پویایی سازمانی و فردی (بهره وری)

نوع دوره مدیران (سطح میانی)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 56 نفر
مدرس دوره کاوه تیمورنژاد
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده پویایی سازمانی و فردی - (3 شهریور)(ساعت10 الی 13)
205 دقیقه
پخش زنده پویایی سازمانی و فردی - (5 شهریور)(ساعت10 الی 13)
180 دقیقه
درسنامه پویایی سازمانی و فردی (بهره وری)
0 دقیقه
حضور غیاب
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده پویایی سازمانی و فردی (بهره وری)
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان