شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


توجه:
لطفاً پیش از انتخاب دوره‌های آموزشی، فیلم‌های آموزشی «چگونه دوره را خریداری کنم؟ »، «چگونه در دوره شرکت کنم؟»، «چگونه گواهینامه را دریافت کنم؟» و بخش سؤالات متداول را که در انتهای صفحه قرار گرفته است، به دقت مشاهده و مطالعه نمایید.

تقویم آموزشی کلاس زنده


# عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام اساتید دوره ثبت‌نام در دوره
1 چگونگی تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح سازمانی 1401-05-23 08:45:00 1401-05-25 13:00:00 حمیدرضا رضوانی مشاهده و خرید دوره
2 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها (کد 06) 1401-05-24 08:45:00 1401-05-25 13:00:00 سعید کیانی مشاهده و خرید دوره
3 برنامه ریزی و اقدام بحران 1401-05-24 08:45:00 1401-05-24 13:00:00 امین الفتی مشاهده و خرید دوره
4 اصول بازرسی 1401-05-25 13:15:00 1401-05-26 17:30:00 حسین سلطان بلاغی مشاهده و خرید دوره
5 نشست علمی- تخصصی «حفظ کرامت انسان ها و رعایت حقوق شهروندی از منظر امام علی (ع) » 1401-05-26 09:45:00 1401-05-26 12:15:00 حمیدرضا مهدوی ارفع مشاهده و خرید دوره
6 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان 1401-05-29 08:15:00 1401-05-30 12:30:00 احسان مقدم مشاهده و خرید دوره
7 وفاداری و تعهد سازمانی 1401-05-29 08:45:00 1401-05-29 12:00:00 سیده هدی شمس مشاهده و خرید دوره
8 وفاداری و تعهد سازمانی 1401-05-30 08:45:00 1401-05-30 12:00:00 سیده هدی شمس مشاهده و خرید دوره
9 حل مساله و تصمیم گیری 1401-05-30 08:45:00 1401-05-31 13:00:00 مهسا توان مشاهده و خرید دوره
10 مدیریت استراتژیک سازمانی 1401-05-31 08:15:00 1401-05-31 12:30:00 علیرضا احمدی مشاهده و خرید دوره
11 وفاداری و تعهد سازمانی 1401-05-31 08:45:00 1401-05-31 12:00:00 سیده هدی شمس مشاهده و خرید دوره
12 آینده نگری برای سازمان های بخش عمومی 1401-05-31 09:45:00 1401-05-31 12:15:00 شهریار محمودزاده مشاهده و خرید دوره
13 مدیریت بر مبنای هدف 1401-06-01 08:15:00 1401-06-01 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
14 اصول و مبانی سازماندهی 1401-06-01 08:45:00 1401-06-02 13:00:00 علیرضا یوزباشی مشاهده و خرید دوره
15 مدیریت استراتژیک منابع 1401-06-02 08:15:00 1401-06-02 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
16 وفاداری و تعهد سازمانی 1401-06-02 08:45:00 1401-06-02 12:00:00 سیده هدی شمس مشاهده و خرید دوره
17 مدیریت و ارزیابی عملکرد 1401-06-05 08:15:00 1401-06-05 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
18 آیین نگارش و مکاتبات اداری 1401-06-05 08:45:00 1401-06-09 13:00:00 محمد کمانی مشاهده و خرید دوره
19 تفکر سیستمی و کل ‌نگری 1401-06-06 08:15:00 1401-06-08 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
20 مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان) 1401-06-06 08:45:00 1401-06-08 12:00:00 مرجان حسن وند مشاهده و خرید دوره
21 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها (کد 07) 1401-06-07 08:45:00 1401-06-08 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
22 پولشویی 1401-06-08 08:45:00 1401-06-09 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
23 تکنیک های تدوین نقشه شناختی 1401-06-09 08:15:00 1401-06-09 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
24 نظریه عمومی سیستم ها 1401-06-12 08:15:00 1401-06-13 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
25 امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا) 1401-06-13 08:45:00 1401-06-16 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
26 نگرش‌های فرایندگرا، وظیفه‌گرا و نتیجه‌گرا 1401-06-14 08:15:00 1401-06-15 12:35:00 مشاهده و خرید دوره
27 انگیزش در کار 1401-06-14 08:45:00 1401-06-16 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
28 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری 1401-06-15 08:45:00 1401-06-20 13:00:00 همت علی شاه نظری مشاهده و خرید دوره
29 مهندسی فرایندها 1401-06-16 08:15:00 1401-06-19 12:35:00 مشاهده و خرید دوره
30 برنامه ریزی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر فرآیندها) 1401-06-19 08:45:00 1401-06-23 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
31 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها (کد 08) 1401-06-21 08:45:00 1401-06-22 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
32 بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما) 1401-06-28 08:45:00 1401-06-30 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
33 مدیریت موثر وقت 1401-06-29 08:45:00 1401-06-29 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
34 آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق 1401-07-10 08:45:00 1401-07-12 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
35 مهارت های ارتباطی مدیران 1401-07-17 08:45:00 1401-07-19 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
36 جریان شناسی سیاسی و فرهنگی 1401-07-25 08:45:00 1401-07-25 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
37 مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان) 1401-07-29 08:45:00 1401-09-01 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
38 تحلیل خط مشی های عمومی دولت 1401-08-01 08:45:00 1401-08-03 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
39 مدیریت ارزیابی عملکرد 1401-08-04 08:45:00 1401-08-04 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
40 مدیریت بر مبنای هدف 1401-08-09 08:45:00 1401-08-09 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
    مجموع سطرها: 50 سطر | نمایش در هر صفحه