بیماریهای نوپدید و راههای پیشگیری

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 56 نفر
مدرس دوره دکتر سیدمحمد اکرمی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده بیماریهای نوپدید و راه های پیشگیری- (7 مهر)(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
پخش زنده بیماریهای نوپدید و راه های پیشگیری- (9 مهر)(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) بیماریهای نوپدید و راههای پیشگیری
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان