شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

 
 
استان نام نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
تهران بهناز ابراهیمی کارشناسی‌ارشد محیط زیست آموزشی و پژوهشی غیردولتی 11/12/1399
تهران محمدرضا ابراهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 25/09/1398
آذربایجان‌شرقی ناصر ابراهیمی صدر دکتری دامپزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 12/02/1400
تهران محمدجواد آبگون کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی غیردولتی 09/12/1398
تهران علی آتش‌سوز دکتری مدیریت صنعتی-‌ تولید اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 25/09/1398
تهران علی آتشی دکتری حقوق حقوقی دولتی 11/12/1399
تهران موسی احمدپور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
هرمزگان علی احمدپور بخوانی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 19/09/1400
بوشهر سعید احمدزاده کارشناسی‌ارشد دریانوردی- حمل و نقل دریایی شغلی اختصاصی دولتی 12/08/1400
تهران کامیار احمدی دکتری دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
تهران سیروس احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران امید احمدی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 27/11/1397
تهران سلمان احمدی ‌باصیری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 28/06/1400
یزد احمد احمدی یزدی دکتری مهندسی صنایع آموزشی - پژوهشی هیأت علمی 17/01/1400
تهران علی اشرف احمدیان دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09/12/1398
همدان عباس احمدی‌مقیم دکتری کارآفرینی آموزشی و پژوهشی دولتی 02/11/1398
کرمان بهارک اختردانش دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران حسن اختیارزاده دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران مهناز اخگر دکتری پزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 07/05/1399
تهران حسین اداری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران سمیرا آرام دکتری تخصصی پزشکی قانونی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1397
تهران مریم ارجمند کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران مهرآسا اردلان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
گیلان مجید آریان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 10/08/1400
تهران معصومه آریش کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران محمد آزاددهقان کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
تهران محمد آزادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران امیررضا استیری کارشناسی‌ارشد برق سیستم شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران پدرام اسحاقیه فیروزآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 27/11/1399
تهران بلال اسدپور کردکندی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی - دولتی 06/05/1400
تهران الهام اسدزاده سوره کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
اردبیل سعید اسدزاده منیر کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 28/07/1400
تهران محمدرضا اسدی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 05/09/1400
تهران رضا اسدی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران شبنم اسدی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1399
تهران فاطمه اسکندر دکتری مدیریت سیستم‌ها آموزشی - پژوهشی دولتی 12/02/1400
تهران هادی اسکندری کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری و مدیریتی دولتی 27/11/1399
تهران ناهید اسماعیلی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران کوروش اسماعیلی کارشناسی‌ارشد سنجش و اندازه‌گیری آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1397
تهران محمدعلی اسماعیلی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- مخابرات امن شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران حمید اسمعیل‌زاده زوارق کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران اسحق اسمعیلی دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
تهران محمدمهدی اشرفیان رهقی دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 24/06/1398
تهران مریم اصغری کارشناسی‌ارشد روانشناسی علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/12/1399
تهران پریسا اصغری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1397
تهران هاله اصفهانی دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - دولتی 11/12/1399
تهران مهدی اصلاح‌کن‌ها کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 02/11/1398
تهران رامسیس افتخاری‌ مقدم کارشناسی‌ارشد فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
تهران امین افسا کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 03/12/1399
تهران دردانه آقاجانی دکتری مهندسی محیط زیست - دولتی 21/05/1400
قزوین حمیدرضا آقاداداشی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 07/05/1399
تهران مریم آقاسید عزیزاله کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
قزوین سمیه آقاعلی‌خانی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 23/08/1400
خراسان رضوی معصومه اکبرآبادی دکتری بهداشت مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران محمد علی اکبرپور کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
خوزستان سید جمال امام‌زاده دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران محسن امیدوارفر کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران میثم امیر اسکندری کارشناسی‌ارشد شهرسازی آموزشی - پژوهشی دولتی 16/12/1399
تهران سعید امیرحاجلو دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران کریم امیری دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران محسن امیری کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران مریم امین کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
تهران لیلا اندیشه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1400
تهران سید سعید انوری دکتری علوم اعصاب‌شناختی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران فاطمه ایزدپناه دکتری حرفه‌ای داروسازی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 27/11/1397
تهران عباس ایمان‌پور کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
گیلان محمدرضا بابالو کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران بهنام بابایی دنجکلاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
سیستان و بلوچستان اسماعیل باران زهی کارشناسی‌ارشد دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
خراسان رضوی سیدحمید باغدارحسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران علیرضا باقرعبیری کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
همدان معصومه باقری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 20/08/1400
تهران محمدرضا باقری سنجرئی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران معصومه باقری کاهکش کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اداری و مدیریتی دولتی 27/11/1399
تهران فرخ بالسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران افشین بایقره کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 18/08/1400
بوشهر علی بحرینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران اکرم بحرینی پور دکتری اپیدمیولوژی اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
خراسان رضوی صدیقه بختیاری شهری کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09/12/1398
مرکزی سپیده بخشایشی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09/12/1398
تهران هومن بداغی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و فرهنگی دولتی 03/12/1399
تهران احسان براتی کارشناسی‌ارشد فناوری شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران نرجس براتی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
خراسان رضوی محمدحسین برادران عطار مقدس دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1400
تهران علی بردبار کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران مهسا برزگر کیوانی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی - دولتی 10/05/1400
تهران غزاله برنجی کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی فرهنگی دولتی 02/11/1398
مازندران آرش برهانی کارشناسی‌ارشد مدیریتی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/12/1399
تهران زهره بزاز دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 21/06/1400
تهران مهدی بزم‌آور کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران فریده بشیری‌گودرزی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1400
تهران محمد بصرائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 02/11/1398
آذربایجان‌شرقی محمدرضا بصیری گلزار کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران سید سهی بصیری‌زاده اناری دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 27/06/1400
تهران سید محسن بنی‌جمالی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه اجتماعی دولتی 03/12/1399
تهران سید امیرمختار بهاری میمندی دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران لیدا بهبهانی‌نیا کارشناسی‌ارشد شیمی‌ فیزیک شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
آذربایجان‌شرقی فرخ بهتاش دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران ابوالفضل بهجت کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 24/06/1398
تهران سعید بهروان کارشناسی‌ارشد صنایع چوب و کاغذ -فرآورده‌های چندسازه آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1397
خوزستان لیلی بهزادنیا کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی غیردولتی 09/12/1398
تهران علیرضا بهشتی دکتری علوم سیاسی- اندیشه‌های سیاسی - - 26/04/1400
مرکزی بابک بوالحسنی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران ابوالفضل بوجاری دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
زنجان فاطمه بیات دکتری جامعه شناسی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران محبوبه بیات کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 25/09/1398
اصفهان حمید بیدرام کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران فاطمه بیگلو دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1397
شیراز آزاده بینایی حقیقی کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب شغلی اختصاصی غیردولتی 06/09/1400
تهران عباس رضا پارسا‌پور کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
آذربایجان‌شرقی رسول پاک نژاد قراملکی کارشناسی‌ارشد عمران حقوقی دولتی 03/12/1399
تهران مصطفی پاکدل کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران مسعود پاک‌نیت‌راد کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران مهدیه پرپنچی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 09/12/1398
تهران كاوه پرتو کارشناسی‌ارشد تکنولوژی مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران مهدی پروین دکتری مهندسی مکانیک آموزشی - پژوهشی دولتی 16/12/1399
تهران فاطمه پهلوانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
آذربایجان‌شرقی محمد پوربزرگ کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
خراسان رضوی شهناز پورسلیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
گیلان فاطمه پورصفر دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران فرزاد پورعباس کارشناسی‌ارشد مهندسی آب حقوقی دولتی 09/12/1398
تهران حمید پورعیسی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 03/12/1399
- راحله پورمحمد کارشناسی‌ارشد دریانوردی- حمل و نقل دریایی شغلی اختصاصی دولتی 12/08/1400
تهران علیرضا پیرستانی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران محمدحسین پیش‌بین کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 24/06/1398
تهران سمیه پیشکار کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
تهران هادی تبرائی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
خراسان رضوی مریم ترابی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران حسین تراش كاشانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم‌های الکترونیک دیجیتال شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران سید عباس تقوی دکتری حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران سعید تقی‌پور کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 25/09/1398
آذربایجان‌شرقی بهمن تقی‌پور قرشی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران احمد تکین کارشناسی‌ارشد فلسفه - دولتی 23/12/1399
تهران بیتا توکل کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران محمدعلی توکلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
خراسان رضوی عرفان توکلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
سمنان میلاد ثانیان کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی دولتی 01/11/1399
تهران احمدرضا جابری دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران دانیال جباری کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی - پژوهشی دولتی 16/12/1399
آذربایجان‌شرقی امیر علی جباری رنجبر کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران محمد شروین جعفرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی غیردولتی 23/06/1400
تهران ربابه جعفری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
کرمان مهدی جعفری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران علیرضا جعفری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران فیروز جلالی بنائم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 09/12/1398
تهران هاتف جلیل‌زاده کارشناسی‌ارشد امور فرهنگی فرهنگی دولتی 25/09/1398
تهران هادی جلیلی پالندی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران علیرضا جلیلی‌خواه کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- کنترل شغلی اختصاصی دولتی 26/07/1400
آذربایجان‌شرقی صونا جمشیدی دکتری مهندسی شیمی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 01/11/1399
قزوین میثم جهان‌بخشی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 23/08/1400
کرمان علی جهانگرد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران علی جهانی دکتری منابع طبیعی - دولتی 31/04/1400
خراسان‌رضوی عباس جهانی‌فر کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک شغلی اختصاصی دولتی 11/09/1400
آذربایجانشرقی لیلا جوادی دکتری تخصصی پژوهشی علوم بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
اردبیل محمد جوادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
آذربایجان‌شرقی احد جودی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/12/1399
تهران مجتبی چترروز کارشناسی‌ارشد مهندسی مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران محبوبه چمی دکتری تخصصی مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 21/08/1400
تهران ابراهیم حاتمی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران جلال‌الدین حاتمی مهند کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
کهگیلویه و بویراحمد محمد حاتمی‌کیا کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - دولتی 23/12/1399
تهران سید محمود حاج اکبری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران مهتاب حاج حیدری کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1399
تهران محمد علی حاجی احمدی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران حبیب‌اله حاجی عبدالوهاب دکتری تخصصی اپیدمیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران مجید حاجی‌خانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 05/08/1400
تهران مهدی حامی دکتری تخصصی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
هرمزگان سید سعید حائری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران مهتاب حبیب‌نژاد تپه‌باشی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09/12/1398
تهران رقیه حبیبی کارشناسی‌ارشد ژنتیک انسانی آموزشی - پژوهشی دولتی 07/05/1399
تهران اسماعیل حبیبی شیره‌‌جینی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
مازندران سعید حبیبی ماکرانی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 26/07/1400
تهران نجمه حجازی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 25/09/1398
تهران سیدحسین حجت‌پور کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگی دولتی 23/12/1399
تهران مریم حریرچی خراسانی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
هرمزگان علی اکبر حسام کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
سمنان محمد حسن‌بیکی دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی اختصاصی دولتی 12/02/1400
تهران علی حسن‌خانی کارشناسی‌ارشد تاریخ اسلام فرهنگی دولتی 09/12/1398
آذربایجان‌شرقی نسرین حسن‌زاده شریف کارشناسی‌ارشد حقوق قضایی حقوقی دولتی 23/12/1399
آذربایجان‌شرقی محمد حسن‌نژاد قدیم کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران فاطمه حسین‌پور کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 16/12/1399
تهران علی حسین‌پور کارشناسی‌ارشد کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 25/09/1398
چهارمحال بختیاری سید محسن حسین‌زاده کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اداری - مدیریتی دولتی 01/11/1399
سیستان و بلوچستان صدیق حسین‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 10/06/1400
تهران حیدر حسین‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1400
خراسان رضوی سیدمحمد حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران منصور حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 03/08/1400
تهران اصغر حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی هوافضا شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
کرمانشاه کیهان حسینی برناجی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
سیستان و بلوچستان سید ابراهیم حسینی پارسا کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران مهدی حسینی راد دکتری مدیریت فرهنگی اداری - مدیریتی دولتی 24/06/1398
تهران سید محمد حسینی طامه کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران فرحناز حسینی فیروزآبادی دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 27/11/1400
تهران سیدمجتبی حسینی گله‌کلائی دکتری تخصصی مهندسی عمران-‌ مهندسی سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 10/05/1400
تهران سیدمحمد حسینی منصف کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 09/07/1400
تهران سید قاسم حسینی میرصفی دکتری حکمت متعالیه حقوقی دولتی 02/11/1398
تهران سیداحمد حسینی نسب کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران سیده زبیده حسینی نسب نیاکی دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 27/06/1400
تهران حجت حشمتی‌نژاد حیدر آباد کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران رحیم حق‌پناه جوجاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 10/08/1400
تهران نصرت‌الله حق‌گو کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 03/08/1400
تهران مجید حقی کارشناسی‌ارشد برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران عادل حقیقی خیابانیان اصل دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران محمود حوصله‌پو کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران کوروش حیدری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 07/05/1399
تهران هیلدا حیدری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 25/09/1398
خراسان‌ جنوبی مریم حیدری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- طراحی سازمان‌های دولتی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1400
تهران یاسر خاتمی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دولتی 25/03/1400
تهران امیر خادمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 27/11/1399
تهران فاطمه خاکپور کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آموزشی و پژوهشی دولتی 18/03/1400
تهران محمدرضا خاکشور‌کامه‌علیا کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران مهدی خاکیان کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
هرمزگان حمید خامه‌چی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران ملیحه‌السادات خانقاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 17/07/1400
تهران حمید خانقاهی ابیانه دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران رضا خانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 27/11/1397
تهران مهدی خدادادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 09/12/1398
خراسان رضوی مجید خداوردی ازغندی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
کردستان قاسم خداویسی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران بیتا خرمی کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران کامبیز خزلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 23/12/1399
خراسان رضوی حامد خسروانی‌فرد کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
سمنان سیدمحمدرضا خطیبی کارشناسی‌ارشد بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران محمد امین خلیلی کارشناسی‌ارشد برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
چهارمحال و بختیاری شهرام خلیلی دهکردی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 23/12/1399
تهران مهدی خندانی بهبهانی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران حسنعلی خورشیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران مرضیه خوشخوی کیاسرائی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
گلستان غلامعلی خیرآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 19/05/1400
ارومیه کاوه داداش‌پور کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران رضا دادگر دکتری مدرسی معارف اسلامی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 09/12/1398
تهران شهرام دادگر دکتری حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
خراسان رضوی محمود دادمند کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
البرز آرش دارستانی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری - مدیریتی غیردولتی 07/05/1399
خراسان رضوی امیر علی داعی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
خراسان رضوی علیرضا دانشمند اسلامی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران حسین داودآبادی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 02/11/1398
تهران عطیه دباغیان دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران محمدصادق دبیری کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و حقوق شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی ناصر دربان مقامی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران کیوان درویشی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
مازندران سید ضیاء الدین دژکام دکتری پزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 07/05/1399
خوزستان مهدی دستی کارشناسی‌ارشد حسابداری ‍ شغلی اختصاصی دولتی 07/05/1399
تهران احمدرضا دشتی دکتری پزشکی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 11/08/1400
یزد مرتضی دهقان کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران علیرضا دهقانی دکتری مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 24/03/1400
گیلان رضا دوست‌خواه واجاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 02/11/1398
تهران هومن دوستی حاجی‌آبادی دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی غیردولتی 27/04/1400
تهران مجید دیری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
فارس علیرضا دیرینی حقیقی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
گلستان عبدالحمید دین کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری - مدیریتی دولتی 01/11/1399
تهران یاسر ذاکری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 16/07/1400
مازنداران محمد حسین ذکریاپور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 18/03/1400
تهران محسن راجی اسدآبادی کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 25/09/1398
سیستان و بلوچستان رضا راحت دهمرده کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران سودابه رادفرد دکتری مدیریت رسانه‌ای فناوری اطلاعات دولتی 25/09/1398
تهران ایران رادمنش کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 24/06/1398
تهران شاهرخ رامزی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
بوشهر کریمه رامشی کارشناسی‌ارشد حسابداری ‍ شغلی اختصاصی دولتی 07/05/1399
قم محسن راهبر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
فارس رجبعلی راهی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 24/06/1398
یزد علی‌محمد رحمانی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران علیرضا رحمتی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - دولتی 12/05/1400
تهران محمد جواد رحیمی دکتری مهندسی مکانیک آموزشی - پژوهشی دولتی 12/02/1400
کرمانشاه مبین رحیمی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
ایلام نورالدین رحیمی دکتری مدیریت راهبردی دانش شغلی اختصاصی دولتی 07/05/1399
تهران ابراهیم رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران حسین رحیمی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
خراسان رضوی سجاد رحیمی بیستونی دکتری مهندسی عمران- محیط زیست شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 01/09/1400
تهران محمد رحیمیان دستجردی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران اکبر رحیمی‌پور کارشناسی‌ارشد ارشد حسابداری اداری- مدیریتی غیردولتی 24/06/1398
تهران میثم رحیمی‌زاده دکتری مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی 03/12/1399
کرمان عصمت رحیمی‌فر کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
آذربایجان‌شرقی مهدی رزاقی اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک شغلی اختصاصی دولتی 27/09/1400
گیلان حوریه رستم‌زاد دکتری مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
آذربایجان‌غربی رضا رستم‌زاده دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 20/08/1400
خراسان رضوی محمد رشتی باف دکتری دامپزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 12/02/1400
کرمان حسین رشیدی طغرالجردی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران احسان رضا سلطانی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران حسین رضازاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 24/06/1398
مرکزی محمد رضایی دکتری بهداشت مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران سعید رضایی کارشناسی‌ارشد مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
البرز عابدالدین رضائی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
تهران عبدالرضا رضایی ارجرودی دکتری مهندسی عمران اداری - مدیریتی دولتی 09/12/1398
تهران ایوب رضایی ثمرین کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران رهام رضائیان دکتری جامعه‌شناسی- جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1400
تهران سیدیوسف رضوی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 25/09/1398
تهران هادی رفیعی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
مرکزی علی‌رضا رفیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران مژگان رفیعی‌زاد کارشناسی‌ارشد مامائی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران عبدالمجید رمضانی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران عمران رمضانی‌‌اردی دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 25/09/1398
خراسان شمالی مصطفی رمضانی‌مطلق کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران علی رهبرپور کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
خراسان‌ شمالی داود رهبری‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1400
کرمان سعید روح‌الهی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 23/08/1400
تهران سید محمد روحانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران نسیم روستاپیشه کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 09/12/1398
تهران اعظم‌السادات ریوندی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
چهارمحال و بختیاری محمد رئیسی کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 18/03/1400
فارس صادق زارع کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
یزد عباس زارع بنادکوکی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی غیردولتی 17/01/1400
تهران فاطمه زارعان بنی‌اسدی دکتری دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
سیستان و بلوچستان مجتبی زارعی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
خراسان رضوی امین‌اله زارعی سنگانی کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شغلی اختصاصی هیأت علمی 09/09/1400
خراسان شمالی مجتبی زراعتکار دوین کارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتر - دولتی 23/12/1399
تهران زهره زرین‌کلاه کارشناسی‌ارشد مهندسی پزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1399
تهران فروغ زکاوتی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 27/11/1397
اصفهان هادی زمانی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران ابراهیم زمانی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
تهران حسین زمانی امیر سطح 3 حوزوی فقه و اصول شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران غلامرضا زندش کارشناسی‌ارشد برق آموزشی و پژوهشی غیردولتی 24/06/1398
تهران بابک زنده‌دل نوبری دکتری تخصصی مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1400
تهران روزبه زورقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
لرستان معصومه زیدی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران حسین زین‌الصالحین کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران شیمادخت ساده کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
تهران علیرضا ساروخانی کارشناسی‌ارشد فناوری شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
ایلام طاهره ساری کارشناسی‌ارشد شیمی محض شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران حسین ساعی‌نیک کارشناسی‌ارشد اقتصاد مالی دولتی 03/12/1399
تهران محمدرضا سالاری‌ نصرآباد دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران مرتضی سالمی قمصری کارشناسی‌ارشد تاریخ ایران اجتماعی دولتی 02/11/1398
تهران علی سامانی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی - دولتی 03/06/1400
تهران فاطمه سرآبادانى تفرشی کارشناسی‌ارشد ریاضى - غیردولتی 11/12/1399
تهران مهرداد سرافراز دکتری زبان انگلیسی اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
سیستان و بلوچستان محمد سراوانی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 24/06/1398
تهران سعید سرخه کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران سامی سردارملی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 19/05/1400
تهران علی سرکرده کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار- بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 18/08/1400
تهران حمید سرلک کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 23/12/1399
تهران مصطفی سرمدی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 09/12/1398
همدان محمد سرومیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران علیرضا سعیدآبادی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 25/09/1398
تهران حسن سعیدی کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
گیلان حدیث سقطچی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران مریم سلحشورنژاد کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 02/11/1398
تهران داود سلطانی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
مرکزی سیروس سلمان‌‌نژاد دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران ذبیح اله سلمانی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 24/06/1398
اصفهان شهرزاد سلیمی‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران سارا سلیمی‌نمین دکتری مهندسی مکانیک آموزشی - پژوهشی دولتی 16/12/1399
تهران مهرداد سوری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 24/06/1398
تهران امیر سولقانی کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/01/1399
تهران محمودرضا سیدآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع فناوری اطلاعات دولتی 18/03/1400
تهران ناصر سیری کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 02/11/1398
تهران علی سینجلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
کرمان مرضیه شادروانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1400
تهران فروغ شادمان لاهیجی دکتری تخصصی اقتصاد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1400
خراسان رضوی ریحانه شاقلی دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 03/12/1399
تهران حسین شاکری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران محسن شالیکاریان کارشناسی‌ارشد مهندسی هواپیما شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران فرشاد شا‌ه‌بهرامی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
میانه فاطمه شاه‌محمدی کارشناسی‌ارشد ژنتیک اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
بوشهر کریم شایسته کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران فرامرز شایگان‌آرا کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران جواد شجاع‌فرد دکتری مدیریت راهبردی اداری و مدیریتی دولتی 27/11/1399
تهران هاجر شجاعیان کارشناسی‌ارشد اقیانوس‌شناسی فیزیکی- فیزیک دریا شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1400
کرمان سید علی شجری کارشناسی‌ارشد روانشناسی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران شبنم شجیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
خراسان رضوی علیرضا شهرام شرقی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
سمنان مریم شریعت‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی اداری- مدیریتی دولتی 12/02/1400
خراسان رضوی محمدرضا شریعتی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
خراسان رضوی حسین شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران مجید شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
ایلام بهروز شفیعی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 23/12/1399
تهران ناهید شفیعی دکتری روانشناسی تربیتی اداری - مدیریتی غیردولتی 09/12/1398
تهران پونه شفیق کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران جلیل شکرپورسیس کارشناسی‌ارشد تهران شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
البرز مسعود شکرگزار کارشناسی‌ارشد حقوق و قضا جرم‌شناسی اداری - مدیریتی دولتی 23/12/1399
تهران نرجس شکری دکتری مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری اداری - مدیریتی غیردولتی 25/09/1398
تهران الیناز شکوری کارشناسی‌ارشد - شغلی اختصاصی غیردولتی 10/09/1400
تهران حمیدرضا شمسائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران سعید شهباز اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران صیاح‌الدین شهدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 08/08/1400
تهران مرتضی شهرستانی دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1399
تهران حسین شهنوازی کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
گیلان جهانگیر شهیدی کارشناسی‌ارشد ریاضی محض شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
خراسان رضوی محمد حسن شوروزی کارشناسی‌ارشد حوزه 2 اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
تهران زین العابدین شیخ‌ بگلو دکتری مدیریت دولتی- تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 24/06/1398
یزد محمدرضا شیخ علیشاهی کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
زنجان سعداله شیخ‌الاسلامی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 22/09/1400
تهران سیامک شیخی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران فاطمه شیخی­نژاد دکتری مدیریت علوم رفتاری اداری - مدیریتی دولتی 24/06/1398
تهران لیلا شیدایی کارشناسی‌ارشد دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 12/02/1400
تهران هاجر شیری‌یایچی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1397
تهران لاله صابرنژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
تهران مصطفی صابونی دکتری دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
تهران سعید صاحبی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران حمیدرضا صادقی کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
تهران مجید صادقی دکتری مدیریت آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی 25/09/1398
تهران مریم صادقی شفیع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران شیرین صالحی دکتری برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران محمد صالحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران علیرضا صباحی کارشناسی‌ارشد مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران صفا صبوری دیلمی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 27/11/1399
فارس فرهاد صحرائی کارشناسی‌ارشد مراقبت پرواز شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
خراسان شمالی نبی‌اله صداقتی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - دولتی 23/12/1399
تهران صابر صدری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران اقدس صفری دکتری داروسازی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران مجید صفری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
تهران محمود صفری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 24/01/1399
بوشهر محمد صفری کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1400
کرمانشاه محسن صفری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 26/07/1400
تهران معصومه صفری منصور کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/03/1400
تهران علیرضا صمدی خوش‌خو کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
کرمان امیر سعید صمیمی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران فروزان صمیمی شلمزاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
کردستان حسن صومی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 23/12/1399
تهران پروانه صیفوری دکتری تخصصی پاتولوژی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران زهرا طالبی کارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک دیجیتال شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران مریم طاهری کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
یزد عباس طاهری یزدی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران سید محسن طباطبائی مزدآبادی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 24/08/1399
تهران هادی طبسی اصل اول کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
آذربایجان‌شرقی صمد طیبی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 07/05/1399
اصفهان حسین عابدی جندانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران مهدی عابدینی کارشک کارشناسی‌ارشد مهندسی برق کنترل شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران ریحانه عامری دکتری حقوق عمومی حقوقی دولتی 24/06/1398
تهران سید محمد عاملی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/12/1399
تهران زینب عبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
فارس عباس عباس‌پور ‍ کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 27/11/1397
تهران مراد عباس‌زاده توسلی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر- شبکه اداری- مدیریتی دولتی 17/01/1400
تهران پیمان عباسی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 27/11/1399
چهارمحال و بختیاری موسی عباسی بیرگانی کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 03/12/1399
چهارمحال و بختیاری محمد عباسی‌ جونقانی کارشناسی‌ارشد اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران داراب عبدالهی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران جعفر عبدالهی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق و قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران مجید عبدالهی نیاسر کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 03/12/1399
تهران علی عبدلی حسین‌آبادی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
البرز علی عبدی جمایران دکتری مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 09/12/1398
آذربایجان‌شرقی علی‌اكبر عدلی‌پور کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران مجید عرب عامری کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1399
گلستان محمد عرب عامری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
خراسان رضوی محمد عرب هاشمی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران صادق عرب‌زاده دکتری حقوق - کیفری و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران رویا عرفانی دکتری مدیریت منابع انسانی آموزشی - پژوهشی دولتی 29/02/1400
تهران علی عرفانیان کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران سید میثم عزتی دکتری مهندسی برق آموزشی و پژوهشی دولتی 01/11/1399
تهران محمد عزیززاده دکتری عمومی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران الهام عزیزی طرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
البرز آوا عسگری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 10/08/1400
تهران مجید عسگری کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران حمزه عسگری رشتیانی دکتری حسابداری مالی دولتی 01/11/1399
اصفهان حمیدرضا عسگری‌زاده دهاقانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
خراسان رضوی جعفر عطارباشی مقدم دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
مرکزی فیروزه عطاریان دکتری مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 02/11/1398
تهران سیده بهاره عظیمی دکتری شیمی آلی - دولتی 06/05/1400
تهران علیرضا عظیمی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی بازنشسته 03/12/1399
تهران علیرضا عظیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران حامد عظیمی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 27/11/1397
خراسان رضوی سیدعلی علوی مقدم دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران همایون علی حسینی کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
البرز رضا علیپور کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات دولتی 23/12/1399
تهران امیر علیجانی دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران سیدمحسن علیزاده طباطبایی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 27/11/1397
تهران لیلا علیمرادی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
تهران مرضیه عموقلی میراخوری کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی فرهنگی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حکیمه عهدی‌عدل کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 21/09/1400
تهران عبدالرسول غزالی وردنجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت - دولتی 23/12/1399
تهران غزاله غزنوی دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
یزد مهدی غضنفری نصرآباد دکتری تخصصی پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 25/09/1400
تهران مریم غضنفری‌ نیکو کارشناسی‌ارشد کارآفرینی فناوری فناوری اطلاعات دولتی 27/11/1397
تهران محمدرضا غفاری دولاما کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران زهره غلامی دکتری پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران احمد غلامی قادی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران لیلا غمخوار دکتری تخصصی فیزیوتراپی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1400
تهران سحر فامیل زارع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی فناوری اطلاعات دولتی 03/12/1399
تهران عباس فتح‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 21/06/1400
تهران زهرا فتحی کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 27/11/1399
تهران سجاد فتحی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 03/12/1399
تهران محمدرضا فخاریه کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران عباسعلی فراتی کفایتین حقوق و قضای اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران موسی فرامرزی پلنگر کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران فرزین فربیز کارشناسی‌ارشد مهندسی حمل و نقل و ترافیک اداری - مدیریتی غیردولتی 27/11/1399
تهران فاطمه فرجادمند دکتری تخصصی داروسازی سنتی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
زنجان مصطفی فرزادیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران محمدرضا فرزانه کارشناسی‌ارشد آموزش محیط زیست اداری- مدیریتی دولتی 17/01/1400
بوشهر علی فرشید کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران بشیر فرهادی کارشناسی‌ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های خاص آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
خراسان شمالی زهرا فروتن‌ غزنوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 17/09/1400
گیلان مختار فصیحی قصبه کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران حسین فلاح جوشقانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق و الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران سیدعلی فلاح‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 28/07/1400
تهران میرزا عبدالرسول فلاح‌زاده ابرقوئی کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری شغلی اختصاصی دولتی 16/08/1400
تهران مرتضی فیاضی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
ایلام هدایت فیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
سمنان محمدمصطفی قادری کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
کرمان محمد قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/12/1399
تهران کاظم قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
قم مهدی قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران حسن قاسمی آرانی کارشناسی‌ارشد سیستم‌های مخابراتی ناوبری و مراقبت پرواز شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
آذربایجانغربی حمید قاسمی برقی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
خراسان‌جنوبی زهرا قاسمی تنگل علیا کارشناسی‌ارشد الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی) شغلی اختصاصی دولتی 23/08/1400
تهران نفیسه قاسمی علی‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
خراسان جنوبی فاطمه قاسمی‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
کرمان مهدی قاسمی‌کیا دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
مرکزی حمیدرضا قاضی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
کرمان مینا قاضی‌زاده ماهانی دکتری دامپزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 12/02/1400
تهران راحله قاضی‌نظامی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 05/08/1400
تهران امیدعلی قانع کارشناسی‌ارشد مهندسی هسته ای آموزشی و پژوهشی دولتی 18/03/1400
تهران آرمان قربان‌زاده دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
خراسان رضوی محمود قربان‌زاده دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران سلام‌اله قربانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 24/06/1398
خوزستان سید مرتضی قریشی دکتری دامپزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 12/02/1400
بوشهر مجید قصابی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی شغلی اختصاصی دولتی 12/08/1400
تهران ابوطالب قلیزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 06/05/1400
مازندران مظاهر قنبرپور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 23/12/1399
تهران مینا قورچیان کارشناسی‌ارشد برق شغلی ‌اختصاصی دولتی 02/11/1398
تهران کاوه قورچیان کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
هرمزگان بتول قویدل لاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران مریم قیطاسی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
تهران حمید قیومی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران علیرضا كوشكی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
سیستان و بلوچستان رامین كیهانی‌فر کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
آذربایجان‌شرقی سعید کاشانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/12/1399
گیلان مهران کاظم‌زاده لنگرودی کارشناسی‌ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران کاظم کاظمی‌ پشت‌مساری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران صدیقه کاظمی‌نیا دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
بوشهر غلامرضا کبیری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 12/08/1400
تهران مرضیه کثیری کارشناسی‌ارشد MBA اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
تهران اکبر کرامت کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
تهران ودود کرامتی دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 20/07/1400
تهران محمود کرم‌رودی کارشناسی‌ارشد عمران - راه و ترابری آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
تهران مصطفی کرمی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌‌الملل غیردولتی 02/11/1398
تهران محمد کرمی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1400
تهران مجتبی کرمی تیره شبانکاره کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی فرهنگی دولتی 03/12/1399
زنجان سعید کرمی زنجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
ایلام فرزاد کریم بیگی کارشناسی‌ارشد پژوهش در علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران منصوره کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 27/11/1397
ایلام رستم کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 27/11/1397
تهران امید کریمیان دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران فهیمه کریمی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 27/11/1397
تهران وحید کشاورز زمانیان دکتری تخصصی بهداشت و بیماری‌های طیور شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران کاوه کشاورزی کارشناسی‌ارشد مشاوره اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
تهران محمد کلاته کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 03/12/1399
تهران علیرضا کلانتری بنجار کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی فرهنگی دولتی 03/12/1399
تهران شاهین کلانتری‌بنگر کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت - غیردولتی 30/03/1400
تهران مصطفی کمالی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران غلامرضا کنج‌کاو کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران رضا کوثری دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی دولتی 02/11/1398
تهران امید کوره‌چی اشکجان پهلویی کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حدیث فرهنگی دولتی 03/12/1399
البرز علی کوزه‌گران کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی و پژوهشی دولتی 09/12/1398
کرمان عابد کوهپایه دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران سهیلا کیاسی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی فرهنگی دولتی 27/11/1397
تهران کتایون کیانی دکتری تخصصی فارموکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران مجید گروئی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- سیستم‌های قدرت شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
مازندران محمدحسن گلپایگانی دکتری دامپزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 12/02/1400
تهران سعیده گل‌چین خرازی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 02/11/1398
سیستان و بلوچستان جواد گلی محمودی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 26/07/1400
تهران حامد گنجعلی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
تهران زهرا گودرزی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 15/05/1400
تهران لیلا گودرزی دکتری حرفه‌ای پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران راضیه گودرزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 22/09/1400
تهران لیلا گوشه کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
اردبیل شهرام لطفی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
مازندران صفورا لطفیان دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 06/08/1400
تهران حسام لطیفی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 25/09/1398
خراسان شمالی اسماعیل لنگری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی فناوری اطلاعات دولتی 18/03/1400
تهران علی ماروسی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران مژده متین کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران مبینا مجیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران علیرضا محقق شلمانی دکتری دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
مازندران عباس محمدبیک‌تبریزی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
مازندران محمدجواد محمدپور حمزه‌کلائی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران نیما محمدزاده‌کمساری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بازنشسته 02/11/1398
تهران نادر محمدطاهری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران حمید محمد‌عظیمی دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
تهران نوجوان محمدی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
تهران محمدباقر محمدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 19/05/1400
تهران زیبا محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 19/08/1400
تهران سیدعلی محمدی کارشناسی‌ارشد فیزیک شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران ناهید محمدی‌ثابت کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تحقیقات آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 25/09/1398
مرکزی علی محمودی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 23/12/1399
تهران بهروز محمودی کارشناسی‌ارشد محیط زیست اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
تهران رزا مختاری کارشناسی‌ارشد مهندسی پزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1399
خراسان‌رضوی جواد مختاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 12/08/1400
تهران مهدی مختاری کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران روح‌اله مدرس‌زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی برق الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران طیبه مرادی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران فرشاد مرادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی - 01/04/1400
تهران قهرمان مرادی کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران حبیب مرادی کارشناسی‌ارشد بیهوشی شغلی اختصاصی دولتی 05/08/1400
قزوین ناصر مرادی نرگسی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران محمد مرادی‌جو کارشناسی‌ارشد ارزیابی فناوری سلامت شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی حسین مرادی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
خراسان رضوی سیدمحمود مرجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران رویا مرجانیان دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 27/11/1400
خراسان رضوی تبسم مردانی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران احمد مرزدار کارشناسی‌ارشد مدیریت امور فرهنگی فرهنگی بازنشسته 02/11/1398
آذربایجان‌شرقی مرتضی مروتی دکتری دامپزشکی اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
لرستان بهرام مریدی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 03/08/1400
تهران مهدی مستجاب‌الدعوه کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران الهام مسلمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
تهران محمدعلی مسیان‌مقدم دکتری دامپزشکی آموزشی - پژوهشی دولتی 12/02/1400
تهران سیما مشایخ دکتری علوم جانوری آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
تهران بهمن مشایخی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 23/12/1399
تهران مریم مشهود دکتری داروسازی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 27/06/1400
تهران مهدی مصباحی کارشناسی‌ارشد مراقبت پرواز شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران مجید مصباحیان دکتری دارو سازی آموزشی و پژوهشی دولتی 18/03/1400
اصفهان صادق مطهری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
گلستان حمیدرضا مطیع کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 23/12/1399
تهران جمال مظاهرخامنه دکتری حرفه‌ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 02/06/1400
اصفهان غلامرضا مظاهری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/12/1399
ساری صدیقه معتمدی تلاوکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 18/03/1400
قزوین سهیلا معصومی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران محسن معنوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران منصوره معینی کربکندی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 24/06/1398
تهران علیرضا مفیدی‌پور نیستانک کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1400
تهران محمدحسن مقدسی کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران عبداله مقدم‌تبریزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09/12/1398
تهران ساناز مقدمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران مهدی مقصودی‌گنجه کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران فریبرز مقیمی هنجنی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات دولتی 18/03/1400
تهران رضا ملکی دکتری الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران ماهان ملکی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1400
تهران ساناز منصوری دارا دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
تهران بهزاد منصوری‌شیخ‌جان دکتری جرم‌یابی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران معصومه منصوری‌کیا کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 27/11/1397
فارس فرزاد منصوریه کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران حسین مهدوی شهری دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران نعمت مهدوی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی حقوقی دولتی 09/12/1398
تهران پویان مهدیان کارشناسی‌ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی آموزشی - پژوهشی دولتی 16/12/1399
تهران علی مهرآرا کارشناسی‌ارشد مهندسی برق کنترل شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران ابراهیم مهرانفر دکتری حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران صالح مهرداد کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه ای آموزشی و پژوهشی دولتی 18/03/1400
تهران رضا مهریزی‌ مؤخر کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 12/02/1400
تهران سید روح‌اله مهنا کارشناسی‌ارشد برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران مهدی مهنی اسفندقه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی - پژوهشی دولتی 05/07/1399
همدان ماهیار مهیمنی کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی دولتی 25/12/1399
تهران المیرا مهین عبداله‌زاده دکتری مهندسی عمران محیط زیست آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
یزد جمال موتاب بفروئی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران کبری موحدی‌منصور کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09/12/1398
تهران سید یوسف موسوی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
چهارمحال و بختیاری سیدمهدی موسوی کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی دولتی 23/12/1399
تهران سیدعلی موسوی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 10/08/1400
تهران سیدمحمد موسوی کارشناسی‌ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
تهران پدرام موسوی شندی پزشکی پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
تهران سید کریم موسوی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
خراسان‌رضوی دولتی مولوی‌پور کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 05/09/1400
تهران مهدی مؤمنی نورآبادی کارشناسی‌ارشد ارتباطات اجتماعی- تحقیق در ارتباطات اجتماعی - غیردولتی 21/04/1400
خوزستان صفورا میثمی‌ آزاد کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
البرز کامران میرزائی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران محمد میرزائی کارشناسی‌ارشد مراقبت پرواز شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران سیدعلی اصغر میرشجاعی کارشناسی‌ارشد حقوق- عمومی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران سیدامین‌اله میرشفیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 25/09/1398
تهران سیدمجید میرمعینی ‍ کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ‍ شغلی اختصاصی دولتی 27/06/1400
سیستان و بلوچستان احمدرضا میری کارشناسی‌ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آموزشی و پژوهشی دولتی 18/03/1400
خراسان جنوبی سیدابوالفضل میری دکتری مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران علی میغی دکتری مدیریت تکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 05/07/1400
تهران سیروس میلانی عراقی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 27/11/1399
تهران فرزاد میلانیان کارشناسی‌ارشد عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
اصفهان اعظم نادعلیان مارنانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران شهره ناصری کارشناسی‌ارشد مدیریت و حسابداری- مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی - دولتی 23/05/1400
لرستان محمد ناظری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران آفرین نبی‌زاده حقیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
کهگیویه و بویراحمد جعفر نجاتی بیاره کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1400
تهران حسین نجف‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
بوشهر طاهره نجفی کارشناسی‌ارشد دریانوردی شغلی اختصاصی غیردولتی 29/07/1400
تهران مریم نخعی‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 27/11/1399
تهران امیراله ندرلو کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران ابراهیم نژادعبداله کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 24/06/1398
تهران مهدی نصر کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی حقوقی دولتی 23/12/1399
تهران مژده نصراللهی‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 24/06/1398
تهران محمدباقر نصیری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران برزو نصیریان کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
مرکزی مهدی نظام‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 01/11/1399
تهران امیر شهنام نظام‌الملکی کارشناسی‌ارشد برق و مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران عزیزاله نظری کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران مرتضی نظری کیادوانی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران حسین نظریان کارشناسی‌ارشد علوم و صنایع غذائی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
تهران ایمان نعمت‌اللهی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 25/12/1399
تهران آرزو نعیمی‌مجد دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی غیردولتی 24/06/1398
تهران محبوبه نعیمی‌مجد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 24/06/1398
تهران روح‌اله نکونام کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- نیروی انسانی ‍ شغلی اختصاصی دولتی 07/05/1399
تهران پروانه نهروانیان دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 20/06/1400
تهران مسلم نورمحمد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 07/09/1400
تهران مهدی نوروزیان دکتری مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران زهرا نوری کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی میکروبیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 17/08/1400
تهران مونا نویدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی غیردولتی 09/12/1398
تهران امیر نویدی دکتری مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 13/06/1400
تهران سیاوش نیازی شهرکی دکتری بهداشت مواد غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران علی هاشمی دکتری دامپزشکی آموزشی و پژوهشی دولتی 11/12/1399
تهران مهرداد الهامی دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
تهران آزیتا همتیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 02/11/1398
تهران منصور هوده‌شاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 27/11/1397
تهران مریم واشقانی فراهانی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اداری - مدیریتی دولتی 11/12/1399
گیلان سعید وطن‌خواه تربه‌بر کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی شغلی اختصاصی دولتی 24/09/1400
تهران رضا وفائی یگانه دکتری علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 16/12/1399
ایلام بهروز یاری دکتری مدیریت اجرایی- استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 07/05/1399
بوشهر یحیی یحیائی کارشناسی‌ارشد علوم دریایی شغلی اختصاصی دولتی 03/08/1400
تهران بهنام یزدان پناهی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران مجتبی یزدانی کچوئی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران محمدرضا یزدانیان کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران علیرضا یکتا کارشناسی‌ارشد الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
تهران علیرضا یوزباشی دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 24/06/1398
تهران سیدرضا یوسف‌زاده کارشناسی‌ارشد امتیازی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
تهران فرامرز یوسفوندی کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 24/01/1399
تهران محمدرضا یوسفی کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان شغلی اختصاصی دولتی 23/05/1400
قزوین لطیفه یوسفی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 17/09/1400
تهران علیرضا یونسی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09/08/1400
آذربایجان‌شرقی سیما آپند کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابداری دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی طاهره احمدزاده لایقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی حسن احمدیان‌فر کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی رامین آذری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی آرمان آرمان‌فر کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی کریم استادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علی اسدالهی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسن اسدزاده‌شهیر کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسین اسدی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی فاضل اسدیان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علیرضا اسکندری دکتری کسب و کار حرفه ای شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی کریم اسگندری دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی غلامرضا اسگندری دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی علی اسلامی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی بازنشسته 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی محسن اسماعیل‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علی اسماعیلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی مهدی اصل لاهیجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی لیلا اصولی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سید احمد اعتمادی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فرزانه افخمی‌زرنق کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی همایون آقا میرلوبابک کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی محمدرضا آقاپوری دکتری آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسن آقاجانی سپهری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی فاطمه آقازاده خدایی کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی و توسعه آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی پدرام اقدسی علمداری کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی یعقوب اقدم مزرعه دکتری حسابداری مالی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی خسرو اکبری کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی هادی امان‌پور کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی جواد امان‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی محمد حسین امیرپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی جواد آهنگری کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی محمد آهنین کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مسعود اورکی کوه شور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مجید ایران‌پور کارشناسی‌ارشد منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی زکیه ایمانی ساخلو کارشناسی‌ارشد مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی یوسف بابائی کارشناسی‌ارشد علوم دامی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی سیدعلی بابائی فرشباف کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی جواد باقری کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی خسرو بخشعلی‌زاده دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی رادالدوز بخشی رادالدوز کارشناسی‌ارشد علوم خاک شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی غلامرضا بداقی دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی هادی بدری‌حامد کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سعیده بردباری کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی یوسف برزگری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسین برزگری فیروز سالاری کارشناسی‌ارشد بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی همایون بقائی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سید حسین بلوکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی یحیی بنیاد روح انگیز کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی حمیدرضا ‌بهروز بهنامی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی نادر بهلولی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی نجیبه بیاضی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علی بیسلم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی افسانه بیک‌زاده کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی پارمیس پاکروح کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی لیدا پرتونیا کارشناسی‌ارشد اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی رقیه پناهی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی علی‌اصغر پور باقری نادینلوئی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علی پور حمیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی ایوب پور خسروی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی جواد پور غفار کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی بابک پور مصطفی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی احد پور نقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی مالی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی اکبر پورحسن هرزندی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی رعنا پوزش کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی حسن پیری آغویه کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی محمد ترپی‌ اقدم کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی نرگس تقی زاده کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی فرزانه تقی زاده زنوز کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی هوشنگ تقی‌زاده دکتری مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استاد) 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علیرضا تورچیان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی مشکات ثابتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی محمد حسین ثنائی محمدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسین جباری ثانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی وحید جعفری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی صمد جعفری مشاهیر کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مرتضی جعفری نژاد باسمنج دکتری مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فرزانه جلوداری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی علی جمالی قراخانلو کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علیرضا جمشیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سهیلا جهانگیری کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی محمد جوادی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی گیو جودی‌ شاه‌آباد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی عباسعلی چراغی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فرزانه حاجی عباس اوغلی کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلی اختصاصی غیردولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی یعقوب حامد رنجینه کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسین حامدی کارشناسی‌ارشد روانسنجی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی محمود حبیبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی طاهر حبیبی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی رامین حبیبی کلیبر دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی آیلا حسنعلیزاده خسروشاهی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علی حسن‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی جمیل حسن‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی لیلا حسین زاده کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی امین حسین‌پور کاشانی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسن حسین‌زاده کارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علی حسین‌زاده امید دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی سید علیرضا حسین‌زاده تبریزی دکتری عمران شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مریم حشمت کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی محمد حقیقی پراپری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی مسعود حمیدیان کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسناد شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی بابک حنیفه‌نژاد کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی عزیز حیدری کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی معصومه حیدری زنوز کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی آرزو خاتمی زنوزیان دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی قنبر خادمی کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی ناصر خادمی‌بایگی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مرتضی خانلاری دکتری حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی نازله خجسته اهری کارشناسی‌ارشد ادبیات علوم انسانی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی شهاب‌الدین خجسته‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی لیلی خلیلی بیگلوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی عاطفه خلیلی عظیمی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی وحدت خیرخواهان‌ حقیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی آمنه داداشی کارشناسی‌ارشد کتابداری شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علی داداشی کهق کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی اسماعیل دانش‌مهر کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی اسد ذالی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سیاوش ذبیحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی اداری- مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علیرضا راجبی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی پریسا رستمی بناب کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی محمد رستمی نوشهر کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی سوسن رسولی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی اصغر رشتبری کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی آرش رضائی کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی احد رضائی ضیائی کارشناسی‌ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی رحیم رمضانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی قاسم ریاضی‌نیا دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی ابراهیم زالی‌مقدم اورنگ کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی محمد تقی زرینه‌بافی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سجاد زمانی کارشناسی‌ارشد ارگونومی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی لیلا زیرک کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی حمیده زینی‌نسب کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی ناصر ساکی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علی سبزیچی اسفهلان کارشناسی ارشد صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی بهرام ستاری دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی غیردولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی آذر سرقینی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی اکرم سعادتی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی سولماز سعادتی جدیدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی غیردولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی قاسم سلطان زاده کارشناسی‌ارشد عمران فنی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علیرضا سلمانی زمهریر کارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی روشن سلیمانزاده چپو کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی علوم اجتماعی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فاطمه سلیمانی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علی سلیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی وجیهه سماوی اقدم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی داود سهرابی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی فاطمه سیدنژاد کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی علی اشرف سیف فرشد دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی مسعود شاکری کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علی شریفی‌راد کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی نعیمه شعبانی کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی محمد حسین شفیعی‌خامنه کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی رضا شکرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت صنایع شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی علیرضا شمس محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مهناز شمس محمدی دکتری دارو سازی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی یوسف شمسی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حمید شهباززاده قدیم کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی صمد شهریاری کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی ربابه شیخ الاسلامی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فرهاد شیدائی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی احمد شیرجنگ دکتری مدیریت خدمات پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی عباسعلی شیری مشاهیر کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فرحناز صابردل ساده دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی زهرا صادق‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی (تکنولوژی ) شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی میثم صادقی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی ایوب صادقی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی نیر صالح محمدنیا کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سپیده صانعی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی علی صفائی‌فرد دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی کریم صفرزاده کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علی صفری چوبانلار کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مهدی صمدپور بناب کارشناسی‌ارشد آبخیز داری شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی مصطفی صمیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی محمد صادق طیار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی فیروز عباسپور عظیم کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی عباس عباس‌زاده تحصیلات حوزوی 4 دینی و عربی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی المیرا عباسی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی حسین عباسی دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی سعید عبدل‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی جواد عبدی‌ کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی شیدا عرفای جمشیدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی غیردولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی شادی عرفای جمشیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مریم عزتی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فریبا عزتی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی شاپور عزیزی کارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مرتضی عظیمی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی ابراهیم عظیمی اسکویی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی بهزاد عظیمی سقین سرا کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی رضا علائی دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی محمد علی اسکندرزاده کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فاطمه علی اکبری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی محمود علی‌آبادی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی مصطفی علیقلی‌زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی روح‌اله علیمددی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوق و معارف اسلامی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سوسن علی‌نژادیان اصل کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزش آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی واقف عنایتی دکتری مهندسی کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی حسین عیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی نسیم عیسی‌زاده ‌سراب کارشناسی‌ارشد مهندسی طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی عباس عیوض‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سعید غریب خواجه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی میر احمد غفاری کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علی غفاری دکتری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی مهدی غیبی کارشناسی‌ارشد نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی میر رضا فاطمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی وحید فتحی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی سمیه فخیمی حسین‌زاد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی امین فرتاش نعیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سعید فرشباف ماهریان کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی وحید فرهادمند کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی رقیه فرید کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار- مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی محمدرضا فرید کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حمیده فرید کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی وحیده فیروزان دکتری بهداشت باروری شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی الهام قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی فرشته قدکچی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی حسین قربانپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - سیستم‌ها اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سینا قلمی اسکوئی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی فاطمه قلی پور کارشناسی‌ارشد حقوق جزایی حقوق دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی حامد قلی‌پور کارشناسی‌ارشد نقشه‌برداری شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی ناهیده قنبرپور مقدم ممقانی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسین کاشفی محمد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی معصومه کاظمی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی سولماز کاظمی‌فر دکتری جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی بیاض کریم زاده کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی مهدی کریمی اسکانرود کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی شهرود کریمی اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی رحیم کوهی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی قدسیه لامع درخشان کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی حبیب لطفی اسکندانی دکتری تئوری‌های اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی میترا مبینی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی مهدی متقی‌زاده کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی روشن محبی کارشناسی‌ارشد زبان شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی لعیا محبی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه کودکان شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی مجتبی محتشم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی سوسن محسنی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی هادی محسنی بدل‌آبادی کارشناسی‌ارشد تاریخ فرهنگی و اجتماعی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علیرضا محسنی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی اکبر محمد علیزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سهیلا محمد یاری دکتری شیمی تجزیه شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی ولی محمدپور‌ گنجه لو کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی احسان‌اله محمدرضائی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی محمد محمدزاده کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی اکبر محمدزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی جعفر محمدی کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مجتبی محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سعید محمدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی نیلوفر محمدی کارشناسی‌ارشد باغبانی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی نعمت محمدی عظیم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی ابوالفضل مرتضائی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سکینه مردی نظرلو کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی محمد صادق مرسلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی روشنک مریوانی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی خدیجه مساوات کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی ثریا مصلح کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی رامین معصومی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی سید اسماعیل مقدس پور بهروز دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی نسیم ملا اسماعیلی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی توحید ملک آبادی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی آرزو مهدی پور مقدم کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی مینو مهینی عبدالحسینی کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی رضا موحدی کلیبر کارشناسی‌ارشد برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی سید ابراهیم موسوی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی معصومه موسوی شلیلوند کارشناسی‌ارشد علوم قرآن وحدیث شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی صالح مولاخواه‌اصل کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی ماریا مینا سرشت کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی رویا نباتی کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی حمید نجف‌زاده دکتری برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی نغمه نجفقلی‌پور کلانتری کارشناسی‌ارشد روان شناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی احد نجفی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی یوسف نریمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی حامد نژاد خاتمی کارشناسی‌ارشد برق شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی رحیم نژاد‌تقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسین نعیمی کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی شهلا نقی زاده صفا کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علی نوری کلجاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی عهدیه نوین‌زرنق کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی محمد نیکنام کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی / مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی علیرضا نیمگزی صالحی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علیرضا هاتفی عین‌الدین دکتری برق شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌شرقی محمد هادی نیا کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علی هرزندی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی داود همت‌زاده کارشناسی‌ارشد بهسازی نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی فهیمه واپرزه دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی علی ورقائیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی رقیه ولایتی کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی زهرا ولی پور کارشناسی‌ارشد روابط بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 23/01/1399
آذربایجان‌شرقی حمید ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد تغذیه دام شغلی اختصاصی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی پیمان یارمحمدزاده دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (دانشیار) 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی حسین یوسفی خسرقی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 24/06/1398
آذربایجان‌شرقی نعیمه یوسفی شهیر دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 27/03/1400
آذربایجان‌غربی قنبر آقائی‌‌زاد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی مصطفی احمدی آرا کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی واحد اسلامی‌تبار کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی مرتضی اسماعیل زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی رضا اصغرزاده کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی-‌ معارف شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی بابک اکبری‌فر کارشناسی‌ارشد عمران و مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی محسن امام وردی دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی محمدجمال امیرشهبازی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی میلاد اندیشه کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی سعید بابازاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی حلیمه پاشاپور کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی یوسف پاشازاده دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی علی پزشکی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی علیرضا پورعباد کارشناسی‌ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی رامین پورمحبی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی محمد جاهدی قولنجی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی هیأت علمی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی جلیل جباری کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی کاظم جوان‌دوست کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی حسین حاجی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی سعید حجازی‌فر دکتری معارف - مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی امین حسابی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی جواد حمیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی مجتبی حیدری دکتری مدیریت منابع انسانی اداری-‌ مدیریتی هیأت علمی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی زیبا خوش‌سیرت سلیمی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی حسن درستی کارشناسی‌ارشد مکاترونیک شغلی اختصاصی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی اسد درویشی کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی محمد دهقان کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی وحیده رحیمی حاجی‌فیروزی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر- مکاترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی محمد رزاق‌نیا کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی دامی شغلی اختصاصی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی پریوش رزاقی رضائیه کارشناسی‌ارشد مدیریت- حقوق شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی الناز رضائی آباجلو دکتری مهندسی آب آبیاری و زه‌کشی شغلی اختصاصی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی علی روشن‌میلانی کارشناسی‌ارشد صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی علی زبردست دکتری مدیریت -‌ حسابداری اداری -‌ مدیریتی هیأت علمی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی اکبر زواری‌‌ رضایی دکتری حسابداری شغلی اختصاصی هیأت علمی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی یوسف سلیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی میرعلی سیدقاسمی کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی مریم شمس‌الدینی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی مرتضی شمس‌الدینی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی نسرین شیخ بگلو کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی دل افروز شیرزاد کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی سلمان شیرزاد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی لیلا صفوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی فرزانه طالبیان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی صادق ظاهر کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی داریوش ظفری کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی پریسا عابدپور کارشناسی‌ارشد معدن-‌ اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی حامد عباسعلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد لیزر- هواشناسی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی لیلا عباسی دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی مهران عبدزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی فوندا علیزادگان کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی علی علیزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی حسین علیزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی جواد غفار کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی مهدی فتح‌اللهی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی سید حمید فضل‌جو کارشناسی‌ارشد کشاورزی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی جعفرصادق فیضی دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی هیأت علمی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی باقر قاسم‌نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌المللی حقوقی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی سجاد قاضی‌پور کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی غیردولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی محمد قربانپور کارشناسی‌ارشد مکاترونیک شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی رضا قنبرلو کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی حسن کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی عباس کسب‌دوست کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی مریم گچکار کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزا فناوری اطلاعات دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی رضا گنجینه‌کتابی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی مسعود گیلانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی سعید لطف‌الله‌زاده دکتری مدیریت سیستم ها اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی جواد مجیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی احد محمدپور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی حیدرعلی محمدجعفری کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی ثریا محمدقلی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی آرش محمدی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی آیت محمدی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی الهام مشکوه کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی نعمت مصطفایی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی رضا ملامحمد کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تکنولوژی آموزشی آموزشی غیردولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی امیر مهرکیا کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 19/12/1398
آذربایجان‌غربی صادق موسی‌خانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی سعید نقی زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 03/12/1399
آذربایجان‌غربی سعید نوری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی عسگر نوری کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 24/10/1398
آذربایجان‌غربی سیاوش ورقایی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 24/10/1398
اردبیل علی آقاده ده زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن - استخراج شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل اباسط ابراهیم‌زاده نیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی - 15/10/1399
اردبیل سونیا ازهری کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل بهزاد اشجع اشجع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل رضا اشراقی کارشناسی‌ارشد عمران - برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی غیردولتی 15/10/1399
اردبیل پرویز اکبروند کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل یاسر امجدی کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل بهنام بابائی کارشناسی‌ارشد نقشه‌برداری شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل بهزاد باقرنژاد کارشناسی‌ارشد عمران - برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی غیردولتی 15/10/1399
اردبیل زهرا برمکی کارشناسی‌ارشد هنرهای اسلامی - سفال و سرامیک شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل رضا بیگ‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 15/10/1399
اردبیل اکبر پاریاب کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل المیرا پاسبان دکتری زیست‌شناسی - فیزلوژی جانوری شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل بختیار پاکمزد کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا وجرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل فرهاد پرهیزکار کارشناسی‌ارشد مدیریت شهرسازی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل افشین پورتقی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمرا ن سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 15/10/1399
اردبیل طاهر پورعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل محمود جعفری کارشناسی‌ارشد مهندسی موادمتالوژی- شناسایی و انتخاب مواد شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل مهرداد جلیلی‌کیا کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل شهریار جمیل کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل رباب جوانمرد کارشناسی‌ارشد پرستاری - مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل علیرضا حسن‌پور دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل سیدصادق حسینی دکتری جغرافیای گردشگری شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل سید مجتبی حسینی کارشناسی‌ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل داود حمیدی رزی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل محمدعلی حیاتی امیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل فاطمه حیدرپور دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل اکبر خسروی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل پریسا خوش‌طبیعت کارشناسی‌ارشد ژنتیک مولکولی شغلی اختصاصی - 15/10/1399
اردبیل رحیم داداشی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل توحید دلاور قوام کارشناسی‌ارشد ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل فرشاد رحمان‌فر کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1400
اردبیل یونس رنجبر حقیقی کارشناسی‌ارشد معماری کامپیوتر- سیستم کامپیوتری شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل لیلی زارع کارشناسی‌ارشد آموزش پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل آزاده زیرک کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی شغلی اختصاصی غیردولتی 25/11/1399
اردبیل حبیب ستوده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل داریوش سفیدی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل سلیمان سلیمانی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل سمیه سیف‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 25/11/1399
اردبیل جواد شاه علی‌نژاد کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل شهین شرافتخواه آذری دکتری علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل خدیجه شمس آذر کارشناسی‌ارشد بیوشیمی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل علی شمس آذر دکتری بیوشیمی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1400
اردبیل علی شهبازی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل یعقوب صبوری گوگ تپه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل مهدی صفری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل سیدسعید طالبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل فربیرز طهماسبی کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی -تاریخی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل مهرداد عالی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل رامین عبدالرحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل کیوان عزیززاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل علی عظیمی گیلانده کارشناسی‌ارشد مدیریت و فرماندهی انتظامی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل واحد علائی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل علیرضا علوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل مریم فرجی‌فرد کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل فرض‌اله فیاضی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل سعید فیضی کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل سلیم قاسمی فهیم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل اکبر قنبری کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل سمیرا قویمی کارشناسی‌ارشد آموزش پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل ندا گواهی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی غیردولتی 15/10/1399
اردبیل طه محمدحسینی حیران کارشناسی‌ارشد ایمنی بهداشت ومحیط زیست شغلی اختصاصی - 15/10/1399
اردبیل حسن محمدی گلستان دکتری زمین‌شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 25/11/1399
اردبیل فاطمه محمدی مجدر کارشناسی‌ارشد مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل محمدرضا مختاری کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل بابک معترض دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل رحیم معصومی دکتری زمین‌شناسی- اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل جابر نادری کارشناسی‌ارشد مهندسی نساجی شغلی اختصاصی دولتی 20/11/1399
اردبیل معصومه نجفقلیزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل ناصر نعمتی جمادی کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل عارف نوری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل کامبیز نیکنام دکتری مدیریت گردشگری شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل فرهاد هاشمیان کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی-ارزیابی وآمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل محمد واثقی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
اردبیل داور ولی‌پور کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی - بیوشیمی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل صغری ولی‌زاده دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1400
اردبیل الهام ویسه کارشناسی‌ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل حسین یوسفی جناقرد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 15/10/1399
اردبیل سیدشهاب الدین یونسی کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1400
اصفهان زهره ابوالحسنی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 16/10/1398
اصفهان شهناز احمدی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان محمد اخلاق‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 23/04/1400
اصفهان شراره آزادیان کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 09/12/1399
اصفهان زمان اژدری دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/10/1398
اصفهان فاطمه استکی اورگانی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 16/06/1398
اصفهان رضا اسدی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 16/06/1398
اصفهان بابک اسدی‌دزکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی اداری - مدیریتی دولتی 17/08/1399
اصفهان فریبا اسکندری اورک دكتری مدیریت کسب و کار اداری - مدیریتی بازنشسته 17/08/1399
اصفهان محمد اكبرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 16/10/1398
اصفهان غلامرضا اکبری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 16/06/1398
اصفهان مهناز امامی کوپایی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شخصیت آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان مریم امیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 16/10/1398
اصفهان حجت اله ایوبی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 16/06/1398
اصفهان مرضیه باقرصاد کارشناسی‌ارشد مدیریت امور فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 23/04/1400
اصفهان علی باقری حسین‌آبادی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 16/06/1398
اصفهان محمود بخشی دکتری جغرافیا - برنامه‌ریزی شهری آموزشی پژوهشی دولتی 09/12/1399
اصفهان احسان براتی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دولتی 27/07/1399
اصفهان علیرضا بردبار کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- علوم آموزشی آموزش و پژوهشی دولتی 17/08/1399
اصفهان محمد تقی بزرگمهر کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی محض اداری بازنشسته 16/10/1398
اصفهان سیما بشاورد هفشجانی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه بزرگسال شغلی اختصاصی دولتی 09/12/1399
اصفهان علی بهرامی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی دولتی 16/10/1398
اصفهان مسعود بهزادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی اداری - مدیریتی دولتی 23/04/1400
اصفهان محمدرضا بیکیان کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 16/06/1398
اصفهان زهرا پویا کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 16/10/1398
اصفهان جواد تدبیری نوش ابادی کارشناسی‌ارشد تحول آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان محمدحسن تنهایی دکتری مدیریت- منابع انسانی آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان ابوالفضل توکلی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 16/06/1398
اصفهان مرضیه توکلی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر -‌ نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 16/10/1398
اصفهان شهاب ثابت راسخ کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری - پروژه و ساخت شغلی اختصاصی غیردولتی 16/10/1398
اصفهان فضّه جعفری کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/10/1398
اصفهان سیدابوالفضل حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان سید محمد حسینی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/10/1398
اصفهان فرح حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اموزشی آموزشی وپژوهشی بازنشسته 17/08/1399
اصفهان سیداکبر حسینی دکتری مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم‌ها آموزشی پژوهشی دولتی 09/12/1399
اصفهان سیده گلنار حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 09/12/1399
اصفهان نیما حکیم اللهی دکتری عمران - ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان فرهاد خاتمی کارشناسی‌ارشد بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09/12/1399
اصفهان اعظم خبوشانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی غیردولتی 27/07/1399
اصفهان محمد خضری مزیکی کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 09/12/1399
اصفهان محمدهادی خلیلی‌بروجنی کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 17/08/1399
اصفهان علی داستانی حسین‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 16/10/1398
اصفهان سیده مرضیه داودی دکتری روانشناسی تخصصی سلامت آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان سیدمسعود داودی دکتری مهندسی علوم دامی آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان حسینعلی ذوالفقاری کارشناسی‌ارشد مدیریت -‌ منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 16/10/1398
اصفهان سعید رحیمی لنجی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان مریم رضابیگی سیرچی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان داود رضوانی کارشناسی‌ارشد رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان سیدمحمدتقی رضوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 16/10/1398
اصفهان مهدیه رضی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 16/06/1398
اصفهان محمود رفیعی دکتری مدیریت بازرگانی رفتار و منابع انسانی اداری- مدیریتی بازنشسته 16/10/1398
اصفهان نرگس رفیعی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی -‌ بررسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 16/06/1398
اصفهان مهشید رهبری دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان حمیدرضا روناسی دکتری مدیریت توسعه اداری - مدیریتی هیأت علمی 16/10/1398
اصفهان حمید رئیس‌زاده دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت مواد غذایی آموزشی پژوهشی دولتی 09/12/1399
اصفهان نفیسه سجادیه کارشناسی‌ارشد نقاشی و گرافیک هنری غیردولتی 09/12/1399
اصفهان سیروس سمیعی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 16/06/1398
اصفهان مریم سیاوشی کارشناسی‌ارشد مهندسی نساجی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان احسان شاهمرادی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 23/04/1400
اصفهان الهام شاهمندی دكتری مدیریت منابع انسانی- توسعه اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 17/08/1399
اصفهان محمد امین شاه‌نوش کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی آموزشی و پزوهشی دولتی 16/10/1398
اصفهان مجتبی شاهنوشی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 16/10/1398
اصفهان علیرضا شجاعی واجنانی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی -‌ اختصاصی دولتی 16/10/1398
اصفهان ابراهیم شریعتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 23/04/1400
اصفهان رضا شریفیان دکتری مهندسی برق-قدرت شغلی - اختصاصی هیأت علمی 16/10/1398
اصفهان مهدی شهرادنیا کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری بازنشسته 16/10/1398
اصفهان فرهاد شهریاری محمدی کارشناسی‌ارشد مددكاری اجتماعی اجتماعی دولتی 16/10/1398
اصفهان هاجر شیرنشان‌اصفهانی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع مدیریتی صنعتی هیأت علمی (مربی) 27/07/1399
اصفهان علیرضا شیروانی دکتری مدیریت دولتی -‌ خط‌مشی عمومی اداری- مدیریتی هیأت علمی 16/10/1398
اصفهان مائده شیری دكتری ادبیات غنایی آموزشی وپژوهشی دولتی 17/08/1399
اصفهان مسعود صابری تهرانی دكتری علوم سیاسی -‌ سیاست‌گذاری عمومی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 16/10/1398
اصفهان رامتین صادقی دکتری مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی هیأت علمی 16/10/1398
اصفهان محمدعلی صالحی رباطی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی اداری ومالی بازنشسته 16/10/1398
اصفهان اعظم صالحی ولاشانی کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای آموزشی پژوهشی دولتی 09/12/1399
اصفهان روزینا صدری نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان سمیه صدوق کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 16/06/1398
اصفهان کمال صفرپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 17/08/1399
اصفهان سید محمد طباطبایی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 16/10/1398
اصفهان یوسف عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 16/06/1398
اصفهان حمید عشقی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/10/1398
اصفهان علی عقدکی کارشناسی‌ارشد مدیریت- برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 16/06/1398
اصفهان سید محسن علامه دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 16/10/1398
اصفهان سیدابوالقاسم علوی دکتری مدیریت صنعتی-تولید اداری- مدیریتی دولتی 16/10/1398
اصفهان ناهید عنایتی کارشناسی‌ارشد معارف علوم و حدیث قرآن فرهنگی اجتماعی غیردولتی 27/07/1399
اصفهان فرزانه فتحی کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان فرح فخریان روغنی کارشناسی‌ارشد مدیرت دولتی مدیرت تحول اداری- مدیریتی دولتی 09/12/1399
اصفهان مجید فلسفی منش دکتری دامپزشکی آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان علیرضا فولادی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 23/04/1400
اصفهان محمد قاری علویجه کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی آموزشی وپژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان محمدرضا قاسمی دکتری اقتصاد آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان رامین قاسمی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان فاطمه قصابی‌سینی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات - روزنامه‌نگاری روابط عمومی و بین‌الملل مدرس حق‌التدریس 16/10/1398
اصفهان سیدمحمد قلمکاریان دکتری علوم تربیتی- فلسفه و تربیت اسلامی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 16/06/1398
اصفهان محمدتقی قندهاری دكتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 27/07/1399
اصفهان محمود قهرمانی کارشناسی‌ارشد اکولوژی گیاهی شغلی -‌ اختصاصی دولتی 16/10/1398
اصفهان شایسته کاظمی نایینی کارشناسی‌ارشد اقتصاد محض آموزشی پژوهشی دولتی 09/12/1399
اصفهان آیت‌اله کردیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 16/10/1398
اصفهان مهدی کسایی اصفهانی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداری- مدیریتی دولتی 16/10/1398
اصفهان علیرضا کفعمی لادانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی اداری ومالی دولتی 16/10/1398
اصفهان رسول لاوی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی اداری- مدیریتی دولتی 09/12/1399
اصفهان نجمه محمدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی دولتی 16/10/1398
اصفهان محمد محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 16/10/1398
اصفهان نازنین محمدی دكتری علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی مربی حق‌التدریس 27/07/1399
اصفهان فرهاد محمدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداری- مدیریتی دولتی 16/10/1398
اصفهان مهدی مرادقلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان گودرز مرادی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان محسن مرادی علیعربی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 16/10/1398
اصفهان حسن مسجدی دکتری زبان وادبیات فارسی اداری دولتی 16/10/1398
اصفهان اردلان مظاهری دکتری دامپزشکی آموزشی پژوهشی دولتی 09/12/1399
اصفهان پروانه مظفری‌وانانی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/10/1398
اصفهان پیمان معینی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 16/10/1398
اصفهان احسان مقدسیان کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان ساناز منصف دکتری مدیریت تكنولوژی اداری- مدیریتی دولتی 16/10/1398
اصفهان عباس مهدی کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی - مترجمی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/10/1398
اصفهان سید مجید موسوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری ومالی دولتی 16/10/1398
اصفهان سید محمد موسوی دكتری علوم ارتباطات اجتماعی- مدیریت فرهنگی مدیریت فرهنگی دولتی 17/08/1399
اصفهان شکوفه میرطالب کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -‌ مالی اداری و مالی دولتی 16/10/1398
اصفهان عبدالمجید نادری سمسانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 23/04/1400
اصفهان جهانگیر نجفی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 23/04/1400
اصفهان احمدرضا نریمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی -دولتی اداری- مدیریتی دولتی 16/10/1398
اصفهان مریم نریمانی زمان آبادی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه شغلی اختصاصی دولتی 09/12/1399
اصفهان داود نصر اصفهانی دكتری تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی علوم ورزشی دولتی 17/08/1399
اصفهان مهدی نصراصفهانی دکتری مدیریت - رفتار سازمانی اداری - مدیریتی هیأت علمی 16/10/1398
اصفهان مسعود نصراصفهانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی هیأت علمی 16/10/1398
اصفهان رشید نصیرآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولید آموزشی پژوهشی دولتی 23/04/1400
اصفهان مینو نظیفی نایینی کارشناسی‌ارشد اقتصادی مالی آموزشی پژوهشی دولتی 09/12/1399
اصفهان شهرام نوربخش کارشناسی‌ارشد اکولوژی دریا آموزشی پژوهشی دولتی 16/06/1398
اصفهان نادیا هاشمی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی دولتی 27/07/1399
اصفهان شاهرخ هوشمند کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداری و مالی دولتی 16/10/1398
اصفهان سعید یوسف‌پور دكتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/10/1398
اصفهان حبیب‌اله یوسف‌وند کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 16/06/1398
البرز محمد ابوالقاسم‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 01/12/1398
البرز مریم ارتفاع کارشناسی‌ارشد روانشناسی شخصیت شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز مریم ارشدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز جمشید اسعدی دکتری مدیریت توسعه شغلی اختصاصی بازنشسته 01/12/1398
البرز لیلا اصغری کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز جهان افروزاحمدزاده کارشناسی‌ارشد بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/10/1399
البرز علی امینی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی-پژوهشگری اجتماعی دولتی 01/12/1398
البرز عظیم بساطی کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز بهنام بهداروند کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز اکرم بوجاری کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز رمضان بیداربخت کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز پریسا پویای قلی زاده دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز هادی تنها کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز داوود تیموری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز علی جمال محمدی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز اسماعیل جمیاری کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز بهروز جهانگیریان دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی غیردولتی 01/10/1399
البرز لاله جوانبخت دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز فریبا حبیبیان سزاوار دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز سید وحید حسن‌زاده کلالی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز سید حسن حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 01/12/1398
البرز مریم حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز سیدمحسن حسینی کارشناسی‌ارشد آسیب شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز محمدحسین خسروی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز رحمان داودیان کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز سعیده سادات دهقان‌منشادی کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز روح‌الله دهقانی‌ بناکوکی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز ناهید دیناروند کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز پرهام رضایی‌نسب کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز یحیی رمضانی دکتری جغرافیا - برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز زهرا ساسانیان‌اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز علی سالاروند کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز مهین سرداری کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز طاهره شاهی دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز زینب صابری کارشناسی‌ارشد جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز نسترن صبوحی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی و مالی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز وحید صلواتی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز بهروز عاشری کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز عباس فتح‌الهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 01/12/1398
البرز محمدرضا فعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 01/12/1398
البرز محمدرضا فلاح‌نژاد دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز مهران قلی‌زاده دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز یاسر کاظمی‌گمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز اکبر کاویانی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز جواد کرمخانی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز ابراهیم کرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز عباس کیادلیری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز شبنم کیهان پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی و مالی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز زهرا گل‌کار دکتری جامعه‌ شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز حسن محبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-تحول اداری- مدیریتی دولتی 01/12/1398
البرز مجتبی محمدخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز فیروزه مرادی کارشناسی‌ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز نیروانا مهر آیین کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 01/12/1398
البرز مهدی مهریزی کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز سید حسن موسوی کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز رضا مومنی دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز محمد میرزایی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز حمیدرضا نریمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 01/10/1399
البرز محمدحسین نوری کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز نوشین هوشمند کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1399
البرز مهدی واعظی دکتری آسیب‌شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز علیرضا ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
البرز یوکابد ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/12/1398
البرز عطیه یزدی کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 01/10/1399
البرز حمیده یکتاخواه کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 01/12/1398
چهارمحال و بختیاری پرستو احمدی دکتری مدیریت منابع انسانی- منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری حمید احمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری آزیتا احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری سیدرضا احمدیان کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری بهروز آزادگان دهکردی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری حمیده استکی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری مریم اسدی امیرآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری مهدی اسعد سامانی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری حسین اسکندری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری داریوش اصلانی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری مجید امیدی کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی فرهنگی دولتی 28/09/1398
چهارمحال و بختیاری مهدی امیدی ارجنکی کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق کیفری و جرم­شناسی حقوقی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری غلامرضا امیری ابراهیم محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری زهرا الیاسی کارشناسی‌ارشد حقوق-خصوصی حقوقی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری سجاد امینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری رضا انصاری اردلی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری نقی بلالی دهکردی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری فرشته بنی طالبی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر اداری- مدیریتی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری ژاله بهرامیان کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری سمیه بهرامیان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری صادق بیاتی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری شاهپور پارسا کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 11/12/1398
چهارمحال و بختیاری محسن پارسا کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری رضا جهانبازی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری مصطفی حاتمی کارشناسی‌ارشد حقوق-حقوق خصوصی حقوقی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری حسین حامدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 11/12/1398
چهارمحال و بختیاری سپنتا حبیبی دهکردی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری زهرا حسن‌زاده سامانی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری مریم حق وردی طاقانکی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری محمد حکیم آذر دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی هیأت علمی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری رحمان حیدری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری امین حیدری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری معصومه حیدری سورشجانی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری مهراب خدادوستان کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلی اختصاصی دولتی 11/12/1398
چهارمحال و بختیاری یاسر خسروی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری محسن خسروی فارسانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 11/12/1398
چهارمحال و بختیاری پویا خسرویان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری نجمه خسرویان­فر کارشناسی‌ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی- ایمنی‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری علی اصغر خلجی کارشناسی‌ارشد حقوق -جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری سلیمان خلیل طهماسبی کارشناسی‌ارشد مدیرت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری مهدی خلیلی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق-مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 28/09/1398
چهارمحال و بختیاری وحید خلیلی اردلی دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری احسان خلیلی دهکردی دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری رحمت­اله دهقان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری نسیم دهقانی­ وردنجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی- دولتی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری اسماعیل دوستی ایرانی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری محمد ربیعی دکتری مشاوره شغلی اختصاصی هیأت علمی 11/12/1398
چهارمحال و بختیاری مظاهر ربیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری مهدی رحمانی سامانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری معصومه رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری رضا رحیمی‌اصل کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری پرویز رستمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری صدیقه رستمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی- علوم تربیتی آموزشی- پژوهشی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری مهرداد رضاپور کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری قهرمان روغنی دکتری آمار-آمار استنباطی شغلی اختصاصی دولتی 28/09/1398
چهارمحال و بختیاری فیروز ریحانپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری محمد مراد رئیسی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری محمد رئیسی نافچی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری مظاهر زمانی دکتری بهداشت آبزیان دوره های تخصصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری حسینعلی سطانی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری ایمان سلیمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری الهام سلیمی قهفرخی کارشناسی‌ارشد حقوق - جزا حقوقی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری محمود شاهرخی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری بهروز شبان دهکردی کارشناسی‌ارشد حقوق مالی و اقتصادی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری علیرضا شبانی سفید دشتی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری علیرضا شجاعی­باصری کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 10/10/1398
چهارمحال و بختیاری علی شهریارپور کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی مالی دولتی 28/07/1398
چهارمحال و بختیاری طهماسب شیروانی دکتری مدیریت بازاریابی در ورزش شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری رسول شیروانی بروجنی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری هوشنگ شیریان کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری نیما شیوندی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری سیاوش صادقی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری نسرین صادقی­نسب کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 28/09/1398
چهارمحال و بختیاری حسین صالحی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری فرحناز صالحی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری رضا صفی­شلمزادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 11/12/1398
چهارمحال و بختیاری سیامک طاهری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری صباح عباسی کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری علیرضا عباسی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری محمد عباسی جونقانی کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری حمید علیدوستی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری پروانه غفاری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری حجت فدایی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری صفر فرامرزی دکتری مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری سعید فرجام دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 09/10/1398
چهارمحال و بختیاری فرهاد فرهادی دکتری مدیریت تولید شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری مصطفی فرهمند کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری سیامک قائد امینی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری محمدرضا قدیری کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری اسفندیار قربانی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری سمیه سادات کاظمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری مهری کبیریان دکتری علوم اقتصادی- سنجی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری هاجر کریمی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری علیرضا کمالی دهکردی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری مظاهر گنجی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری یداله گودرزی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری ولی اله لطفی­پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری زینب لله‌گانی دکتری مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری اکبر محمدی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری امین مختاری کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری رضا مرجانیان دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری سیروس منجزی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 10/10/1398
چهارمحال و بختیاری نجف مهدی­پور کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری فرشید موسایی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری سید روح‌اله موسوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری عزیزاله مولوی دکتری کلام -کلام اسلامی شغلی اختصاصی هیأت علمی 11/12/1398
چهارمحال و بختیاری مرتضی مولوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری عباس نادریان کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری افسون نبی­زاده کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری احمد نجات­ دهکردی کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 11/12/1398
چهارمحال و بختیاری محسن نظری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری علی نظری زانیانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری حسین هاشمی دکتری انگل‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
چهارمحال و بختیاری سیداحمدرضا هاشمی شیخ­ شبانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 16/09/1398
چهارمحال و بختیاری محمد یارعلی دارانی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 12/05/1400
خراسان رضوی محمد آباد کارشناسی‌ارشد شیمی معدنی- روانشناسی اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی جمال آذرسرشت کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی محمد آرانیان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی غلامرضا اسدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی هومن اسکناسی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی هومن اسکناسی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مجتبی افشاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علیرضا آقا بابائی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سمانه اقبالفر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی ابوالقاسم امیر شیبانی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی بازنشسته 28/07/1398
خراسان رضوی محمدعلی امیرفخریان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مسعود انصافی تبریزی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علیرضا بابایی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی علی بابائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علی محمد باغبان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی محمود باغیشنی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی الهام بذرافشان مقدم کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 28/07/1398
خراسان رضوی علی برغمدی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی زهرا بغلانی کارشناسی‌ارشد تاریخ آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علی اصغر بهزادی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی حمزه بهفر کارشناسی‌ارشد حسابداری- حقوق جزا و جرم‌شناسی اداری/ حقوقی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مریم بهنام اشکذری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مصطفی بیات کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره خانواده آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی پویا پارسا دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محسن پالیزوان کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علیرضا پاینده کیا کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی تکتم پرویش کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی مهدی پورحاجی کارشناسی‌ارشد حسابرسی مالی غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی فهیمه پورحسن کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی عباس پورفرخی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی مرتضی ترابی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی نجمه ترابی زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمدمهدی توکلی کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی-‌ اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطی شغلی - اختصاصی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی ثمانه توکلی امینیان کارشناسی‌ارشد طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمود ثابت دیزآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت توسعه روستایی شغلی اختصاصی غیردولتی 28/07/1398
خراسان رضوی رضا ثانوی فرح زاده کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی اسحاق جانباز کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی حامد جدیدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی بهروز جمشیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مینا جنتی نمینی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی ایمانه حاتمی یزد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی حوریه حریری صنعتی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی ایمان حسامی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 28/07/1398
خراسان رضوی علی حسین پورکریم‌آباد کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیده سمانه حسینی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی سیدحمیدرضا حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی فاطمه سادات حسینی پور کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سکینه حسینی‌کوچه قاضیانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدرضا حقی دکتری مدیریت استراتژیک -‌ نوآوری اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 28/07/1398
خراسان رضوی حمیدرضا حمیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی فرهنگی غیردولتی 28/07/1398
خراسان رضوی اکرم خادم دوست‌زهان کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره مدرسه آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی بابک خاکساری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی اعظم خان احمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی عبدالمجید خزائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدامیر خورسند پریزاد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی حامد دادگر کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمدمهدی دانشفر کارشناسی‌ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدمجتبی دیانت مقدم کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمد راستگو کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی حمیده رزاقی کاریزنو کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمودعلی رزم آرا کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی عباس رضازاده مقدم کارشناسی‌ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدحسام رضوی زاده کارشناسی‌ارشد امنیت اطلاعات کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی(مربی) 28/07/1398
خراسان رضوی حسن رفرم کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی مهدی رفیعی بیدختی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی بهزاد رمضان‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علیرضا روشن دل کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی راحله ریاحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت تحول اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی زهره سخنوران کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره شغلی آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی مهدی سعادتی‌مقدم کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمد سعیدی‌زاده کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمد سمیعی دکتری مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی عباس سیامکی کارشناسی‌ارشد آموزش محیط زیست آموزشی - پژوهشی غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدابراهیم سیدزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزم پدافند غیرعامل دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی غلامرضا شاکری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدکمال الدین شاه‌چراغی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی محیط‌زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مصطفی شجیعی کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مهدی شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌ها اداری غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علی شعبانی کلاته ملامحمدقلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علی شیخی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علیرضا صادقی دکتری زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی عبداله صالحی شکور کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمدرضا صنم‌یار کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 28/07/1398
خراسان رضوی حمیده سادات ضیایی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی یاسر طالب زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمد طلوع خیامی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مصطفی ظریف تبریزیان کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری فناوری اطلاعات دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی سیدمصطفی عابدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی سمانه عاملی دکتری آمار ریاضی آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی مهدی عباسی زرمهری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی مرضیه عزالدین کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدکاظم عطاری قوچانی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدجعفر علوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علیرضا علیزاده تمیز کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 28/07/1398
خراسان رضوی ابوالفضل عمادی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی زهرا غفاریان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سعیده غلامی گیفان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی داود فاضل ترشیزی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی عبدالرضا فتحی نجفی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب شناسی شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سعید فرجی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی امیرحسین فرزاد کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی سیدشهرام قاسم‌‌زاده شهری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش فناوری اطلاعات غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سحر قالی‌چین کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی محمود قربان‌پور کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی نرجس قربانی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 28/07/1398
خراسان رضوی عبدالحمید قلی‌زاده کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی ابوالفضل قویدل دکتری مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی امید کاظمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مهدی کرامت کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی نسیم کمالی‌ خراسانی کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی کاوه کوهستانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی رضا کوه‌کن کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی علی اکبر کی پور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی ثریا گلدوزیان کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره مدرسه آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی محمد گلزار سیرجانی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محسن محتشم کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - منابع آب شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمدرضا محسنی کارشناسی‌ارشد جمعیت شناسی اجتماعی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی عباس محمدزاده کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی حامد محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی افشین محمودیان مقدم کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی احمدرضا مدبرنیا کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مهدی مروی‌مهاجر کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی فناوری اطلاعات غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی ناهید مزروعی کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی مجتبی مسکنی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی و دولتی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی حامد مسکنی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی هادی مطهری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی محبوبه منتظر عطایی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 28/07/1398
خراسان رضوی نصراله مهدوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی حمید مهدوی نیک کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی حمیدرضا مهدیان کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی جواد مهدیان یامی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمدمهدی مولوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی تکتم میرزائیان کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی محمود نادریان کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی داود نسائی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی مجید نقابی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی امین نوین کارشناسی‌ارشد کارافرینی - بخش عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی سیدحسین نیری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی محمداسماعیل نیکو کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی ریحانه هاشم زهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محمدحسین همایونی‌راد دکتری مدیریت رفتاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 28/07/1398
خراسان رضوی هادی هوانورد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی غیردولتی 18/09/1399
خراسان رضوی محسن هوشیار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 28/07/1398
خراسان رضوی تکتم ودیعی نوقابی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 18/09/1399
خراسان رضوی حسین الوندی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 28/07/1398
خوزستان مسعود آرائی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی و مهندسی کشاورزی- زراعت حقوقی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان سیده مریم آقاابراهیمیان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 01/03/1398
خوزستان محسن آقاجری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان حبیب آقایی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان محمد آلاله دکتری استراتژیک عمومی فرهنگی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان ابراهیم آقائی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 01/07/1398
خوزستان محمد احمد فخرالدین کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی عمومی دولتی 01/07/1398
خوزستان سید سحر احمدپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی عمومی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان امراله احمدی‌نیا کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان حجت اله ادیب‌فر کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی عمومی دولتی 01/03/1398
خوزستان ابوذر ادیبی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزش دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان محمد اردشیری کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی اداری- مدیریتی هیأت علمی 01/03/1398
خوزستان محمد ارشک کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان فریبا آریایی‌نیا کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی بازنشسته 01/10/1398
خوزستان محمد صادق اژدری کارشناسی‌ارشد کامپییوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات غیردولتی 01/03/1398
خوزستان مریم اسکندری کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق خصوصی حقوقی دولتی 01/03/1398
خوزستان علیرضا اسکندری دکتری مدیریت دولتی مدیریت- حقوق شهروندی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان پیمان اسکندری‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی محاسباتی دولتی 01/10/1398
خوزستان مهران اسماعیلی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان محمدافراسیابی افراسیابی دکتری حقوق عمومی شغلی اختصاصی بازنشسته 01/10/1398
خوزستان نجفعلی اکبری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان علی اکبری مطلق کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 01/10/1398
خوزستان عبدالحمید امانت بهبهانی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان عبدالعلی امیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی مدیریت بازنشسته 01/03/1398
خوزستان رسول امیری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان احمد رضا امین زرگران کارشناسی‌ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 01/03/1398
خوزستان ایرج امینی راد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/08/1398
خوزستان محمد رضا ایزدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازنشسته 01/03/1398
خوزستان سیدجمال الدین ایوبی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی و زبان انگلیسی زبان انگلیسی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان کاوه بابادی جو کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان علی بابایی دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 01/10/1398
خوزستان فردوس بالدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 01/03/1398
خوزستان محمد برنا دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان مصطفی برومندزاده کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان بهاره بهادری کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان مرتضی بهداروندی کارشناسی‌ارشد عمران- مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان غلامعباس بهرامی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولید مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان نسرین بهزاد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان محمدیار بهمنی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 01/07/1398
خوزستان حجت بهمئی دکتری جغرافیا- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان محسن بهمئی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان مهدی بهمئی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان بهرام بهیان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان نسرین بیگدلی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان نورالله پاک‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان کیانوش پدیدار کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی بازنشسته 01/10/1398
خوزستان محمدرضا پورخانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان محسن پورمحمدی دکتری حقوق شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان مسعود پولادوند کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک امور اداری دولتی 01/03/1398
خوزستان خسرو پیرهادی کارشناسی‌ارشد پدافند غیرعامل عمومی دولتی 01/03/1398
خوزستان علی پیمان‌پور کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی بازنشسته 01/10/1398
خوزستان فرهاد ترحمی دکتری علوم اقتصادی علوم اقتصادی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان مریم توکلی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان محمد ثابتی دکتری مدیریت صنعتی و مالی مالی دولتی 01/03/1398
خوزستان راضیه جعفرآقایی دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 01/03/1398
خوزستان فرزاد جنتی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دولتی مالی محاسباتی دولتی 01/03/1398
خوزستان جلال چاچی دکتری تخصصی آمار- محض شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 01/10/1398
خوزستان محمد امین چاهوشی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازایابی مدیریت بازرگانی دولتی 01/03/1398
خوزستان رضا چراغی کوتیانی دکتری تخصصی مهندس نفت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 01/03/1398
خوزستان مهین حاجی شاهی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی عمومی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان سهیلا حاجی نوروز کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان محسن حسین سوزنگرون کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان مژده حسین‌پور کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره خانواده عمومی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان فاطمه حسینی‌مقدم کارشناسی‌ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز شغلی اختصاصی غیردولتی 01/08/1398
خوزستان فرهاد حمزه‌لوی دکتری پزشکی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 10/12/1399
خوزستان عبدالسلام حمید کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان نسرین حیدریان دکتری حقوق خصوصی بین‌الملل حقوقی دولتی 01/03/1398
خوزستان سید عادل خراسانی دکتری اقتصاد- منابع‌سنجی علوم اقتصادی هیأت علمی (استادیار) 01/03/1398
خوزستان حبیب خراسانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان زهره خطیبی کارشناسی‌ارشد شیمی معدنی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان بهزاد خواجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان سیروس داودی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 01/07/1398
خوزستان نسترن داوریان کارشناسی‌ارشد معماری- معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 01/08/1398
خوزستان محمد درفشان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان رضا دریساوی بهمنشیر دکتری اقتصاد انرژی- توسعه اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان علی دژمان دکتری علوم سیاسی- سیاست‌گذاری عمومی اداری- مدیریتی دولتی 10/12/1399
خوزستان پوریا دشتی‌زاده کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان محمدصادق رجائی‌پور کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان محمد رجبی نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان محمد سعید رحمن کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی شغلی اختصاصی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان فاضل رحیم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان عبدالحسین رحیمی کارشناسی‌ارشد حقوق- عمومی حقوقی دولتی 01/03/1398
خوزستان مریم رستگاران کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان محمد رشیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان رضا رضا آبشار کارشناسی‌ارشد مکانیک بیوسیستم- مکانیزاسیون شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان محمد رضین کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 01/03/1398
خوزستان سحر رفیعی راکی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان مریم رمضان‌پور کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان بهادر ریاحی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان فائزه زارع زاده فرد کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات شغلی اختصاصی غیردولتی 01/08/1398
خوزستان محمود زلقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی محاسباتی دولتی 01/07/1398
خوزستان احسان سادات ابراهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 01/08/1398
خوزستان اردشیر ساسان دکتری زبان‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 01/07/1398
خوزستان مهران سلیمانی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان شاهرخ سلیمی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان عبدالعزیز سیاحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان سید علی سیدعلی مرعشی دکتری تخصصی روانشناسی- بالینی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 10/12/1399
خوزستان محمد شریف‌زادگان کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری- مدیریتی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان علیرضا شکرالهی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان نسرین شمس جاوی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان مهری شمسائی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی و صادرات شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان مریم شمعونی اهوازی دکتری حقوق- بین‌الملل عمومی حقوقی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان قربانعلی شهباز قهفرخی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان فاطمه شهبازی کرتیانی دکتری مدیریت کسب وکارحرفه‌ای شغلی اختصاصی غیردولتی 01/08/1398
خوزستان ایرج شهسواری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 01/03/1398
خوزستان مهسا شیخ دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان ارژنگ شیخ‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان مریم شیرالی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان سمیه شیرالی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان محمد شیربیگی کارشناسی‌ارشد عمران - سازه شغلی اختصاصی غیردولتی 01/08/1398
خوزستان وحید شیرزادی ده کهنه کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابرسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان مهدی صالحی بابادی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 01/10/1398
خوزستان محمدامین صراف کارشناسی‌ارشد عمران- راه و ترابری شغلی اختصاصی غیردولتی 01/08/1398
خوزستان فریده صفی‌خانی دکتری تخصصی روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان منیره صمصامی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی هیأت علمی 01/03/1398
خوزستان قاسم صنگوری سواری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان سجاد صوفی زاده کارشناسی‌ارشد هوافضا شغلی اختصاصی غیردولتی 01/10/1398
خوزستان کامران طالبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان محمد رضا طاهری دکتری تخصصی علوم تربیتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 01/03/1398
خوزستان بیژن طلاوری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی محاسباتی دولتی 01/03/1398
خوزستان مریم عامری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان عزیز عذاری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 01/07/1398
خوزستان پریوش عزیزپور دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان بهنام عسکرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی محاسباتی دولتی 01/03/1398
خوزستان ایمان عطاران کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان رستم عیدی‌پور دکتری علوم سیاسی- روابط بین‌الملل حقوقی دولتی 01/03/1398
خوزستان مهوش فارسی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی حقوقی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان سیدمهرزاد فاطمی‌پور کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان عبدالهادی فرخ تبار کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مدیریت تولید اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان عبداله فرخی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 01/03/1398
خوزستان مهتاب فردوسیان کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان اسفند فرهادی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان امین فروغی‌راد کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان محسن قارونی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک امور اداری دولتی 01/03/1398
خوزستان فریدون قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان محمد قاسمی کرانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریت غیردولتی 01/07/1398
خوزستان محمدرضا قلانی دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان محسن قلاوند کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان حمیدرضا قنواتی هرمزی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان علی قیاصی‌وند کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی مسائل ایران عمومی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان فرهاد قیصری دکتری مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان ایلناز کابلی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 01/03/1398
خوزستان سحر کارخویی کارشناسی‌ارشد شیمی الی عمومی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان مرتضی کاظمی‌فر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت بازنشسته 01/08/1398
خوزستان علی کرم‌پور دکتری استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان مریم کفایت کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان شهریار کلاه کج کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 01/07/1398
خوزستان کمال کمایی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات سایبری فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان رضا کیانی‌راد کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان رضا گلزار کارشناسی‌ارشد مدیرت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان فهیمه گنجعلی دکتری مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی هیأت علمی 01/10/1398
خوزستان عبدالکریم گیم دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان محمد لبخنده کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان رها متقیان فرهادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان مرتضی محسنی‌مقدم کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 01/03/1398
خوزستان عبدالحمید محمدزاده کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان مهدی محمدزاده کارشناسی‌ارشد کلام شغلی اختصاصی هیأت علمی 01/08/1398
خوزستان اردلان محمدی درویش‌وند دکتری تخصصی مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 1/07/1398
خوزستان کوروش محمدی نیک کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان محمد محیسن کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان عبدالحسن مدنیان کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی آموزشی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان صادق مرادی دکتری حقوق شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان ابراهیم مرادی هزاروند دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان سعید مزرعه کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان عیسی مزرعه فرد کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - مخابرات - میدان شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 01/07/1398
خوزستان بهروز مشعشعیان اصل کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 01/03/1398
خوزستان علی محمد مصلحی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی بازنشسته 01/10/1398
خوزستان فاطمه مطلبی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان موسی مفتی عریض کارشناسی‌ارشد کامپیوتر نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان اسماعیل ممبینی دکتری حرفه‌ای dba حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان عرش منجزی بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان بهزاد منصوری دکتری آمار شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 01/10/1398
خوزستان علیرضا منصوری خواه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان سید احمد موالی‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی محاسباتی هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان سیدحمداله موسوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان سید امیر موسوی رفیع کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (مربی) 01/03/1398
خوزستان محمد مومنی کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان معصومه مومنی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- آموزش ابتدایی علوم تربیتی غیردولتی 01/03/1398
خوزستان رضا میراب‌زاده کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان هدا میراب‌زاده کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی - اطلاع‌رسانی روابط عمومی و اطلاع رسانی دولتی 01/03/1398
خوزستان منا ناطقی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 01/03/1398
خوزستان فرزاد نامدارپور کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان فرشید نجفی‌مهر کارشناسی‌ارشد - شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان احمد نزهت کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک عمومی دولتی 01/03/1398
خوزستان مونا نصیری کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 01/07/1398
خوزستان زهره نصیری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی مدیریت غیردولتی 01/03/1398
خوزستان حسین نظری گوران کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 01/03/1398
خوزستان علی نعمت‌پور دزفولی دکتری آمار شغلی اختصاصی دولتی 01/03/1398
خوزستان عماد نواصر کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان عصمت نورعلی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
خوزستان غلامعباس نوین نام کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی محاسباتی بازنشسته 01/03/1398
خوزستان فرشته نیسی مدحجی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 01/10/1398
خوزستان علی رضا هرمزی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه فناوری اطلاعات غیردولتی 01/12/1399
خوزستان محسن هوشمند کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی مدیریت دولتی 01/03/1398
خوزستان نوید ورناصری کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 01/03/1398
خوزستان حسین وطن‌پرست کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 01/07/1398
خوزستان شاهرخ ولی‌زاده دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 01/10/1398
خوزستان فروغ یزدانفر کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 01/08/1398
زنجان حسین آریان دکتری ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 27/07/1399
زنجان حمید آقایاری دکتری و سنجش از دورGIS عمومی غیردولتی 27/07/1399
زنجان فرنوش آویزکن کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان کاوه احمدی دکتری تغذیه دام و طیور عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان علی اکبر اسدی دکتری اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان یونس اسکندری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان شهرام اسکندری‌پور دکتری برنامه‌ریزی درسی عمومی غیردولتی 21/11/1398
زنجان حامد اصحابی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی غیردولتی 21/11/1398
زنجان فرزانه الله‌وردی دکتری مدیریت آموزشی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان جلیل امامی دکتری روانشناسی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان سید حامد امیری کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان فرزاد امیری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی غیردولتی 21/11/1398
زنجان بهنام اوجاقلو دکتری اصلاح درختان میوه عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان فرهاد بابایی‌خمارکی دکتری سیاست‌گذاری  عمومی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان سعید بدیعی‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان مصطفی بسطامیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان داود بیات کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی در اسلام عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان رسول بیات کارشناسی‌ارشد ادیان و عرفان عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان عباس بیگلری کارشناسی‌ارشد شیمی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان شهلا پارسه کارشناسی‌ارشد باغبانی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان نفیسه تفویضی کارشناسی‌ارشد مدیریت  آموزشی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان لیلا تقیلو کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی غیردولتی 27/07/1399
زنجان زینب جعفری کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 27/07/1399
زنجان ژاله جعفری کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان بهرام جلیلخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت عمومی بازنشسته 27/07/1399
زنجان محرم علی جمشیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان مهدی جمشیدی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان فیروزه حاج علی‌اکبری دکتری مدیریت بازرگانی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 27/07/1399
زنجان محمد باقر حاج‌ کاظمی دکتری اپیدمیلوژی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان علیرضا حاجی‌میری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان سیده لیلا حسینی کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان موسی خدایاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازگانی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان مجید خیاوی کارشناسی‌ارشد زراعت عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان هما درودی دکتری مدیریت رسانه عمومی هیأت علمی (دانشیار) 21/11/1398
زنجان علیرضا رابط دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی روستایی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان محمد کاظم رحیمی کارشناسی‌ارشد ترویج  و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان حسین رستمخانی دکتری حسابداری عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان محمد رضا رستمخانی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان علی رضایی کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان حنانه سقطچی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان توحید سلیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان منیژه سلیمی دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان سمیه شاهمرادی کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان فیروز شاهی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان سیده زهرا شرفی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان زهرا شکوری کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی و حدیث عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان افسانه طاهری دکتری مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 21/11/1398
زنجان لیلا عالمی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان فیروز عبادی‌احد بیگ کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان محمد حسن عباسی کارشناسی‌ارشد راه و ترابری عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان علی عراقی کارشناسی‌ارشد علوم حوزوی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان حسام عزیزی کارشناسی‌ارشد عمران عمومی غیردولتی 21/11/1398
زنجان مرتضی عسگری کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان پریسا علیمردانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان محرم عین‌الهی دکتری اقتصاد کشاورزی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان صغری فرهادی دکتری آب‌شناسی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان سمیه فهرستی کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان خلیل قاسملو دکتری اقتصاد عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان محمد رضا کردلو کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان سینا کریمی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان کامبیز کلانتری کارشناسی‌ارشد تاریخ عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان محمود محبی کارشناسی‌ارشد باغبانی گیاهان دارویی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان علی اکبر محمدی کارشناسی‌ارشد حسابرسی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان محمد رضا محمدی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی غیردولتی 27/07/1399
زنجان محمود محمدی‌مشفق دکتری مدیریت عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان محمد مرادی دکتری مدیریت دولتی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان محمدفاتح مرادی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان سمیه مصطفوی کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان عارف معروف دکتری حشره شناسی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان علی ملکی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان سید ناصر موسوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان هوشیار مومنه کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان سیده زهرا میر محمدرضائی دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان مینا نجفی دکتری علوم تربیتی عمومی غیردولتی 21/11/1398
زنجان وحید نصیری کارشناسی‌ارشد حقوق بشر عمومی غیردولتی 21/11/1398
زنجان علی نعمتی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان محمد حسین نعمتی دکتری علوم دامی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان مجتبی نوری کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان حسین همتی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع عمومی دولتی 21/11/1398
زنجان محمد توفیق واحدی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 27/07/1399
زنجان فاطمه وفائیان کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول عمومی دولتی 21/11/1398
سمنان معصومه ابراهیمی دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 14/08/1398
سمنان حسین ابراهیمیان دکتری مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 14/08/1398
سمنان محسن احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 14/08/1398
سمنان رضا امینی آهی‌دشتی دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان علیرضا امینیان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی فرهنگی دولتی 14/08/1398
سمنان علیرضا باقری کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 14/08/1398
سمنان محمد براتیان کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 14/08/1398
سمنان علی ترابی کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان مارال پارسا کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی اجتماعی دولتی 14/08/1398
سمنان مجید پوررضا کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 14/08/1398
سمنان مجید جهان کارشناسی‌ارشد صنایع موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان سیدحسین حسینی دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 14/08/1398
سمنان محمدتقی حیدریان دکتری دامپزشکی موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان محمدرضا حیدریان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 14/08/1398
سمنان مصطفی خاتمی دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان رضا خالصی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 14/08/1398
سمنان علی خداداد کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان فاطمه حسین‌پور کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی اجتماعی دولتی 14/08/1398
سمنان مهدی دارایی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان محمدرضا رستمی دکتری مدیریت بازاریابی مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 14/08/1398
سمنان هادی رستمیان کارشناسی‌ارشد مهندسی آب موضوعی تخصصی غیردولتی 14/08/1398
سمنان مرضیه رفعتی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی غیردولتی 14/08/1398
سمنان سعید زنگنه دکتری هواشناسی مخاطرات موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان رقیه ساجدی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 14/08/1398
سمنان حسن سعدالدین کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 14/08/1398
سمنان حسین سعدالدین کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 14/08/1398
سمنان فاطمه سوهانی دکتری مکانیک موضوعی تخصصی هیأت علمی (استادیار) 14/08/1398
سمنان مهسا شاه‌حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 14/08/1398
سمنان سیدحسین شاه‌چراغ کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان سیدمحمد شاهمیری دکتری مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 14/08/1398
سمنان رامین صفاهانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 14/08/1398
سمنان امین صفدری دکتری حقوق بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 14/08/1398
سمنان محمود فیض کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 14/08/1398
سمنان حمیدرضا قاسمیان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری دولتی 14/08/1398
سمنان پژمان قراییان کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان محمود قدرتی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 14/08/1398
سمنان محمد عالی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 14/08/1398
سمنان معصومه عامری دکتری فلسفه و کلام اسلامی فرهنگی دولتی 14/08/1398
سمنان مرتضی عباس‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 14/08/1398
سمنان عظیم علی‌عرب دکتری حقوق کیفری حقوقی دولتی 14/08/1398
سمنان حجت‌اله کرمانی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی دولتی 14/08/1398
سمنان فاطمه لطفعلیان کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 14/08/1398
سمنان نادر مالکی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 14/08/1398
سمنان حمید مستخدمین ‌حسینی دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 14/08/1398
سمنان علیرضا مطلبی‌نژاد دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 14/08/1398
سمنان فاطمه ملک‌پور کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 14/08/1398
سمنان احمد مهرابی کارشناسی‌ارشد عمران راه وترابری موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان آزاده موسایی‌نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 14/08/1398
سمنان کبری نوروزیان کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 14/08/1398
سمنان نورعلی‌نیا سماکوش دکتری علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 14/08/1398
سمنان یداله همتی دکتری مدیریت صنعتی مالی دولتی 14/08/1398
سمنان فریبرز یداللهی دکتری شهرسازی موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان ماریه یداللهی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان محمد یوسفی سوته کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 14/08/1398
سمنان محمود گلستانی دکتری حقوق بین‌الملل حقوقی غیردولتی 14/08/1398
سیستان و بلوچستان حبیب اله آذریان کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان عباس اشکانی کارشناسی‌ارشد زراعت موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمدرضا اصغریان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان هوشیار امیدی کارشناسی‌ارشد برق موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان غلامحسین امینی‌راد کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان عباس اویسی دکتری تاریخ ایران اسلامی عمومی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمد باران‌زهی دکتری حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ناهید براهوئی دکتری تاریخ ایران اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مصطفی بزی‌اله‌ ری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مریم بشری سه‌قلعه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمود بلوچ دکتری مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمدرضا بهاری دکتری زبان و ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان آرمان بهاری دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان علیرضا پهلوانی‌راد دکتری مسائل ایران موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان وحیده پودینه کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمدرضا پودینه دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان عبدلوهاب پورقاز دکتری علوم ‌تربیتی شغلی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان زهرا پیری دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان اکرم پیلتن کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان سید احمد جعفری کارشناسی‌ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ابراهیم جمالزهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان منصور جنگی‌زهی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان حمیدرضا جنگی‌زهی دکتری تکنولوژی آموزشی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان علیرضا حمیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمدرضا حیدری‌صادق کارشناسی‌ارشد مهندسی برق قدرت موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان غلامرضا خزایی فیض‌آباد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان حسینعلی خودکار کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش سیاسی اداری- مدیریتی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مهدی خیاطی دکتری مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مهین خیرخواه شستان دکتری تربیت بدنی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان زینب خیرخواه شستان کارشناسی‌ارشد سیستماتیک و اکولوژی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمدجواد دادرس دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان عبدالباسط درازهی دکتری مدیریت اداری- مدیریتی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مسعود دهقانی دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مجید دهمرده کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمودرضا رخشانی کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محبعلی رهدار دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان امین رهدار کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان پروانه ریگی کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمدکریم رئیسی دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان امیرحمزه سالارزایی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان حبیب اله سالارزهی دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان علیرضا سرگلزایی دکتری مدیریت اداری- مدیریتی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان رضا سعیدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ابراهیم سوری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان هادی سیاسر دکتری مهندسی آب موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مهدی شاد مهری کارشناسی‌ارشد حقوق دورهای حقوقی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ملیحه شاه‌بیکی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمد شهرکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان الهام شهری دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان حسین شیبانی امین کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ویدا شیخ‌زاده کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان حسن صفدری‌ادیمی کارشناسی‌ارشد علوم زمین موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمد طوفان‌‌شهرکی دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان طاهره عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان معصومه عبدالهی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمدرضا غزنوی دکتری برنامه‌ریزی درسی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمد غفوریان کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان امید غلاصی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مهسا فرزانه کارشناسی‌ارشد اقلیم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان علی فرنام دکتری روانشناسی عمومی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مجتبی فرهمند کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی - 25/08/1398
سیستان و بلوچستان حامد کرد کارشناسی‌ارشد مدیریت IT موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان اصغر کریم‌کشته کارشناسی‌ارشد حقوق جزاو جرم‌شناسی حقوقی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ناصر کیانی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان سعید کیانی قلعه‌نو کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان علیرضا کیخایی دکتری مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محبوبه گنجعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان فاطمه مالکی‌طبس کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان مسعود محمدزاده کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان محمود محمدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی - 25/08/1398
سیستان و بلوچستان بابک مسعودی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان زهرا معین کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان عبدالناصر مهرنیا کارشناسی‌ارشد عمران موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان احمد میر گل کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان زهره میری کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ناصر ناستی‌زایی دکتری مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان پروین نصرت‌زهی کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان حسین نصرتی ناهوک کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان فرامرز نهاری کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان زهرا نیک‌منش دکتری روانشناسی دوره های عمومی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان زهرا هاشمی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی عمومی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان سیدعباس هاشمی کارشناسی‌ارشد مدیریت موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ایمان همایون‌نژاد دکتری مدیریت محیط‌زیست اداری- مدیریتی هیأت علمی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان ذبیح اله الهی دکتری علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 25/08/1398
سیستان و بلوچستان نور محمد یعقوبی دکتری مدیریت اداری- مدیریتی هیأت علمی 25/08/1398
فارس عبدالرسول ابراهیمی حقیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 03/10/1398
فارس مریم ابراهیمی منش دکتری جامعه‌شناسی جامعه شناسی دولتی 03/10/1398
فارس سمیه ابوالقاسمی کارشناسی‌ارشد سلامت سالمندی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس علی احمدزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 21/11/1399
فارس سارا احمدنیای مطلق دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس شهرام احمدی دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی غیردولتی 20/03/1398
فارس حسن آرایش کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس فاطمه آزادی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس سمیه آزادیان کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 23/06/1400
فارس محمدمهدی استدلال کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 25/12/1399
فارس سارا اسدی کارشناسی‌ارشد علوم تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس امیرعباس اسدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 25/12/1399
فارس سمیرا اسدی‌پویا کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 20/03/1398
فارس سعید اسکندری کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 03/06/1398
فارس محسن اسکندری کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس محمد جواد اسلام زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی آب پدافند غیردولتی 30/07/1398
فارس امیر اسلامی دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس بهاره اسماعیل‌زاده کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 23/12/1399
فارس علی اسماعیلی کارشناسی‌ارشد حوزوی فرهنگی هیأت علمی (مربی) 20/03/1398
فارس راضیه آسوده کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس حسن اعتصامی‌فرد کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 21/11/1399
فارس غلامرضا افتخار دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس علیرضا افشاری‌منش کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی دام شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس علی آقازاده کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس محمدجواد آگاه دکتری تغذیه دام شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس امان اله آل سعدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 21/11/1399
فارس محسن امامی دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 20/03/1398
فارس امیدرضا امرآبادی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
فارس عطااله امیدواری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 20/12/1399
فارس شاپور امین‌شایان دکتری راهنمایی و رفتار انسانی اداری - مدیریتی بازنشسته 20/03/1398
فارس علیرضا انصاری کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس علیرضا انوری دکتری مهندسی صنایع و سیستم‌ها مدیریتی هیأت علمی 03/10/1398
فارس غلامعلی اوجی کارشناسی‌ارشد مرتع‌داری شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس ایرج آی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی توجیهی بازنشسته 03/06/1398
فارس لیلا ایران‌منش کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 21/11/1399
فارس مصطفی ایران‌نژاد پاریزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس احسان ایزدی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس محمود ایزدی دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس احمد بارانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 03/06/1398
فارس سمیه باستانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری غیردولتی 21/11/1399
فارس کمال باقری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 20/03/1398
فارس بیژن باقری دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس محمدرضا باقری کارشناسی‌ارشد بهداشت محیط شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس سحر بحرانی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس سعید بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 20/03/1398
فارس امیررضا بخشی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس آرمان بخشی جهرمی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محسن بذرافشان دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس اسمعیل بردبار کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی حقوقی دولتی 23/12/1399
فارس محبوبه بردبار کارشناسی‌ارشد قارچ‌شناسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 23/12/1399
فارس محمدصادق بردبار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 23/12/1399
فارس سید کاظم بردبار دکتری مهندسی جنگل شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس زهرا برغشی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس پرستو برکتی کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی پژوهشی دولتی 21/11/1399
فارس سوزان بصیر دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس فاطمه بمبئی‌رو کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی دولتی 25/12/1399
فارس علیرضا بنیان‌پور دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمدعلی به آئین دکتری مکانزاسیون کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس مهدی بهبود کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس طاهره بهرامی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 21/11/1399
فارس علی بهزادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 25/12/1399
فارس علی داد بوستانی دکتری علوم دامی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس مجتبی پاک پرور دکتری مدیریت منابع آب شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس علی رضا پرنیان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 20/03/1398
فارس مهرزاد پرنیان کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس حمید پورپاریزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 03/10/1398
فارس نصیر پیرانی کارشناسی‌ارشد مدیریت راهبردی در ورزش شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس پیمان پیمان‌نژاد کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس هادی تابانی دکتری شیمی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 20/11/1399
فارس جلال تابش کارشناسی‌ارشد رادیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس محمدهادی تابش‌فراز کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس محمدسعید تدین دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 25/12/1399
فارس سوسن ترابی فوق دکتری شیمی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس محمدرضا تسلیم‌پور کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس محمدحسن تفضلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 25/12/1399
فارس محبوبه تقدس کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس فاطمه تقوا کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس رضا تقوی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس محسن جابلقاء کارشناسی‌ارشد - اداری- مدیریتی دولتی 23/06/1400
فارس لیلا جاویدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی غیردولتی 21/11/1399
فارس مهدی جاویدی دکتری مهندسی مواد شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 23/06/1400
فارس طاهره جدی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی ‍‍‍23/06/1400
فارس مسلم جعفری دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس وحید جعفری‌زاده کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 23/06/1400
فارس محمدرضا جلیلی قاضی‌زاده دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس زهرا جمشیدی دکتری پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس احمد جهرمی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 21/11/1399
فارس رضا جوانبخت کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 20/03/1398
فارس محمد جوکار کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 03/06/1398
فارس اکبر جوکار دکتری صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس لیلا جولائی کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس مجتبی حاجی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 03/06/1398
فارس ابوالقاسم الحانی کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس سیدمحمدرضا حبیبیان دکتری علوم مرتع شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس فضل اله حسنی دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس قاسم حسنی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 20/03/1398
فارس طاها حسین فقیه‌ منفرد کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس سیدعبدالرسول حسینی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس سیده فاطمه حسینی کارشناسی‌ارشد طراحی پارچه و لباس شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس همایون حسینی‌نژاد دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس مهران حقگوجهرمی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس محمدهادی حقیقت‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 23/06/1400
فارس حسن حقیقت‌نیا دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس امیررضا حمیدیان شیرازی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس ماندانا حیاتی کارشناسی‌ارشد مدیریت اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 23/06/1400
فارس باقر حیدرپور دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 20/11/1399
فارس حسن حیدری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 23/06/1400
فارس حمیدرضا خادم حمزه دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس حسن خادمی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی حقوقی دولتی 21/11/1399
فارس محبوبه خاکی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس مجتبی خالقی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس خدیجه خدایاری کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی اداری غیردولتی 21/11/1399
فارس مهدی خدیو دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس محمود خردمند کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس ناهید خلج کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس رامین خلیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 03/06/1398
فارس امید خلیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 03/06/1398
فارس مهرداد خواجه‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس غلامرضا خوش‌اقبال دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس جمشید خوشگو کارشناسی‌ارشد حقوق - دولتی 23/06/1400
فارس سیدرئوف خیامی دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 03/06/1398
فارس محمدحسین دادگر کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس احمد دادمهرنیا کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس مجتبی درخشان جغایی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس بهرام درزی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری بازنشسته 21/11/1399
فارس علیرضا درودچی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس زهرا دریانورد کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس لیلا دستان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 21/11/1399
فارس منوچهر دستفال کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس امیر دشتستانی کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس ایمانه دلاوری دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس طاهره دل‌پسند دکتری روانشناسی سلامت آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 20/11/1399
فارس محبوبه دهقانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 20/12/1399
فارس نصرت الله دهقانی کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 23/06/1400
فارس محمدتقی دهقانیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09/10/1398
فارس سید ابراهیم دهقانیان کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس محمد راستی کردار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09/10/1398
فارس جوانه راکی‌زاده کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس فرزین راکی‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 21/11/1399
فارس رجبعلی راهی کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 03/06/1398
فارس مجید رجایی دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس عفت رجبی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس مریم رخشان کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی غیردولتی 03/06/1398
فارس پویان رزمجویی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس سودابه رزمی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس بهناز رستگارفر دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس محمدعلی رستمی دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمد رستمی دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 23/06/1400
فارس علی رفیعی منصورآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس محسن رمضانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 21/11/1399
فارس ندا رنجبر کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس سعید رنجبری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی دولتی 21/11/1399
فارس حسن رهگذر دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 20/03/1398
فارس وحید روشن سروستانی دکتری گیاهان دارویی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمدهادی رویین تن کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس مهرناز ریاست دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمدرضا رئوفت کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس امین زارع دکتری مدیریت رفتار سازمانی مدیریتی غیردولتی 03/10/1398
فارس ابراهیم زارع دکتری اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 25/12/1399
فارس حمید زارع دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محسن زارع‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس ژیلا زارعی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 21/11/1399
فارس لیلا زارعی دکتری زبان و ادبیات فارسی اداری دولتی 21/11/1399
فارس انسیه زارعی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس شهربانو زارعیان کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس داریوش زارعیان جهرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس حسن زالی دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس علی زراعتکار مقدم دکتری شیمی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 23/06/1400
فارس مهرداد زرافشار دکتری علوم جنگل شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمدرضا زردشت کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلی اختصاصی دولتی 23/12/1399
فارس حمید زرگری دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس بیتاسادات زگردی کارشناسی‌ارشد ارزیابی فنی سلامت شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس غلامحسین سادات رفیعی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس شکوفه ساریخانی خرمی دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس رزیتا ساکی کارشناسی‌ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی اداری - مدیریتی دولتی 03/06/1398
فارس محسن سالاری کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس افشین سالاری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس عبدالرضا سبوکی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 25/12/1399
فارس زهره سپهرزادگان کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس محمدجواد ستوده کارشناسی‌ارشد مهندسی ایمنی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 23/06/1400
فارس سیدسعید سجادی شورجه کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس سید سعید سخاوتی‌زاده دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس مصطفی سرغولی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس مریم سروش ارزانی دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 20/03/1398
فارس سیدعبدالوهاب سعیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 21/11/1399
فارس کریم سعیدی دکتری حشره شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس سعادت سلاجقه دکتری حقوق کیفری شغلی بازنشسته 21/11/1399
فارس داداله سلطانی دکتری زمین‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 20/11/1399
فارس نادر سلمانی خاص دکتری مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 23/06/1400
فارس سیدمسعود سلیمان‌پور دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس حمید سلیمانی کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس فریدون سلیمانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 20/12/1399
فارس فرهاد سنگی کارشناسی‌ارشد مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس مهرداد سهرابی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 20/03/1398
فارس سمیرا سیف‌زاده کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس محمدحسن شادمانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 23/06/1400
فارس محمد شاکر دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس فاطمه شاکرزاده کارشناسی‌ارشد مدارک پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1399
فارس مریم شاه امیریان کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس محمدعلی شاهرخ نیا دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 25/12/1399
فارس سیدعلی شایگان دکتری متون اسلامی عمومی دولتی 20/12/1399
فارس رضا افشین شریفان دکتری مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 23/12/1399
فارس مستانه شریفی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس زهرا شفیعی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس بهاره شناسا کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 23/06/1400
فارس رضا شهریاری دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
فارس نیما شهیدی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 20/11/1399
فارس فاطمه شهیدی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس سهیلا شیبانی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس رمضان شیرکوهی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 03/06/1398
فارس عبدالرسول شیروانیان دکتری اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس سیامک صاحبی دکتری زبان شناسی همگانی فرهنگی دولتی 20/03/1398
فارس محمدحسین صادقی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 21/11/1399
فارس سهراب صادقی کارشناسی‌ارشد خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس فریبرز صارمی نوری کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس مسلم صالحی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 20/03/1398
فارس امین صدیقی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی بازنشسته 21/11/1399
فارس حمید صفاری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - هیأت علمی (استادیار) 23/06/1400
فارس بنفشه صفایی فراهانی دکتری قارچ شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمد صفری دشتکی دکتری مدیریت دولتی مدیریتی دولتی 03/10/1398
فارس مجتبی صمیمی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 23/06/1400
فارس مهدی ضرغامی دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی هیأت علمی (استاد) 23/06/1400
فارس مرضیه طالبی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس عبدالمحمد طاهری دکتری مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استاد) 20/11/1399
فارس علی اصغر طاهری‌نیا کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس خلیل طبری کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس سیروس طهماسبی دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس شهرام طهماسبی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 23/06/1400
فارس سعید عابدی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 23/06/1400
فارس عباس عباس‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 20/03/1398
فارس محمدعلی عباسی کشکولی کارشناسی‌ارشد اقتصاد نظری شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس ملیحه عبدالهی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس فاطمه عبدشریفی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 20/03/1398
فارس اصغر عزیزیان قطار دکتری مهندسی عمران شغلی اختصاصی ‍‍ هیأت علمی (استادیار) 23/06/1400
فارس امین عسکری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس علیرضا عسکری گلستانی دکتری کشاورزی هسته‌ای شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس ابوذر عفیفی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 03/06/1398
فارس فاطمه غربی کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس مهدی غضنفری کارشناسی‌ارشد مکانزاسیون کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس جعفر غلام نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دفاعی اداری بازنشسته 03/10/1398
فارس طاهره غلامی کارشناسی‌ارشد ارگونومی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس پروین غیاثی کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس مجتبی فتاحی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس فرانک فتحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 20/12/1399
فارس ایمان فخاری دکتری مدیریت دولتی مدیریتی غیردولتی 23/06/1400
فارس لیلا فراهانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس فرزاد فربود کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس ابراهیم فرج‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس محمدابراهیم فرشته کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس رضا فرهادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری غیردولتی 21/11/1399
فارس محمد جواد فرهنگ کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 03/10/1398
فارس فیروزه فریدان جهرمی کارشناسی‌ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس حمید فلاحی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس بهناز فهام کارشناسی پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس مسعود فیاضی کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس مریم فیروزی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 21/11/1399
فارس علیرضا فیروزی دکتری روابط بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 23/06/1400
فارس راضیه قاسمی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 30/07/1398
فارس عنایت اله قاسمی‌راد کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 20/03/1398
فارس طیبه قربانی کارشناسی‌ارشد MBA اداری غیردولتی 21/11/1399
فارس رمضانعلی قربانیان کارشناسی‌ارشد مدیریت ساخت شغلی اختصاصی بازنشسته 21/11/1399
فارس فرخ دین قزلی دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس معصومه قطعی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس محمد قنبرزاده فرد کارشناسی‌ارشد مهندسی خودرو شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس اسماعیل قنبری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس غلامرضا قهاری دکتری اقلیم‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس ابوالقاسم قیصری دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس عبداله کارپرور کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری دولتی 03/10/1398
فارس محمدامین کاظمی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس محسن کاوه کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس بیژن کاووسی دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمود کدخدا کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس امیدرضا کرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 03/06/1398
فارس علی کرمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 25/12/1399
فارس ربابه کریمی کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس حامد کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 25/12/1399
فارس عبدالحمید کریمی دکتری تغذیه دام شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس احمد کریمی صومعه علیایی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی دولتی 23/06/1400
فارس فرزاد کریمیان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 21/11/1399
فارس مجتبی کمالی‌نیا دکتری بهداشت حرفه ای شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 23/06/1400
فارس پرویز کهندل کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 03/10/1398
فارس فاطمه کهنسال کارشناسی‌ارشد - اداری- مدیریتی دولتی 23/06/1400
فارس حامد کیهان کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی غیردولتی 03/06/1398
فارس حمید مجلسی دکتری مدیریت استراتژیک مدیریتی دولتی 23/06/1400
فارس وحید محصلی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محسن محمدنژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم‌ها و بهره‌وری اداری - مدیریتی بازنشسته 03/06/1398
فارس محمد محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 03/06/1398
فارس حمیده محمدی دکتری روانشناسی اجتماعی دولتی 03/06/1398
فارس حمیدرضا محمدی دکتری مدیریت دولتی اداری دولتی 03/10/1398
فارس احمد محمدی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 21/11/1399
فارس اردشیر محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 21/11/1399
فارس محمدکاظم محمدی دکتری شیمی آلی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 21/11/1399
فارس ضرغام محمدی دکتری زمین‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 20/11/1399
فارس دادگر محمدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس حسن محمدی دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 23/06/1400
فارس راضیه محمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 23/06/1400
فارس مجید محمودی دکتری حشره‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس حمیدرضا محمودیان‌فر کارشناسی‌ارشد علوم دامی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 25/12/1399
فارس سمیه مذکور دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
فارس معصومه مرادی کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس فریبا مرادی اردکانی دکتری پزشکی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس افشین مرزبان کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 23/06/1400
فارس غلامعباس مسنن پارس کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس مریم معصومی غیاث‌آباد کارشناسی‌ارشد مشاوره عمومی دولتی 23/12/1399
فارس ندا مفتون آزاد دکتری صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس غلام علی مقصودبیگی دکتری مدیریت استراتژی مدیریتی دولتی 25/12/1399
فارس سلماز مقصودی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس حسن مقیم کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس سعیده مکارم‌نیا کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس سمیه مکارم‌نیا کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس ابراهیم ممنوعی دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس علی اکبر منصوری کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 25/12/1399
فارس محمدمهدی منفرد کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 25/12/1399
فارس کورش منوچهری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس مریم مهارت کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس عطا مهبودی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس صادق مهدوی‌نیا کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس مهدی مهران‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس غلامرضا مهرنوش کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس سعید موثقی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس سیدکاظم موسوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس سید احمد موسوی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس زهرا موسوی کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس مهدی مومن کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس حمیدرضا مومنی کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 03/10/1398
فارس سیدعلیرضا مومنی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس تورج موید کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس علیرضا مویدفرد دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس حسن میار نعمتی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 20/11/1399
فارس سیدجواد نادری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس محمدحسن نجاتی کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس حجت اله نجفی کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس مهدی نجیمی کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس محمد نخعی دکتری زمین‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استاد) 20/11/1399
فارس الهه ندیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 21/11/1399
فارس نرجس السادات نسبی دکتری مدیریت منابع انسانی مدیریتی دولتی 20/12/1399
فارس صالح نصیری کارشناسی‌ارشد بهداشت حرفه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس مریم نظری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 20/12/1399
فارس لیلا نظری دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمدحسن نعمت‌الهی کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزشی-پژوهشی بازنشسته 21/11/1399
فارس نسیم نعمت‌الهی کارشناسی‌ارشد شیمی فیزیک شغلی اختصاصی غیردولتی 21/11/1399
فارس مهرداد نگهبان کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس محمدرضا نگهدارصابر دکتری جنگلداری شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس حجت اله نوائی کارشناسی‌ارشد حوزه عمومی دولتی 20/12/1399
فارس محمد نوروزی کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزشی-پژوهشی دولتی 21/11/1399
فارس شیوا نیاکان کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 30/07/1398
فارس مریم نیاکان کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس اردوان نیک‌نام کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس محمد هادی کارگر کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 03/06/1398
فارس صادق هاشم‌پور بختیاری کارشناسی‌ارشد جغرافیا برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
فارس مهدی هاشم‌پور صادقیان دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1399
فارس لادن سادات همایون سیرت کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 20/12/1399
فارس علیرضا همایون‌خواه کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 20/03/1398
فارس اکبر همتی دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس میترا وندا دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محسن یاسایی دکتری گیاه‌پزشکی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 25/12/1399
فارس محمود یزدان‌پناه کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 23/06/1400
قزوین محمد آذری ویائی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین فخرالدین آزاد شهرکی کارشناسی‌ارشد عمران - آب شغلی اختصاصی دولتی 04/02/1398
قزوین داریوش آقا زاده کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین پریسا احمدپور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین مهرنوش احمدی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
قزوین ولی اله اصلانی لیائی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری اداری - مدیریتی غیر‌دولتی 08/10/1398
قزوین بیت اله اکبری مقدم دکتری اقتصاد مالی غیر‌دولتی 04/02/1398
قزوین داود امامزاده دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 04/02/1398
قزوین زهرا بابا کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین مارال باقری کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق خصوصی حقوقی دولتی 08/10/1398
قزوین وحید بغدادی کارشناسی‌ارشد حسابداری حسابداری دولتی 04/02/1398
قزوین عزیز بن سعید کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین علیرضا بندعلی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 04/02/1398
قزوین وحید پایروند کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
قزوین طاهره پرهیزکاری کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب شغلی اختصاصی غیردولتی 15/09/1399
قزوین محمدصادق پیروی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین مهدی تاج‌آبادی دکتری زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
قزوین مهرداد تائبی دکتری پزشک- حقوق و قوانین پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
قزوین مهدی تقی زاده دکتری انرژی و بهره‌وری شغلی اختصاصی غیر‌دولتی 04/02/1398
قزوین ربابه تقی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین داریوش ثاقب اهری‌زاد کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی کشاورزی دولتی 08/10/1398
قزوین سید حسین ثانی قوامی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین فاطمه جباریان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین دلارام جعفری کلسفروشی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین حسین جهاندیده کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 08/10/1398
قزوین ابوالفضل حاجی شعبانها کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین علی حبیبی دکتری پزشکی پزشکی دولتی 15/09/1399
قزوین گراناز حسن‌نایبی کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی پزشکی پزشکی دولتی 25/12/1399
قزوین مارال حسین خانی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین سید محمدکریم حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی دولتی 04/02/1398
قزوین فریده‌السادات حسینی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
قزوین سیدسعید حسینی‌فر کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین زینب حصاری‌جانی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین ناصر حمیدی دکتری مدیریت صنعتی- سیستم‌ها و روش‌ها شغلی- تخصصی غیردولتی 04/02/1398
قزوین سعید حوائج کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین منوچهر حیاتی کارشناسی‌ارشد آمار- اجتماعی اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین علیرضا خاکپور دکتری مدیریت - تحقیق در عملیات اداری- مدیریتی غیردولتی 08/10/1398
قزوین داود خدادادی قلعه‌سلیمی دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 25/12/1399
قزوین جمشید خدایاری دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین سعیده خضیر کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران محیط زیست آموزشی - پژوهشی دولتی 08/10/1398
قزوین محمد خطیری دکتری حسابداری مالی غیردولتی 08/10/1398
قزوین صفر خلج کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین معصومه خلفی کارشناسی‌ارشد محیط زیست- ارزیابی آمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
قزوین لیلا خلوصی دکتری متخصص پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
قزوین فاطمه خمسه کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اداری- مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین فراس خواجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین علی دوستی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- اجتماعی دولتی 15/09/1399
قزوین علی دولتی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین الهه رافعی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 08/10/1398
قزوین حسین راهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین محمد رجبیون کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین علی رحمانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 08/10/1398
قزوین نیما رحمانی دکتری مدیریت بازرگانی-استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین محمدرضا رحمانی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین محمد علی رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 08/10/1398
قزوین شاهرخ رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- تولید فنی- مهندسی دولتی 15/09/1399
قزوین علیرضا رستافر کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 15/09/1399
قزوین غفار رمضانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین فرشته زهرایی دکتری الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 15/09/1399
قزوین فهیمه زهرایی کارشناسی‌ارشد الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 15/09/1399
قزوین حمیدرضا سامانی پور کارشناسی‌ارشد آمار نظری شغلی اختصاصی دولتی 04/02/1398
قزوین عفت سبزیکار کارشناسی‌ارشد خون‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین ساناز ستوده کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین محمد حسین سلیمانی دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی و تخصصی دولتی 04/02/1398
قزوین محمدحسین شیرعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 04/02/1398
قزوین محمدرضا شیری شاهسوار دکتری تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین هادی صادق دقیقی کارشناسی‌ارشد مهندسی توسعه روستایی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین سیروس صارمی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
قزوین سیداحسان صحافی‌ها کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین مهدی طاهرخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین علی طاهری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین غلامرضا عابدینی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی- تخصصی غیردولتی 04/02/1398
قزوین علی عابدینی فر کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی مدیریت - اجتماعی دولتی 08/10/1398
قزوین نعمت‌اله عالیمنش کارشناسی‌ارشد آمار شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
قزوین سعید عباسی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی اداری و شغلی دولتی 08/10/1398
قزوین اسماعیل عبدالعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی دولتی 04/02/1398
قزوین محمد عظیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت - فناوری اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 08/10/1398
قزوین میترا عقیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین سید محمود علائی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 04/02/1398
قزوین فاطمه علی محمدی کارشناسی‌ارشد هماتولوژی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین لاله علی محمدی کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین محمد علی نیا کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 08/10/1398
قزوین مجید فتحی زهرایی فوق دکتری مهندس صنایع مدیریت غیردولتی 04/02/1398
قزوین احمد فتحی‌زاده کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
قزوین مجید فرجی پور کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین حسین فطری کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 15/09/1399
قزوین محمد قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین حسین کارگر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین منصور کاکاوند کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
قزوین مریم کاکاوند میرزایی دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 04/02/1398
قزوین شیما کبیری کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین حسین کرمی کشمرزی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین مالک کیاحیرتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تطبیقی و توسعه اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین پوران گورانی کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی آموزشی - پژوهشی دولتی 08/10/1398
قزوین محمد محجوب دکتری مهندسی شیمی فنی - مهندسی دولتی 15/09/1399
قزوین جواد محمدخانی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار کامپیوتر فنی- مهندسی دولتی 15/09/1399
قزوین حمزه محمدی دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 04/02/1398
قزوین امیر محمدی‌ها کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 25/12/1399
قزوین مریم مدرسی دکتری پزشکی پزشکی دولتی 25/12/1399
قزوین افسانه مرادی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین خضر مراقی کارشناسی‌ارشد جغرافیای برنامه‌ریزی توریسم شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
قزوین سید احمد مرتضوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی علوم اجتماعی غیردولتی 04/02/1398
قزوین علی مشایخ کارشناسی‌ارشد ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین حمید موسیوند کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین افسانه مهدیخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین رافع ناصری فر کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین حمیدرضا نجفی کارشناسی‌ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
قزوین مرتضی نجفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 04/02/1398
قزوین ابوالفضل نجفی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مالی اداری- مدیریتی دولتی 15/09/1399
قزوین محمدرضا نصرآبادی دکتری فناوری اطلاعات فناوری اطلاعاتی دولتی 04/02/1398
قزوین نزهت نوحی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مترجی زبان انگلیسی اداری - مدیریتی غیردولتی 08/10/1398
قزوین محمد نوروزی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 08/10/1398
قزوین الناز نیک سرشت کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 08/10/1398
قزوین علی اکبر واحدی کارشناسی‌ارشد حسابداری امور مالی - حسابرسی دولتی 04/02/1398
قزوین بهزاد ولیزاده دکتری پزشکی قانونی پزشکی قانونی دولتی 15/09/1399
قزوین زیوربیگم هاشمی کارشناسی‌ارشد ادبیات اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین مهدی هدایت‌فر کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 04/02/1398
قزوین مجتبی همتی دکتری مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 08/10/1398
قزوین هادی یوسفلی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 15/09/1399
قم نیرالسادات آل احمد کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی ـ مدیریت بازاریابی و صادرات اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم احمدرضا اجتهادی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم علیرضا احمدی دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم علی‌اکبر استادیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم یاسر اکبری کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 26/11/1399
قم محمد ایل سعادتمند کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم امیرحسین توکلی حسینی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم علی جوان‌شیر کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم علی حسینی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی ـ زراعت اداری - مدیریتی غیردولتی 26/11/1399
قم سیدحسن حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی ـ مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم سیدمجتبی حسینی‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم رضا رحیمی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم مژده رضایی‌فرد کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 26/11/1399
قم مهدی رفیعی محمدی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم سیدمهدی سرکشیک دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم سیدمهدی سلیمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم مهدی شایسته کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ سازه شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم اکرم شمسی کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی ـ میکروبیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم سیدمجتبی صحرایی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم سیداحمدرضا فاطمی دکتری بهداشت و بیماری‌های طیور شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم محمد فلاح اصل کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم محمدجواد قرامحمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم سیدمهدی قریشی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی ـ مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم زینب کلهر کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم رضا محسنی‌والا کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم حامد محقق‌زاده کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی غیردولتی 26/11/1399
قم عباس محمودآبادی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 26/11/1399
قم عالمه معصوم کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری ـ مدیریتی غیردولتی 26/11/1399
قم مصطفی ملائی دکتری مدیریت ـ مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
قم علیرضا نبی‌گل کارشناسی‌ارشد مدیریت بازارگانی ـ مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 26/11/1399
کرمان لیلا ابراهیمی كارشناسي‌ارشد مدیریت دولتی- تحول اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان مریم ابراهیمی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی MBA شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان امین اسدی زیدآبادی كارشناسي‌ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی فنی دولتی 15/03/1400
کرمان علی اسدی زیدآبادی كارشناسي‌ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان هوشمند اسفندیارپور دکتری ادبیات شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان سید مجید افضلی‌پور كارشناسي‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان محمدحسین امجدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان رضا ايران‌منش کارشناسی‌ارشد مهندسي آب فني دولتی 15/03/1400
کرمان همت ایزدی کارشناسی‌ارشد علوم مرتعداری شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان علیرضا بیننده کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مینا پرنده افشار كارشناسي‌ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان سجاد پورخراساني كارشناسي‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مصطفی پورصادقی‌نژاد كارشناسي‌ارشد مدیرت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان حمیدرضا تاج‌الدینی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان علی جاویدی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان یحیی حاتمی دکتری اقتصاد- علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان زهره حسینی کارشناسی‌ارشد مددکاری اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مرتضی حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مهدی حسینی‌نژاد كارشناسي‌ارشد استخراج معدن شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان سینا خسروی كارشناسي‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان حجت خواجه بهرامی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان حمیدرضا خورسند کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان حسین خیاط‌زاده ماهانی کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مصطفي رحمتي زرندي كارشناسي‌ارشد كامپيوتر شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان محمدعلی رحیم‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مهدیه رزازپور كارشناسي‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مرحمت رسا کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- طراحی سازمان‌های دولتی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان علی رستگارفر کارشناسی‌ارشد مدیریت بحران اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان مریم رنجبر دکتری مدیریت دولتی- رفتارسازمانی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان جعفر رودری دکتری توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان بهنام سعیدی دکتری علوم اقتصادی، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان علی سلاجقه کارشناسی‌ارشد زبان وادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان رضا شجاعی باغینی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان پروانه شریفی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان محمدرضا شریفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان علیرضا شفیعی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان سمیه شهاب كارشناسي‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان محمود شهابی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان علیرضا عادلی کارشناسی‌ارشد عمران - سازه‌های هیدرولیکی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان منصور عزت‌‌نيا كارشناسي‌ارشد مديريت دولتي - مديريت صنعتي اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان صدیقه عسکری كارشناسي‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان علیرضا عسکری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مسلم علی مرادی‌رابری كارشناسي‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان محمد هادی فتح نجات کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان حامد فرهادی کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مرضیه قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان شهربانو گوشه كارشناسي‌ارشد مطالعات زنان و خانواده - حقوق زن شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان مهرداد محمدی سلیمانی كارشناسي‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان نوید مشفقی كارشناسي‌ارشد مهندسی فناوری شبکه شغلی اختصاصی غیردولتی 15/03/1400
کرمان هادی مطهری كارشناسي‌ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان مجید ملامحمدی دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان زهره مهتری‌زاده دکتری مدیریت تطبیق و توسعه شغلی اختصاصی غیردولتی 15/03/1400
کرمان علی اکبر مهدی زاده كارشناسي‌ارشد مدیریت دولتی - تحول اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان سيدسجاد مهدي‌زاده كارشناسي‌ارشد مهندسي كامپيوتر شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان سمانه مهدیزاده دکتری مدیرت دولتی- رفتار سازمانی اداری - مدیریتی هیأت علمی- استادیار 15/03/1400
کرمان مهشید مهرجو كارشناسي‌ارشد آموزش و پرورش - تطبیقی شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان محمدرضا مومنی‌نیا کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان محسن میجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان حسن نصیری‌فرد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان محمدسجاد نظري کارشناسی‌ارشد حسابداري اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمان مهدیه نکوئی كارشناسي‌ارشد عمران- مهندسی و مدیریت ساخت شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان محمدرضا وحیدی كارشناسي‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 15/03/1400
کرمان علی یزدانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 15/03/1400
کرمانشاه ابراهیم ابراهیمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه فرشاد اجرائی کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه فرامرز احمدیان‌فر دکتری حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه مرزبان ادیب‌منش دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه میترا ارغوانی کارشناسی‌ارشد تکثیر آبزیان شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه امیر آزادی‌پور کارشناسی‌ارشد شبکه‌های کامپیوتر فناوری اطلاعاتی دولتی 19/11/1399
کرمانشاه امیر آقائی دکتری تخصصی بیوشیمی شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه رضا اکبری زلانی کارشناسی‌ارشد مشاوره وراهنمایی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه پژمان امیدی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 02/10/1398
کرمانشاه علی امیرخانی کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه زهرا امیری کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه فرزاد امیری دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 16/11/1398
کرمانشاه یوسف امیری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه جهانبخش امیری کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 19/11/1399
کرمانشاه پروا باتمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه رضا بیگ رضایی دکتری حقوق عمومی عمومی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه جهانگیر بیگلری کنگرشاهی کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 19/11/1399
کرمانشاه مجتبی پوراسد دکتری تخصصی مدیریت دولتی اداری مدیریتی خصوصی 16/05/1400
کرمانشاه فرزانه پورباقر کریمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه جبار پیوسته کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه یوسف جلیلیان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه حمیدرضا جلیلیان دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 16/11/1398
کرمانشاه احد جلیلیان کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه ایوب جمشیدی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 16/05/1400
کرمانشاه بی تا حامد کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 02/10/1398
کرمانشاه بهروز حسینی‌نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه مهدی حمیدی‌کیا کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه مظفر خالوند کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه آزاده خسروتبار کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 16/11/1398
کرمانشاه نادر خیر حاتمی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 19/11/1399
کرمانشاه مریم رحمانی کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه محمد رحمتی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه محمدباقر رحیمی کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم وتربیت آموزشی و پژوهشی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه فرزاد رستمی‌گیلانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری مدیریتی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه اسماعیل رضایی دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 19/11/1399
کرمانشاه علیرضا رضایی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 19/11/1399
کرمانشاه نادر رضایی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه سجاد رضائی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه فریدون روندی کارشناسی‌ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه یوسف زارعی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 02/10/1398
کرمانشاه روح اله زمانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه امین سلطانی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 19/11/1399
کرمانشاه کیوان سهرابی‌ثانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه حیات سوماری دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه سحر شاه‌گلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه عظیم شکری کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه دانیال شهرتی کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 19/11/1399
کرمانشاه شهرام شیخی‌فر کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه ایرج صفائی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 16/05/1400
کرمانشاه ستار صیادزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه شهرام طارمی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه سعید ظهرابی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 16/05/1400
کرمانشاه عباس عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه یونس عباسی دکتری حسابداری مالی هیأت علمی 19/11/1399
کرمانشاه روح اله عزیزی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه شهرام علی‌آبادی دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه علی‌اشرف علی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه فریده علیخانی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه علی اکبر علیئی کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه رضا عمران‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 19/11/1399
کرمانشاه زهرا فتاحی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه محمد الفتی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه جلال الفتی دکتری مدیریت دولتی اداری-‌ مدیریتی دولتی 19/11/1399
کرمانشاه وحید فروتن کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه فهیمه فلاح کارشناسی‌ارشد سیستماتیک گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه ژیلا قزوینه دکتری جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 02/10/1398
کرمانشاه موسی قندی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه امیر کاظمی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی خصوصی 16/05/1400
کرمانشاه تورج کریم‌نیا کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه هوشیار کریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه لیدا کلانتری کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه مهدی کهریزی دکتری عمران- سازه شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه امیدعلی کهریزی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 16/11/1398
کرمانشاه یحیی گلی دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه علی محبی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه محمدنادر محمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 16/11/1398
کرمانشاه جواد محمدی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه نوذر محمدی کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه حسن مرادی کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه حسین مرادیان دکتری روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه نسرین مرادی‌مقدم کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات خصوصی 16/05/1400
کرمانشاه تیمور ملکی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی غیردولتی 19/11/1399
کرمانشاه الهام ملکی کارشناسی‌ارشد عمراه سازه شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه سوزان‌السادات منصوری کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه سیدسهراب موسوی کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه علیرضا مومن صفائی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 02/10/1398
کرمانشاه رضا میرپناهی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات شغلی اختصاصی دولتی 16/05/1400
کرمانشاه لیدا ناصری کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 19/11/1399
کرمانشاه علی نجفی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری- مدیریتی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه محمدرضا نقدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه فاطمه نوری کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات خصوصی 16/05/1400
کرمانشاه محمودرضا هاشمی بیستونی دکتری برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه ساجده واعظ‌زاده کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 02/10/1398
کرمانشاه رحمت اله ولدبیگی دکتری ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 16/11/1398
کرمانشاه رضا یارویسی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 16/11/1398
کرمانشاه عبدالرضا یاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 02/10/1398
کرمانشاه اقبال یاوری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 16/11/1398
لرستان ابراهیم آذرینوند کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی فرهنگی دولتی 08/12/1398
لرستان لیلا آرغا دکتری علوم اقتصادی - توسعه و برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان حمید آسایش دکتری اقتصاد- اقتصادپولی و انرژی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان اشرف اسدی‌فرد کارشناسی‌ارشد پژوهشگر علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 16/07/1399
لرستان حسن اسماعیل‌زاده دکتری جامعه شناسی اجتماعی دولتی 08/05/1398
لرستان بهروز اعتصامی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی اداری- مدیریتی دولتی 16/07/1399
لرستان مصطفی امانی‌پور کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 08/05/1398
لرستان امید امیدی شاه آباد دکتری جغرافیا- برنامه‌ریزی روستایی اداری- مدیریتی دولتی 08/12/1398
لرستان مراد امیدی میرزایی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/07/1399
لرستان فرهاد امیری کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان زهرا امینی فارسانی دکتری آمار آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان لیلا بابایی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/07/1399
لرستان مهری بهاروندی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان ولی بهرامی دکتری جامعه‌شناسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 08/12/1398
لرستان سجاد بوالحسنی کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 08/05/1398
لرستان فریده بیرانوند کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 08/12/1398
لرستان امین بیرانوند کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 08/12/1398
لرستان حسین توپچی کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی فرهنگی دولتی 08/12/1398
لرستان حسن جعفری دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان سعید جمشیدی منفرد دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان سمانه حسن‌پور دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 08/12/1398
لرستان محمد حکاک دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 08/05/1398
لرستان الهام حیدری کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 08/12/1398
لرستان محمود خرم‌آبادی کارشناسی‌ارشد فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 08/05/1398
لرستان مهدی خرم‌آبادی دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان علیرضا خرمی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی شغلی اختصاصی دولتی 08/12/1398
لرستان بیژن دالوند کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 08/05/1398
لرستان حمید دالوند کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی فرهنگی دولتی 08/12/1398
لرستان محمدجعفر رحیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/07/1399
لرستان کیانوش رستمی دکتری روزنامه‌نگاری روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 08/05/1398
لرستان رجب رشیدی دکتری بهداشت حرفه‌ای اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 08/05/1398
لرستان محسن رشیدی‌باغی دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان امیر رضاپناه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان مرجان رضایی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/07/1399
لرستان حمیدرضا رضائیان کارشناسی‌ارشد مهندسی انرژی عمران دولتی 16/07/1399
لرستان احمد رضوان‌دوست دکتری زبان و ادبیات فارسی فرهنگی دولتی 08/05/1398
لرستان سعید رومانی دکتری علوم تربیتی - برنامه‌‌ریزی درسی اجتماعی هیأت علمی (مربی) 08/05/1398
لرستان مجتبی رومانی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 08/12/1398
لرستان علی سالاروند کارشناسی‌ارشد آلودگی‌های محیط‌زیست اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان علی سبزوار کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 08/12/1398
لرستان کریم سپهوند کارشناسی‌ارشد آمار آمار دولتی 08/12/1398
لرستان مسعود سعادت‌مهر دکتری اقتصاد پولی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان علی سوری کارشناسی‌ارشد پزشک عمومی اداری- مدیریتی دولتی 16/07/1399
لرستان علی سیف‌اللهی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان مهیار صادقی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی اجتماعی دولتی 08/05/1398
لرستان علیرضا صفدری کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 08/05/1398
لرستان عبداله طاری کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمران دولتی 16/07/1399
لرستان یونس طاهرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 08/12/1398
لرستان مسعود طاهری‌نیا دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان حمید عادل سخن کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 08/12/1398
لرستان عباس عباس مدهنی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 08/12/1398
لرستان احمد رضا عباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/07/1399
لرستان شجاع عربان دکتری روانشناسی اجتماعی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان مجتبی علیزاده دکتری کامپیوتر- امنیت شبکه فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 08/12/1398
لرستان علی فتح‌الهی دکتری الهیأت و معارف اسلامی- ادیان و عرفان فرهنگی هیأت علمی (دانشیار) 08/05/1398
لرستان شاهدخت فتحی بیرانوند کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/07/1399
لرستان امین الفتی دکتری عمران - مدیریت ساخت آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 08/05/1398
لرستان زهرا فرنیا کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 16/07/1399
لرستان آرش فره‌وشی کارشناسی‌ارشد مکاترونیک آموزشی و پژوهشی غیردولتی 08/05/1398
لرستان فرج‌‌اله فلاح‌پوری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 16/07/1399
لرستان حسین فلاحی‌اصل دکتری فلسفه کلام فقه و اصول آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان محمدرضا فیضیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریت دولتی 08/12/1398
لرستان رضا فیضی‌نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 08/05/1398
لرستان امین القاصی‌مهر کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 08/12/1398
لرستان احمد قبادی‌الوار دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان عزت اله قدم‌پور دکتری روانشناسی تربیتی اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 08/05/1398
لرستان حمیدرضا کارگر دکتری حقوق - جزا و جرم‌شناسی حقوقی هیأت علمی (مربی) 08/05/1398
لرستان عبدالکریم کشوری دکتری فلسفه و کلام - حکمت متعالیه آموزشی و پژوهشی دولتی 08/05/1398
لرستان عبدالمجید کشوری کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم شناسی حقوقی دولتی 08/12/1398
لرستان مژگان کشوری پاپی دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 08/12/1398
لرستان حبیب کنکبود دکتری مذاهب اسلامی فرهنگی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان نسرین کوشکی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریت دولتی 08/12/1398
لرستان زینب گودرزی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 08/12/1398
لرستان حامد ماسوری کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 08/12/1398
لرستان کیانفر مرادی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 08/05/1398
لرستان رضا معبودی دکتری اقتصاد اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان محمدرضا ملکی‌راد کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی بازنشسته 08/05/1398
لرستان عبدالمجید موسوی دکتری کامپیوتر- برق فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 08/05/1398
لرستان سیدنجم‌الدین موسوی دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 08/05/1398
لرستان علی میر کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 08/05/1398
لرستان فرهاد میرزایی‌راد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان عباس میرزایی‌راد کارشناسی‌ارشد مهندسی شهرسازی اداری - مدیریتی دولتی 16/07/1399
لرستان امیرعباس نظری‌زاده دکتری مدیریت دولتی - رفتارسازمانی اداری - مدیریتی دولتی 08/05/1398
لرستان سیدحسین نورالدینی کارشناسی‌ارشد آمار- اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 08/12/1398
لرستان جواد نوروزیان علم کارشناسی‌ارشد اقتصاد مالی دولتی 08/12/1398
لرستان حسین یاراحمدی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 08/05/1398
لرستان زهرا یاراحمدی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 08/12/1398
لرستان نادر یاقوتیان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 08/12/1398
مازندران مصطفی آقابیگی نصراله آبادی دکتری حسابداری مالی دولتی 20/05/1400
مازندران مهدی ابراهیمی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 20/05/1400
مازندران داوود ابراهیمی اسبوئی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران بهیار ابراهیمی اوریمی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران جواد احسانی‌مقدم کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 31/06/1398
مازندران حسن اسدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران محمدحسین اسدی گرجی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریت دولتی 23/11/1398
مازندران حسن اسفندیار کارشناسی‌ارشد مدیریت امور شهری شغلی اختصاصی (فنی) دولتی 31/06/1398
مازندران جابر اسماعیل‌زاده دكتری حقوق خصوصی حقوقی دولتی 31/06/1398
مازندران صدیقه افشاری دکتری روانشناسی بالینی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران سیدمهدی امامی‌منش کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 31/06/1398
مازندران امید امانی کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران امیر امیرنیا کارشناسی‌ارشد كارگردانی نمایش شغلی اختصاصی دولتی 31/06/1398
مازندران ابراهیم اندرخورا کارشناسی‌ارشد روانشناسی اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران رضا اندرواژ کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 20/05/1400
مازندران محمد ایلائی‌حاجیكلایی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران محمدسعید باقرزاده دکتری مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران زینب بنی‌شیخ‌‌الاسلامی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران حسن بهروزی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران بردیا بهنیا دکتری مهندسی صنایع آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران مریم پروین کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 31/06/1398
مازندران مرتضی پریچهره تروجنی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران اسماعیل پهلوان کارشناسی‌ارشد علوم ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 31/06/1398
مازندران حمیدرضا تقی زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران علی جعفری آهنگری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 31/06/1398
مازندران هادی جعفری‌ ركنی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 31/06/1398
مازندران سیدزین‌العابدین جلالی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران اكرم حسن‌پور کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران سیدهادی حسینی كردخیلی دكتری برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران محمدصادق حمیدزاده دكتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی هیات علمی 31/06/1398
مازندران محمدصادق حمیدزاده دكتری برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران محدثه حمیدزاده کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 23/11/1398
مازندران محمدرضا حیدری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 06/05/1399
مازندران مرتضی خان محمدی اطاقسرا دكتری مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران یاسمن خانلرزاده کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 23/11/1398
مازندران جعفر خطی دیزآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 31/06/1398
مازندران مریم خیرآبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران عنایت داودی دکتری ارتباطات شغلی اختصاصی دولتی 06/05/1399
مازندران نادر داودی دکتری عمران شغلی اختصاصی (فنی) دولتی 06/05/1399
مازندران حافظ درویشی کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران عمید دیلمی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 23/11/1398
مازندران حامد ذاكریان کارشناسی‌ارشد كامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 20/05/1400
مازندران مطهره ذكریایی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA مالی غیر دولتی 06/05/1399
مازندران مجتبی رضایی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 31/06/1398
مازندران هما رضایی قلعه دکتری مدیریت اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران علی رضائیان‌جوجاده کارشناسی‌ارشد كامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 06/05/1399
مازندران میثم رمضانی شیر‌خواركلائی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 20/05/1400
مازندران عادل روان‌بخش کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 20/05/1400
مازندران محمد علی زلیكانی مرگاوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 31/06/1398
مازندران سیدرحیم ساداتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران حمید سفیدگربائی کارشناسی‌ارشد سازه آموزشی و پژوهشی- فنی دولتی 31/06/1398
مازندران محمدمهدی شفیعی کارشناسی‌ارشد كامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 06/05/1399
مازندران مجتبی شقاقی‌بهری کارشناسی‌ارشد مشاور خانواده آموزشی و پژوهشی بازنشسته 31/06/1398
مازندران محمد شمس کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران حسین شهابیان کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار كامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 31/06/1398
مازندران بهمن شیرافكن کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی دولتی 31/06/1398
مازندران پریسا شیران جنگ دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 23/11/1398
مازندران حمیدرضا صادقی عالمی کارشناسی‌ارشد پژوهشگری آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران حمید صالح‌زاده کارشناسی‌ارشد راه و سازه شغلی اختصاصی دولتی 31/06/1398
مازندران محمدرضا صبح‌خیز دکتری مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران طاهر صدر کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران عباسعلی طالبی دکتری علوم سیاسی- اندیشه آموزشی- پژوهشی غیردولتی 20/05/1400
مازندران محمد طالبی قادیكلایی کارشناسی‌ارشد آمار زیستی- آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 31/06/1398
مازندران محمدعلی طاهری کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران احمد عباسپور دکتری مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی غیردولتی 20/05/1400
مازندران مصطفی عزیزی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مالی دولتی 23/11/1398
مازندران حمید علیپور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 06/05/1399
مازندران محمدتقی علی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران محمد‌باقر علی‌تبار فیروزجایی دکتری روابط بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 23/11/1398
مازندران علی علیجانی‌روشن کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 06/05/1399
مازندران مجتبی علیزاده کارشناسی‌ارشد آمار شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران شهاب علی‌نژاد کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران مهران عمادی ازوجی دكتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران مجید عموزاد خلیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران حامد عنایتی دکتری عمران سازه شغلی - اختصاصی دولتی 20/05/1400
مازندران مهدی عنایتی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران علی اصغر غلامی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 23/11/1398
مازندران رحمت اله فرحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران میثم فرخی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران ام لیلا فقیه عبدالهی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوق غیردولتی 20/05/1400
مازندران پرویز قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران احسان قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریت غیردولتی 23/11/1398
مازندران دوستعلی قاسمیان کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران محمد ظاهر قربانی جویباری کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی - اختصاصی دولتی 20/05/1400
مازندران صدرالدین كاظمی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوق دولتی 06/05/1399
مازندران مصطفی كبیریان کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریت دولتی 20/05/1400
مازندران صاحبه كرامتی‌یزدی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی (فنی) دولتی 31/06/1398
مازندران فرامرز كردی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 06/05/1399
مازندران میثم كرمی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران مهدی كریم‌پور دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی - اختصاصی دولتی 20/05/1400
مازندران مرتضی كهنسال دکتری مدیریت آموزشی- پژوهشی غیردولتی 20/05/1400
مازندران مهدی كوپایی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 23/11/1398
مازندران مسعود كیانی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران علی اصغر گازر کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی حقوق دولتی 20/05/1400
مازندران محمد عبداله گرجیان عربی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی - اختصاصی دولتی 20/05/1400
مازندران علی گلی‌پور گروی کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی غیردولتی 31/06/1398
مازندران آندیا گیلانی‌فر کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران عیسی لطفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران حسینعلی محمدی شیركلایی کارشناسی‌ارشد پدافند غیرعامل آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران حامد محمدی فوتمی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران یداله مختارپور کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران قربانعلی مختاری‌فر کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوق دولتی 20/05/1400
مازندران مجید مخلصی حوض سرخی دكتری مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 23/11/1398
مازندران محمد مدانلو کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران روجا مفیدیان کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 06/05/1399
مازندران محسن مقری گردرودباری کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 06/05/1399
مازندران زهرا ملك‌پور کارشناسی‌ارشد تكنولوژی آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران ربابه ملک‌پور کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران حسین منفردی دكتری مدیریت استراتژیك آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران سیده فاطمه موسوی کارشناسی‌ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی (فنی) دولتی 31/06/1398
مازندران سیدحسن موسوی اطربی کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران سید رحمن موسوی‌مجد کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی حقوق دولتی 23/11/1398
مازندران صابر موسی‌پور کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلی اختصاصی دولتی 23/11/1398
مازندران محمد مولائی‌اقدم دکتری مهندسی صنایع آموزشی- پژوهشی غیردولتی 20/05/1400
مازندران حمید مولوی کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق حقوقی دولتی 31/06/1398
مازندران سید مرتضی میرقربانی گنجی دکتری زبان و ادبیات فارسی اداری دولتی 23/11/1398
مازندران سیدمحسن میرمحمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران عباس نادری دکتری مدیریت اداری- مدیریت دولتی 06/05/1399
مازندران رضا نائیج‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 20/05/1400
مازندران زهرا نجفی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی آموزشی و پژوهشی دولتی 31/06/1398
مازندران كامران نصیر احمدی دكتری محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 31/06/1398
مازندران امین نظری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 20/05/1400
مازندران محمد نعمت‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی - پژوهشی غیر دولتی 06/05/1399
مازندران رضا نوروز اشرفی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی- پژوهشی دولتی 20/05/1400
مازندران علی اصغر نوروزی سروكلایی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی غیر دولتی 06/05/1399
مازندران جمشید نیكزاد کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری - مدیریت دولتی 20/05/1400
مازندران سیدامیر هاشمی کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 31/06/1398
مازندران رضا همتی کارشناسی‌ارشد كامپیوتر فناوری اطلاعات غیر دولتی 06/05/1399
مازندران مجتبی ولی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتی 23/11/1398
مازندران علی یزدانی‌چراتی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 23/11/1398
هرمزگان قنبر آسیابرنژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان سولماز احمدی غلامی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان محدثه استواره کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان مژده اسدی‌نژاد دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان علی امیری دکتری حسابداری مدیریت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 30/08/1398
هرمزگان کریم امیری توسلی کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان محمد بارکار کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان شهرام بازیار کارشناسی‌ارشد حقوق قضایی- جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان شیدا براهوئی کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان شیوا براهوئی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان انسیه برخورداری احمدی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان عبدالرضا برومند دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان علیرضا پاکدامن کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 14/10/1398
هرمزگان امراله پلاشی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان علی پیشدار کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان فخرالدین پیشوائی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان علی جامعی کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان داریوش جداوی ده نو کارشناسی‌ارشد مدیریت- بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان پروانه جعفری‌زاده کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان سمیه جهانشاهی چهارگنبدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان عفت جودار کارشناسی‌ارشد مهندسی پلیمر شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان مرضیه چشم‌براه کارشناسی‌ارشد علوم اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان حجت حاجی‌زاده کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 14/10/1398
هرمزگان معصومه حاجی‌زاده شیاپرانی کارشناسی‌ارشد آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09/10/1398
هرمزگان سیدحسین حسینی کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان سعید حسینی‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان رضا حمزه‌ای ماشاری کارشناسی‌ارشد امور اموزشی شغلی اختصاصی دولتی 14/10/1398
هرمزگان داریوش حیدری افشار دکتری حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان زهرا خانکی کارشناسی‌ارشد مدیریت محیط زیست شغلی اختصاصی غیردولتی 30/08/1398
هرمزگان آزاده خداوردی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان فروغ خردمند دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان احمد خزایی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان یعقوب دبیری‌نژاد کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان سامیه درساره دکتری مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان امین درستکار کارشناسی‌ارشد سینما شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان نصیر دهقانی نظام‌آبادی کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی دولتی 14/10/1398
هرمزگان طیبه راز نهال دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان محمدحسن رحمانی دکتری جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان سلمه رستخیز کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان محمدباقر رستمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان راهله روات کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1398
هرمزگان خدیجه روشن‌کار کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان مهدی زارع کهنعلی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان مجید زارع‌زاده کارشناسی‌ارشد فیزیک هسته‌ای شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان رقیه زاهدی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان مریم ساربانی کارشناسی‌ارشد فیزیک هسته‌ای شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان عین‌اله سالار حسینی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی بازنشسته 03/09/1398
هرمزگان محمد سالاری اصل کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان مهشید سالاری‌پور دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان نوشین سایانی کارشناسی‌ارشد صنایع شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان مریم ستاریان دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان پریسا سعیدی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان علی سعیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان عظیمه سعیدی‌پور کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان اکبر سلجوقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان فرشته شهدادنژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان نجمه شیبانی تذرجی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان سمیرا شیروانی کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان فاطمه طالب سربازی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی غیردولتی 08/10/1398
هرمزگان احمد طاهری بجگان کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان ثنا طاهری‌پور کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان الهام عبادی کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان علیرضا عسکری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان سیدماشاالله عظیمی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان فهیمه علی‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی پلیمر شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1398
هرمزگان آلما فرامرزی دکتری مدیریت دولتی- خط‌‌مشی تصمیم‌گیری شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان رویا فرج‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان محمود فیروزی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان عارف قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان محسن قاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 08/11/1398
هرمزگان سمیه قاسمی‌نژاد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان محمدعلی قانع کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان معصومه قانعی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان گلاره کاظمی لاری کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی -
هرمزگان مریم کمالی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان محمد کمالی باغستانی کارشناسی‌ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان ملیحه کهن‌پور کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
هرمزگان سمیرا محمدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان محمد امیر محمدی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان هدی محمدی ترکمانی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان غلامرضا محمودی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان عاطفه مرادی کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 21/11/1398
هرمزگان علیرضا مظفری کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان مهدی پور کیانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی بازنشسته 03/09/1398
هرمزگان عبدالرسول مهرانی کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان محمد میردادی دکتری تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان محمد نبوی‌راد کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان الهام نصرتی سکل کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 03/09/1398
هرمزگان الهام نصیری‌مقدم کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان محمد نعمتی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی بازنشسته 08/10/1398
هرمزگان محمد نورامینی قشمی دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان فاطمه نوروزیان دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان اصغر هاشمی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان عبداله همایونفر دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان حمیده همتی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 30/08/1398
هرمزگان هدی یزدان‌پناه کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلی اختصاصی دولتی 08/10/1398
هرمزگان منیژه یکرنگی کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 02/09/1398
همدان ایرج اسدی کارشناسی‌ارشد آلودگی‌های محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 22/10/1398
همدان زهرا اسفندیاری کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 22/10/1398
همدان حسین اسماعیلی کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 22/10/1398
همدان مهدی باب‌الحوائجی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 22/10/1398
همدان بابک بختیاری کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 22/10/1398
همدان امیر بختیاریان کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی و مالی دولتی 22/10/1398
همدان محسن ترابی کمال کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریتی دولتی 22/10/1398
همدان حسن ترکمان کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 22/10/1398
همدان عاطفه السادات حسینی‌کیا کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 22/10/1398
همدان محمد زرگران کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری - مدیریتی دولتی 22/10/1398
همدان علی اکبر سلطانی‌راد کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 22/10/1398
همدان علیرضا شهبازی کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 22/10/1398
همدان عباس صادقی‌پوریانی کارشناسی‌ارشد ریاضی اداری- مدیریتی و فناوری اطلاعات دولتی 22/10/1398
همدان محمد فارسی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 22/10/1398
همدان مهدی کاویانی‌فر کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 22/10/1398
همدان مهدی مرادی‌رفعت کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 22/10/1398
همدان مهدی نهاوندی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 22/10/1398
همدان علی وجدانی‌نوذر کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 22/10/1398
یزد سید مهدی اعرابی دکتری مکانیک -تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 15/06/1400
یزد سید محسن امام کارشناسی‌ارشد مالی- مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 25/10/1399
یزد بهزاد انجذاب کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
یزد راحله انصاری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 01/02/1400
یزد افسانه برهانی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 24/03/1400
یزد اکرم تفتیان دکتری حسابداری شغلی اختصاصی ‍ هیأت علمی (استادیار) 25/10/1399
یزد سید امیرحسین حسینی اناری کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی غیردولتی 15/09/1399
یزد شهلا حسینی کسنویه کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
یزد علی حیدری اشکذری کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌‌المللی شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
یزد نجمه خورشیدی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 24/03/1400
یزد محمدجواد رحمانی طاحونه کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 25/10/1399
یزد سبیکه‌السادات رکن‌الساداتی عزآبادی کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی-آنالیز شغلی اختصاصی غیردولتی 15/02/1400
یزد غلامرضا زارع کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی بازنشسته 25/12/1399
یزد محسن زارع باغبیدی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم شغلی اختصاصی غیردولتی 15/09/1399
یزد زهرا زارع میرک‌آباد کارشناسی‌ارشد مدیریت - آموزش عالی شغلی اختصاصی غیردولتی 15/09/1399
یزد عبدالرضا شفیعی دکتری حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 25/10/1399
یزد مجید شمسی‌زاده کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 14/04/1400
یزد مرتضی صابری اناری کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی شغلی اختصاصی دولتی 25/12/1399
یزد سید محمد طباطبایی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات شغلی اختصاصی دولتی 01/02/1400
یزد سید ابوالحسن طباطبایی کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلی اختصاصی دولتی 01/02/1400
یزد سید محمدرضا طباطبایی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 24/03/1400
یزد سید ضیاء طباطبایی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 24/03/1400
یزد مسعود طوفان کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی، روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 15/06/1400
یزد محمدعلی عاقلی حاجی‌آبادی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 15/09/1399
یزد معصومه عزیزی کرج کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/02/1400
یزد امیرعلی عضدی کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی غیردولتی 25/10/1399
یزد مریم سادات فخیم‌پور کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 25/11/1399
یزد حمیدرضا فهیمی‌‌راد کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
یزد هدایت کارگر شورکی دکتری مدیریت-تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 15/06/1400
یزد محسن کدخداپور کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی- محض شغلی اختصاصی دولتی 15/09/1399
یزد مجید کرباسی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399
یزد سعید مطهری کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 15/06/1400
یزد منصوره منصوره فکر کارشناسی‌ارشد ریاضی کاربردی- بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 01/02/1400
یزد ابراهیم منصوری کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 25/10/1399
یزد فاطمه زهرا منصوری کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 14/04/1400
یزد زهره مهرزاده کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی- کودک و نوجوان شغلی اختصاصی غیردولتی 25/11/1399
یزد سید عباس میررکنی کارشناسی‌ارشد مشاوره، توانبخشی شغلی اختصاصی دولتی 24/03/1400
یزد مصطفی نجاتی دکتری مدیریت راهبردی دانش شغلی اختصاصی دولتی 10/05/1400
یزد علی نمازی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 25/10/1399
یزد سعید نورایمانی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 25/11/1399