مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری

نوع دوره توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 61 نفر
مدرس دوره محمد مهدی اشرفیان رهقی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
تذکر مهم
قابل توجه فراگیران گرامی
دوره های توسعه شایستگی صرفا برای افرادی است که در کانون ارزیابی  مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز50_59 را کسب نموده اند.
جهت شرکت در دوره های مذکور ارسال معرفی نامه از سازمان متبوع الزامی است.
جهت ارسال معرفینامه از طریق شماره فاکس 42501700 اقدام فرمایید.
در پایان دوره؛ گوهینامه آموزشی ارائه نمی شود و صرفا نامه تایید گذراندن دوره به سازمان متبوع ارسال خواهد شد.
ساختار‌
پخش زنده مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری - (29شهریور)(ساعت8 الی 12)
240 دقیقه
درسنامه مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری
0 دقیقه
مدرسان