/07/27
زنجان محمود محمدی‌مشفق دکتری مدیریت عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان محمد مرادی دکتری مدیریت دولتی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان محمدفاتح مرادی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان سمیه مصطفوی کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان عارف معروف دکتری حشره شناسی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان علی ملکی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان سید ناصر موسوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان هوشیار مومنه کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان سیده زهرا میر محمدرضائی دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان مینا نجفی دکتری علوم تربیتی عمومی غیردولتی 1398/11/21
زنجان وحید نصیری کارشناسی‌ارشد حقوق بشر عمومی غیردولتی 1398/11/21
زنجان علی نعمتی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان محمد حسین نعمتی دکتری علوم دامی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان مجتبی نوری کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان حسین همتی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع عمومی دولتی 1398/11/21
زنجان محمد توفیق واحدی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 1399/07/27
زنجان فاطمه وفائیان کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول عمومی دولتی 1398/11/21
سمنان معصومه ابراهیمی دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 1398/08/14
سمنان حسین ابراهیمیان دکتری مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/08/14
سمنان محسن احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1398/08/14
سمنان رضا امینی آهی‌دشتی دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان علیرضا امینیان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی فرهنگی دولتی 1398/08/14
سمنان علیرضا باقری کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/08/14
سمنان محمد براتیان کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 1398/08/14
سمنان علی ترابی کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان مارال پارسا کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی اجتماعی دولتی 1398/08/14
سمنان مجید پوررضا کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/08/14
سمنان مجید جهان کارشناسی‌ارشد صنایع موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان سیدحسین حسینی دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/08/14
سمنان محمدتقی حیدریان دکتری دامپزشکی موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان محمدرضا حیدریان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1398/08/14
سمنان مصطفی خاتمی دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان رضا خالصی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 1398/08/14
سمنان علی خداداد کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان فاطمه حسین‌پور کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی اجتماعی دولتی 1398/08/14
سمنان مهدی دارایی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان محمدرضا رستمی دکتری مدیریت بازاریابی مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/08/14
سمنان هادی رستمیان کارشناسی‌ارشد مهندسی آب موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/14
سمنان مرضیه رفعتی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی غیردولتی 1398/08/14
سمنان سعید زنگنه دکتری هواشناسی مخاطرات موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان رقیه ساجدی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/08/14
سمنان حسن سعدالدین کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/08/14
سمنان حسین سعدالدین کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 1398/08/14
سمنان فاطمه سوهانی دکتری مکانیک موضوعی تخصصی هیأت علمی (استادیار) 1398/08/14
سمنان مهسا شاه‌حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/08/14
سمنان سیدحسین شاه‌چراغ کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان سیدمحمد شاهمیری دکتری مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/08/14
سمنان رامین صفاهانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/08/14
سمنان امین صفدری دکتری حقوق بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 1398/08/14
سمنان محمود فیض کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/08/14
سمنان حمیدرضا قاسمیان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری دولتی 1398/08/14
سمنان پژمان قراییان کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان محمود قدرتی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1398/08/14
سمنان محمد عالی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 1398/08/14
سمنان معصومه عامری دکتری فلسفه و کلام اسلامی فرهنگی دولتی 1398/08/14
سمنان مرتضی عباس‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/08/14
سمنان عظیم علی‌عرب دکتری حقوق کیفری حقوقی دولتی 1398/08/14
سمنان حجت‌اله کرمانی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی دولتی 1398/08/14
سمنان فاطمه لطفعلیان کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1398/08/14
سمنان نادر مالکی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 1398/08/14
سمنان حمید مستخدمین ‌حسینی دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 1398/08/14
سمنان علیرضا مطلبی‌نژاد دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/08/14
سمنان فاطمه ملک‌پور کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/08/14
سمنان احمد مهرابی کارشناسی‌ارشد عمران راه وترابری موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان آزاده موسایی‌نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 1398/08/14
سمنان کبری نوروزیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/08/14
سمنان نورعلی‌نیا سماکوش دکتری علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 1398/08/14
سمنان یداله همتی دکتری مدیریت صنعتی مالی دولتی 1398/08/14
سمنان فریبرز یداللهی دکتری شهرسازی موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان ماریه یداللهی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان محمد یوسفی سوته کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 1398/08/14
سمنان محمود گلستانی دکتری حقوق بین‌الملل حقوقی غیردولتی 1398/08/14
سیستان و بلوچستان حبیب اله آذریان کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان عباس اشکانی کارشناسی‌ارشد زراعت موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمدرضا اصغریان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان هوشیار امیدی کارشناسی‌ارشد برق موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان غلامحسین امینی‌راد کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان عباس اویسی دکتری تاریخ ایران اسلامی عمومی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمد باران‌زهی دکتری حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ناهید براهوئی دکتری تاریخ ایران اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مصطفی بزی‌اله‌ ری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مریم بشری سه‌قلعه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمود بلوچ دکتری مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمدرضا بهاری دکتری زبان و ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان آرمان بهاری دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان علیرضا پهلوانی‌راد دکتری مسائل ایران موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان وحیده پودینه کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمدرضا پودینه دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان عبدلوهاب پورقاز دکتری علوم ‌تربیتی شغلی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان زهرا پیری دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان اکرم پیلتن کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان سید احمد جعفری کارشناسی‌ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ابراهیم جمالزهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان منصور جنگی‌زهی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان حمیدرضا جنگی‌زهی دکتری تکنولوژی آموزشی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان علیرضا حمیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمدرضا حیدری‌صادق کارشناسی‌ارشد مهندسی برق قدرت موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان غلامرضا خزایی فیض‌آباد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان حسینعلی خودکار کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش سیاسی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مهدی خیاطی دکتری مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مهین خیرخواه شستان دکتری تربیت بدنی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان زینب خیرخواه شستان کارشناسی‌ارشد سیستماتیک و اکولوژی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمدجواد دادرس دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان عبدالباسط درازهی دکتری مدیریت اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مسعود دهقانی دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مجید دهمرده کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمودرضا رخشانی کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محبعلی رهدار دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان امین رهدار کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان پروانه ریگی کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمدکریم رئیسی دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان امیرحمزه سالارزایی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان حبیب اله سالارزهی دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان علیرضا سرگلزایی دکتری مدیریت اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان رضا سعیدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ابراهیم سوری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان هادی سیاسر دکتری مهندسی آب موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مهدی شاد مهری کارشناسی‌ارشد حقوق دورهای حقوقی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ملیحه شاه‌بیکی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمد شهرکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان الهام شهری دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان حسین شیبانی امین کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ویدا شیخ‌زاده کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان حسن صفدری‌ادیمی کارشناسی‌ارشد علوم زمین موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمد طوفان‌‌شهرکی دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان طاهره عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان معصومه عبدالهی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمدرضا غزنوی دکتری برنامه‌ریزی درسی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمد غفوریان کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان امید غلاصی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مهسا فرزانه کارشناسی‌ارشد اقلیم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان علی فرنام دکتری روانشناسی عمومی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مجتبی فرهمند کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی - 1398/08/25
سیستان و بلوچستان حامد کرد کارشناسی‌ارشد مدیریت IT موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان اصغر کریم‌کشته کارشناسی‌ارشد حقوق جزاو جرم‌شناسی حقوقی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ناصر کیانی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان سعید کیانی قلعه‌نو کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان علیرضا کیخایی دکتری مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محبوبه گنجعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان فاطمه مالکی‌طبس کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان مسعود محمدزاده کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان محمود محمدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی - 1398/08/25
سیستان و بلوچستان بابک مسعودی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان زهرا معین کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان عبدالناصر مهرنیا کارشناسی‌ارشد عمران موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان احمد میر گل کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان زهره میری کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ناصر ناستی‌زایی دکتری مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان پروین نصرت‌زهی کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان حسین نصرتی ناهوک کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان فرامرز نهاری کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان زهرا نیک‌منش دکتری روانشناسی دوره های عمومی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان زهرا هاشمی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی عمومی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان سیدعباس هاشمی کارشناسی‌ارشد مدیریت موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ایمان همایون‌نژاد دکتری مدیریت محیط‌زیست اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان ذبیح اله الهی دکتری علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 1398/08/25
سیستان و بلوچستان نور محمد یعقوبی دکتری مدیریت اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/08/25
فارس ناصر ابراهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه ریزی استراتژیک اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/10/14
فارس عبدالرسول ابراهیمی حقیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1398/10/03
فارس مریم ابراهیمی منش دکتری جامعه‌شناسی جامعه شناسی دولتی 1398/10/03
فارس سمیه ابوالقاسمی کارشناسی‌ارشد سلامت سالمندی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس آمنه ابوالقاسمی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس علی احمدزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/11/21
فارس سارا احمدنیای مطلق دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس شهرام احمدی دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/03/20
فارس حسن آرایش کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس محمدحسن ارمی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/10/14
فارس فاطمه آزادی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس سمیه آزادیان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/06/23
فارس محمدمهدی استدلال کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1399/12/25
فارس سارا اسدی کارشناسی‌ارشد علوم تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس امیرعباس اسدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/12/25
فارس سمیرا اسدی‌پویا کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/03/20
فارس سعید اسکندری کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/06/03
فارس محسن اسکندری کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس محمد جواد اسلام زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی آب پدافند غیردولتی 1398/07/30
فارس عالیه اسلام‌پناه کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس امیر اسلامی دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس بهاره اسماعیل‌زاده کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 1399/12/23
فارس علی اسماعیلی کارشناسی‌ارشد حوزوی فرهنگی هیأت علمی (مربی) 1398/03/20
فارس محمد حسن آسمان رفعت کارشناسی‌ارشد تصویربرداری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس راضیه آسوده کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس حسن اعتصامی‌فرد کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 1399/11/21
فارس غلامرضا افتخار دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی غیردولتی 1399/11/21
فارس فرزانه افروغ جهرمی کارشناسی‌ارشد سلامت جامعه پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس علیرضا افشاری‌منش کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی دام شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
فارس علی آقازاده کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس مهین اکسیر دکتری روانشناسی سلامت شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس محمدجواد آگاه دکتری تغذیه دام شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس امان اله آل سعدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1399/11/21
فارس محسن امامی دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 1398/03/20
فارس امیدرضا امرآبادی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
فارس عطااله امیدواری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/12/20
فارس شاپور امین‌شایان دکتری راهنمایی و رفتار انسانی اداری - مدیریتی بازنشسته 1398/03/20
فارس علیرضا انصاری کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس مهدی انصاری کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس رضا انوار کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس علیرضا انوری دکتری مهندسی صنایع و سیستم‌ها مدیریتی هیأت علمی 1398/10/03
فارس غلامعلی اوجی کارشناسی‌ارشد مرتع‌داری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس محمدرضا اولیایی جهرمی کارشناسی‌ارشد پرستاری-داخلی جراحی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس ایرج آی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی توجیهی بازنشسته 1398/06/03
فارس لیلا ایران‌منش کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 1399/11/21
فارس مصطفی ایران‌نژاد پاریزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس احسان ایزدی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس محمود ایزدی دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس احمد بارانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/03
فارس سمیه باستانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری غیردولتی 1399/11/21
فارس کمال باقری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/03/20
فارس بیژن باقری دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی غیردولتی 1399/11/21
فارس محمدرضا باقری کارشناسی‌ارشد بهداشت محیط شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/21
فارس راضیه ببرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1400/12/05
فارس سحر بحرانی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/21
فارس سعید بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 1398/03/20
فارس امیررضا بخشی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس آرمان بخشی جهرمی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محسن بذرافشان دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس اسمعیل بردبار کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی حقوقی دولتی 1399/12/23
فارس محبوبه بردبار کارشناسی‌ارشد قارچ‌شناسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/23
فارس محمدصادق بردبار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/12/23
فارس سید کاظم بردبار دکتری مهندسی جنگل شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس زهرا برغشی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس پرستو برکتی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی پژوهشی دولتی 1399/11/21
فارس سوزان بصیر دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس فاطمه بمبئی‌رو کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی دولتی 1399/12/25
فارس الهام بنائی کارشناسی‌ارشد پرستاری-داخلی جراحی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس علیرضا بنیان‌پور دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محمدعلی به آئین دکتری مکانزاسیون کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس مهدی بهبود کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/21
فارس آرزو بهبود دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس حلما بهبود کارشناسی‌ارشد مهنسی معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس طاهره بهرامی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 1399/11/21
فارس زهرا بهروزی کارشناسی‌ارشد پرستاری داخلی جراحی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس علی بهزادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1399/12/25
فارس نسرین بهمنی کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس علی داد بوستانی دکتری علوم دامی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس مجتبی پارسایی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/10/14
فارس یوسف پارسایی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس مجتبی پاک پرور دکتری مدیریت منابع آب شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس علی رضا پرنیان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 1398/03/20
فارس مهرزاد پرنیان کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس مسعود پندده کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس حمید پورپاریزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1398/10/03
فارس مرضیه پورقیومی کارشناسی‌ارشد روانپرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس میعاد پویانفر کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 1400/10/14
فارس نصیر پیرانی کارشناسی‌ارشد مدیریت راهبردی در ورزش شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس پیمان پیمان‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/12/20
فارس هادی تابانی دکتری شیمی فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 1399/11/20
فارس جلال تابش کارشناسی‌ارشد رادیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس محمدهادی تابش‌فراز کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس زهرا تابنده کارشناسی‌ارشد روانپرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس محمدسعید تدین دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 1399/12/25
فارس سوسن ترابی فوق دکتری شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس زهرا ترابی جهرمی کارشناسی‌ارشد روان پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس محمدرضا تسلیم‌پور کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس محمدحسن تفضلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1399/12/25
فارس محبوبه تقدس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس فاطمه تقوا کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس رضا تقوی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی غیردولتی 1399/11/21
فارس فاطمه توپ‌چی کارشناسی‌ارشد مدیریت جهانگردی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس محسن جابلقاء کارشناسی‌ارشد - اداری- مدیریتی دولتی 1400/06/23
فارس لیلا جاویدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی غیردولتی 1399/11/21
فارس مهدی جاویدی دکتری مهندسی مواد فنی مهندسی هیأت علمی (دانشیار) 1400/06/23
فارس طاهره جدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1400/06/23
فارس محبوبه جعفرزاده دکتری مدیریت رسانه شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس مسلم جعفری دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس رقیه جعفری کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس وحید جعفری‌زاده کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/06/23
فارس محمدرضا جلیلی قاضی‌زاده دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس زهرا جمشیدی دکتری پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس احمد جهرمی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1399/11/21
فارس رضا جوانبخت کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/03/20
فارس مائده جوانمردی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 1400/12/05
فارس محمد جوکار کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 1398/06/03
فارس اکبر جوکار دکتری صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس لیلا جولائی کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
فارس فروغ جیروز کارشناسی‌ارشد پرستاری - کودکان شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس آرزو چایی چی تهرانی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس مجتبی حاجی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/06/03
فارس ابوالقاسم الحانی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس سیدمحمدرضا حبیبیان دکتری علوم مرتع شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس فاطمه حبیبی‌پور دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس فضل اله حسنی دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محمد حسنی کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس قاسم حسنی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 1398/03/20
فارس طاها حسین فقیه‌ منفرد کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس سیدعبدالرسول حسینی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس سیده فاطمه حسینی کارشناسی‌ارشد طراحی پارچه و لباس شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس معصومه حسینی کارشناسی‌ارشد حشره شناسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس آمنه حسینی باغبان کارشناسی‌ارشد ارگونومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس محبوبه حسینی مقدم دکتری پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس همایون حسینی‌نژاد دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس مهران حقگوجهرمی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس محمدهادی حقیقت‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/23
فارس حسن حقیقت‌نیا دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس امیررضا حمیدیان شیرازی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس اعظم حورزاد کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس ماندانا حیاتی کارشناسی‌ارشد مدیریت اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/06/23
فارس باقر حیدرپور دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 1399/11/20
فارس حسن حیدری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 1400/06/23
فارس طاهره حیدری کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس حمیدرضا خادم حمزه دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس حسن خادمی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی حقوقی دولتی 1399/11/21
فارس محبوبه خاکی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس مجتبی خالقی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس خدیجه خدایاری کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی اداری غیردولتی 1399/11/21
فارس مهدی خدیو دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس محمود خردمند کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس محمدرضا خرم بخت کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس مهسا خرم کیش کارشناسی‌ارشد پرستاری-داخلی جراحی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس سحر خسروی کارشناسی‌ارشد روانپرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس رسول خسروی شرف‌آبادی دکتری محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس نصیب اله خسروی نژاد کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/12/05
فارس ناهید خلج کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس رامین خلیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/06/03
فارس امید خلیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/03
فارس مهرداد خواجه‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس مسعود خوبیاری کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس ندا خورشیدیان کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس غلامرضا خوش‌اقبال دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس جمشید خوشگو کارشناسی‌ارشد حقوق - دولتی 1400/06/23
فارس سیدرئوف خیامی دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 1398/06/03
فارس محمدحسین دادگر کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس احمد دادمهرنیا کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس معصومه دبستان کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس مجتبی درخشان جغایی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس بهرام درزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری بازنشسته 1399/11/21
فارس علیرضا درودچی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس زهرا دریانورد کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس لیلا دستان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 1399/11/21
فارس منوچهر دستفال کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس محمد دشت بش کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 1400/12/05
فارس امیر دشتستانی کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس ایمانه دلاوری دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس طاهره دل‌پسند دکتری روانشناسی سلامت آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1399/11/20
فارس خدیجه دهقان کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس محبوبه دهقانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 1399/12/20
فارس نصرت الله دهقانی کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/23
فارس فاطمه دهقانی دکتری مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس مهدی دهقانی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/10/14
فارس مهدی دهقانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/10/14
فارس محمدتقی دهقانیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/09
فارس سید ابراهیم دهقانیان کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس محمد راستی کردار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/09
فارس جوانه راکی‌زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس فرزین راکی‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/11/21
فارس رجبعلی راهی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/03
فارس مجید رجایی دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس عفت رجبی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس سمیرا رحمانیان کوشککی کارشناسی‌ارشد علوم تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس مریم رحمانیان کوشککی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس معصومه رحیمی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس مریم رخشان کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/06/03
فارس پویان رزمجویی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/12/25
فارس مژگان رزمجوئی کارشناسی‌ارشد مهندس کامپیوتر نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 1400/12/05
فارس سودابه رزمی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس بهناز رستگارفر دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس نیایش رستم پور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس محمدعلی رستمی دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محمد رستمی دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 1400/06/23
