مدیریت موثر وقت

نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 143 نفر
مدرس دوره جبار باباشاهی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده مدیریت موثر وقت - (19مرداد)(ساعت 10 الی 14)
240 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مدیریت موثر وقت
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان