مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

نوع دوره توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 5 جلسه
تعداد فراگیر 34 نفر
مدرس دوره پیام نیک‌روش
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری - (4 مرداد)(ساعت 13 الی 17)
240 دقیقه
پخش زنده مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری - (6 مرداد)(ساعت 13 الی 17)
270 دقیقه
پخش زنده مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری - (7 مرداد)(ساعت 13 الی 17)
210 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری
0 دقیقه
مدرسان