ارزشیابی عملکرد کارکنان

نوع دوره شغلی(مشترک اداری)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
تعداد فراگیر 66 نفر
مدرس دوره اشکان یوسفی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
پخش زنده ارزشیابی عملکرد کارکنان - (7 دی)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
پخش زنده ارزشیابی عملکرد کارکنان - (9 دی)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)ارزشیابی عملکرد کارکنان
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.25 از 5 / 6 رای