خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

نوع دوره مدیران میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
تعداد فراگیر 111 نفر
مدرس دوره محمدجواد سلجوقی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس خلاقیت و نوآوری (سازمانی)
0 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش1- قسمت1
60 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش1- قسمت2
60 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش1- قسمت3
30 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش2- قسمت1
60 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش2- قسمت2
60 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش2- قسمت3
42 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live)خلاقیت و نوآوری (سازمانی)
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.75 از 5 / 2 رای