آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
30,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 15 جلسه
تعداد فراگیر 149 نفر
مدرس دوره مصطفی روزبه
 
30,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل  PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی ، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره می باشند.
•    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
•    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
•    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکتش در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
تعاریف و اختصارات
21 دقیقه
جذب، استخدام و تبدیل وضعیت
35 دقیقه
نظام پرداخت حقوق و مزایا
31 دقیقه
حقوق و تکالیف کارکنان
27 دقیقه
ارزیابی عملکرد و توانمندسازی
18 دقیقه
مرخصی، بیمه و امور رفاهی
19 دقیقه
پایان خدمت
18 دقیقه
سایر مقررات
17 دقیقه
نکات مهم
4 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
30,000 تومان
نظرسنجی آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای