شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


توجه:
لطفاً پیش از انتخاب دوره‌های آموزشی، فیلم‌های آموزشی «چگونه دوره را خریداری کنم؟ »، «چگونه در دوره شرکت کنم؟»، «چگونه گواهینامه را دریافت کنم؟» و بخش سؤالات متداول را که در انتهای صفحه قرار گرفته است، به دقت مشاهده و مطالعه نمایید.

تقویم آموزشی کلاس زنده


# عنوان تاریخ شروع رویداد تاریخ پایان رویداد مدرسان دوره ثبت‌نام در دوره
1 نگرش‌های فرایندگرا، وظیفه‌گرا و نتیجه‌گرا 1402-09-07 08:15:00 1402-09-07 12:35:00 محمد مهدی اشرفیان رهقی مشاهده و خرید دوره
2 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 1402-09-07 08:45:00 1402-09-11 13:00:00 رضا نوری مشاهده و خرید دوره
3 مهندسی فرایندها 1402-09-11 08:15:00 1402-09-12 12:35:00 مهدی رفتاری مشاهده و خرید دوره
4 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1402-09-12 08:45:00 1402-09-14 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
5 تکنیک های مدیریت راهبردی 1402-09-12 08:45:00 1402-09-14 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
6 حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی 1402-09-12 08:45:00 1402-09-14 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
7 مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی 1402-09-14 08:15:00 1402-09-14 12:30:00 الهه لشگری مشاهده و خرید دوره
8 سازمان ها و مسئولیت اجتماعی 1402-09-18 08:15:00 1402-09-19 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
9 پدافند غیر عامل 1402-09-18 08:15:00 1402-09-22 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
10 اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت 1402-09-18 12:15:00 1402-09-19 16:30:00 مشاهده و خرید دوره
11 بهبود سیستم ها و روش ها 1402-09-19 08:45:00 1402-09-19 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
12 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 1402-09-19 08:45:00 1402-09-29 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
13 هدایت و رهبری در سازمان 1402-09-20 08:15:00 1402-09-21 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
14 حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی 1402-09-20 08:45:00 1402-09-22 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
15 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان 1402-09-20 12:15:00 1402-09-20 16:30:00 مشاهده و خرید دوره
16 شهروندی سازمانی 1402-09-22 08:15:00 1402-09-22 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
17 جهاد تبیین در گام دوم انقلاب اسلامی 1402-09-27 08:45:00 1402-09-29 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
18 کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت 1402-10-02 08:45:00 1402-10-05 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
19 مدیریت اقامه نماز 1402-10-05 08:15:00 1402-10-05 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
20 حقوق دیپلماتیک و کنسولی 1402-10-11 08:45:00 1402-10-13 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
21 مدیریت اقامه نماز 1402-10-17 08:45:00 1402-10-17 12:30:00 مشاهده و خرید دوره
22 روابط سالم زوجین 1402-10-18 08:15:00 1402-10-20 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
23 حقوق اساسی در جمهوری اسلامی 1402-11-01 08:45:00 1402-11-03 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
24 اصول راهبردی در حمایت از آثار فکری 1402-11-08 08:45:00 1402-11-08 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
25 تمرکز و تمرکز زدایی در اصل 44 قانون اساسی 1402-11-15 08:45:00 1402-11-17 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
    مجموع سطرها: 25 سطر | نمایش در هر صفحه