نظام مدیریت اسلامی

نوع دوره مدیران میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 10 جلسه
تعداد فراگیر 110 نفر
مدرس دوره فضل الله طالبی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
درس نامه
0 دقیقه
درس نامه
0 دقیقه
بازپخش نظام مدیریت اسلامی (بخش1 - قسمت 1)
66 دقیقه
بازپخش نظام مدیریت اسلامی (بخش1 - قسمت 2)
66 دقیقه
بازپخش نظام مدیریت اسلامی (بخش2 - قسمت 1)
60 دقیقه
بازپخش نظام مدیریت اسلامی (بخش2 - قسمت 2)
60 دقیقه
بازپخش نظام مدیریت اسلامی (بخش2 - قسمت 3)
45 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) نظام مدیریت اسلامی
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.50 از 5 / 1 رای