زبان بدن و ارتباطات بین فردی

زبان بدن و ارتباطات بین فردی
30,000 تومان 21,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 7 جلسه
تعداد فراگیر 141 نفر
مدرس دوره مرتضی حسینی
 
30,000 تومان 21,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
تاثیر زبان بدن در بهبود مهارت های ارتباطی
16 دقیقه
مرور تعاریف و مفاهیم کلیدی
21 دقیقه
حرکت شناسی و فاصله شناسی
22 دقیقه
نشانه های تقلب و دروغ
14 دقیقه
زاویه های بدن و حرکات سر
17 دقیقه
ترتیب نشستن دور یک میز
13 دقیقه
جمع بندی و تمرین عملی
12 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون زبان بدن و ارتباطات بین فردی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه زبان بدن و ارتباطات بین فردی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
30,000 تومان
نظرسنجی زبان بدن و ارتباطات بین فردی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.50 از 5 / 1 رای