فارس طاهره رضایی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس فریبا رضایی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس لیلا رضایی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس مرضیه رضایی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس حمیدرضا رضایی بارونقی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس علی رفیعی منصورآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس محسن رمضانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1399/11/21
فارس ندا رنجبر کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس سلیمه رنجبر کارشناسی‌ارشد پرستاری بهداشت جامعه شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس سعید رنجبری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی دولتی 1399/11/21
فارس حسن رهگذر دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 1398/03/20
فارس مصطفی رودکی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/12/05
فارس سعید روستا کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس وحید روشن سروستانی دکتری گیاهان دارویی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محمدهادی رویین تن کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس مهرناز ریاست دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محمدرضا رئوفت کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس امین زارع دکتری مدیریت رفتار سازمانی مدیریتی غیردولتی 1398/10/03
فارس ابراهیم زارع دکتری اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 1399/12/25
فارس حمید زارع دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس پرویز زارع کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 1400/10/14
فارس محسن زارع‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس ژیلا زارعی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 1399/11/21
فارس لیلا زارعی دکتری زبان و ادبیات فارسی اداری دولتی 1399/11/21
فارس انسیه زارعی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس سمیرا زارعی کارشناسی‌ارشد میکروب شناسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس شهربانو زارعیان کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس داریوش زارعیان جهرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس حسن زالی دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس علی زراعتکار مقدم دکتری شیمی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1400/06/23
فارس مهرداد زرافشار دکتری علوم جنگل شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محمدرضا زردشت کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/23
فارس حمید زرگری دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس بیتاسادات زگردی کارشناسی‌ارشد ارزیابی فنی سلامت شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس علیا زمانی کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس المیرا زمزم کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس سجاد زیانی سیرت کارشناسی‌ارشد مدیریت حمل و نقل شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس غلامحسین سادات رفیعی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 1399/12/25
فارس شکوفه ساریخانی خرمی دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس رزیتا ساکی کارشناسی‌ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/03
فارس محسن سالاری کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس افشین سالاری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس علیرضا سامری کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس محمد سبحانیان کارشناسی‌ارشد پرستاری-داخلی جراحی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس عبدالرضا سبوکی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/12/25
فارس زهره سپهرزادگان کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
فارس محمدجواد ستوده کارشناسی‌ارشد مهندسی ایمنی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/23
فارس سیدسعید سجادی شورجه کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس سید سعید سخاوتی‌زاده دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس مصطفی سرغولی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس مریم سروش ارزانی دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 1398/03/20
فارس سیدعبدالوهاب سعیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/11/21
فارس کریم سعیدی دکتری حشره شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس سعادت سلاجقه دکتری حقوق کیفری شغلی بازنشسته 1399/11/21
فارس داداله سلطانی دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (مربی) 1399/11/20
فارس مهدی سلطانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس نادر سلمانی خاص دکتری مهندسی محیط زیست فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 1400/06/23
فارس سیدمسعود سلیمان‌پور دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس حمید سلیمانی کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس فریدون سلیمانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 1399/12/20
فارس فرهاد سنگی کارشناسی‌ارشد مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
فارس مهرداد سهرابی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/03/20
فارس مرضیه سادات سیف کارشناسی‌ارشد اقتصاد سلامت شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس سمیرا سیف‌زاده کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس محمدحسن شادمانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/06/23
فارس محمدمهدی شاطرزاده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 1400/10/14
فارس محمد شاکر دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس فاطمه شاکرزاده کارشناسی‌ارشد مدارک پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/23
فارس مریم شاه امیریان کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس محمدعلی شاهرخ نیا دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 1399/12/25
فارس سیدعلی شایگان دکتری متون اسلامی عمومی دولتی 1399/12/20
فارس مژگان شرفیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/12/05
فارس رضا افشین شریفان دکتری مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/23
فارس مستانه شریفی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس مهوش شریفی دکتری روانشناسی سلامت شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس امیر هاشم شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/14
فارس زهرا شفیعی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس محمد شکیبامنش کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس بهاره شناسا کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی غیردولتی 1400/06/23
فارس رضا شهریاری دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
فارس نیما شهیدی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1399/11/20
فارس فاطمه شهیدی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس سهیلا شیبانی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس علی شیخی دکتری حسابداری مالی غیردولتی 1400/10/14
فارس مریم شیرازی نهاد کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/10/14
فارس رمضان شیرکوهی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 1398/06/03
فارس عبدالرسول شیروانیان دکتری اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس سیامک صاحبی دکتری زبان شناسی همگانی فرهنگی دولتی 1398/03/20
فارس محمدحسین صادقی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/11/21
فارس سهراب صادقی کارشناسی‌ارشد خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس مینا صادقی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس میترا صادقی جهرمی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس فریبرز صارمی نوری کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس مسلم صالحی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 1398/03/20
فارس محمد صباغی دکتری اورژانس شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس امین صدیقی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع فنی مهندسی بازنشسته 1399/11/21
فارس حمید صفاری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - هیأت علمی (استادیار) 1400/06/23
فارس بنفشه صفایی فراهانی دکتری قارچ شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس داود صفری دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس محمد صفری دشتکی دکتری مدیریت دولتی مدیریتی دولتی 1398/10/03
فارس مجتبی صمیمی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/23
فارس بهاء الدین صمیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/14
فارس لیدا صیادی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/12/05
فارس آذر صیدی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس مهدی ضرغامی دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (استاد) 1400/06/23
فارس مرضیه طالبی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس عبدالمحمد طاهری دکتری مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استاد) 1399/11/20
فارس علی اصغر طاهری‌نیا کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس خلیل طبری کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
فارس سیروس طهماسبی دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس شهرام طهماسبی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1400/06/23
فارس سعید عابدی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/23
فارس ابوذر عاشوری کارشناسی‌ارشد سنجش از دور و GIS شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس مهدی عبادی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس عباس عباس‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/03/20
فارس خدیجه عباسی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس محمدعلی عباسی کشکولی کارشناسی‌ارشد اقتصاد نظری شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس ملیحه عبدالهی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس فاطمه عبدشریفی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/03/20
فارس غلامرضا عزیزی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس عبداله عزیزی کارشناسی‌ارشد اپیدمیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس اصغر عزیزیان قطار دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی ‍‍ هیأت علمی (استادیار) 1400/06/23
فارس امین عسکری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس علیرضا عسکری گلستانی دکتری کشاورزی هسته‌ای شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس سیده زهرا عسکری‌نژاد دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس ابوذر عفیفی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/03
فارس شهرام علمداری کارشناسی‌ارشد مدیریت بین الملل اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/10/14
فارس هوشنگ علیپور کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس فاطمه غربی کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس مهدی غضنفری کارشناسی‌ارشد مکانزاسیون کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس جعفر غلام نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دفاعی اداری بازنشسته 1398/10/03
فارس طاهره غلامی کارشناسی‌ارشد ارگونومی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس مریم غلامی کارشناسی‌ارشد مشاوره در مامایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس حسن غلامیان کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس پروین غیاثی کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس نسرین فاضلی کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس مجتبی فتاحی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس فرانک فتحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/12/20
فارس احمد فتحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/14
فارس ایمان فخاری دکتری مدیریت دولتی مدیریتی غیردولتی 1400/06/23
فارس لیلا فراهانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس افروز فربد دکتری پزشک عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس فرزاد فربود کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس ابراهیم فرج‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس محمدابراهیم فرشته کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس رضا فرهادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری غیردولتی 1399/11/21
فارس محمد جواد فرهنگ کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 1398/10/03
فارس فرخنده فروزان دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/12/05
فارس فیروزه فریدان جهرمی کارشناسی‌ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس حمید فلاحی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس بهناز فهام کارشناسی پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس مسعود فیاضی کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس مریم فیروزی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 1399/11/21
فارس علیرضا فیروزی دکتری روابط بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 1400/06/23
فارس راضیه قاسمی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/07/30
فارس عنایت اله قاسمی‌راد کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/03/20
فارس طیبه قربانی کارشناسی‌ارشد MBA اداری غیردولتی 1399/11/21
فارس لیلا قربانی فرعانی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس رمضانعلی قربانیان کارشناسی‌ارشد مدیریت ساخت فنی مهندسی بازنشسته 1399/11/21
فارس فرخ دین قزلی دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس معصومه قطعی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس محمد قنبرزاده فرد کارشناسی‌ارشد مهندسی خودرو شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/21
فارس اسماعیل قنبری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس کورش قنبری دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/07
فارس فاطمه قنبری دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس غلامرضا قهاری دکتری اقلیم‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس ابوالقاسم قیصری دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
فارس عبداله کارپرور کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری دولتی 1398/10/03
فارس مهدی کارگر دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس محمدامین کاظمی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس محسن کاوه کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس بیژن کاووسی دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس سحر کائیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس محمود کدخدا کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس امیدرضا کرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/06/03
فارس علی کرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1399/12/25
فارس ربابه کریمی کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس حامد کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/12/25
فارس عبدالحمید کریمی دکتری تغذیه دام شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس سکینه کریمی دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس آسیه کریمی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی غیردلتی 1400/10/14
فارس احمد کریمی صومعه علیایی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی دولتی 1400/06/23
فارس فرزاد کریمیان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1399/11/21
فارس لیلا کشتکار کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس زهرا سادات کمالی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1400/10/07
فارس مجتبی کمالی‌نیا دکتری بهداشت حرفه ای شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1400/06/23
فارس پرویز کهندل کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/10/03
فارس فاطمه کهنسال کارشناسی‌ارشد - اداری- مدیریتی دولتی 1400/06/23
فارس علی اکبر کوهی کارشناسی‌ارشد آموزش داخلی وجراحی پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس حامد کیهان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/06/03
فارس هاجر گرمسیریان ششده کارشناسی‌ارشد الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس سیده زهرا مجدی کارشناسی‌ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس حمید مجلسی دکتری مدیریت استراتژیک مدیریتی دولتی 1400/06/23
فارس شبنم محبتی کارشناسی‌ارشد علوم بهداشت در تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس وحید محصلی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس امیر محمد ابراهیم جهرمی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس محسن محمدنژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم‌ها و بهره‌وری اداری - مدیریتی بازنشسته 1398/06/03
فارس محمد محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/06/03
فارس حمیده محمدی دکتری روانشناسی اجتماعی دولتی 1398/06/03
فارس حمیدرضا محمدی دکتری مدیریت دولتی اداری دولتی 1398/10/03
فارس احمد محمدی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1399/11/21
فارس اردشیر محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1399/11/21
فارس محمدکاظم محمدی دکتری شیمی آلی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/11/21
فارس ضرغام محمدی دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (دانشیار) 1399/11/20
فارس دادگر محمدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس حسن محمدی دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 1400/06/23
فارس راضیه محمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/06/23
فارس محسن محمدی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس امیر محمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/12/05
فارس مجید محمودی دکتری حشره‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس مریم محمودی کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس حمیدرضا محمودیان‌فر کارشناسی‌ارشد علوم دامی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 1399/12/25
فارس سیدعبدالرضا محمودی‌راد کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس سمیه مذکور دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
فارس معصومه مرادی کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس فریبا مرادی اردکانی دکتری پزشکی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس افشین مرزبان کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1400/06/23
فارس شهریار مرزبان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی غیردولتی 1400/12/05
فارس ابوالفضل مسعودی‌راد کارشناسی‌ارشد مهندسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس غلامعباس مسنن پارس کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس مرضیه مشغول الذکر کارشناسی‌ارشد باستان شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس سعید مشکین فام دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/14
فارس پروانه مصطفوی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس مرجان مصلی نژاد کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 1400/12/05
فارس بتول مظفری کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس مریم معصومی غیاث‌آباد کارشناسی‌ارشد مشاوره عمومی دولتی 1399/12/23
فارس ندا مفتون آزاد دکتری صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس غلام علی مقصودبیگی دکتری مدیریت استراتژی مدیریتی دولتی 1399/12/25
فارس سلماز مقصودی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس حسن مقیم کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس سعیده مکارم‌نیا کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس سمیه مکارم‌نیا کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس آزاد ملتفت کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/10/14
فارس ابراهیم ممنوعی دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
فارس علی اکبر منصوری کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1399/12/25
فارس مهدی منصوری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1400/10/14
فارس محمدمهدی منفرد کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1399/12/25
فارس کورش منوچهری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس مریم مهارت کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس عطا مهبودی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس صادق مهدوی‌نیا کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس مهدی مهران‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس غلامرضا مهرنوش کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس سعید موثقی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس سیدکاظم موسوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس سید احمد موسوی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس زهرا موسوی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس مهدی مومن کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/12/25
فارس حمیدرضا مومنی کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/03
فارس سیدعلیرضا مومنی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس تورج موید کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس علیرضا مویدفرد دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس حسن میار نعمتی دکتری مهندسی برق فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 1399/11/20
فارس مریم السادات میری دکتری فیزیولوژی ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس سیدجواد نادری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 1399/12/25
فارس محمدحسن نجاتی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس حجت اله نجفی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس مهدی نجیمی کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/21
فارس محمد نخعی دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (استاد) 1399/11/20
فارس الهه ندیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1399/11/21
فارس نرجس السادات نسبی دکتری مدیریت منابع انسانی مدیریتی دولتی 1399/12/20
فارس صالح نصیری کارشناسی‌ارشد بهداشت حرفه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس مریم نظری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1399/12/20
فارس لیلا نظری دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محمدحسن نعمت‌الهی کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزشی-پژوهشی بازنشسته 1399/11/21
فارس نسیم نعمت‌الهی کارشناسی‌ارشد شیمی فیزیک شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/11/21
فارس رقیه نعمت‌الهی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس مهرداد نگهبان کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس محمدرضا نگهدارصابر دکتری جنگلداری شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس حجت اله نوائی کارشناسی‌ارشد حوزه عمومی دولتی 1399/12/20
فارس محمد نوروزی کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزشی-پژوهشی دولتی 1399/11/21
فارس شیوا نیاکان کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/07/30
فارس مریم نیاکان کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس علی نیرحقیقی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 1400/10/14
فارس اردوان نیک‌نام کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست فنی مهندسی دولتی 1399/11/21
فارس محمد هادی کارگر کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/03
فارس جهانتاب هادی‌زاده کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس صادق هاشم‌پور بختیاری کارشناسی‌ارشد جغرافیا برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
فارس مهدی هاشم‌پور صادقیان دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/21
فارس الهام هدایتی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/14
فارس لادن سادات همایون سیرت کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/20
فارس علیرضا همایون‌خواه کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/03/20
فارس اکبر همتی دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس علیرضا والی‌پور دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1400/10/14
فارس میترا وندا دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محسن یاسایی دکتری گیاه‌پزشکی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1399/12/25
فارس محمود یزدان‌پناه کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/06/23
فارس مجید یزدانی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/07
فارس نرجس یزدانی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/10/14
قزوین پریسا احمدپور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین جواد احمدلو کارشناسی ارشد توسعه روستایی - مدیریت توسعه دانشگاه تهران شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین مهرنوش احمدی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
قزوین ابوالفضل اسدی ها کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین ولی اله اصلانی لیائی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری اداری - مدیریتی غیر‌دولتی 1398/10/08
قزوین بیت اله اکبری مقدم دکتری اقتصاد مالی غیر‌دولتی 1398/02/04
قزوین داود امامزاده دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/02/04
قزوین علی امامی کارشناسی ارشد عمران - سازه شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/08
قزوین رقیه ائمه دوست دکتری امور اداری شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
قزوین مهدی آخوندی کارشناسی ارشد فنی مهندسی - نانو فیزیک شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین محمد آذری ویائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین فخرالدین آزاد شهرکی کارشناسی‌ارشد عمران - آب شغلی اختصاصی دولتی 1398/02/04
قزوین حسن آزادی کارشناسی ارشد نقشه برداری - GIS شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین داریوش آقا زاده کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین زهرا بابا کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین مارال باقری کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/10/08
قزوین مجید برخورداری کارشناسی ارشد بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
قزوین وحید بغدادی کارشناسی‌ارشد حسابداری حسابداری دولتی 1398/02/04
قزوین عزیز بن سعید کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین علیرضا بندعلی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/02/04
قزوین وحید پایروند کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
قزوین طاهره پرهیزکاری کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب شغلی اختصاصی غیردولتی 1399/09/15
قزوین سیامک پزشکی فر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین محمدصادق پیروی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین مهدی تاج‌آبادی دکتری زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین مهرداد تائبی دکتری پزشک- حقوق و قوانین پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین ربابه تقی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین مهدی تقی‌زاده دکتری انرژی و بهره‌وری شغلی اختصاصی غیر‌دولتی 1398/02/04
قزوین داریوش ثاقب اهری‌زاد کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی کشاورزی دولتی 1398/10/08
قزوین سید حسین ثانی قوامی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین فاطمه جباریان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین زهرا جعفرزادگان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم بهره وری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین مصطفی جعفرزاده پزشکی عمومی پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین دلارام جعفری کلسفروشی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین حسین جهاندیده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/10/08
قزوین ابوالفضل حاجی شعبانها کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین علی حبیبی دکتری پزشکی پزشکی دولتی 1399/09/15
قزوین گراناز حسن‌نایبی کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی پزشکی پزشکی دولتی 1399/12/25
قزوین فتانه حسنی برسری کارشناسی ارشد امور اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین مارال حسین خانی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین سید محمدکریم حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی دولتی 1398/02/04
قزوین فریده‌السادات حسینی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین سید مرتضی حسینی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - تولید شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین سیدسعید حسینی‌فر کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین زینب حصاری‌جانی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین ناصر حمیدی دکتری مدیریت صنعتی- سیستم‌ها و روش‌ها شغلی- تخصصی غیردولتی 1398/02/04
قزوین سعید حوائج کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین منوچهر حیاتی کارشناسی‌ارشد آمار- اجتماعی اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین علیرضا خاکپور دکتری مدیریت - تحقیق در عملیات اداری- مدیریتی غیردولتی 1398/10/08
قزوین زهرا خامدا دکتری امور اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین داود خدادادی قلعه‌سلیمی دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1399/12/25
قزوین جمشید خدایاری دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین سعیده خضیر کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران محیط زیست آموزشی - پژوهشی دولتی 1398/10/08
قزوین محمد خطیری دکتری حسابداری مالی غیردولتی 1398/10/08
قزوین صفر خلج کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین معصومه خلفی کارشناسی‌ارشد محیط زیست- ارزیابی آمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین لیلا خلوصی دکتری متخصص پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین فاطمه خمسه کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین فراس خواجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین علی دوستی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- اجتماعی دولتی 1399/09/15
قزوین علی دولتی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین الهه رافعی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 1398/10/08
قزوین حسین راهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین فراز رجبی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - مدیریت بازاریابی و صادرات شغلی اختصاصی غیر دولتی 1400/10/12
قزوین محمد رجبیون کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین علی رحمانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 1398/10/08
قزوین نیما رحمانی دکتری مدیریت بازرگانی-استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین محمدرضا رحمانی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین محمد علی رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 1398/10/08
قزوین شاهرخ رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- تولید فنی- مهندسی دولتی 1399/09/15
قزوین علیرضا رستافر کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 1399/09/15
قزوین اکبر رضایی ناوه کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/08/08
قزوین غفار رمضانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین فرشته زهرایی دکتری الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 1399/09/15
قزوین فهیمه زهرایی کارشناسی‌ارشد الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 1399/09/15
قزوین حمیدرضا سامانی پور کارشناسی‌ارشد آمار نظری شغلی اختصاصی دولتی 1398/02/04
قزوین عفت سبزیکار کارشناسی‌ارشد خون‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین ساناز ستوده کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین محمد حسین سلیمانی دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی و تخصصی دولتی 1398/02/04
قزوین مهدی سیاهبانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین معصومه شریفی زاده کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین اعظم شعبانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین حسین شکیبی دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/10/12
قزوین آذر شمشیری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی غیر دولتی 1400/08/08
قزوین سید آرش شیرخورشیدی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین محمدحسین شیرعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/02/04
قزوین محمدرضا شیری شاهسوار دکتری تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین هادی صادق دقیقی کارشناسی‌ارشد مهندسی توسعه روستایی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین سیروس صارمی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
قزوین سیداحسان صحافی‌ها کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین مجید صفدری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 1400/10/12
قزوین مهدی طاهرخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین علی طاهری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین غلامرضا عابدینی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی- تخصصی غیردولتی 1398/02/04
قزوین علی عابدینی فر کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی مدیریت - اجتماعی دولتی 1398/10/08
قزوین نعمت‌اله عالیمنش کارشناسی‌ارشد آمار شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
قزوین سعید عباسی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی اداری و شغلی دولتی 1398/10/08
قزوین سعید عباسی کارشناسی ارشد تربیت بدنی- حرکات اصلاحی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/08
قزوین اسماعیل عبدالعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/02/04
قزوین محمد عظیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت - فناوری اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 1398/10/08
قزوین میترا عقیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین حمید علاقه بندها کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 1400/10/12
قزوین سید محمود علائی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/02/04
قزوین فاطمه علی محمدی کارشناسی‌ارشد هماتولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین لاله علی محمدی کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین محمد علی نیا کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/10/08
قزوین امیرمحسن عمارلوئی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی تخصصی بیمه دولتی 1400/10/12
قزوین اعظم غفوری کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین سمانه فارغ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1400/10/12
قزوین مجید فتحی زهرایی فوق دکتری مهندس صنایع مدیریت غیردولتی 1398/02/04
قزوین احمد فتحی‌زاده کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
قزوین مجید فرجی پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین حسین فطری کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 1399/09/15
قزوین محمد قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین حسین کارگر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین منصور کاکاوند کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین مریم کاکاوند میرزایی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1398/02/04
قزوین شیما کبیری کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین حسین کرمی کشمرزی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین زهرا کلهر کارشناسی ارشد امور اداری اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین مصطفی کوزه گرها کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/10/12
قزوین مالک کیاحیرتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تطبیقی و توسعه اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین پوران گورانی کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی آموزشی - پژوهشی دولتی 1398/10/08
قزوین محمد محجوب دکتری مهندسی شیمی فنی - مهندسی دولتی 1399/09/15
قزوین جواد محمدخانی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار کامپیوتر فنی- مهندسی دولتی 1399/09/15
قزوین حمزه محمدی دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 1398/02/04
قزوین ملیحه محمدی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز شغلی اختصاصی غیر دولتی 1400/10/12
قزوین سوگند محمدی دکتری پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین امیر محمدی‌ها کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 1399/12/25
قزوین مریم مدرسی دکتری پزشکی پزشکی دولتی 1399/12/25
قزوین افسانه مرادی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین خضر مراقی کارشناسی‌ارشد جغرافیای برنامه‌ریزی توریسم شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین سید احمد مرتضوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی علوم اجتماعی غیردولتی 1398/02/04
قزوین ندا مشاطان کارشناسی ارشد فنی مهندسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین علی مشایخ کارشناسی‌ارشد ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین عبدالحسین مظفری کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1399/12/25
قزوین فرح ناز معافی غفاری کارشناسی ارشد امور اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین حمید موسیوند کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین افسانه مهدیخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین افشین مؤمنی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/12
قزوین رافع ناصری فر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین مهناز نجف آبادی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی- فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین علی نجفی دکتری مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/10/12
قزوین حمیدرضا نجفی کارشناسی‌ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
قزوین مرتضی نجفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/02/04
قزوین ابوالفضل نجفی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مالی اداری- مدیریتی دولتی 1399/09/15
قزوین محمدرضا نصرآبادی دکتری فناوری اطلاعات فناوری اطلاعاتی دولتی 1398/02/04
قزوین نزهت نوحی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مترجی زبان انگلیسی اداری - مدیریتی غیردولتی 1398/10/08
قزوین محمد نوروزی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 1398/10/08
قزوین حسن نوروزی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/09/15
قزوین الناز نیک سرشت کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 1398/10/08
قزوین علی اکبر واحدی کارشناسی‌ارشد حسابداری امور مالی - حسابرسی دولتی 1398/02/04
قزوین بهزاد ولیزاده دکتری پزشکی قانونی پزشکی قانونی دولتی 1399/09/15
قزوین زیوربیگم هاشمی کارشناسی‌ارشد ادبیات اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین مهدی هدایت‌فر کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 1398/02/04
قزوین مجتبی همتی دکتری مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 1398/10/08
قزوین اکبر همدانیان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه مالی دولتی 1400/10/12
قزوین هادی یوسفلی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/09/15
قم محمد ابدالی نیا دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/30
قم احمدرضا اجتهادی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم علیرضا احمدی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم علی احمدی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1400/10/30
قم حمید اخوان کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اداری ـ مدیریتی دولتی 1400/10/30
قم حسین آزاد کارشناسی‌ارشد الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق) فرهنگی دولتی 1400/10/30
قم علی‌اکبر استادیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم نادر اشراقی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/30
قم محمود افخمی اردکانی کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل حقوقی دولتی 1400/10/30
قم یاسر اکبری کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1399/11/26
قم نیرالسادات آل احمد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی ـ مدیریت بازاریابی و صادرات اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم فاطمه اویسی کارشناسی‌ارشد حسابداری (حسابرسی) مالی دولتی 1400/10/30
قم محمد ایل سعادتمند کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم امیرحسین توکلی حسینی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم مجید جانقربان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) اداری ـ مدیریتی دولتی 1400/10/30
قم صفت اله جهانشاهی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1400/10/30
قم علی جوان‌شیر کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم محمدحسن حاجی احمدی قمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (مالی دولتی) مالی دولتی 1400/10/30
قم مهدی حسین پوری دکتری آمار اداری ـ مدیریتی دولتی 1400/10/30
قم علی حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی ـ زراعت اداری - مدیریتی غیردولتی 1399/11/26
قم سیدحسن حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی ـ مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم فهیمه السادات حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق (الکترونیک) شغلی اختصاصی هیأت علمی 1400/10/30
قم سیدمجتبی حسینی‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم سیدمهدی حیدرآبادی دکتری جامعه‌شناسی (تغییرات اجتماعی) اجتماعی دولتی 1400/10/30
قم رضا رحیمی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم مژده رضایی‌فرد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1399/11/26
قم مهدی رفیعی محمدی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم مجید رمضاني دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 1400/10/30
قم محمد رمضانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) اداری ـ مدیریتی دولتی 1400/10/30
قم سیدمحمدرضا سبحاني پور دکتری مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) اداری ـ مدیریتی دولتی 1400/10/30
قم سیدمهدی سرکشیک دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم سیدامین سلامتیان دکتری مهندسی عمران (مهندسی آب) شغلی اختصاصی هیأت علمی 1400/10/30
قم امیرحسین سلمانی دلشاد دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی شغلی اختصاصی هیأت علمی 1400/10/30
قم سیدمهدی سلیمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم سیدعلی سیفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (تشکیلات و روش‌ها) اداری ـ مدیریتی دولتی 1400/10/30
قم مهدی شایسته کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ سازه شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم رامین شجاعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (مالی دولتی) مالی هیأت علمی 1400/10/30
قم محبوبه شعبان پور شتریه کارشناسی‌ارشد آمار اجتماعی و اقتصادی اداری ـ مدیریتی هیأت علمی 1400/10/30
قم اکرم شمسی کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی ـ میکروبیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم سیدمجتبی صحرایی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم سیده مریم طباطبایی ندوشن کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی و بین‌الملل هیأت علمی 1400/10/30
قم محسن عابدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی هیأت علمی 1400/10/30
قم سیداحمدرضا فاطمی دکتری بهداشت و بیماری‌های طیور شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم محمد فلاح اصل کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم سیدتاج الدین قادری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 1400/10/30
قم مرضیه قانع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری ـ مدیریتی هیأت علمی 1400/10/30
قم محمدجواد قرامحمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم سیدمهدی قریشی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی ـ مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم زینب کلهر کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم صمد کیان راد کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/10/30
قم رضا محسنی‌والا کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم حامد محقق‌زاده کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی غیردولتی 1399/11/26
قم سیدمهدی محمدی دکتری (سطح 4 حوزه) فقه و اصول فرهنگی هیأت علمی 1400/10/30
قم عباس محمودآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/26
قم عالمه معصوم کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری ـ مدیریتی غیردولتی 1399/11/26
قم مصطفی ملائی دکتری مدیریت ـ مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم سیدرضا موسوی مشکینی دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1400/10/30
قم علیرضا نبی‌گل کارشناسی‌ارشد مدیریت بازارگانی ـ مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/26
قم رسول یاری فرد فوق دکتری مدیریت ریسک مالی هیأت علمی 1400/10/30
قم مریم یوسفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (مالی دولتی) مالی دولتی 1400/10/30
کرمان لیلا ابراهیمی كارشناسي‌ارشد مدیریت دولتی- تحول اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان مریم ابراهیمی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی MBA شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان امین اسدی زیدآبادی كارشناسي‌ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی فنی دولتی 1400/03/15
کرمان علی اسدی زیدآبادی كارشناسي‌ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان هوشمند اسفندیارپور دکتری ادبیات شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان سید مجید افضلی‌پور كارشناسي‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان محمدحسین امجدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان رضا ايران‌منش کارشناسی‌ارشد مهندسي آب فني دولتی 1400/03/15
کرمان همت ایزدی کارشناسی‌ارشد علوم مرتعداری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان علیرضا بیننده کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مینا پرنده افشار كارشناسي‌ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان سجاد پورخراساني كارشناسي‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مصطفی پورصادقی‌نژاد كارشناسي‌ارشد مدیرت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان حمیدرضا تاج‌الدینی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان علی جاویدی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان یحیی حاتمی دکتری اقتصاد- علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان زهره حسینی کارشناسی‌ارشد مددکاری اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مرتضی حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مهدی حسینی‌نژاد كارشناسي‌ارشد استخراج معدن شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان سینا خسروی كارشناسي‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان حجت خواجه بهرامی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان حمیدرضا خورسند کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان حسین خیاط‌زاده ماهانی کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مصطفي رحمتي زرندي كارشناسي‌ارشد كامپيوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان محمدعلی رحیم‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مهدیه رزازپور كارشناسي‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مرحمت رسا کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- طراحی سازمان‌های دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان علی رستگارفر کارشناسی‌ارشد مدیریت بحران اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان مریم رنجبر دکتری مدیریت دولتی- رفتارسازمانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان جعفر رودری دکتری توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان بهنام سعیدی دکتری علوم اقتصادی، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان علی سلاجقه کارشناسی‌ارشد زبان وادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان رضا شجاعی باغینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان پروانه شریفی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان محمدرضا شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان علیرضا شفیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان سمیه شهاب كارشناسي‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان محمود شهابی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان علیرضا عادلی کارشناسی‌ارشد عمران - سازه‌های هیدرولیکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان منصور عزت‌‌نيا كارشناسي‌ارشد مديريت دولتي - مديريت صنعتي اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان صدیقه عسکری كارشناسي‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان علیرضا عسکری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مسلم علی مرادی‌رابری كارشناسي‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان محمد هادی فتح نجات کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان حامد فرهادی کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مرضیه قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان شهربانو گوشه كارشناسي‌ارشد مطالعات زنان و خانواده - حقوق زن شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان مهرداد محمدی سلیمانی كارشناسي‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان نوید مشفقی كارشناسي‌ارشد مهندسی فناوری شبکه شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/03/15
کرمان هادی مطهری كارشناسي‌ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان مجید ملامحمدی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان زهره مهتری‌زاده دکتری مدیریت تطبیق و توسعه شغلی اختصاصی غیردولتی 1400/03/15
کرمان علی اکبر مهدی زاده كارشناسي‌ارشد مدیریت دولتی - تحول اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان سيدسجاد مهدي‌زاده كارشناسي‌ارشد مهندسي كامپيوتر شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان سمانه مهدیزاده دکتری مدیرت دولتی- رفتار سازمانی اداری - مدیریتی هیأت علمی- استادیار 1400/03/15
کرمان مهشید مهرجو كارشناسي‌ارشد آموزش و پرورش - تطبیقی شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان محمدرضا مومنی‌نیا کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان محسن میجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان حسن نصیری‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان محمدسجاد نظري کارشناسی‌ارشد حسابداري اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمان مهدیه نکوئی كارشناسي‌ارشد عمران- مهندسی و مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان محمدرضا وحیدی كارشناسي‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 1400/03/15
کرمان علی یزدانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1400/03/15
کرمانشاه ابراهیم ابراهیمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه سیداشکان ابراهیمی کارشناسی‌ارشد نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 1400/11/11
کرمانشاه فرشاد اجرائی کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه شیده احتشام راد دکترا عمران سازه شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه محمدرضا احضاری کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه فرامرز احمدیان‌فر دکتری حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه مرزبان ادیب‌منش دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه میترا ارغوانی کارشناسی‌ارشد تکثیر آبزیان شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه عابدین اسفندیاری کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه روزبه اسکندری کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه رضا اکبری زلانی کارشناسی‌ارشد مشاوره وراهنمایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه محمد الفتی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه جلال الفتی دکتری مدیریت دولتی اداری-‌ مدیریتی دولتی 1399/11/19
کرمانشاه بهروز الفتیان گیلان دکترا ریاضی محض اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه مرجان الماسی دکترا برق قدرت اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه پژمان امیدی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/10/02
کرمانشاه محمدرضا امیدی دکترا ریاضی محض شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه علی امیرخانی کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه زهرا امیری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه فرزاد امیری دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 1398/11/16
کرمانشاه یوسف امیری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه جهانبخش امیری کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 1399/11/19
کرمانشاه علی اکبر امیری کارشناسی ارشد باغبانی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه عرفان امیری کارشناسی ارشد مدیریت اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه یوسف آرا کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه امیر آزادی‌پور کارشناسی‌ارشد شبکه‌های کامپیوتر فناوری اطلاعاتی دولتی 1399/11/19
کرمانشاه امیر آقائی دکتری تخصصی بیوشیمی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه پروا باتمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه حامد باوان پوری کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه کوروش بشکوه کارشناسی ارشد مهندسی صدا شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه شهناز بهرامی کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه رضا بیگ رضایی دکتری حقوق عمومی عمومی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه جهانگیر بیگلری کنگرشاهی کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/19
کرمانشاه محمدحسن پروانه کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه مجتبی پوراسد دکتری تخصصی مدیریت دولتی اداری مدیریتی خصوصی 1400/05/16
کرمانشاه فرزانه پورباقر کریمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه حسین پولادی دکترا پزشک عمومی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه جبار پیوسته کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه کیوان تیرانداز کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه الهه جباری کارشناسی ارشد مدیریت تحول اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه پیمان جسری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه یوسف جلیلیان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه حمیدرضا جلیلیان دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/11/16
کرمانشاه احد جلیلیان کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه حسن جلیلیان نسب کارشناسی ارشد حقوق بین الملل اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه ایوب جمشیدی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/05/16
کرمانشاه مریم چقاکبودی کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه رباب حاصلی کارشناسی ارشد جغرافیا ی شهری اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه بی تا حامد کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 1398/10/02
کرمانشاه سیدسعید حسینی ارشد کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه بهروز حسینی‌نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه مسعود حمیدی دکترا مدیریت اجرایی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه مهدی حمیدی‌کیا کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه سمیه حیدری دکتری علوم اقتصادی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه علیرضا حیدری دکترا دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه امیرحمزه حیدریان کارشناسی ارشد حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه سجاد حیدریان کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه مظفر خالوند کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه فروغ الزمان خاموشی کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه آزاده خسروتبار کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 1398/11/16
کرمانشاه فرید خلیلی دکترا علوم اقتصادی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه نادر خیر حاتمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/19
کرمانشاه مریم رحمانی کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه محمد رحمتی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه محمدباقر رحیمی کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم وتربیت آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه فرزاد رستمی‌گیلانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری مدیریتی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه فرهاد رضازاده کارشناسی ارشد زمین شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه اسماعیل رضایی دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 1399/11/19
کرمانشاه علیرضا رضایی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 1399/11/19
کرمانشاه نادر رضایی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه مهسا رضایی دکتری زبان وادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه سجاد رضائی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه محسن رمضانی کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه فریدون روندی کارشناسی‌ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه امیر رهبر کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه یوسف زارعی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 1398/10/02
کرمانشاه روح اله زمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه سید وحید زمانی کارشناسی‌ارشد آمار و ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه حسن زیباسخن دکتری عمران سازه شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه امین سلطانی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1399/11/19
کرمانشاه هادی سلطانی داربیدی کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه علیرضا سلیمانی کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه رویا سنجری نیا کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه حیات سوماری دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه کیوان سهرابی‌ثانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه محسن سیاهی کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه سحر شاه‌گلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه علیرضا شریفی کارشناسی‌ارشد حقوق اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه عظیم شکری کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه کیوان شمشیربیگی کارشناسی ارشد تهیه کنندگی TV شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه کورش شهبازی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه دانیال شهرتی کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 1399/11/19
کرمانشاه شهرام شیخی‌فر کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه حسین شیربندی دکترا حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه سجاد شیرزادی تبار کارشناسی ارشد تهیه کنندگی نمایش شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه ایرج صفائی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/05/16
کرمانشاه سعید صفری کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه ثریا صفری کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه ستار صیادزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه شهرام طارمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه شادی ظفری کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری مدیریتی خصوصی 1400/11/11
کرمانشاه سعید ظهرابی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1400/05/16
کرمانشاه عباس عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه یونس عباسی دکتری حسابداری مالی هیأت علمی 1399/11/19
کرمانشاه مریم عزتی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه روح اله عزیزی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه فرشید عزیزی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه شهرام علی‌آبادی دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه علی‌اشرف علی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه فریده علیخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه علی اکبر علیئی کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه رضا عمران‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 1399/11/19
کرمانشاه بهزاد غضنفرپور دکترا پزشکی قانونی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه ساسان غلامی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه زهرا فتاحی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه محمدامین فرجی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه وحید فروتن کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه مهدی فرهمندفر کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه عبدالحسین فریدی کارشناسی‌ارشد عمران سازه شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه فهیمه فلاح کارشناسی‌ارشد سیستماتیک گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه صیدمحمد قاسمی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه زهرا قاسمی کارشناسی‌ارشد آمار و ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه ثریا قاسمی کارشناسی‌ارشد روانشناسی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه ژیلا قزوینه دکتری جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 1398/10/02
کرمانشاه موسی قندی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه امیر کاظمی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی خصوصی 1400/05/16
کرمانشاه تورج کریم‌نیا کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه هوشیار کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه لیدا کلانتری کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه عباسعلی کمری کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه نسرین کندوله بولان کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه مهدی کهریزی دکتری عمران- سازه شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه امیدعلی کهریزی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/11/16
کرمانشاه طاهره کیهان کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آموزشی وپژوهشی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه یحیی گلی دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه حیدر گلی سیونانی دکترا تخصصی مدیریت بازاریابی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه پوریا گهرشناسان خراسانی دکتری برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه علی محبی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه محمدنادر محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 1398/11/16
کرمانشاه جواد محمدی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه نوذر محمدی کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه یونس محمدی دکتری حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه هوشیار محمدی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه نریمان محمدی دکتری علوم اقتصادی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه نصرت اله محمدی کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه بهروز محمودی کارشناسی ارشد مدیریت اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه حسن مرادی کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه سیاوش مرادی کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه محمدهادی مرادی کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه حسین مرادیان دکتری روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه فردین مرادیان کارشناسی‌ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه نسرین مرادی‌مقدم کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات خصوصی 1400/05/16
کرمانشاه سامان معتضدی دکترا تخصصی کشاورزی زراعت شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه تیمور ملکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 1399/11/19
کرمانشاه الهام ملکی کارشناسی‌ارشد عمراه سازه شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه سوزان‌السادات منصوری کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه سیدسهراب موسوی کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه علیرضا مومن صفائی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 1398/10/02
کرمانشاه محمدرضا میرانی کارشناسی ارشد حسابداری اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه رضا میرپناهی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات شغلی اختصاصی دولتی 1400/05/16
کرمانشاه لیدا ناصری کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1399/11/19
کرمانشاه مهرنوش ناصری کارشناسی ارشد ژنتیک گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه علی ناصری پور کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه علی نجفی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری- مدیریتی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه نسرین نجفی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی اداری مدیریتی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه محمدرضا نقدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه فاطمه نوری کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات خصوصی 1400/05/16
کرمانشاه الهه نیک سیما دکترا مدیریت استراتژیک اداری مدیریتی دولتی 1401/01/10
کرمانشاه ساجده واعظ‌زاده کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 1398/10/02
کرمانشاه رحمت اله ولدبیگی دکتری ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/16
کرمانشاه محمودرضا هاشمی بیستونی دکتری برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه مجید همتی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1400/11/11
کرمانشاه رضا یارویسی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 1398/11/16
کرمانشاه عبدالرضا یاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/10/02
کرمانشاه اقبال یاوری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/11/16
لرستان ابراهیم آذرینوند کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی فرهنگی دولتی 1398/12/08
لرستان لیلا آرغا دکتری علوم اقتصادی - توسعه و برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان حمید آسایش دکتری اقتصاد- اقتصادپولی و انرژی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان اشرف اسدی‌فرد کارشناسی‌ارشد پژوهشگر علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 1399/07/16
لرستان حسن اسماعیل‌زاده دکتری جامعه شناسی اجتماعی دولتی 1398/05/08
لرستان بهروز اعتصامی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی اداری- مدیریتی دولتی 1399/07/16
لرستان مصطفی امانی‌پور کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1398/05/08
لرستان امید امیدی شاه آباد دکتری جغرافیا- برنامه‌ریزی روستایی اداری- مدیریتی دولتی 1398/12/08
لرستان مراد امیدی میرزایی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/07/16
لرستان فرهاد امیری کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان زهرا امینی فارسانی دکتری آمار آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان لیلا بابایی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/07/16
لرستان مهری بهاروندی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان ولی بهرامی دکتری جامعه‌شناسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 1398/12/08
لرستان سجاد بوالحسنی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/05/08
لرستان فریده بیرانوند کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 1398/12/08
لرستان امین بیرانوند کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/08
لرستان حسین توپچی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی فرهنگی دولتی 1398/12/08
لرستان حسن جعفری دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان سعید جمشیدی منفرد دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان سمانه حسن‌پور دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 1398/12/08
لرستان محمد حکاک دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 1398/05/08
لرستان الهام حیدری کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 1398/12/08
لرستان محمود خرم‌آبادی کارشناسی‌ارشد فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/05/08
لرستان مهدی خرم‌آبادی دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان علیرضا خرمی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/12/08
لرستان بیژن دالوند کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/05/08
لرستان حمید دالوند کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی فرهنگی دولتی 1398/12/08
لرستان محمدجعفر رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/07/16
لرستان کیانوش رستمی دکتری روزنامه‌نگاری روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 1398/05/08
لرستان رجب رشیدی دکتری بهداشت حرفه‌ای اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 1398/05/08
لرستان محسن رشیدی‌باغی دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان امیر رضاپناه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان مرجان رضایی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/07/16
لرستان حمیدرضا رضائیان کارشناسی‌ارشد مهندسی انرژی عمران دولتی 1399/07/16
لرستان احمد رضوان‌دوست دکتری زبان و ادبیات فارسی فرهنگی دولتی 1398/05/08
لرستان سعید رومانی دکتری علوم تربیتی - برنامه‌‌ریزی درسی اجتماعی هیأت علمی (مربی) 1398/05/08
لرستان مجتبی رومانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/12/08
لرستان علی سالاروند کارشناسی‌ارشد آلودگی‌های محیط‌زیست اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان علی سبزوار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 1398/12/08
لرستان کریم سپهوند کارشناسی‌ارشد آمار آمار دولتی 1398/12/08
لرستان مسعود سعادت‌مهر دکتری اقتصاد پولی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان علی سوری کارشناسی‌ارشد پزشک عمومی اداری- مدیریتی دولتی 1399/07/16
لرستان علی سیف‌اللهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان مهیار صادقی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی اجتماعی دولتی 1398/05/08
لرستان علیرضا صفدری کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/05/08
لرستان عبداله طاری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمران دولتی 1399/07/16
لرستان یونس طاهرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 1398/12/08
لرستان مسعود طاهری‌نیا دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان حمید عادل سخن کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 1398/12/08
لرستان عباس عباس مدهنی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1398/12/08
لرستان احمد رضا عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/07/16
لرستان شجاع عربان دکتری روانشناسی اجتماعی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان مجتبی علیزاده دکتری کامپیوتر- امنیت شبکه فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 1398/12/08
لرستان علی فتح‌الهی دکتری الهیأت و معارف اسلامی- ادیان و عرفان فرهنگی هیأت علمی (دانشیار) 1398/05/08
لرستان شاهدخت فتحی بیرانوند کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/07/16
لرستان امین الفتی دکتری عمران - مدیریت ساخت آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 1398/05/08
لرستان زهرا فرنیا کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1399/07/16
لرستان آرش فره‌وشی کارشناسی‌ارشد مکاترونیک آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/05/08
لرستان فرج‌‌اله فلاح‌پوری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 1399/07/16
لرستان حسین فلاحی‌اصل دکتری فلسفه کلام فقه و اصول آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان محمدرضا فیضیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریت دولتی 1398/12/08
لرستان رضا فیضی‌نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 1398/05/08
لرستان امین القاصی‌مهر کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/12/08
لرستان احمد قبادی‌الوار دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان عزت اله قدم‌پور دکتری روانشناسی تربیتی اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 1398/05/08
لرستان حمیدرضا کارگر دکتری حقوق - جزا و جرم‌شناسی حقوقی هیأت علمی (مربی) 1398/05/08
لرستان عبدالکریم کشوری دکتری فلسفه و کلام - حکمت متعالیه آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/05/08
لرستان عبدالمجید کشوری کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم شناسی حقوقی دولتی 1398/12/08
لرستان مژگان کشوری پاپی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/12/08
لرستان حبیب کنکبود دکتری مذاهب اسلامی فرهنگی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان نسرین کوشکی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریت دولتی 1398/12/08
لرستان زینب گودرزی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/12/08
لرستان حامد ماسوری کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 1398/12/08
لرستان کیانفر مرادی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/05/08
لرستان رضا معبودی دکتری اقتصاد اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان محمدرضا ملکی‌راد کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی بازنشسته 1398/05/08
لرستان عبدالمجید موسوی دکتری کامپیوتر- برق فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 1398/05/08
لرستان سیدنجم‌الدین موسوی دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 1398/05/08
لرستان علی میر کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 1398/05/08
لرستان فرهاد میرزایی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان عباس میرزایی‌راد کارشناسی‌ارشد مهندسی شهرسازی اداری - مدیریتی دولتی 1399/07/16
لرستان امیرعباس نظری‌زاده دکتری مدیریت دولتی - رفتارسازمانی اداری - مدیریتی دولتی 1398/05/08
لرستان سیدحسین نورالدینی کارشناسی‌ارشد آمار- اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 1398/12/08
لرستان جواد نوروزیان علم کارشناسی‌ارشد اقتصاد مالی دولتی 1398/12/08
لرستان حسین یاراحمدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/05/08
لرستان زهرا یاراحمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 1398/12/08
لرستان نادر یاقوتیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 1398/12/08
مازندران مصطفی آقابیگی نصراله آبادی دکتری حسابداری مالی دولتی 1400/05/20
مازندران مهدی ابراهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1400/05/20
مازندران داوود ابراهیمی اسبوئی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران بهیار ابراهیمی اوریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران جواد احسانی‌مقدم کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 1398/06/31
مازندران حسن اسدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران محمدحسین اسدی گرجی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریت دولتی 1398/11/23
مازندران حسن اسفندیار کارشناسی‌ارشد مدیریت امور شهری شغلی اختصاصی (فنی) دولتی 1398/06/31
مازندران جابر اسماعیل‌زاده دكتری حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1398/06/31
مازندران صدیقه افشاری دکتری روانشناسی بالینی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران سیدمهدی امامی‌منش کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 1398/06/31
مازندران امید امانی کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران امیر امیرنیا کارشناسی‌ارشد كارگردانی نمایش شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/31
مازندران ابراهیم اندرخورا کارشناسی‌ارشد روانشناسی اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران رضا اندرواژ کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/05/20
مازندران محمد ایلائی‌حاجیكلایی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران محمدسعید باقرزاده دکتری مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران زینب بنی‌شیخ‌‌الاسلامی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران حسن بهروزی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران بردیا بهنیا دکتری مهندسی صنایع آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران مریم پروین کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/06/31
مازندران مرتضی پریچهره تروجنی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران اسماعیل پهلوان کارشناسی‌ارشد علوم ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/31
مازندران حمیدرضا تقی زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران علی جعفری آهنگری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 1398/06/31
مازندران هادی جعفری‌ ركنی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/06/31
مازندران سیدزین‌العابدین جلالی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران اكرم حسن‌پور کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران سیدهادی حسینی كردخیلی دكتری برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران محمدصادق حمیدزاده دكتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی هیات علمی 1398/06/31
مازندران محمدصادق حمیدزاده دكتری برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران محدثه حمیدزاده کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 1398/11/23
مازندران محمدرضا حیدری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/05/06
مازندران مرتضی خان محمدی اطاقسرا دكتری مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران یاسمن خانلرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1398/11/23
مازندران جعفر خطی دیزآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/06/31
مازندران مریم خیرآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران عنایت داودی دکتری ارتباطات شغلی اختصاصی دولتی 1399/05/06
مازندران نادر داودی دکتری عمران شغلی اختصاصی (فنی) دولتی 1399/05/06
مازندران حافظ درویشی کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران عمید دیلمی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 1398/11/23
