آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

نوع دوره مدیران پایه و میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 222 نفر
مدرس دوره رضا نوری
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
0 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش1 - قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش1 - قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش1 - قسمت3)
45 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش2 - قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش2 - قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش2 - قسمت3)
45 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.00 از 5 / 2 رای