شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارتباط با ما

 
 
پشتیبانی سامانه 021-42501842 
021-42501843 
021-42501823
هماهنگی ثبت نام شرکت در دوره‌های تربیت ارزیاب حرفه ای 021-42501803
021-42501802 
هماهنگی ثبت نام شرکت در دوره‌های توسعه شایستگی 021-42501832
021-42501834
هماهنگی ثبت نام شرکت در دوره‌های تربیت مدرس 021-42501823
هماهنگی ثبت نام شرکت در کانون‌های ارزیابی 021-42501807

نشانی:
ساختمان شماره 1: خیابان کریم خان زند. خیابان استاد نجات الهی(شمالی). پلاک 198 مرکز آموزش مدیریت دولتی 
ساختمان شماره 2: خیابان کریم خان زند. خیابان استاد نجات الهی. کوچه زبرجد. انتهای کوچه. مرکز آموزش مدیریت دولتی
ساختمان شماره 3: خیابان دکتر شریعتی. پایین تر از حسینیه ارشاد. جنب شهرداری منطقه 3. خ شهید کوشا. میدان دکتر معتمدنژاد. خیابان شهید ناصری. مرکز آموزش مدیریت دولتی