تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی

نوع دوره مدیران پایه
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 97 نفر
مدرس دوره نوریه شادالویی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی
0 دقیقه
تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی-(30دی)(ساعت9 الی 13)
255 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.50 از 5 / 1 رای