تیم سازی و شیوه کار گروهی

نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 239 نفر
مدرس دوره مرجان حسن وند
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
بازپخش کلاس زنده تیم سازی و شیوه کار گروهی- (بخش1-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تیم سازی و شیوه کار گروهی- (بخش1-قسمت2)
30 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تیم سازی و شیوه کار گروهی- (بخش2-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تیم سازی و شیوه کار گروهی- (بخش2-قسمت2)
25 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) تیم سازی و شیوه کار گروهی
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای