جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

نوع دوره مدیران (حرفه ای پایه)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
تعداد فراگیر 55 نفر
مدرس دوره سید علیرضا آل داود
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس جنگ نرم‌، تهدید‌ نرم و شیوه های مقابله‌ با آن
0 دقیقه
جنگ نرم‌، تهدید‌ نرم و شیوه های مقابله‌ با آن-(15دی)(ساعت9 الی 12)
195 دقیقه
جنگ نرم‌، تهدید‌ نرم و شیوه های مقابله‌ با آن-(22دی)(ساعت9 الی 12)
230 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)جنگ نرم‌، تهدید‌ نرم و شیوه های مقابله‌ با آن
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای