رهبری تحول در سازمان ها

نوع دوره مدیران میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 9 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
تعداد فراگیر 65 نفر
مدرس دوره محمدحسین رحمتی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس رهبری تحول در سازمان ها
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت3)
40 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت3)
64 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
کاربرگ رهبری تحول در سازمان ها
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)رهبری تحول در سازمان ها
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای