آیین نگارش مکاتبات اداری

نوع دوره شغلی (مشاغل عمومی)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 3 جلسه
تعداد فراگیر 140 نفر
مدرس دوره سیدرضا نیری
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس آیین نگارش مکاتبات اداری
0 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش1- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش1- قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش1- قسمت3)
60 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش2- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش2- قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش2- قسمت3)
60 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش3- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش3- قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آیین نگارش مکاتبات اداری (بخش3- قسمت3)
70 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) آیین نگارش مکاتبات اداری
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.50 از 5 / 1 رای