بهره وری سبز و تکنیک هزینه یابی جریان مواد

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 500 نفر
مدرس دوره اسماعیل فاتحی فر
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
بازپخش کلاس زنده بهره وری سبز و تکنیک هزینه یابی جریان مواد-بخش اول
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده بهره وری سبز و تکنیک هزینه یابی جریان مواد-بخش دوم
50 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) بهره وری سبز و تکنیک هزینه یابی جریان مواد
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.75 از 5 / 6 رای