در خواست ثبت نام گروهی در
دوره های آموزش الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی

سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی که متقاضی ثبت‌نام گروهی کارکنان خود در دوره‌های آموزشی الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی هستند، می‌توانند از طریق ارسال نامه درخواست ثبت‌نام خطاب به معاونت آموزشی مرکز - که به امضاء مقام مسئول سازمان رسیده است - و تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی کاربران مطابق فایل "اکسل نمونه" اقدام نمایند.
لطفا تصویر نامه درخواست در قالب pdf یا jpg و اطلاعات ثبت‌نام کارکنان صرفا در فرمت فایل اکسل نمونه را از طریق فرم زیر ارسال فرمائید.