آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 61 نفر
مدرس دوره رضا نوری
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
ساختار‌
طرح درس آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش1- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (بخش1 - قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (بخش1 - قسمت3)
70 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش2- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش2- قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش2- قسمت3)
27 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش3- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش3- قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش3- قسمت3)
60 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.17 از 5 / 3 رای