مهارت های ارتباطی مدیران

نوع دوره مدیران پایه
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 69 نفر
مدرس دوره دکترمسعود پاک نیت
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مهارت های ارتباطی مدیران-(بخش1 - قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مهارت های ارتباطی مدیران-(بخش1 - قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مهارت های ارتباطی مدیران-(بخش1 - قسمت3)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مهارت های ارتباطی مدیران-(بخش2 - قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مهارت های ارتباطی مدیران-(بخش2 - قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مهارت های ارتباطی مدیران-(بخش2 - قسمت3)
70 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)مهارت های ارتباطی مدیران
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.50 از 5 / 1 رای