تجارت الکترونیکی

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 78 نفر
مدرس دوره مصطفی شاه بوداغیان
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده تجارت الکترونیکی - (24 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
180 دقیقه
پخش زنده تجارت الکترونیکی - (26 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) تجارت الکترونیکی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان