آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور

نوع دوره مدیران میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 67 نفر
مدرس دوره رضا نوری
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور- قسمت1
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور- قسمت2
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور- قسمت3
60 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کشور
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای