آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 92 نفر
مدرس دوره مهدی نوجوان
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه- (17 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
180 دقیقه
پخش زنده آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه- (19 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
حضور غیاب
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان