نشست ارائه تجارب مدیران

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 370 نفر
مدرس دوره رضوان حکیم زاده
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
آموزش و توسعه انسانی با تاکید بر نقش زنان
40 دقیقه
خلاصه محتوای ارائه شده در نشست
0 دقیقه
مدرسان

رضوان حکیم زاده

آخرین سمت: دانشيار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
سمت‌های اداری و اجرایی (به ترتیب زمانی):
 
  • 12 دی ماه 1395 تاکنون: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
  • 1393-1395: مديرکل برنامه بودجه و تحول سازماني دانشگاه تهران
  • 1392-1395: معاون تحصيلات تکميلي و آموزشي کميسيون علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
  • 1391-1393: معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
  • 1391- 1389: مدير گروه روش‌ها و برنامه‌هاي درسي و آموزشي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
  • 1386تاکنون: عضو هيأت علمي دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه تهران
  • 1378-1386: کارشناس مسئول مشاوره و راهنمايي در مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران
نظرات
امتیاز‌
3.25 از 5 / 14 رای