بررسی تاثیرات مثبت انقلاب صنعتی چهارم بر بهره وری

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 535 نفر
اساتید سیدمهدی حسینی،راضیه اکبری
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
بازپخش کلاس زنده بررسی تاثیرات مثبت انقلاب صنعتی چهارم بر بهره وری
60 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) بررسی تاثیرات مثبت انقلاب صنعتی چهارم بر بهره وری
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.10 از 5 / 10 رای