تنظیم قراردادها

نوع دوره شغلی(مشترک اداری)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 165 نفر
مدرس دوره رضا نوری
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تنظیم قراردادها-بخش1 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تنظیم قراردادها-بخش1 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تنظیم قراردادها-بخش1 (قسمت3)
49 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تنظیم قراردادها-بخش2 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تنظیم قراردادها-بخش2 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تنظیم قراردادها-بخش2 (قسمت3)
43 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)تنظیم قراردادها
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای