مدیریت بهره وری در سازمان

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 3 جلسه
تعداد فراگیر 163 نفر
اساتید امیراحمد ذوالفقاری،عباس سقایی،حمیدرضا نایبی،بهرام جلوداری،رضا پور خردمند،اسماعیل حبیبی شیره جینی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
مدیریت بهره وری در سازمان - (16 اسفند)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان- مدرس: حمیدرضا نایبی
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان- مدرس: بهرام جلوداری
0 دقیقه
مدیریت بهره وری در سازمان - (17 اسفند)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان- مدرس: عباس سقایی
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان- مدرس: رضا پورخردمند
0 دقیقه
مدیریت بهره وری در سازمان - (18 اسفند)(ساعت 9 الی 13)
275 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان- مدرس: امیراحمد ذوالفقاری
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان- مدرس: اسماعیل حبیبی شیره جینی
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون مدیریت بهره وری در سازمان
30 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش1-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش1-قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش1-قسمت3)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش1-قسمت4)
30 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش2-قسمت1)
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش2-قسمت2)
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش2-قسمت3)
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش2-قسمت4)
79 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش3-قسمت1)
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش3-قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش3-قسمت3)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بهره وری در سازمان(بخش3-قسمت4)
55 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
2.00 از 5 / 4 رای