مازندران حامد ذاكریان کارشناسی‌ارشد كامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1400/05/20
مازندران مطهره ذكریایی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA مالی غیر دولتی 1399/05/06
مازندران مجتبی رضایی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/31
مازندران هما رضایی قلعه دکتری مدیریت اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران علی رضائیان‌جوجاده کارشناسی‌ارشد كامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1399/05/06
مازندران میثم رمضانی شیر‌خواركلائی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1400/05/20
مازندران عادل روان‌بخش کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1400/05/20
مازندران محمد علی زلیكانی مرگاوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1398/06/31
مازندران سیدرحیم ساداتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران حمید سفیدگربائی کارشناسی‌ارشد سازه آموزشی و پژوهشی- فنی دولتی 1398/06/31
مازندران محمدمهدی شفیعی کارشناسی‌ارشد كامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1399/05/06
مازندران مجتبی شقاقی‌بهری کارشناسی‌ارشد مشاور خانواده آموزشی و پژوهشی بازنشسته 1398/06/31
مازندران محمد شمس کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران حسین شهابیان کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار كامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1398/06/31
مازندران بهمن شیرافكن کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی دولتی 1398/06/31
مازندران پریسا شیران جنگ دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 1398/11/23
مازندران حمیدرضا صادقی عالمی کارشناسی‌ارشد پژوهشگری آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران حمید صالح‌زاده کارشناسی‌ارشد راه و سازه شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/31
مازندران محمدرضا صبح‌خیز دکتری مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران طاهر صدر کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران عباسعلی طالبی دکتری علوم سیاسی- اندیشه آموزشی- پژوهشی غیردولتی 1400/05/20
مازندران محمد طالبی قادیكلایی کارشناسی‌ارشد آمار زیستی- آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/31
مازندران محمدعلی طاهری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران احمد عباسپور دکتری مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی غیردولتی 1400/05/20
مازندران مصطفی عزیزی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مالی دولتی 1398/11/23
مازندران حمید علیپور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 1399/05/06
مازندران محمدتقی علی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران محمد‌باقر علی‌تبار فیروزجایی دکتری روابط بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 1398/11/23
مازندران علی علیجانی‌روشن کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1399/05/06
مازندران مجتبی علیزاده کارشناسی‌ارشد آمار شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران شهاب علی‌نژاد کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران مهران عمادی ازوجی دكتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران مجید عموزاد خلیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران حامد عنایتی دکتری عمران سازه شغلی - اختصاصی دولتی 1400/05/20
مازندران مهدی عنایتی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران علی اصغر غلامی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 1398/11/23
مازندران رحمت اله فرحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران میثم فرخی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران ام لیلا فقیه عبدالهی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوق غیردولتی 1400/05/20
مازندران پرویز قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران احسان قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریت غیردولتی 1398/11/23
مازندران دوستعلی قاسمیان کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران محمد ظاهر قربانی جویباری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی - اختصاصی دولتی 1400/05/20
مازندران صدرالدین كاظمی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوق دولتی 1399/05/06
مازندران مصطفی كبیریان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریت دولتی 1400/05/20
مازندران صاحبه كرامتی‌یزدی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی (فنی) دولتی 1398/06/31
مازندران فرامرز كردی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1399/05/06
مازندران میثم كرمی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران مهدی كریم‌پور دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی - اختصاصی دولتی 1400/05/20
مازندران مرتضی كهنسال دکتری مدیریت آموزشی- پژوهشی غیردولتی 1400/05/20
مازندران مهدی كوپایی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1398/11/23
مازندران مسعود كیانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران علی اصغر گازر کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی حقوق دولتی 1400/05/20
مازندران محمد عبداله گرجیان عربی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی - اختصاصی دولتی 1400/05/20
مازندران علی گلی‌پور گروی کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/06/31
مازندران آندیا گیلانی‌فر کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران عیسی لطفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران حسینعلی محمدی شیركلایی کارشناسی‌ارشد پدافند غیرعامل آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران حامد محمدی فوتمی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران یداله مختارپور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران قربانعلی مختاری‌فر کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوق دولتی 1400/05/20
مازندران مجید مخلصی حوض سرخی دكتری مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 1398/11/23
مازندران محمد مدانلو کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران روجا مفیدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1399/05/06
مازندران محسن مقری گردرودباری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 1399/05/06
مازندران زهرا ملك‌پور کارشناسی‌ارشد تكنولوژی آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران ربابه ملک‌پور کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران حسین منفردی دكتری مدیریت استراتژیك آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران سیده فاطمه موسوی کارشناسی‌ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی (فنی) دولتی 1398/06/31
مازندران سیدحسن موسوی اطربی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران سید رحمن موسوی‌مجد کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی حقوق دولتی 1398/11/23
مازندران صابر موسی‌پور کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/23
مازندران محمد مولائی‌اقدم دکتری مهندسی صنایع آموزشی- پژوهشی غیردولتی 1400/05/20
مازندران حمید مولوی کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق حقوقی دولتی 1398/06/31
مازندران سید مرتضی میرقربانی گنجی دکتری زبان و ادبیات فارسی اداری دولتی 1398/11/23
مازندران سیدمحسن میرمحمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران عباس نادری دکتری مدیریت اداری- مدیریت دولتی 1399/05/06
مازندران رضا نائیج‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1400/05/20
مازندران زهرا نجفی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/06/31
مازندران كامران نصیر احمدی دكتری محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 1398/06/31
مازندران امین نظری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 1400/05/20
مازندران محمد نعمت‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی - پژوهشی غیر دولتی 1399/05/06
مازندران رضا نوروز اشرفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 1400/05/20
مازندران علی اصغر نوروزی سروكلایی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی غیر دولتی 1399/05/06
مازندران جمشید نیكزاد کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری - مدیریت دولتی 1400/05/20
مازندران سیدامیر هاشمی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 1398/06/31
مازندران رضا همتی کارشناسی‌ارشد كامپیوتر فناوری اطلاعات غیر دولتی 1399/05/06
مازندران مجتبی ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتی 1398/11/23
مازندران علی یزدانی‌چراتی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1398/11/23
هرمزگان قنبر آسیابرنژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان سولماز احمدی غلامی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان محدثه استواره کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان مژده اسدی‌نژاد دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان علی امیری دکتری حسابداری مدیریت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 1398/08/30
هرمزگان کریم امیری توسلی کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان محمد بارکار کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان شهرام بازیار کارشناسی‌ارشد حقوق قضایی- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان شیدا براهوئی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان شیوا براهوئی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان انسیه برخورداری احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان عبدالرضا برومند دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان علیرضا پاکدامن کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/14
هرمزگان امراله پلاشی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان علی پیشدار کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان فخرالدین پیشوائی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان علی جامعی کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان داریوش جداوی ده نو کارشناسی‌ارشد مدیریت- بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان پروانه جعفری‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان سمیه جهانشاهی چهارگنبدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان عفت جودار کارشناسی‌ارشد مهندسی پلیمر شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان مرضیه چشم‌براه کارشناسی‌ارشد علوم اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان حجت حاجی‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/14
هرمزگان معصومه حاجی‌زاده شیاپرانی کارشناسی‌ارشد آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/09
هرمزگان سیدحسین حسینی کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان سعید حسینی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان رضا حمزه‌ای ماشاری کارشناسی‌ارشد امور اموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/14
هرمزگان داریوش حیدری افشار دکتری حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان زهرا خانکی کارشناسی‌ارشد مدیریت محیط زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/08/30
هرمزگان آزاده خداوردی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان فروغ خردمند دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان احمد خزایی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان یعقوب دبیری‌نژاد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان سامیه درساره دکتری مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان امین درستکار کارشناسی‌ارشد سینما شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان نصیر دهقانی نظام‌آبادی کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/14
هرمزگان طیبه راز نهال دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان محمدحسن رحمانی دکتری جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان سلمه رستخیز کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان محمدباقر رستمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان راهله روات کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/21
هرمزگان خدیجه روشن‌کار کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان مهدی زارع کهنعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان مجید زارع‌زاده کارشناسی‌ارشد فیزیک هسته‌ای شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان رقیه زاهدی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان مریم ساربانی کارشناسی‌ارشد فیزیک هسته‌ای شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان عین‌اله سالار حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی بازنشسته 1398/09/03
هرمزگان محمد سالاری اصل کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان مهشید سالاری‌پور دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان نوشین سایانی کارشناسی‌ارشد صنایع شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان مریم ستاریان دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان پریسا سعیدی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان علی سعیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان عظیمه سعیدی‌پور کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان اکبر سلجوقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان فرشته شهدادنژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان نجمه شیبانی تذرجی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان سمیرا شیروانی کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان فاطمه طالب سربازی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 1398/10/08
هرمزگان احمد طاهری بجگان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان ثنا طاهری‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان الهام عبادی کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان علیرضا عسکری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان سیدماشاالله عظیمی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان فهیمه علی‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی پلیمر شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/21
هرمزگان آلما فرامرزی دکتری مدیریت دولتی- خط‌‌مشی تصمیم‌گیری شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان رویا فرج‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان محمود فیروزی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان عارف قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان محسن قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/08
هرمزگان سمیه قاسمی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان محمدعلی قانع کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان معصومه قانعی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان گلاره کاظمی لاری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی -
هرمزگان مریم کمالی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان محمد کمالی باغستانی کارشناسی‌ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان ملیحه کهن‌پور کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/02
هرمزگان سمیرا محمدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان محمد امیر محمدی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 1398/09/03
هرمزگان هدی محمدی ترکمانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 1398/08/30
هرمزگان غلامرضا محمودی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 1398/10/08
هرمزگان عاطفه مرادی کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 1398/11/21
هرمزگان علیرضا مظفری کارشناسی‌ارشد حقو