کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت

نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 9 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 96 نفر
مدرس دوره کاوه تیمورنژاد
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت - (16 شهریور)(ساعت9 الی 13)
240 دقیقه
پخش زنده کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت - (18 شهریور)(ساعت9 الی 13)
210 دقیقه
درسنامه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان